Skip to main content

Dags igen för Svensk Fågels Utbildningsdagar – nya krafttag inför nya tuffa utmaningar!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:03 CEST

Branschorganisationen
Svensk Fågel
Telefon:08-787 55 21
Mobil: 0708-25 48 58
E-post: maria.donis@svenskfagel.se


Nu sparkar vi igång med Svensk Fågels Utbildningsdagar där vi tar upp dagsaktuella frågor som rör marknad, kommande förslag på regler och tillsyn, uppfödning samt lastning, transport och veterinära frågor. Vad händer i vår omvärld och hur ska vi möta den allt tuffare konkurrensen från utlandet? Vilka gemensamma aktiviteter är på gång? Hur resonerar konsumenten idag? Kort presentation redovisas om marknad och konsumentundersökningar som genomförts under året.

Vad har vi lärt oss efter de salmonellautbrott som förekommit under året? Behövs det ändrade rutiner och nytt tänk? Det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på hur det hanteras, saneras och administreras idag. Ventilationen i stallar och i transportfordon ska fungera och detta är ett återkommande problem om kapacitet, funktion och fungerande larm. Vad kan vi ställa för krav på leverantören och hur kan vi få bättre kontroll på funktionen? Vilka krav ställer försäkringsbolaget Agria?

Danmark utmanar EU och skickar tillbaka campylobactersmittade importerade partier, trots att danskarna har högre förekomst än Sverige. Varför kan de göra det? Vilka utmaningar står vi inför, för att kunna visa att vi även är världsbäst på att bekämpa Campylobacter? En konkret handlingsplan kommer att presenteras som diskuteras under Utbildningsdagarna, för att se vad som är möjligt att genomföra.

En god djurhälsa är grunden för bra djuromsorg och säkra livsmedel. Hur är statusen i landet? Vilka lärdomar har vi fått under året? Frågorna anpassas till respektive möte då olika problem förekommer i landet.

För att underlätta de specifika frågorna som kan finnas hos medlemmarna i förhållande till respektive slakteriföretag är ambitionen att hålla utbildningsdagarna slakterivis. Berörda personer på kläckerierna och avelsproducenter (Blenta, Adelsåsen, SweChick och SweHatch) ansluter sig till respektive möte där det är lämpligast. Respektive slakteri avgör om besiktningsveterinären ska inbjudas - vi rekommenderar att ni gör det för att ha dem med på tåget.

Svensk Fågels personal sätter stor vikt vid Ditt/Ert deltagande och mycket tid avsätts för att åka runt och träffa Er. Möjligheten att träffas i mindre grupper gör det också möjligt att få en bra och konstruktiv dialog om Svensk Fågels arbete. Vi hoppas därför Du/Ni har möjlighet att vara med den tidpunkten som är inplanerad i Din/Er region. Om det inte fungerar så går det också att delta vid något annat tillfälle som erbjuds.

Uppfödare anmäler sig på blanketten för den dag som avser det slakteri som man levererar till. Uppfödare med handlastning informerar och inbjuder den som är ansvarig för lastarlaget. Uppfödaren ansvarar för anmälan.

Respektive kläckeri ansvarar för att information om utbildningen lämnas till personal och producenter och anmäler dessa.

Respektive slakteri ansvarar för att information om utbildningen lämnas till djuransvarig, ansvarig transportör och lastarlag samt anmäler dessa. Beroende på anmälan anpassas programmet om man vill ta transport/lastningsfrågor i början eller i slutet av programmet. Meddela detta i anmälan!

Svensk Fågel bjuder på kaffe och lunch. Utbildningen är medfinansierad av Jordbruksverket och EU som kräver personnummer på deltagarna. Därför ber vi er att fylla i det på anmälningsblanketten som faxas till Svensk Fågel eller skickas med e-post eva.regner@svenskfagel.se senast 8 dagar innan respektive utbildningsdag.

Vi uppmanar samtliga att delta i något av mötena. Det är viktigt för Dig som uppfödare/producent/medarbetare men även för att branschen som helhet skall uppfattas som en seriös och aktiv intresseorganisation som möter dagens och framtidens utmaningar.

Har du frågor är Du välkommen att kontakta oss på kansliet. Ladda med synpunkter och frågor så ses vi på Utbildningsdagen!

Väl mött!

Maria , Pia och Lotta

Se inbjudan i bifogad fil.

Preliminär dagordning kyckling (separat program för kalkon)

09.30 - 10.00 Samling med kaffe

10.00 - 10.45 Inledning - omvärld, förenklingsarbetet, undersökningar och kampanjer, Maria Donis/HC Palmers

10.45 - 11.15 Salmonella - hantering och sanering, Pia Gustafsson

11.15 - 11.45 Arbetet med nya E-kontrollen i Svensk Fågel, ventilation och krav från Agria, Lotta Waldenstedt

11.45 - 12.00 Frågor och synpunkter

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.50 Djuromsorgsprogrammet och kommande EU-direktiv
Lotta Waldenstedt

13.50 - 14.00 Campylobacter - statistik, åtgärdsplan och coaching,
Pia Gustafsson

14.00 -14.30 Djurhälsa; IB, VRE, underhud,

Kaffe serveras cirka 14.30

15.00 - 15.45 Rengöring, transport och kalibrering vid vingskador,
Pia Gustafsson

15.45 -16.00 Summering och avslutning, Maria Donis

Bifogade filer

Word-dokument