Skip to main content

Ny EU-förordning riskerar lura kyckling- och kalkonkonsumenter

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2015 19:08 CEST

Idag börjar en ny EU-förordning om ursprungsmärkning att gälla. Den stora nyheten är att det tydligt ska framgå var en kyckling och kalkon är uppfödd och var den är slaktad. Dessvärre omfattar den inte alla typer av importerad kyckling. En av de största kategorierna, värmebehandlade, ätklara produkter, ställs utanför vilket riskerar att vilseleda svenska konsumenter som inte får tydlig information om var kycklingen egentligen kommer ifrån.

– Ursprungsmärkning är bra och något vi välkomnar. Men märkningen måste vara relevant och tillräckligt omfattande, annars riskerar den att få motsatt effekt. Svenska konsumenter blir alltmer intresserade av ursprung och frågor som rör miljö, djurvälfärd och kvalitet. Därför är det viktigt att vara noga när man introducerar nya märkningar, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Den nya märkningen innebär att ursprungslandet måste uppges, det vill säga var kycklingen och kalkonen är uppfödd och slaktad. Men det finns undantag. Fryst kycklingfilé och värmebehandlade produkter är det som huvudsakligen importeras till Sverige, varav de värmebehandlade inte kommer att omfattas av den nya märkningen. Svensk Fågel välkomnar därför att både Sveriges riksdag och Europaparlamentet ser över vilka möjligheter som finns för att utöka kravet till att även omfatta produkter som är färdiga att konsumera eller som ingår i en sammansatt produkt.

Även när det gäller kylda och frysta kycklingfiléerna har det funnits oklarheter, bland annat när det gäller produkter som tillförts saltlake. Att tillsätta små mängder saltlake i frysta produkter är vanligt för att kompensera den vätska som försvinner vid upptining. Utomlands tillsätts ofta mer saltlake än vad som är nödvändigt och vätskan kan även innehålla dextrose och andra tillsatser. Enligt Livsmedelsverket och EU-kommissionen ska frysta produkter omfattas av den nya ursprungsmärkningen, under förutsättning att andelen saltlake inte överstiger 1,2 viktprocent och behandlingen inte påverkar smaken.

– En allt för hög andel salt i maten är inte att rekommendera, vilket bland annat studier hos Konsumentföreningen i Stockholm har uppmärksammat. Vi välkomnar Livsmedelsverkets tolkning, nämligen att ursprungsmärkningen även ska gälla frysta kycklingfiléer. Vi får också hoppas att beslutet inte resulterar i att aktörer som vill undvika ursprungsmärkningen tillsätter högre andel salt i produkterna för att undkomma kravet, säger Maria Donis.

En ursprungsmärkning kopplas av många konsumenter till lagar och krav som ställs i samband med uppfödning och förädling. Svensk Fågels blågula märkning garanterar att högt ställda krav uppfylls för exempelvis djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. För denna märkning gäller också att kycklingen och kalkonen ska vara kläckt, uppfödd, slaktad samt förädlad i Sverige.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon