Skip to main content

Taggar

 • Organisationssekreterare
 • Nämnden, Remisser, Primärvården
 • susannsg.aspdnluwandliujajgwzozn@sqnls.sdaxlcre
 • 08-440 88 92
Organisationssekreterare på SLS sedan februari 2017. Arbetar med styrelsens frågor och möten, primärvårdsfrågor och förbereder remissvar.

 • docent i kardiologi, projektledare för Levnadsvaneprojektet
 • Levnadsvaneprojektet
 • anna.kiessling@ki.se
 • 08-440 88 93
Anna Kiessling är kardiolog på Danderyds sjukhus/KI och leder sedan 2015 Levnadsvaneprojektet.

 • Chef för stiftelsen NEPI - Nätverk för läkemedelsepidemiologi
 • ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor
 • mikael.hoffmann@nepi.net
 • 070-6082028

 • Professor
 • eHälsa, informatik
 • zbelgoraprn.zhgypesatersoysoqzn@fowehscjxaqzlnu.se
Professor i hälsoinformatik och verksamhetsledare eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • pevzeor.jomwhauknsson@slaqgls.zbse
 • 08- 440 88 88

 • professor och överläkare
 • Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
 • mikael.sandlund@umu.se

 • Professor
 • Forskningsdelegationen, ordförande
 • uamaiuts.ulmqbaqlfendahl@kcnrli.se
 • 08-440 88 60, 08-524 869 26, 08-5464 4128
Mats Ulfendahl, född i Stockholm 1959, är professor i experimentell audiologi och otologi vid... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agneta.ohlson@sls.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • javhana.knlogren@sls.skye
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Professor, överläkare
 • utbildningsfrågor (Ordförande utbildningsdelegationen)
 • torbjopygqsarn.ledkwinyu@liuft.slteslicqsze
 • 010-103 25 26
https://www.hu.liu.se/ike/forskning/oto-rhino-laryngologi/ledin-torbjorn?l=sv ... Visa mer

 • professor
 • medicinska språkvårdsfrågor
 • rnmagnussu.fogelbezzqkrg@fogare.eu
Verksamhetschef neurologi, rehabiliteringsmedicin och sömnmedicin, Skaraborgs sjukhus Skövde Ordförande i Läkaresällskapets språkkommitté

 • ST-läkare
 • etik, pediatrik
 • kabbxmphrlwasatexollhninecsj@yahbmqmoowtnn.ceajskxom
 • 0739-801 254

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • stefan.lindgren@med.lu.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

 • professor
 • Patientsäkerhet
 • iwHans.Rutmyiagwyesobergtz@leeio.se
Hans Rutberg är professor vid Linköpings universotet. Han var med och startade hjärt­kirurgi... Visa mer

 • Allmänläkare
 • Preventionsarbete, Levnadsvaneprojektet
 • lars.jerden@ltdalarna.se
 • 070-304 08 96
Lars Jerdén är allmänläkare och har varit engagerad i SLS levnadsvaneprojekt sedan start... Visa mer

 • Professor
 • Medicinsk etik
 • htingemafwr.tkpuengstruromamvwfk@orebrolskl.wtse
 • 070-553 91 35
Professor vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Universitetssjukhus.