Vårdens digitalisering ställer ökade krav på etik och evidens – läkarprofessionen höjer sin röst!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:00 CET

Utvecklingen av digitala vårdtjänster ställer krav på kvalitetssäkring, regelverk, enhetlig begreppsanvändning, standardisering och uppföljning. En avgörande faktor för att nå vision eHälsa 2025 och säkerställa en jämlik, effektiv, tillgänglig och säker vård är professionens medverkan. Under Läkaresällskapets årliga eHälsodag den 20 mars 2019 samlas vi för att lyfta vikten av etik och evidens.

Ny rapport: Forskning, utbildning och samarbete över disciplingränserna – framgångsfaktorer för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:00 CET

Svenska Läkaresällskapets ​konferens "Swedish Global Health Research Conference 2018" samlade världsledande experter, forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030. Nu släpps konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

Prevention leder till förbättrad hälsa – läkare har en nyckelroll i levnadsvanearbetet

Nyheter   •   Jan 21, 2019 16:37 CET

Social­styrelsens nya nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018 visar att levnadsvanearbete leder till förbättrad hälsa genom att förebygga och behandla sjukdom. Kostnaden för preventionsarbete är låg jämfört med många andra åtgärder inom hälso- och sjukvården. SLS arbetar genom Levnadsvaneprojektet med frågan – läkare har en nyckelroll i arbetet.

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. Arbetet har resulterat i en skrift som nu lanseras. Skriften ska fungera som en gemensam kunskapsbas och inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 08:07 CET

En ny rapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, och CERA vid Göteborgs universitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.

Barn med svåra hjärtfel – en utmaning för vuxenhjärtvården

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 08:54 CET

Mer än 95 procent av personer med medfött hjärtfel förväntas uppnå vuxen ålder. Den förbättrade överlevnaden innebär utmaningar för hjärtsjukvården och är ämnet för Berzeliussymposiet "The Cardiac Patient from Birth to Adulthood", som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 21–22 februari i samarbete med de vetenskapliga tidskrifterna Acta Paediatrica och Journal of Internal Medicine.

Fler avlidna i vårdrelaterade infektioner än i trafiken – det duger inte!

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 11:45 CET

Dödsfall på grund av vårdrelaterad infektion är ämnet för årets Lennanderföreläsning den 26 mars på Läkaresällskapet. Anders Johansson, infektionsläkare i Umeå och årets Lennanderföreläsare, frågar sig varför läkare pratar så lite om att det i Sverige dör fler av en vårdrelaterad infektion än i trafiken. Särskilt idag när vi vet mer än någonsin om fungerande metoder för att minska risken.

​Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa!

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 07:00 CET

Svenska Läkaresällskapet lanserar på måndag rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa”, en sammanfattning av arbetet inom Levnadsvaneprojektet, som pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet har varit framgångsrikt.

Levnadsvanearbete en nyckel till jämlik hälsa – preventionsdag på SLS

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 11:00 CET

Läkaresällskapets Preventionsdag måndagen den 4 februari lyfter aktuell forskning och goda exempel på hälsofrämjande insatser för en god och jämlik hälsa. Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt redovisar sitt framgångsrika arbete i rapporten "På väg mot bättre och mer jämlik hälsa". Preventionsdagen vänder sig till dem som redan arbetar inom området eller vill lära sig mer.

Prevention leder till förbättrad hälsa – läkare har en nyckelroll i levnadsvanearbetet

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 07:08 CET

Social­styrelsens nya nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018 visar att levnadsvanearbete leder till förbättrad hälsa genom att förebygga och behandla sjukdom. Kostnaden för preventionsarbete är låg jämfört med många andra åtgärder inom hälso- och sjukvården. SLS arbetar genom Levnadsvaneprojektet med frågan – läkare har en nyckelroll i arbetet.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • Svenska Läkaresällskapet
 • brbeitxvt.tesksoogzisencidjg@svllsfq.skwexq
 • 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Professor i tumörbiologisk endokrinologi, överläkare Akademiska sjukhuset.

 • Presskontakt
 • Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i SLS kommitté för global hälsa
 • Global hälsa
 • tovcbitwasbi.aljlfncvebcn@vdkifm.srkezs
 • 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Tobias Alfvén är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset, docent i global hälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS kommitté för global hälsa.

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • penir.onjofghaefnsuosodyn@szsldgs.xkseie
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • javkanxda.ljlogegrphenzu@snelsah.srdedv
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige