En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 16:16 CEST

I ett idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas utgör ett av dessa och är en nödvändig förändring för att möta framtidens behov av kontinuitet och samordning. En utmaning är bristen på specialister i allmänmedicin som kräver en rad åtgärder.

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 13:05 CEST

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Det rapporteras om bemanningsproblem, stängda vårdplatser & orimliga vårdköer. Sjukvården har stort fokus under årets Almedalsvecka. SLS är på plats för att lyfta några av de viktigaste frågor - från den nära vården, vikten av patient-läkarmötet, kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt & globalt.

Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 10:30 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på runt en halv miljon kronor. Lars Wallentin får SLS jubileumspris, 150 000 kr, som sedan 1858 belönar värdefull medicinsk forskning.

Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:15 CEST

Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet som involverar patienter och anhöriga. Det övergripande syftet är att belysa en enhets styrkor och svagheter utifrån medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, men även att stimulera till utveckling och kvalitetsförbättringar.

​Bengt Winblads pris, 50 000 kronor, till Alzheimerforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

– VI är extra glada i år att ha fått möjlighet att utse den första pristagaren för den senaste donationen, Bengt Winblads pris på 50 000 kronor som belönar Alzheimerforskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Hjärtliga gratulationer till årets pristagare och särskilt till den första Bengt Winbladpristagaren, Lars Tjernberg, Karolinska Institutet.

Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 12:45 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. I år delar vi ut priser inom olika specialiteter och pristagarna delar på närmare en halv miljon kronor.

Global hälsa är allas vårt ansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 10:00 CEST

Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen har vi stora utmaningar kvar, som kräver gemensamma insatser på alla nivåer, lokalt och globalt. Global hälsa är ett av de områden Läkaresällskapet lyfter i sitt idéprogram – de globala målen nås med ökad kunskap.

Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 06:13 CEST

Kunskapslösningen är ett åtgärdsprogram om hur vi skapar en sjukvård som löser sina egna problem utarbetat av Svenska Läkaresällskapet och en arbetsgrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien brett förankrat i hälso- och sjukvård, professionella organisationer, forskningsfinansiärer och näringsliv. Kunskapslösningen är en fördjupning av Läkaresällskapets idéprogram för en bättre hälso- och sjukvård.

​Kompetensbrist hotar patientsäkerheten

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:48 CEST

För att läkare fortlöpande ska vidareutveckla nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter de ställs inför föreslår Svenska Läkaresällskapet att ett ordnat system, som utformas och ägs av läkarprofessionen, utvecklas. Systemet ska vara transparent och bygga på regelbunden dokumentation och uppföljning säger Stefan Lindgren i den fjärde filmen som nu släpps inom Läkaresällskapets idéprogram.

Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 17:34 CEST

– Prognosbedömning är ofta vanskligt och en utomstående kan sällan bedöma en annan människas subjektiva livskvalitet på ett tillförlitligt sätt, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation, med anledning av nyhetsrapporteringen kring behandlingsbegränsningar. Beslut om att begränsa medicinska insatser får inte fattas som oreflekterade rutinbeslut vid inskrivning eller snabbt per telefon

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i SLS kommitté för global hälsa
 • Global hälsa
 • tobias.alfven@ki.se
 • 08- 440 88 75 Pressansvarig Agneta D. Ohlson
 • 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Tobias Alfvén är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset, docent i global hälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS kommitté för global hälsa.

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • per.johansson@sls.se
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agnetaovai.ohlphson@bbcnlvslzjdps.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • aivbjasdanlja.logrmven@sls.ssrbpe
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • stefan.lindgren@med.lu.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige