Rtqa5fthzwhhlrrznddc
Xrqaeddlie0bkosyqob7

Studenter kliver fram och tar ansvar – ny rapport om global hälsa lanseras

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 15:28 CEST

Oavsett var på jordklotet vi lever påverkar vi och påverkas av hälsoutvecklingen i världen. I anslutning till "Global Health Night", som avslutar konferensen om global hälsa publicerar Svenska Läkaresällskapet, i samarbete med SIGHT och Utrikesdepartementet, en praktisk guide om hur vi alla på olika sätt kan bidra till förbättrad global hälsa. Med forskningens hjälp blir det ännu effektivare.

Pz1tdekh2j2fp96xqwmg
Gf3hhgooffy97w7hprwx

Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet även för de svårast sjuka

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 16:49 CEST

Att EU-direktivet för läkemedelsforskning, som ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder hos medvetslösa patienter genom att även denna patientgrupp inkluderas i vetenskapliga studier, inte tillämpas i Sverige hindrar svenska forskningsgrupper att utveckla behandlingen inom området, skriver bland annat SLS i ett upprop till socialminister Annika Strandhäll.

Rtqa5fthzwhhlrrznddc

Världsledande forskare samlas till unik konferens om global hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:35 CET

Den 18-19 april 2018 arrangerar Svenska Läkaresällskapet konferensen “Swedish Global Health Research Conference 2018: How can Sweden Contribute to the Sustainable Development Goals? From Research to Action”. Mötet samlar världsledande experter, forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030.

Ahxurcq0fesh3ppxeqts
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv Nkkoeycgu3iqndynongp

​Söderbergska priset i medicin till Markus Heilig för forskning om alkoholism – är nya behandlingsmetoder på väg?

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 10:07 CEST

Markus Heilig, årets mottagare av Söderbergska priset i medicin på en miljon kronor, får priset för sin forskning som haft stor betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård. Han har gjort flera viktiga originalupptäckter, som identifieringen av Neuropeptid Y samt betydelsen av olika receptorer för kontroll av stress och alkoholintag.

N0yefteqii0kphpuuz9r
Xrqaeddlie0bkosyqob7 Gf3hhgooffy97w7hprwx

Paradigmskifte inom hälso- och sjukvården ställer krav på färre och bredare specialiteter

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 09:48 CET

​För att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården lyfter Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren fram behovet av läkare med bred generalistkompetens, nödvändiga förändringar i läkarnas utbildning och vikten av långsiktig kompetensförsörjning och en fungerande lärandemiljö. Artikeln finns med i kommande nummer av Läkartidningen – läs den redan nu!

E4mvrjdh9niry1hbubxw
Nurkgixiacq5ijvan0ko

Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 15:13 CET

– Hälsosamma matvanor är av yttersta vikt för folkhälsan, säger Anna Kiessling projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. Det är tyvärr också den levnadsvana som hälsoprofessionerna upplever som svårast att stödja patienterna i. Ohälsosamma matvanor är mycket mer mångfacetterade än till exempel rökning, där rådet är mycket tydligt, att man ska sluta.

Wtqvhophdlpo6iwpoinc
E4dxqvac1oyptgiu64qx

​Digitaliseringens potential i svensk sjukvård – en inspirationsdag om eHälsa på Svenska Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:30 CET

Digitaliseringen i vården kräver professionens medverkan för att skapa en effektiv, kvalitativ, jämlik, säker och etisk vård. Hur omsätter vi i praktiken regeringens mål att Sverige ska bli ledande i världen inom eHälsoområdet före 2025? Frågan diskuteras vid Läkaresällskapets årliga inspirationsdag den 22 mars, arrangerad av bl a SLS kommittéer för eHälsa, läkemedelsfrågor och säker vård.

Cnmbakh8qddusk7mmx4b
Toez598eqgfctwzivwmq Xrqaeddlie0bkosyqob7

Vård efter behov – inga fler skärpta vårdgarantier, tack!

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:44 CET

Skärpta vårdgarantier är fel väg att gå för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Enda sättet för sjukvården att bidra till bästa möjliga hälsa i befolkningen är att ge vård efter behov, skriver Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bu85vefoda1o9moqb96g
Iupsbtsl210crcvy529p Nkkoeycgu3iqndynongp

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:45 CET

Att patienter inte skadas i hälso- och sjukvården är en grundläggande princip i läkares och övrig vårdpersonals arbete. Svenska Läkaresällskapet anser att hög patientsäkerhet nås genom god yrkeskunskap, ett etiskt förhållningssätt och bra arbetsmiljö, vilket innefattar tillräckligt med kompetent personal, interprofessionellt och verksamhetsöverskridande samarbete samt ett engagerat ledarskap.

Okqdhaiut7t2ebqavg1f

Förslaget om läkares bastjänstår är bra och bör genomföras

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 10:45 CET

– Att samtliga legitimerade läkare i och med förslaget får en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under handledning oavsett vilket land man utbildat sig i, skapar ett stort mervärde för alla parter, läkare, verksamhet och patienter, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Förslaget om bastjänstgöring för läkare är bra och bör genomföras.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • per.johansson@sls.se
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agneta.ohlson@sls.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jaana.logren@sls.se
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • myshpostefan.lindgren@parlmed.lunw.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige