Socialstyrelsen ger SLS nytt uppdrag – ska utreda frågan om och i så fall hur blodsmitta och hotbild ska kommuniceras i medicinska journaler!

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 15:05 CET

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda och ta fram underlag för fortsatt handläggning på myndigheten avseende om och i så fall hur blodsmitta och hotbild mot vårdpersonal och medpatienter ska kommuniceras i medicinska journaler. Ingemar Engström, professor, sakkunnig i medicinsk etik samt tidigare ordförande i SLS delegation för medicinsk etik leder utredning.

Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa!

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:32 CET

Läkare ägnar allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund av ökade produktionskrav och begränsad budget. Det är oacceptabelt anser Svenska Läkaresällskapet (SLS) som vill se en skärpning av verksamhetschefens ansvar när det gäller läkares fortbildning. I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet lyfter SLS särskilt fram fyra utvecklingsområden för att säkra läkares fortbildning.

En förstärkt allmänmedicin avgörande för den nära vården

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 15:41 CET

Svenska Läkaresällskapet poängterar i sitt svar på ”God och nära vård – en primärvårdsreform", att fokus måste vara att förstärka allmänmedicin för att göra detta till ett attraktivt karriärval igen. Resursöverföringen kommer att bli en knäckfråga och SLS delar uppfattningen om vikten av kontinuitet men saknar en prioriteringsetisk diskussion när det gäller tillgängligheten!

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:29 CEST

SLS etikpris, Hippokratespriset, går till kliniskt verksamma läkare med etisk medvetenhet, aktiva i undervisning och förebilder för kollegor, medarbetare och studenter. Anna Sarkadi är professor i socialmedicin i Uppsala. Etisk medvetenhet är en livslång aktiv process som kräver ständig reflektion. Mer utrymme för reflektion och förbättringsarbete i vården leder till minskad samvetsstress.

SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 15:04 CEST

Svenska Läkaresällskapet är i huvudsak positivt till förslagen i "En sexårig utbildning för läkarexamen". I sitt remissvar lyfter SLS bl a specialitetsspecifika kommentarer om målen, den snäva tidsramen och att maxantalet studiemedelsterminer nås.

Prioriteringsplattformen riskerar att urholkas

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:49 CEST

Svenska Läkaresällskapet är kritiskt till att införa lagstadgat ansvar för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter med särskilda behov av individuellt stöd. Förslaget verkar harmlöst, men innebär urholkning av den lagstadgade prioriteringsplattformen och medför ökad detaljstyrning av vården.

Borreliainfektion i fokus för SLS translationella pris

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:03 CEST

Translationella priset går i år till Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilab, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, för ansökan: ”Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp”. Genetiska variationer i vissa immunreglerande gener samt hjärnskademarkörer studeras för mer kunskap om sjukdomsmekanismer och individuella skillnader.

En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 16:16 CEST

I ett idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas utgör ett av dessa och är en nödvändig förändring för att möta framtidens behov av kontinuitet och samordning. En utmaning är bristen på specialister i allmänmedicin som kräver en rad åtgärder.

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 13:05 CEST

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Det rapporteras om bemanningsproblem, stängda vårdplatser & orimliga vårdköer. Sjukvården har stort fokus under årets Almedalsvecka. SLS är på plats för att lyfta några av de viktigaste frågor - från den nära vården, vikten av patient-läkarmötet, kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt & globalt.

Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 10:30 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på runt en halv miljon kronor. Lars Wallentin får SLS jubileumspris, 150 000 kr, som sedan 1858 belönar värdefull medicinsk forskning.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • Svenska Läkaresällskapet
 • brwxitsjt.lvsktqogllsedmidxb@sezlsrl.sucepx
 • 08-440 88 75
 • 08- 440 88 68
Professor i tumörbiologisk endokrinologi, överläkare Akademiska sjukhuset.

 • Presskontakt
 • Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i SLS kommitté för global hälsa
 • Global hälsa
 • todebikfasay.agalfouvejmn@xnkijz.sucexe
 • 08- 440 88 75 Pressansvarig Agneta D. Ohlson
 • 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Tobias Alfvén är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset, docent i global hälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS kommitté för global hälsa.

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • peisr.ajjojphadfnstbsoown@zxslmcs.tvsenk
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • aguzneowtawy.ofchladsoien@kkslxjs.zoseaj
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jaddangoa.bhlonxgrvoenom@simlsvx.sgmebo
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • staeeffhanma.ljdinrrdgnirenin@azmetbd.lfludf.suqehr
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige