Läkares och sjuksköterskors professionella ansvar i debatten under Covid-19 pandemin

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 07:00 CEST

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik och sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) publicerar idag ett etiskt uttalande om vilka avvägningar en yrkesperson inom vården bör göra när man uttalar sig offentligt i egenskap av att vara läkare eller sjuksköterska.

Största medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapets historia

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 12:06 CEST

Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte den 26 maj samlades SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkarsällskap och associerade föreningar för att summera det gångna året och peka ut riktningen för SLS framtid. Beslut togs om att bland annat anta 48 av SLS 66 vetenskapliga sektioner som medlemsföreningar samt val av ny ordförande och vice ordförande.

Professionsföreningarnas riktlinjearbete ska uppmuntras inte detaljstyras

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 14:35 CEST

Svenska Läkaresällskapet (SLS) uppmanar Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) att inte försöka styra professionsföreningarnas riktlinjearbete under Covid-19 pandemin.

Lil Träskman Bendz belönas för viktiga insatser inom suicidforskning

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 09:17 CEST

Professor emerita Lil Träskman Bendz vid Lunds universitet tilldelas 2019 års Ingvarpris med 30 000 kronor samt Svenska Läkaresällskapets 200-års medalj i brons. Pristagaren belönas för sina betydelsefulla insatser inom suicidforskning.

Kaj Blennow tilldelas Bengt Winblads pris 2019 för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 09:13 CEST

Professor Kaj Blennow, professor vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tilldelas Bengt Winblads pris 2019, för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Juleen Zierath tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 13:07 CEST

Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes.

Prevention leder till förbättrad hälsa – läkare har en nyckelroll i levnadsvanearbetet

Nyheter   •   Jan 21, 2019 16:37 CET

Social­styrelsens nya nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018 visar att levnadsvanearbete leder till förbättrad hälsa genom att förebygga och behandla sjukdom. Kostnaden för preventionsarbete är låg jämfört med många andra åtgärder inom hälso- och sjukvården. SLS arbetar genom Levnadsvaneprojektet med frågan – läkare har en nyckelroll i arbetet.

Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till klinisk forskning om Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 09:45 CEST

Svenska Läkaresällskapet utlyser 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona. Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

​ Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 17:13 CET

Behovet av riktlinjer för prioritering av intensivvårdsplatser är stort och igår (2020-03-26) publicerade Socialstyrelsen ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation kommenterar.

Reformering av läkaryrket rustar framtidens läkare för de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 14:09 CET

SLS stödjer införandet av bastjänstgöring (BT) och är positivt till den progressiva utvecklingen från läkarnas grundutbildning via BT och fortsatt specialisering som en del i det yrkeslivslånga lärandet. Men lyfter särskilt fram vikten av övergångsbestämmelser, som saknas i Socialstyrelsens förslag, och betonar att ytterligare utbildning i psykiatri kommer att behövas för att uppnå BT-målen.

Kommande evenemang 2 evenemang

10 Dec 11:00

Berzelius Symposium 102: Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett!

2020-12-102020-12-11
Best Western Malmö Arena Hotel

26 Maj hela dagen

Berzelius Symposium 103: Immunity and autoimmunity in early childhood

2021-05-262021-05-28
Nobelforum, Nobels väg 1, Solna, Sweden.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Svenska Läkaresällskapet
  • jaueanyba.gplovhgrauenez@smclsch.sodedl
  • 08-440 88 68
  • 070-695 86 60

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

  • Svenska Läkaresällskapet
  • Klara Östra Kyrkogata 10
  • 101 35 Stockholm
  • Sverige