Media no image
Toez598eqgfctwzivwmq Nkkoeycgu3iqndynongp

Nu har den kommit – Kunskapssammanställning om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 10:00 CET

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal.
.

– Läkaresällskapet önskar en bred samhällsdebatt i dödshjälpsfrågan, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Vi uppfattar dödshjälp som i första hand en medborgarfråga, där professionerna självfallet ska delta. SLS har därför inte arbetat fram en samlad ståndpunkt för eller emot ett eventuellt införande av dödshjälp i Sverige.

Smers sammanställning är baserad på över 300 referenser och fokuserar på den så kallade Oregonmodellen, som är i bruk bland annat i två av USAs stater, Oregon sedan 1997 och Washington. Det har skrivits och forskats en hel del om Oregonmodellen under dessa 20 år och det är dessa publikationer som utgör basen i rapporten, sammanställd av Michael Lövtrup.

– Rapporten listar värdeargument för respektive emot att tillåta dödshjälp med utgångspunkt i en genomgång av den senare tidens offentliga debatt, säger Mikael Sandlund. Den delen av rapporten är dock tämligen rapsodisk och någon egentlig etisk analys ingår inte så här måste en inträngande och öppen samhällsdebatt ta vid.

Smer tar i rapporten inte ställning till om dödshjälp borde införas i Sverige eller inte och Läkaresällskapet ser sammanställningen som ett viktigt hjälpmedel i den värdediskussion i frågan som behövs – en diskussion som inte ska präglas av förmenta faktapåståenden vinklade utifrån debattörernas egna preferenser.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

​Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal.

Läs vidare »
Lecdsvu0xjgtwohndk6a

Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:48 CET

​Idag presenteras den senaste utgåvan av forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet samt IOGT-NTO. Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld.

Gf3hhgooffy97w7hprwx

Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:14 CEST

Lösningen på hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är inte att få fler läkare i Sverige. Det handlar om att förändra vårdens och läkarprofessionens arbetssätt i grunden. Där utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för färre och bredare specialiteter än i dag, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren i ett debattinlägg på Dagens Medicin.

Gcdelpfxy8mtbsgmvgl9
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:50 CEST

Svenska Läkaresällskapet kan tack vare två generösa donationer stödja reumatisk och neurologisk forskning med extra forskningsmedel. Elizabeth Arkema, Lars Rönnblom och Elisabet Svenungsson beviljas forskningsmedel ur Ingegerd Johanssons fond för sin forskning om den reumatiska sjukdomen SLE, Joachim Burman och medarbetare för forskning om MS, multipel skleros, ur Hildegard Machschefes fond.

Soogoik66boir5ulwj0l

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 12:00 CEST

Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta anser Läkaresällskapet i sitt svar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48. Och ser även positivt på rekommendationerna att professionerna ska involveras i detta arbete.

Media no image
Iupsbtsl210crcvy529p

Mötet om framtidens medicin och hälsa ställs in

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 13:00 CEST

Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att inte genomföra mötet ”Framtidens Medicin & Hälsa” men fortsätter att ta ansvar för att frågorna lever vidare.

– Tanken bakom ”Framtidens Medicin & Hälsa” var att samla stora delar av läkarkåren i ett helt nytt forum där hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor skulle diskuteras och debatteras, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Vi har fått många positiva reaktioner på initiativet bland läkare, men inser att vi inte kommer att uppnå målet om en bred uppslutning i frågorna och har därför beslutat att ställa in mötet i den här formen.

Programmet på Framtidens Medicin & Hälsa fokuserade på tre huvudteman; teknik, etik och den medicinska debatten i samhället. Alla med fokus på den framtida läkarrollen och kompetensen.

– Att läkarkåren ska kliva fram i debatten, ta grepp om etiken och kontroll över tekniken råder det ingen tvekan om; vi läkare behövs som en kraft för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och det medicinska kunskapssamhället, fortsätter Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet har viljan och förmågan att leda den här utvecklingen och kommer fortsatt ta ansvar för att lyfta frågorna under andra former.

– Läkarkåren kan inte vara passiv om hälso- och sjukvårdens utveckling inte är förenlig med vår professions yrkesetik, avslutar Stefan Lindgren. Då måste vi göra vår röst hörd! Att mötas och diskutera dessa frågor är av största vikt. För framtiden går inte att stoppa. Och den kommer både innebära förändringar av läkarrollen och stora utmaningar för hälso- och sjukvården.

Framtidens Medicin & Hälsa skulle ha ägt rum den 14-15 november 2017 på Stockholm Waterfront.
Svenska Läkaresällskapet kommer att återbetala inbetald deltagaravgift till dem som anmält sig till mötet.

För pressfrågor kontakta
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet genom Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationsansvarig, jaana.logren@sls.se, 08- 440 88 68

För frågor kring återbetalning av kongressavgift kontakta
Magnus Anclair, projektledare för Framtidens Medicin & Hälsa, magnus.anclair@sls.se 070-209 48 76

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att inte genomföra mötet ”Framtidens Medicin & Hälsa” men fortsätter att ta ansvar för att frågorna lever vidare.

Läs vidare »
H4ldaopb5hl9tye4fheo
Nurkgixiacq5ijvan0ko

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:30 CEST

Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete genom Levnadsvaneprojektet. Ytterligare ett konkret resultat av detta arbete är den folder med råd och tips i arbetet med levnadsvanor vid psykisk ohälsa som nu släpps i en omarbetad andra upplaga.

Pk849hvpb59xxlik3msp
Xjstigpys1n9vwjt5vic

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 10:30 CEST

Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar på "En god och nära vård" att patienternas behov självklart ska styra vårdens organisation, att resursfördelningen kommer att bli en utmaning och att begreppet nära vård måste definieras bättre innan det lagregleras. SLS anser även att vårdgarantin inte bör utökas. Den strider mot etikplattformen, en av de grundläggande principerna i svensk sjukvård.

Gf3hhgooffy97w7hprwx
Iupsbtsl210crcvy529p Nkkoeycgu3iqndynongp

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 17:27 CEST

De satsningar på välfärdsområdet som Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 är välkomna och i många fall helt nödvändiga för hälso- och sjukvårdens utveckling, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Bgjfys7pyzduifiivxgc
Toez598eqgfctwzivwmq Nkkoeycgu3iqndynongp

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:30 CEST

Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällskapets etikpris i år. Han har genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor, väckt intresse för etikfrågorna i olika sammanhang samt blivit en förebild för många. Priset delas ut på SLS den 14 november.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • zxper.jotmijhansson@slpes.tose
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agneapkututadd.ofavdcuiohlsosdmhhggdn@ypsls.ynse
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jaana.logren@sls.se
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • nvsttbefan.linhezhdgren@xbmeubfjedd.zawnysxnlunblu.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige