Wgapce9xtniva9xazr4r
Nkkoeycgu3iqndynongp Xrqaeddlie0bkosyqob7

Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:05 CEST

Tbu6fn6kcyt64sa0jp0x
Whv5gohgbrxmfd9acpzd Nkkoeycgu3iqndynongp

Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:45 CEST

Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet/NU-sjukvården, tilldelas årets Jubileumspris för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes. Han har utfört nyckelstudier i såväl Sverige som andra länder för att bättre förstå prognosen och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador. Priset delas ut på Läkaresällskapet den 14 november.

Jclfgr0xticj1kqyacyt
Gf3hhgooffy97w7hprwx

Läkare – dags att ta initiativet!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 09:30 CEST

Svenska Läkaresällskapet arrangerar den 14-15 november 2017 mötet "Framtidens Medicin & Hälsa", ett helt nytt forum för läkarkåren. Mötet hålls på Stockholm Waterfront. Vårdens viktigaste framtidsfrågor kommer att diskuteras i provocerande debatter, tankeväckande diskussioner och interaktiva samtal.

Gcdelpfxy8mtbsgmvgl9
Pkizmaalrlphvg8joo4t Whv5gohgbrxmfd9acpzd

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 09:45 CEST

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. Det finns idag ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel bromsar sjukdomsförloppet och lindrar besvären. Svenska Läkaresällskapet utlyser nu tack vare en ny donation av Hildegard Machschefes medel för forskning om MS. SLS medlemmar kan söka forskningspengar senast den 20 juni.

Clqwhitiaorfaqmuzzqd

Svenska Läkaresällskapet – en proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 11:56 CEST

Svenska Läkaresällskapet höll sitt fullmäktigemöte, den årliga beslutande församlingen, i veckan. En ny delegation i medicinsk kvalitet inrättas för att bättre följa dessa frågor, årets hedersledamöter utsågs liksom nya ledamöter i nämnd och valberedning. Inspirerande debatter om medlemsfrågan och förslaget till nytt idépolitiskt program avslutade dagen. Mer om verksamheten på www.sls.se

Ryq9wdfrhzfmiz9rdgrt
Nurkgixiacq5ijvan0ko Pkizmaalrlphvg8joo4t

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:30 CEST

Delprojektet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, "Stark för kirurgi – stark för livet", visar i en aktuell analys att postoperativa komplikationer minskar vid livsstilsförbättringar. Även tidsbegränsade rök- och alkoholstopp i samband med ingrepp visar effekt.

Mgwlkpxcsefj4f0kazgj
Nurkgixiacq5ijvan0ko Gf3hhgooffy97w7hprwx

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:57 CEST

Svenska Läkaresällskapet frågar sig varför inte Socialstyrelsen, i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, nämner något om den goda effekt fysisk aktivitet har som behandling vid dessa sjukdomar. Särskilt som man i sitt kunskapsunderlag kommer fram till att det finns vetenskaplig evidens för detta vid lindrig till måttlig depression.

Siq36s1lipen5cu08cm6
Pkizmaalrlphvg8joo4t Gf3hhgooffy97w7hprwx

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:30 CET

Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård kan stärkas. Den friska befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård måste kunna tillgodoses på ett resurseffektivt sätt så att nödvändiga resurser kan fördelas för att möta beho­vet av kontinuitet och samordning för pati­enter med långvariga och komplexa sjukdoms­tillstånd.

Soogoik66boir5ulwj0l
Xrqaeddlie0bkosyqob7 Gf3hhgooffy97w7hprwx

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:25 CET

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.

Hjokd00dehqef7f9esru
Nkkoeycgu3iqndynongp

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:30 CET

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • per.johansson@sls.se
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agneta.ohlson@sls.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jaanjcxloya.logren@secqcls.stvave
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • stefan.lindgren@med.lu.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige