Okqdhaiut7t2ebqavg1f

Förslaget om läkares bastjänstår är bra och bör genomföras

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 10:45 CET

– Att samtliga legitimerade läkare i och med förslaget får en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under handledning oavsett vilket land man utbildat sig i, skapar ett stort mervärde för alla parter, läkare, verksamhet och patienter, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Förslaget om bastjänstgöring för läkare är bra och bör genomföras.

H7uivgztjva3podm9sxz
Gf3hhgooffy97w7hprwx Zja0h9fe6ib1kcluc9n9

Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:02 CET

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna visar en granskning som genomförts av Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention. Nu vill Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren att kunskapen prioriteras högre av lärosätena – för att rusta blivande läkare för de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför.

U2hdj9l5pgcl3ehoo39s
Nurkgixiacq5ijvan0ko

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 10:50 CET

SLS konstaterar i sitt remissvar på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, att det behövs riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå med BVC, MVC och Riktade hälsosamtal, som framgångsrika exempel. Vikten av enkla råd och uppföljning kan inte heller betonas nog för att lyckas genomföra och behålla goda levnadsvanor.

Cizdto0ncf3tenho5bnl
Xjstigpys1n9vwjt5vic Iupsbtsl210crcvy529p

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 09:30 CET

En väl utvecklad nära vård, med allmänmedicin som bas, kommer att få ett stort uppdrag och utbildningsuppdrag och resursfrågan behöver lösas. Läkaresällskapet understryker vikten av att alla inblandade parter har samsyn för att en ny organisation för hälso- och sjukvården ska få genomslag.

Vni1e4uxspo1zyh2b7i3
Xjstigpys1n9vwjt5vic Vbasanhdgx75ch7qdc08

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 10:15 CET

Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, om enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. – Det utgår från patientens behov och följer hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen, vi är nöjda, kommenterar Stefan Lindgren, SLS ordförande, förslaget.

Q73ojvi89ikd11cdxan2
Nkkoeycgu3iqndynongp Zja0h9fe6ib1kcluc9n9

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 10:47 CET

​Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället. Kommittén består av ett femtontal aktiva ledamöter från olika specialiteter.

Zusxznlh1tpmgpjb449g
Toez598eqgfctwzivwmq Nkkoeycgu3iqndynongp

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 16:06 CET

Ett nytt år innebär nya möjligheter att förbättra sina kunskaper och insikter i professionellt bemötande av kollegor, patienter och anhöriga, Svenska Läkaresällskapets etikdelegation stöttar uppropet #utantystnadsplikt. Det är en fråga om professionell etik, en klok och god kollega förhåller sig respektfullt gentemot alla sina medmänniskor, säger Mikael Sandlund, Etikdelegationens ordförande.

Xgzmat5boem8mujtfcs0
Toez598eqgfctwzivwmq Nkkoeycgu3iqndynongp

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:00 CET

Vi ser ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, från Svenska Läkaresällskapets sida som ett hinder för att denna viktiga fråga ska kunna diskuteras på ett konstruktivt sätt, säger ordförande Stefan Lindgren. Frågan behöver analyseras och utredas ur brett samhällsperspektiv. Läkare ska delta i debatten såväl enskilt som via sina professionella organisationer.

Ow3kfkxw6582sjsg6f6o
Iupsbtsl210crcvy529p

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 14:13 CET

Positivt att utredningen ”Ordning och reda i vården” ser över olika möjligheter för att säkerställa att vårdens pengar går till vård och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård verkligen ges företräde. ​Detta är viktiga frågor som Läkaresällskapet driver sedan flera år säger Stefan Lindgren i en kommentar.

Yo6krpz8b9mqa9sawcsz
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv Nkkoeycgu3iqndynongp

Det rör på sig i operationsvården – förbättrad återhämtning efter livmoderoperation

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:53 CET

Hysterektomier, att operera bort livmodern, är en av de vanligaste större gynekologiska operationerna i världen. Förbättrad återhämtning efter operationen är ämnet för Lena Wijk, överläkare vid Kvinnokliniken i Örebro, när hon håller 2018 års Lennanderföreläsning på Läkaresällskapet den 24 april.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • gvbkxzper.xqkvjohansson@sls.se
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agcfneta.owqhlson@qlvnxbsllbs.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jaana.logren@sls.se
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • etehstwunkeuefan.lindgrewyn@mvlomeimhjd.lu.se
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige