Gf3hhgooffy97w7hprwx
Nkkoeycgu3iqndynongp Xrqaeddlie0bkosyqob7

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 17:27 CEST

De satsningar på välfärdsområdet som Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 är välkomna och i många fall helt nödvändiga för hälso- och sjukvårdens utveckling, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Bgjfys7pyzduifiivxgc
Toez598eqgfctwzivwmq Nkkoeycgu3iqndynongp

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:30 CEST

Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällskapets etikpris i år. Han har genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor, väckt intresse för etikfrågorna i olika sammanhang samt blivit en förebild för många. Priset delas ut på SLS den 14 november.

Chrcxcztacuo2vullwmw

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:00 CEST

Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhjärnan" på Läkaresällskapet den 27 november. Mötet bidrar till ökad kunskap om vad en god balans mellan digitalt och verkligt liv är samt att utbilda läkare, beslutsfattare, opinionsbildare med flera i den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn.

K7bgsiruvxgcuuwyi0eh

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:00 CEST

LiR-modellen, Levnadsvanearbete i Reumatologi, har utarbetats av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom reumatologi. Arbetsmodellen ger en gemensam kunskapsbas, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetarna och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. LiR-modellen presenteras vid Reumadagarna i Västerås 13-15/9.

Dxo60oppgylyatayyy849g
E4dxqvac1oyptgiu64qx

Att förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:00 CEST

Digitaliseringen i vården och av vårdens möten pågår och kommer att ställa andra och nya krav på framtidens läkarutbildning såväl grund- som fortbildning. Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa inbjuder till diskussion om vilka krav digitaliseringen i vården ställer på framtidens läkarutbildning. Mötet hålls på Läkaresällskapet den 19 september kl 18.00. Går också att följa på youtube.

Xpvzcicyebbqddsve52m

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:00 CEST

Anders Eklund, Umeå, får i år Erna Ebelings pris för framstående forskning och viktiga innovationer om fysiologiska tryck och flöden inom ögonområdet och det centrala nervsystemet. Nils Uddenberg, Lund, får Bengt I Lindskogs språkpris för sin strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om medicin. Viktigt nu när kraven på medicinsk information till allmänheten ökar.

Jbwkovhjqictlfeemyat

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:02 CEST

Läkaresällskapet premierar framgångsrik medicinsk forskning. Särskilt forskning av klinisk karaktär av stor betydelse för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Petter Brodin, Karolinska Institutet, får priset för Bästa vetenskapliga projektansökan, 100 000 kronor, och Janet Cunningham, Akademiska sjukhuset, Translationella priset, 100 000 kronor, för forskning av omedelbar nytta för vården.

Pk849hvpb59xxlik3msp
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv Nkkoeycgu3iqndynongp

Positivt om forskningsfusk

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 10:16 CEST

Läkaresällskapet ställer sig bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande "Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10). Betänkandet utgör ett gediget och grundligt arbete med viktiga förslag och Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren hoppas i en kommentar att regeringen skyndsamt nu också genomför huvuddelen av förslagen i betänkandet.

Xrgvpbc4wujmwwlpkclh
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv Nkkoeycgu3iqndynongp

God forskning ska löna sig! Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis, MS och försäkringsmedicin

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 11:58 CEST

Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer stimulera forskare till fortsatt goda forskningsresultat genom vetenskapliga priser. Simon Timpka, Lunds universitet, Enikö Sonkoly och Liv Eidsmo, KS, Mo Wang, KI samt Joachim Burman, Akademiska sjukhuset, Uppsala, är några av de forskare som i år får ett av Läkaresällskapets priser.

Bbik5etdjn4ehghecxv9
Zsstiyn8h3z6mrrtgiuv Nkkoeycgu3iqndynongp

Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 09:41 CEST

Bengt Linderoth, professor emeritus vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap, KI, får ta emot årets Ingvarpris för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering. Forskning som bidragit stort för många patienter med svårbehandlad smärta. Priset delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november till minne av Lundaprofessorn David Ingvar.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • per.johansson@sls.se
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agneta.omkeofohlnnsozhn@susls.se
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • hsthjawrfsmteoana.ewdcnnuulogrenfe@sklgnlshwdjyrocjo.se
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • Läkaresällskapets ordförande, fortbildningsfrågor
 • stefan.luueocvindgisecbfnkren@yimed.qjnneeykluteij.siie
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige