SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 15:04 CEST

Svenska Läkaresällskapet är i huvudsak positivt till förslagen i "En sexårig utbildning för läkarexamen". I sitt remissvar lyfter SLS bl a specialitetsspecifika kommentarer om målen, den snäva tidsramen och att maxantalet studiemedelsterminer nås.

Prioriteringsplattformen riskerar att urholkas

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:49 CEST

Svenska Läkaresällskapet är kritiskt till att införa lagstadgat ansvar för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter med särskilda behov av individuellt stöd. Förslaget verkar harmlöst, men innebär urholkning av den lagstadgade prioriteringsplattformen och medför ökad detaljstyrning av vården.

Borreliainfektion i fokus för SLS translationella pris

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:03 CEST

Translationella priset går i år till Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilab, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, för ansökan: ”Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp”. Genetiska variationer i vissa immunreglerande gener samt hjärnskademarkörer studeras för mer kunskap om sjukdomsmekanismer och individuella skillnader.

En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 16:16 CEST

I ett idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas utgör ett av dessa och är en nödvändig förändring för att möta framtidens behov av kontinuitet och samordning. En utmaning är bristen på specialister i allmänmedicin som kräver en rad åtgärder.

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 13:05 CEST

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Det rapporteras om bemanningsproblem, stängda vårdplatser & orimliga vårdköer. Sjukvården har stort fokus under årets Almedalsvecka. SLS är på plats för att lyfta några av de viktigaste frågor - från den nära vården, vikten av patient-läkarmötet, kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt & globalt.

Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 10:30 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på runt en halv miljon kronor. Lars Wallentin får SLS jubileumspris, 150 000 kr, som sedan 1858 belönar värdefull medicinsk forskning.

Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:15 CEST

Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet som involverar patienter och anhöriga. Det övergripande syftet är att belysa en enhets styrkor och svagheter utifrån medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, men även att stimulera till utveckling och kvalitetsförbättringar.

​Bengt Winblads pris, 50 000 kronor, till Alzheimerforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

– VI är extra glada i år att ha fått möjlighet att utse den första pristagaren för den senaste donationen, Bengt Winblads pris på 50 000 kronor som belönar Alzheimerforskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Hjärtliga gratulationer till årets pristagare och särskilt till den första Bengt Winbladpristagaren, Lars Tjernberg, Karolinska Institutet.

Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 12:45 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. I år delar vi ut priser inom olika specialiteter och pristagarna delar på närmare en halv miljon kronor.

Global hälsa är allas vårt ansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 10:00 CEST

Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen har vi stora utmaningar kvar, som kräver gemensamma insatser på alla nivåer, lokalt och globalt. Global hälsa är ett av de områden Läkaresällskapet lyfter i sitt idéprogram – de globala målen nås med ökad kunskap.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • Svenska Läkaresällskapet
 • brsvittvt.baskurogmxsewwidah@sxflsid.surebr
 • 08-440 88 75
 • 08- 440 88 68
Professor i tumörbiologisk endokrinologi, överläkare Akademiska sjukhuset.

 • Presskontakt
 • Vice ordförande Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i SLS kommitté för global hälsa
 • Global hälsa
 • tooabipaasql.azglfanveeyn@dfkisq.sekeag
 • 08- 440 88 75 Pressansvarig Agneta D. Ohlson
 • 08- 440 88 68 Kommunikationsansvarig Jaana L. Bergqvist
Tobias Alfvén är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset, docent i global hälsa samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet och ordförande i SLS kommitté för global hälsa.

 • Presskontakt
 • Kanslichef
 • pelbr.vnjorghanjnslisoybn@scslfws.vwsejm
 • 08- 440 88 88

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • agckneletamn.oyphlzvsovpn@veslfws.npseix
 • 08-440 88 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Svenska Läkaresällskapet
 • jawyangma.qplofhgrkfenej@ssflsvu.szjeak
 • 08-440 88 68
 • 070-695 86 60

 • Presskontakt
 • professor
 • stmhefzranoh.lmvinycdgnsregqn@csmeond.poluya.sqleir
 • 08-440 88 75 alt 08- 440 88 68
 • 08- 440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Om Svenska Läkaresällskapet

Läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation som arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation med omkring 10 500 medlemmar och är en fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Adress

 • Svenska Läkaresällskapet
 • Klara Östra Kyrkogata 10
 • 101 35 Stockholm
 • Sverige