Skip to main content

Taggar

läkaresällskapet 180 vård och hälsa 178 läkare 175 debatt 166 medicinsk forskning 158 sjukvårdsdebatt 155 patientsäkerhet 154 dialog 147 medicinsk etik 101 seminarium 69 Svenska Läkaresällskapet 38 global hälsa 25 fortbildning för läkare 17 medicinska riksstämman 17 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 etik 9 läkarstämman 9 Levnadsvanor 8 pris till medicinsk forskning 7 hälso- och sjukvård 7 vetenskapligt pris 6 NPM 6 prisutdelning 6 läkarutbildning 5 medicinsk fortbildning 5 peter friberg 5 Prevention 5 medicinsk utbildning 5 konferens 5 belöna medicinsk forskning 5 belöna forskning 4 forskning 4 Almedalen 4 levnadsvaneprojektet 4 etikpris 4 jämlik hälsa 4 multipel skleros 4 geriatrik 4 ensamkommande flyktingbarn 3 läkaretik 3 vetenskap 3 medicinska riksstämman 2013 3 MS 3 translationell forskning 3 rökstopp 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 diabetesforskning 3 dermatologi 3 integritet 3 diabetes 3 riksstämman 3 iogt-nto 3 epigenetik 3 unga forskare 3 global health beyond 2015 3 fortbildning 3 vetenskapligt pris i medicin 3 klinisk forskning 3 Läkares fortbildning 3 Karl sallin 3 levnadsvanearbete 3 hälsa 2 sjukvårdspolitik 2 framtidens läkare 2 göteborgs universitet 2 donationer 2 riksstämman 2013 2 kerstin nilsson 2 venereologi 2 neuroforskning 2 kost och motion 2 tobacco endgame 2 kungliga vetenskapsakademien 2 hans rosling 2 torsten söderbergs stiftelse 2 cme 2 kontinuitet i vården 2 styrsystem i vården 2 läkarstudenter 2 jämställdhet 2 neonatologi 2 Folkhälsa 2 jämlik vård 2 patientintegritet 2 corona 2 donation 2 nationella riktlinjer 2 new public management 2 SLE-forskning 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 fysisk aktivitet 2 barnpsykiatri 2 budgetproposition 2014 2 sjuksköterskor 2 söderbergska priset 2 äldreomsorg 2 sjuksköterska 2 e-hälsa 2 äldrevård 2 primärvård 2 ardalan shekarabi 2 hälso- och sjukvården 2 filippa nyberg 2 diabetes typ 2 2 donationsfrågor 2 alkoholforskning 2 omskärelse av pojkar 2 reflux 1 global health 1 upprop 1 läkare utan gränser 1 stamcellsforskning 1 litteratur 1 läkare i världen 1 papperslösas rätt till vård 1 sömnsvårigheter 1 millenniemålen 1 eHälsa 1 sepsis 1 johan rockström 1 sveriges läkarförbund 1 obesitas 1 kustbevakningen 1 kvalitet i vården 1 tvångssterilisering 1 läkemedel 1 forskningsresultat 1 evidensbaserad vård 1 donationsrådet 1 SLE 1 forskningsmedel 1 stressrelaterad ohälsa 1 forskningsstöd 1 sova dåligt 1 maciej zaremba 1 prioriteringar 1 kost och hälsa 1 ncd 1 alkoholsponsring 1 förvärvad hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 hjärtkärlsjukdom 1 distriktsläkare 1 äldreforskning 1 sami al fakir 1 anna carlstedt 1 skönhetsingrepp 1 medicinsk forskning lönar sig 1 priser för medicinsk forskning 1 malin wåhlin 1 kronisk sjukdom 1 organisation och styrning 1 äldres hälsa 1 gerontologi 1 sjukvårdsorganisation 1 díalog 1 johan von schreeb 1 ojämlik vård 1 etik i läkarutbildningen 1 priset till medicinsk forskning 1 forksning om hjärnan 1 göteborgsforskare 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 medicinsk juridik 1 söderbergska priset i medicin 1 medicinsk vetenskap 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 medicinstuderande 1 Stefan Lindgren 1 patientdelaktighet 1 skolmedicin 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 prehospital akutsjukvård 1 prematura barn 1 läkarprogrammet 1 könsbyte 1 svensk forskning 1 hälsosamtal 1 Vetenskapens Värld 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 uv-ljus 1 bröstcancerforskning 1 ola björgell 1 framtidens specialistläkare 1 tillväxtfaktor 1 chalmers cortègen 1 the lancet 1 flyktingkris 1 ebola 1 kompetenshöjande 1 miljö och hälsa 1 kompetenshöjande utbildning 1 hjärnskakning 1 oftalmologi 1 lars klareskog 1 med stud 1 vetenskaplig rapport 1 mariam claeson 1 richard horton 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 studentevent 1 privata sjukvårdsförsäkringar 1 global health - beyond 2015 1 peter byass 1 ingemar engström 1 demensforskning 1 hysterektomi 1 patientcentrerad vård 1 iogt/nto 1 bengt i lindskogs språkpris 1 björn smedby 1 klinisk utbildning 1 degenerativa sjukdomar 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 preventionsarbete 1 gunhild stordalen 1 the stockholm declaration of global health 1 läkaruppropet 1 almedalen 2014 1 åldersdiabetes 1 regeringens transplantationsutredning 1 svensk läkaresällskapet 1 harold holder 1 etik i läkarens vardag 1 sjukvårdssystemet 1 medicinsk teknik och fysik 1 E-colibakterier 1 epilepsikirurgi 1 försäkringsmedicin 1 cancerstamceller 1 smittspårning vid sti/std 1 forskning om genetik 1 pär i johansson 1 rökfritt sverige 2025 1 vård av papperslösa 1 vård som inte kan anstå 1 njurforskning 1 svenka läkaresällskapet 1 helen bevan 1 unga läkare 1 dataspelsberoende 1 hälsoinformatik 1 tv-inspelningar 1 inspelningar från sjukvården 1 levnadsvanedagen 2014 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 rök stopp 1 föredrag i medicin 1 patientbehov 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 sjukdomars uppkomst 1 frisk och sjuk 1 vuxendiabetes 1 almedalen2014 1 cancermediciner 1 svensk hälso- och sjukvård 1 vård på distans 1 kurser i medicinsk etik 1 medicinsk radiologi 1 sjukdomar i buken 1 klinisk neuroforskning 1 forskning om spädbarn 1 reumatologiska sjukdomar 1 sjukvårdshuvudmän 1 verksamhetsansvariga 1 geriatrisk forskning 1 projektanslag 1 bästa projektansökan 1 vattenburna infektioner 1 jämställdhet i forskningen 1 kvinnor i forskningen 1 värdefull vård 1 kliniskt arbete 1 patienten och tystnaden 1 Svenska Läkaresälslkapet 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 läkaretiska principer 1 new public managment 1 underbeforskning 1 ojämlik forskning 1 vetenskapliga priser till forskning 1 god medicinsk forskning belönas 1 delaktighet i vården 1 informationshantering i vården 1 patientmötet 1 patientläkarrelation 1 ekonomism i vården 1 ekonomistyrning i vården 1 samvetsklausul i vården 1 alkohol och samhället 2014 1 inspirera medicinsk forskning 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 medicinsketisk rapport 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 läkarnas kompetens 1 fortbildningspolicy 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 brottsdömda läkare 1 förtroende för läkare 1 förtroende för vården 1 skönhetsutredningen 1 digital vård 1 medicinsk språkvård 1 läkares utbildning 1 lakarutbildningen 1 ny läkarutbildning 1 flyktingkatastrof 1 konferens för läkare 1 pris till god medicinsk forskning 1 pris till vetenskaplig forskning 1 allergi hos barn 1 refluxforskning 1 rörelseapparaten 1 tillväxtfaktorforskning 1 tillväxtfaktor vegfb 1 chlamydiainfektion 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 arbete och psyke 1 genetik vid hjärnskada 1 inflammation vid hjärnskada 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 svenks läkaresällskapet 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 medicinskt pris 1 celiakiforskning 1 forskning om glutenintolerans 1 nya cancerterapier 1 sjukhusronden 1 sjukhusarbete 1 etikarbete i vården 1 ungas psykiska hälsa 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 torbjörn ledin 1 medicinsk statistik 1 vidareutbildning för läkare 1 operationskomplikationer 1 vårdkomplikationer 1 levnadsvanesamtal 1 start för operation 1 svenska läkaresälslakpet 1 Socialstyrelsens riktlinjer 1 vårdens styrning 1 kolorektalkirurgi 1 nya arenor 1 patientmöten 1 teamarbete 1 it-lösningar i sjukvården 1 precisionsläkemedel 1 skräddarsydda läkemedel 1 EVV-projektet 1 patientens behov 1 fysisk aktivitet för barn 1 patienter på sociala medier 1 läkare belönas för sin forskning 1 gastroforskning 1 mage-tarmforskning 1 barnhjärnan 1 etiskt förhållningssätt 1 etik i sjukvården 1 framtidens medicin & hälsa 1 trombosforskning 1 hjärta-lungforskning 1 styrningen i vården 1 sjukvårdens styrsystem 1 unga med kronisk sjukdom 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 vårdens digitalisering 1 hygien vid operation 1 forskning om MS 1 Svensa Läkaresällskapet 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 första linjens sjukvård 1 behovsstyrd vård 1 kontinuitet i sjukvården 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 rökstopp före operation 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 forskningsmedel till MS 1 medicinska framtidsfrågor 1 neuropsykologisk forskning 1 David Ingvar 1 Ingvarpriset 1 ischemisk hjärnskada 1 hjärnskakning och smärta 1 asylsökande läkare 1 oredlighet i forskning 1 etik i vården 1 reumatolologi 1 hälsosamma levnadsvanor 1 budgetpropp 1 god nära vård 1 kunskapsbaserad vård 1 MS-forskning 1 reumatisk forskning 1 förtidig födsel 1 kommissionen för jämlik hälsa 1 ST-utbildning 1 livmoderoperationer 1 återhämtning efter operation 1 hälso- och sjukvårdens styrsystem 1 dödshjälpsdebatt 1 oregonmodellen 1 prioriteringsplattformen 1 resursöverföring 1 vårdens styrsystem 1 riktlinjer för hälsoarbete 1 vård efter behov 1 covid 19 1 vårdval 1 alkohol 1 cancer 1 fetma 1 neurologi 1 våld 1 berzeliussymposium 1 eu 1 pristagare 1 psykiatri 1 kirurgi 1 transplantation 1 alkoholpolitik 1 remissvar 1 åldrande 1 sjukvård 1 glutenintolerans 1 celiaki 1 kvalitet 1 bröstcancer 1 sociala medier 1 asyl 1 vård och omsorg 1 stroke 1 rökning 1 forskningsanslag 1 hälsovård 1 dietist 1 cancerforskning 1 studenter 1 stockholms läns landsting 1 vårdgarantin 1 beroende 1 hlr 1 hjärtsvikt 1 fysisk aktivitet på recept 1 apoteket 1 autism 1 hygien 1 tillit 1 vårdpersonal 1 utbildningsdepartementet 1 frukostmöte 1 alzheimers sjukdom 1 healing 1 hälsoaspekter 1 telomerer 1 klamydia 1 demenssjukdomar 1 forskarpris 1 svensk sjukvård 1 akutsjukvård 1 forskningsfusk 1 medicin och hälsa 1 patient 1 sveriges radio 1 psoriasis 1 sömnproblem 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 telemedicin 1 cancerbehandling 1 sls 1 dn debatt 1 läkemedelspriser 1 beroendeforskning 1 ambulanssjukvården 1 vd-byte 1 forskningspris 1 patientnära forskning 1 psykisk hälsa 1 migrationsverket 1 medicinsk informatik 1 unhcr 1 typ 2-diabetes 1 eu-frågor 1 kardiologi 1 patienter 1 klimatforskning 1 hälsoekonomi 1 diabetesforskningen 1 infektionssjukdomar 1 hsl 1 mikrobiologi 1 migranter 1 kränkande behandling 1 anders nordström 1 hudsjukdomar 1 etiska riktlinjer 1 läkartidningen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Professionsföreningarnas riktlinjearbete ska uppmuntras inte detaljstyras

Professionsföreningarnas riktlinjearbete ska uppmuntras inte detaljstyras

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 14:35 CEST

Svenska Läkaresällskapet (SLS) uppmanar Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) att inte försöka styra professionsföreningarnas riktlinjearbete under Covid-19 pandemin.

Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till  klinisk forskning om Covid-19

Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till klinisk forskning om Covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 09:45 CEST

Svenska Läkaresällskapet utlyser 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona. Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

​  Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

​ Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 17:13 CET

Behovet av riktlinjer för prioritering av intensivvårdsplatser är stort och igår (2020-03-26) publicerade Socialstyrelsen ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation kommenterar.

Reformering av läkaryrket rustar framtidens läkare för de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför

Reformering av läkaryrket rustar framtidens läkare för de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 14:09 CET

SLS stödjer införandet av bastjänstgöring (BT) och är positivt till den progressiva utvecklingen från läkarnas grundutbildning via BT och fortsatt specialisering som en del i det yrkeslivslånga lärandet. Men lyfter särskilt fram vikten av övergångsbestämmelser, som saknas i Socialstyrelsens förslag, och betonar att ytterligare utbildning i psykiatri kommer att behövas för att uppnå BT-målen.

Säkra ersättning till riskgrupper som riskerar inkomstbortfall vid hemmakarantän

Säkra ersättning till riskgrupper som riskerar inkomstbortfall vid hemmakarantän

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 12:57 CET

​I en skrivelse till Socialdepartementet uppmanar Svenska Läkaresällskapet socialminister Lena Hallengren att skyndsamt agera för att säkra ersättning till utsatta riskgrupper som sitter i hemmakarantän och som i nuläget riskerar inkomstbortfall.

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 16:36 CET

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Neonatalföreningen har tagit fram rekommendationer för handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.

Regeringen vidtar åtgärder för att stärka och samordna intensivvården i Sverige

Regeringen vidtar åtgärder för att stärka och samordna intensivvården i Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 14:47 CET

I en skrivelse till Socialdepartementen uppmanade styrelsen för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) socialminister Lena Hallengren att omedelbart agera för ökning och nationell samordning av intensivvårdsplatser i Sverige med anledning av covid-19. Nu agerar regeringen. Annette Nyberg, överläkare och ordförande i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård kommenterar.

Standardiserade vårdförlopp riskerar slå fel för patienter med komplexa vårdbehov

Standardiserade vårdförlopp riskerar slå fel för patienter med komplexa vårdbehov

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2020 10:59 CET

SLS är oroad över att standardiserade vårdlopp införs brett inom hälso- och sjukvården utan att det gjorts en samlad värdering av undanträngningseffekter, kostnader och behandlingsresultaten för det standardiserade vårdförloppet för cancer. I sitt remissvar lyfter SLS särskilt fram de patienter som inte passar in i modellen och som därmed riskerar sämre vård och behandling.

SLS agerar för minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård

SLS agerar för minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 10:14 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård. Policyn är framtagen av en arbetsgrupp inom SLS som tillsattes på uppdrag av SLS fullmäktige 2019 och antagen av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

Vikten av att minska smittspridning av Covid-19 och värna de mest sårbara i samhället

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 17:03 CET

För att minska en smittspridning i samhället och för att inte ytterligare belasta en redan ansträngd hälso- och sjukvård är det av största vikt att alla tar ansvar och följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Nu måste vi visa solidaritet och värna de mest sårbara i samhället, säger Britt Skogseid, Svenska Läkaresällskapets ordförande i en kommentar.

Vikten av forskning och kunskapsutveckling i primärvården

Vikten av forskning och kunskapsutveckling i primärvården

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 13:08 CET

SLS driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett rundabordssamtal om forskning i primärvården. Nu släpper SLS en rapport som sammanfattar diskussionen.

Svenska Läkaresällskapets programtidning 2020 ute nu!

Svenska Läkaresällskapets programtidning 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2020 16:13 CET

Det är med stor glädje som Svenska Läkaresällskapet (SLS) kan presentera årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande. Läs och ladda ned SLS programtidning 2020 och ta del av årets alla spännande programaktiviteter.

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 11:12 CET

Sista steget i reformeringen av läkarnas utbildning är nu äntligen ute på remiss. Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för BT, som en del av ST som ingår i en större reform av läkaryrket. Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning kommenterar.

Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 11:33 CET

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik anser att det växande utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren. Det konstateras i ett etiskt uttalande som Etikdelegationen tagit fram.

Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2020 15:02 CET

​En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning av förlossning vid graviditetsvecka 41.

Utvecklingen i hälso- och sjukvården oroar yngre läkare – nu höjer de sin röst och lanserar åsiktsprogram

Utvecklingen i hälso- och sjukvården oroar yngre läkare – nu höjer de sin röst och lanserar åsiktsprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 12:37 CET

SLS KUF lanserar åsiktsprogram som beskriver centrala områden för en god hälso- och sjukvård ur ett yngre läkarperspektiv. Programmet lyfter vikten av en modern läkarutbildning, möjligheten att forska som läkarstudent, arbetet för att bidra till bästa möjliga hälsa för alla, samt principer för sjukvårdens styrning som stödjer läkares möjlighet att arbeta enligt de etiska principerna.

Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2020 09:56 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) presenterar en rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler och arbetet har skett inom ramen för SLS arbete med att ta fram en modell för professionsbaserad kvalitetsrevision, den så kallade ”Hippokratesrevisionen” som grundas på SLS kärnvärden; forskning, utbildning, etik och kvalitet.

Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 09:36 CET

Svenska Läkaresällskapet är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård och listning på läkare, där de med störst behov av kontinuitet och samordning prioriteras fram till dess att primärvården är fullt utbyggd.

Pernilla Dahm-Kähler uppmärksammas för enastående insatser inom gynekologisk kirurgi

Pernilla Dahm-Kähler uppmärksammas för enastående insatser inom gynekologisk kirurgi

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2020 09:45 CET

Svenska Läkaresällskapet har utsett docent och överläkare Pernilla Dahm-Kähler vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset till 2020 års Lennanderföreläsare i kirurgi.Pernilla Dahm-Kähler är en av Sveriges främsta tumörkirurger inom gynekologi och arbetar kliniskt främst med avancerad gynekologisk tumörkirurgi samt med att utföra livmodertransplantationer i Sverige.

Vikten av forskande läkare för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Vikten av forskande läkare för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 12:36 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) ger ut digital tematidning om medicinsk forskning som presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och SLS arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.