Skip to main content

Taggar

läkaresällskapet 177 vård och hälsa 177 läkare 169 debatt 162 medicinsk forskning 154 patientsäkerhet 151 sjukvårdsdebatt 149 dialog 143 medicinsk etik 99 seminarium 68 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 fortbildning för läkare 17 medicinska riksstämman 17 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 Levnadsvanor 7 pris till medicinsk forskning 7 etik 7 hälso- och sjukvård 7 NPM 6 prisutdelning 6 vetenskapligt pris 6 medicinsk utbildning 5 konferens 5 medicinsk fortbildning 5 peter friberg 5 Prevention 5 belöna medicinsk forskning 5 läkarutbildning 5 jämlik hälsa 4 belöna forskning 4 forskning 4 Almedalen 4 geriatrik 4 multipel skleros 4 levnadsvaneprojektet 4 etikpris 4 läkaretik 3 vetenskap 3 läkares fortbildning 3 translationell forskning 3 vetenskapligt pris i medicin 3 medicinska riksstämman 2013 3 Karl sallin 3 diabetesforskning 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 integritet 3 ensamkommande flyktingbarn 3 epigenetik 3 diabetes 3 MS 3 fortbildning 3 dermatologi 3 rökstopp 3 levnadsvanearbete 3 iogt-nto 3 riksstämman 3 global health beyond 2015 3 unga forskare 3 jämställdhet 2 torsten söderbergs stiftelse 2 diabetes typ 2 2 kontinuitet i vården 2 tobacco endgame 2 new public management 2 donationsfrågor 2 hälso- och sjukvården 2 riksstämman 2013 2 SLE-forskning 2 sjuksköterskor 2 patientintegritet 2 kungliga vetenskapsakademien 2 omskärelse av pojkar 2 klinisk forskning 2 styrsystem i vården 2 göteborgs universitet 2 hans rosling 2 barnpsykiatri 2 neonatologi 2 nationella riktlinjer 2 jämlik vård 2 äldrevård 2 sjuksköterska 2 filippa nyberg 2 sjukvårdspolitik 2 primärvård 2 läkarstudenter 2 äldreomsorg 2 hälsa 2 budgetproposition 2014 2 framtidens läkare 2 ardalan shekarabi 2 kerstin nilsson 2 fysisk aktivitet 2 Folkhälsa 2 kost och motion 2 cme 2 e-hälsa 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 donation 2 venereologi 2 donationer 2 neuroforskning 2 medicinsk vetenskap 1 läkare utan gränser 1 barns hälsa 1 etik i sjukvården 1 psykiatri 1 lunds universitet 1 hjärnskakning och smärta 1 patienten och tystnaden 1 psykisk hälsa 1 hjärta-lungforskning 1 sjukhusronden 1 dataspelsberoende 1 EVV-projektet 1 hjärtsvikt 1 förvärvad hjärnskada 1 dödshjälpsdebatt 1 patientcentrerad vård 1 genetik vid hjärnskada 1 ingemar engström 1 hjälparbete 1 pris till vetenskaplig forskning 1 hälsoaspekter 1 anna carlstedt 1 transplantation 1 it-lösningar i sjukvården 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 bästa projektansökan 1 medicinsk statistik 1 läkares utbildning 1 cancerforskning 1 patientnära forskning 1 strålsäkerhet 1 hygien 1 etik i läkarutbildningen 1 verksamhetsansvariga 1 vårdpersonal 1 lakarutbildningen 1 alkoholforskning 1 diabetesforskningen 1 demensforskning 1 bröstcancer 1 livmoderoperationer 1 riktlinjer för hälsoarbete 1 flyktingkris 1 mage-tarmforskning 1 äldreforskning 1 celiaki 1 vårdens digitalisering 1 skräddarsydda läkemedel 1 hälsoekonomi 1 state of the art 1 medicinsk informatik 1 läkare i världen 1 eu-frågor 1 svensk forskning 1 forskning om glutenintolerans 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 MS-forskning 1 patientläkarrelation 1 stockholms läns landsting 1 medicinsketisk rapport 1 cancermediciner 1 neurologi 1 ideella organisationer 1 patienter 1 stressrelaterad ohälsa 1 levnadsvanesamtal 1 kronisk sjukdom 1 frisk och sjuk 1 hsl 1 hlr 1 torbjörn ledin 1 vattenburna infektioner 1 samvetsklausul i vården 1 prioriteringar 1 upprop 1 jämställdhet i forskningen 1 almedalen 2014 1 kurser i medicinsk etik 1 tillväxtfaktor vegfb 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 sjukhusarbete 1 margot wallström 1 kompetenshöjande 1 helen bevan 1 unhcr 1 ögonsjukdomar 1 hudsjukdomar 1 beroende 1 oftalmologi 1 chalmers cortègen 1 god medicinsk forskning belönas 1 precisionsläkemedel 1 kontinuitet i sjukvården 1 läkaruppropet 1 tillväxtfaktorforskning 1 patientmöten 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 healing 1 immunförsvaret 1 alzheimers sjukdom 1 papperslösas rätt till vård 1 förtroende för vården 1 David Ingvar 1 the lancet 1 vd-byte 1 prehospital akutsjukvård 1 hygien vid operation 1 johan rockström 1 svenka läkaresällskapet 1 forskning om MS 1 ischemisk hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 psoriasis 1 rökfritt sverige 2025 1 allmänläkare 1 våld 1 Socialstyrelsens riktlinjer 1 kvalitet i vården 1 uv-ljus 1 kompetenshöjande utbildning 1 oregonmodellen 1 kvalitet 1 klamydia 1 kustbevakningen 1 gastroforskning 1 försäkringsmedicin 1 reflux 1 läkarprogrammet 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 reumatisk forskning 1 bröstcancerforskning 1 sova dåligt 1 inspelningar från sjukvården 1 stamcellsforskning 1 forskningsstöd 1 forskningsresultat 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 forskning om genetik 1 etiska riktlinjer 1 styrningen i vården 1 new public managment 1 neuropsykologisk forskning 1 gunhild stordalen 1 cancer 1 levnadsvanedagen 2014 1 läkarnas kompetens 1 epilepsikirurgi 1 skolmedicin 1 fysisk aktivitet för barn 1 värdefull vård 1 läkemedel 1 barnhjärnan 1 díalog 1 läkarförbundet 1 gerontologi 1 preventionsarbete 1 operationskomplikationer 1 kolorektalkirurgi 1 sömnproblem 1 cancerbehandling 1 hälsoinformatik 1 sjukvårdens styrsystem 1 Stefan Lindgren 1 forskning om spädbarn 1 dietist 1 fortbildningspolicy 1 hjärtkärlsjukdom 1 unga läkare 1 flyktingkatastrof 1 degenerativa sjukdomar 1 ola björgell 1 sjukvårdssystemet 1 äldres hälsa 1 resursöverföring 1 maciej zaremba 1 medicinskt pris 1 hälsosamtal 1 ojämlik forskning 1 remissvar 1 svensk sjukvård 1 eHälsa 1 forskningsmedel 1 digital vård 1 vårdkomplikationer 1 hälsosamma levnadsvanor 1 miljö och hälsa 1 litteratur 1 svenks läkaresällskapet 1 reumatologiska sjukdomar 1 vidareutbildning för läkare 1 vård på distans 1 celiakiforskning 1 ambulanssjukvården 1 medicin och hälsa 1 projektanslag 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 richard horton 1 återhämtning efter operation 1 njurforskning 1 könsbyte 1 tvångssterilisering 1 geriatrisk forskning 1 konferens för läkare 1 organisation och styrning 1 lars klareskog 1 smittspårning vid sti/std 1 klinisk neuroforskning 1 underbeforskning 1 kirurgi 1 god nära vård 1 dn debatt 1 glutenintolerans 1 hälsovård 1 vårdval 1 utbildningsdepartementet 1 ekonomistyrning i vården 1 studentevent 1 delaktighet i vården 1 telomerer 1 tv-inspelningar 1 vård och omsorg 1 patientmötet 1 evidensbaserad vård 1 sjukvård 1 kvinnor i forskningen 1 almedalen2014 1 trombosforskning 1 smer 1 medicinska framtidsfrågor 1 vård som inte kan anstå 1 fysisk aktivitet på recept 1 fetma 1 söderbergska priset i medicin 1 migranter 1 berzeliussymposium 1 åldrande 1 sjukvårdsorganisation 1 forskarpris 1 bengt i lindskogs språkpris 1 medicinstuderande 1 sjukgymnaster 1 arbete och psyke 1 medicinsk språkvård 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 medicinsk forskning lönar sig 1 johan von schreeb 1 it i vården 1 epidemiologi 1 alkohol 1 psykisk sjukdom 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 migrationsverket 1 rörelseapparaten 1 blodförgiftning 1 alkoholpolitik 1 unga med kronisk sjukdom 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 vuxendiabetes 1 plastikkirurgi 1 ST-utbildning 1 cancerstamceller 1 reumatolologi 1 iogt/nto 1 förtroende för läkare 1 Vetenskapens Värld 1 asylsökande läkare 1 kardiologi 1 Svensa Läkaresällskapet 1 framtidens specialistläkare 1 läkaretiska principer 1 prematura barn 1 autism 1 rök stopp 1 sveriges radio 1 forksning om hjärnan 1 kost och hälsa 1 patientbehov 1 rökning 1 studenter 1 rökstopp före operation 1 budgetpropp 1 svensk läkaresällskapet 1 peter byass 1 sjukdomar i buken 1 pris till god medicinsk forskning 1 asyl 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 anders nordström 1 sjukdomars uppkomst 1 demenssjukdomar 1 ungas psykiska hälsa 1 E-colibakterier 1 sepsis 1 allergi hos barn 1 global health - beyond 2015 1 patientens behov 1 söderbergska priset 1 med stud 1 läkare belönas för sin forskning 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 eu 1 nya cancerterapier 1 klinisk utbildning 1 etik i vården 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 oredlighet i forskning 1 medicinsk radiologi 1 apoteket 1 nya arenor 1 malin wåhlin 1 hjärnskakning 1 medicinsk kvalitet 1 obesitas 1 hysterektomi 1 patienter på sociala medier 1 prioriteringsplattformen 1 medicinsk juridik 1 pär i johansson 1 medicinsk teknik och fysik 1 the stockholm declaration of global health 1 ojämlik vård 1 patientdelaktighet 1 global health 1 forskningsfusk 1 regeringens transplantationsutredning 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 start för operation 1 vetenskapliga priser till forskning 1 sociala medier 1 kränkande behandling 1 förtidig födsel 1 patient 1 ebola 1 ncd 1 tillit 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 läkemedelspriser 1 sls 1 läkartidningen 1 sömnsvårigheter 1 tillväxtfaktor 1 refluxforskning 1 etik i läkarens vardag 1 föredrag i medicin 1 vårdens styrsystem 1 ny läkarutbildning 1 hälso- och sjukvårdens styrsystem 1 mariam claeson 1 alkoholsponsring 1 teamarbete 1 distriktsläkare 1 priset till medicinsk forskning 1 frukostmöte 1 chlamydiainfektion 1 vårdens styrning 1 etiskt förhållningssätt 1 akutsjukvård 1 björn smedby 1 inflammation vid hjärnskada 1 första linjens sjukvård 1 svenska läkaresälslkapet 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 telemedicin 1 sami al fakir 1 sjukvårdshuvudmän 1 forskningspris 1 priser för medicinsk forskning 1 inspirera medicinsk forskning 1 etikarbete i vården 1 SLE 1 pristagare 1 mikrobiologi 1 göteborgsforskare 1 millenniemålen 1 donationsrådet 1 svensk hälso- och sjukvård 1 svenska läkaresälslakpet 1 stroke 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 framtidens medicin & hälsa 1 skönhetsutredningen 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 kommissionen för jämlik hälsa 1 brottsdömda läkare 1 sveriges läkarförbund 1 kunskapsbaserad vård 1 alkohol och samhället 2014 1 typ 2-diabetes 1 kliniskt arbete 1 forskningsmedel till MS 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2016 10:00 CET

Filippa Nyberg lämnar sin nuvarande tjänst på Svenska Läkaresällskapet i slutet av mars för att bli chef för Regionalt cancercentrum i sjukvårdsregionen Uppsala Örebro. För Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet påbörjas nu en rekryteringsprocess.

Korruptionen i samhället – hur motverkar vi den?

Korruptionen i samhället – hur motverkar vi den?

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 10:48 CEST

Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi. Detta får effekter för välfärden, barnadödlighet, förväntad livslängd, andel kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse mm, och tilliten till andra människor. Läkaresällskapet arrangerar 24/11 seminariet ”Hälsofarlig korruption – prevention genom kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning?" för att starta förändringsprocessen.

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige

Pressinbjudan: Flyktingsituationen i världen och Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 11:52 CEST

Allt fler inom svensk hälso- och sjukvård kommer att möta migranter och ensamkommande flyktingbarn. Vilka lagar gäller? Hur går asylprocessen till? Vad kan vi göra som medmänniskor? Den 13 oktober arrangerar Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa tillsammans med Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- ungdomshälsa seminarium om flyktingsituationen i världen och Sverige.

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2015 17:01 CEST

Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta de ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Angeläget program under årets Medicinska riksstämma.

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!

Svenska Läkaresällskapets upprop om flyktingkatastrofen!

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2015 14:39 CEST

Miljontals människor har under en lång tid lidit svårt med anledning av kriget i Syrien och krigs- och konflikthärdar i Nordafrika. Utvecklingen de senaste veckorna med flyktingströmmar i Europa, i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget, sätter vår humanism och förmåga att agera på prov på ett sätt som vi inte mött på flera decennier. Läs vårt upprop.

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2015 10:37 CEST

Hälso- och sjukvården bör förändras för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Organisation, ledning och styrning behöver bättre tillgodose patientens och samhällets behov. Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" fick i uppdrag att analysera och lämna förslag för hur. Nu presenterar gruppen sina preliminära slutsatser i en rapport som sänds ut på remiss.

Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor i Almedalen – delta i Svenska Läkaresällskapets debatter

Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor i Almedalen – delta i Svenska Läkaresällskapets debatter

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:38 CEST

Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresällskapet arrangerar debatter kring några av vårdens viktigaste frågor, tisdagen den 30 juni och onsdagen den 1 juli på Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, Visby. Kom och lyssna och delta för en förbättrad hälso- och sjukvård, för patientens bästa.

Fri kongressavgift till årets Medicinska riksstämma för Svenska Läkaresällskapets medlemmar!

Fri kongressavgift till årets Medicinska riksstämma för Svenska Läkaresällskapets medlemmar!

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2015 10:41 CEST

Medicinska riksstämman erbjuder en unik möjlighet till specialitetsövergripande utbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet. Under de två senaste åren har ett omfattande förbättringsarbete genomförts för att modernisera och effektivisera mötet, för att kunna fortsätta erbjuda ett högkvalitativt program. Det är med glädje vi i år kan erbjuda mötet som en kostnadsfri förmån för medlemmarna.

 Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter

Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2014 09:45 CET

​Idag lanserar IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet för andra året i rad forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningunderlaget på lågdoskonsumtion av alkohol. Bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen, svaga eller direkt felaktiga.

Hur berörs Sverige av Ebola? Fortbildning för läkare under Medicinska riksstämman, 4-5 december

Hur berörs Sverige av Ebola? Fortbildning för läkare under Medicinska riksstämman, 4-5 december

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2014 15:34 CEST

Under två intensiva dagar samlas läkare, forskare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården till läkarnas största specialistöverskridande mötesplats: Medicinska riksstämman. Ta del av några av årets höjdpunkter.

Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?

Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2014 15:49 CEST

Läget i Västafrika är akut och behovet av medicinsk personal i de eboladrabbade områdena är stort. I en jämförelse med USA och Kuba ligger Sverige långt efter. USA skickar 10 hjälparbetare per miljon invånare, Kuba 45 och Sverige 1 hjälparbetare per miljon invånare. Sverige kan göra mycket mer. Svenska Läkaresällskapet och Läkare Utan Gränser arrangerar högaktuellt seminarium den 1 oktober.

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2014 13:38 CET

Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Kom och lyssna på några av de främsta experter inom området och ta ta del av ny forskning.

Maten påverkar både hälsa och miljö

Maten påverkar både hälsa och miljö

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2013 14:54 CET

Hur går det med vår privata matfilosofi när det vi lägger på tallriken i så hög grad påverkar både miljö och hälsa. För det är inte enbart vår egen hälsa som påverkas av det vi stoppar i oss. Vad vi äter påverkar även vår egen planets överlevnad.

Inbjudan: Första draget i tobakens Endgame

Inbjudan: Första draget i tobakens Endgame

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2013 11:53 CET

Välkommen till det första draget i slutspelet om tobak den 18 november, som också är Tobaksfria veckans första dag. Med start klockan 10:00 inleder vi vårt samarbete för ett rökfritt Sverige på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Vi håller på till klockan 16:00. Hela programmet hittar du på www.tobaksfakta.se

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2013 16:04 CEST

Ännu större fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna samt utökat samarbete med Framtidens specialistläkare. Flytten till Stockholm Waterfront Congress Centre ger möjligheten att skapa ett mer intimt, effektivt och fokuserat möte för Sveriges läkare och beslutsfattare inom vården. (Foto: Pelle Wichmann)

Media no image

Chalmers – stoppa sponsring från bryggerier till Cortegen!

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2013 10:10 CEST

Alkoholen skördar årligen minst 2,7 miljoner liv. Världsbanken och Världshälsorganisationen talar om behovet av politiska åtgärder för att förebygga skadorna. Bland de tre viktigaste åtgärderna som organisationerna för fram finns förbud mot marknadsföring av alkohol. Sverige borde följa uppmaningen och införa ett förbud mot sponsring från kommersiella alkoholföretag.

Svenska Läkaresällskapet släpper film. Den globala hälsan är allas agenda.

Svenska Läkaresällskapet släpper film. Den globala hälsan är allas agenda.

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2013 11:30 CET

I samband med konferensen ”Global Health – Beyond 2015” släpper Svenska Läkaresällskapet (SLS) en film som informerar om global hälsa, dess utmaningar och möjligheter. Förhoppningen med filmen är att den sprids i sociala medier och väcker människors intresse för ämnet global hälsa och en vilja att söka mer kunskap. Se fiilmen här http://www.youtube.com/watch?v=UODX_zjcmXw

Global Health Beyond 2015 - tre dagar med fokus på globala hälsofrågor

Global Health Beyond 2015 - tre dagar med fokus på globala hälsofrågor

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2013 09:30 CET

Pressinbjudan: Boka in 3-5 april 2013. Svenska Läkaresällskapet arrangerar Global Health Beyond 2015 i Stockholm. Tre dagar med globala hälsofrågor i fokus. Media inbjuds att delta. Konferensen sker i samarbete med bland annat The Lancet, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Mer information finns på www.globalhealthbeyond2015.se

Medicinska riksstämman - mötesplatsen för vårdpolitisk dialog

Medicinska riksstämman - mötesplatsen för vårdpolitisk dialog

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2011 15:12 CEST

Underbemanning, slarv, felbehandlingar, läkarmissar, överbeläggning och borttappade remisser. Listan på säkerhetsproblem i vården kan göras lång. Temat för Medicinska riksstämman 2011 är ”Läkekonst i en säkrare vård”. Syftet är att lyfta fram kritiska analyser och goda exempel på hur brister och rutiner påverkar säkerheten i vården.

Media no image

Läkaresällskapets nya riktlinjer om palliativ sedering

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2010 15:42 CEST

För att ge läkare stöd i beslutsprocessen rörande symtomlindrande medicinsk behandling som kan påverka vakenheten i livets slutskede. De ersätter tidigare riktlinjer från år 2003.