Skip to main content

Äggbranschen vidtar åtgärder

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 18:08 CEST

Utifrån Livsmedelsverkets indikationer kring ökning av dioxin- och dioxinlika PCB-halter i ekologiska ägg kommer branschen att vidta åtgärder. Som ett första steg är planen att minska andelen fiskmjöl i hönsfodret. Samtidigt poängteras att de uppmätta halterna är långt under de gränsvärden som finns.

– Utifrån de indikationer vi fick från Livsmedelsverket för två veckor sedan, där man ser en förhöjd andel dioxin- och PCB-halter över tid planerar vi att, som en första åtgärd tillsammans med foderbranschen, minska andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i branschorganisationen Svenska Ägg.

Äggnäringen tar varje år del av de stickprovskontroller som Livsmedelsverket utför och de uppmätta halterna dixoiner och PCB har aldrig varit i närheten av uppsatta gränsvärden. För äggprodukter ligger gränsvärdet på 5 pikogram/gram fett. Enligt Livsmedelsverkets senaste kontroll innehåller ett genomsnittligt ekologiskt ägg 1,4 pikogram/gram fett, vilket är långt under den tillåtna övre gränsen.

– Även om vi är långt ifrån de gränsvärden som finns kan man se en ökning över tid. Då är det vårt ansvar som bransch att dels ta reda på orsaken och sedan vidta åtgärder. Parallellt med den planerade foderjusteringen har vi inlett en större utredning, dels för att kontrollera värdena i flera besättningar, dels för att hitta andra möjliga orsaker till ökningen, säger Åsa Odelros, rådgivare för ekologisk fjäderfäproduktion.

Varför fiskmjöl?

Om en höna ska må bra måste hon få i sig den essentiella aminosyran metionin. I konventionellt hönsfoder tillsätts syntetiska aminosyror som tillgodoser detta behov. Det ekologiska regelverket förbjuder dock syntetiska aminosyror, istället tillsätts fiskmjöl i det ekologiska fodret, som är rikt på aminosyror men som också kan innehålla dioxin och PCB.

– För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar, därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt. Men naturligtvis är vi i branschen mycket angelägna om att minimera dioxinhalten och samtidigt bibehålla hönans välmående, säger Astrid Lovén Persson.

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.