Humlan jobbar så pollenet yr! Svenskt Sigill vill hjälpa till att få fler humlor i naturen.
Humlan jobbar så pollenet yr! Svenskt Sigill vill hjälpa till att få fler humlor i naturen.

Pressmeddelande -

Svenskt Sigill räddar humlor, bin och fåglar

Biologisk mångfald är en ödesfråga för vår planet. Larmen om utdöende arter duggar tätt både internationellt och i Sverige. Därför satsar Svenskt Sigill och de svenska odlarna nu på mängder av åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Köp Svenskt Sigill och få en humla på köpet helt enkelt!

Humlor som surrar, blommande ängar och fåglar som kvittrar är något som vi gärna tar för givet men för att vi ska kunna fortsätta att bevara många hotade arter i Sverige krävs åtgärder. Svenskt Sigill har därför skärpt sitt regelverk för våra certifierade odlare och åtgärderna ska vara genomförda senast sista december 2019 men jobbet börjar nu. Över 800 odlare kommer att genomföra åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Odlarna kan välja från en lista - för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren.

Till exempel kommer odlarna att:

  • Bygga insektshotell för pollinerande insekter
  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.

̶ Det här är ett otroligt viktigt steg vi tar, Svenskt Sigill ska vara en hållbarhetsmärkning i världsklass. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant och vi kan inte stå vid sidan av och titta på när arter försvinner, säger Britt Rahm, VD på Svenskt Sigill

Bara det senaste året har nyheter om minskande antal fåglar i jordbrukslandskap i Sverige och insektsdöden i Tyskland skapat stora rubriker men det mesta av arbetet för att vända trenden sker i det tysta.

BÖNDER EN FÖRUTSÄTTNING FÖR MÅNGA SVENSKA ARTER

I Sverige är ett stort hot mot den biologiska mångfalden att landsbygden växer igen och att livsmiljöer försvinner eller fragmenteras (delas upp). Betande mular är en förutsättning för att många hotade arter ska överleva. Sedan tidigare har Svenskt Sigill en certifiering för naturbeteskött. För dig som konsument kan du leta efter märket Svenskt Sigill Naturbeteskött i din butik och hjälpa till att rädda många ovanliga växter.

Till detta lägger vi nu alltså nya regler i certifieringen för odlare av frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter samt kommer succesivt att införa fler åtgärder även för andra produktionsgrenar i lantbruket.

̶ Som konsument kan du känna dig trygg med våra produkter och framöver kommer du förutom våra grundvärden livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg också få en humla på köpet när du köper mat och blommor märkta med Svenskt Sigill, säger Helena Allard, Klimat och miljöexpert på Svenskt Sigill. 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svenskt Sigill är märkningen för hållbarare produktion av mat och blommor . Märkningen Svenskt Sigill baseras på en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring på producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. 

Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. 

Tillval – Naturbeteskött: innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Presskontakt

Helena Allard

Helena Allard

Klimat- och miljöexpert 010-1844289
Britt Rahm

Britt Rahm

Presskontakt VD Sigill Kvalitetssystem AB 010-184 41 97

Relaterat material

Relaterade event