Skip to main content

Taggar

slu 562 lantbruksuniversitet 375 biologisk mångfald 321 naturvård 275 jordbruk 267 skog 238 arter 234 klimatpåverkan 232 miljöanalys 227 veterinärmedicin 162 livsmedel 75 trädgård 64 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 22 fisk 20 fiske 20 hund 17 häst 16 forskning 15 rovdjur 11 foder 11 jakt 11 gris 11 älg 11 miljöövervakning 11 övergödning 10 utbildning 10 insekter 10 hälsa 10 klimat 9 fiskodling 9 genetik 9 varg 9 miljö 9 mjölk 9 växtförädling 8 djur 8 mjölkkor 8 nationalnyckeln 8 hav 8 bioenergi 8 landskap 8 vilt 8 kor 8 odling 8 mark 7 torsk 7 östersjön 7 vattenbruk 7 fåglar 7 djurvälfärd 7 avel 7 förvaltning 7 svenska artprojektet 7 vatten 7 kulturarv 7 växtskydd 7 riksskogstaxeringen 6 UDS 6 landsbygdsdepartementet 6 markanvändning 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 metan 6 böcker 6 Artdatabanken 6 blåbär 6 ekonomi 6 ekosystem 6 ekologi 6 rehabilitering 6 lantbruk 5 växthusgaser 5 bär 5 klimatförändring 5 universitetsdjursjukhuset 5 veterinär 5 kadmium 5 hållbar utveckling 5 medicin 5 skogshistoria 5 landskapsplanering 5 agrarhistoria 5 växthusgas 5 ekosystemtjänster 5 giftfri miljö 5 nötkött 5 husdjur 5 djursjukhus 5 tillväxt 5 eu 4 lingon 4 trädgårdsbruk 4 mikroorganismer 4 växter 4 abborre 4 sorkfeber 4 jämställdhet 4 biogas 4 beteende 4 potatis 4 skogsskador 4 forskningscentrum 4 ultuna 4 arkitektur 4 ål 4 metylkvicksilver 4 jord 4 frukt 4 biologisk bekämpning 4 slakt 4 turism 4 fosfor 4 biologi 4 henrik ericsson 4 lövsta 4 samverkan 4 vhc 4 lax 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 katt 4 landskapsanalys 4 odlad mångfald 4 vete 4 röding 4 gran 4 djurskydd 4 uppsala 4 ko 4 park 4 energi 4 mångfald 4 företagande 4 får 3 köttproduktion 3 matsvinn 3 inventering 3 stadsplanering 3 restvärme 3 mjölkko 3 virus 3 vildsvin 3 kulturhistoria 3 mjölkproduktion 3 björn 3 våtmarker 3 jägare 3 vattenkvalitet 3 politik 3 djurhållning 3 trädgårdsprodukter 3 kemisk ekologi 3 försurning 3 sportfiske 3 naturresurser 3 genbank 3 kastrering 3 amerikansk hummer 3 fattigdomsbekämpning 3 lamm 3 marin miljö 3 lo 3 sjukdom 3 lustgas 3 livsmedelsförsörjning 3 älgjakt 3 eskil erlandsson 3 hästar 3 fjärilar 3 djursjukvård 3 tall 3 fettsyror 3 infrastruktur 3 perenner 3 kantzoner 3 klimatförändringar 3 arbetsmiljö 3 rovfisk 3 stadsodling 3 växtfysiologi 3 förtjänstmedalj 3 doft 3 historia 3 miljöpsykologi 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 miljödepartementet 3 landskapsutveckling 3 inavel 3 grönsaker 3 artportalen 3 bekämpningsmedel 3 trädförädling 3 zoonos 3 landsbygdsutveckling 3 djurhälsa 3 avverkning 3 invasiva arter 3 hänsyn 3 balsgård 3 nötköttsproducenter 3 CBM 3 hälsa friskvård stress 3 konst 3 laserskanning 3 trädgårdsodling 3 skogsskada 3 kungsörn 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 genus 3 baljväxter 3 bok 3 livsmedelssäkerhet 3 nötkreatur 3 fiskevård 3 kväve 3 bakterier 3 biodiversitet 3 malaria 3 plantering 3 afrika 3 växtskyddsmedel 3 innovation 3 rödlista 3 grisar 3 kvävenedfall 3 kemi 3 landsbygd 2 burkina faso 2 future forests 2 hormonstörande ämnen 2 vindkraft 2 djuromsorg 2 fjäderfä 2 bioteknik 2 utemiljö 2 övergödning av vattendrag 2 fånggröda 2 lika villkor 2 salix 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 arktis 2 bin 2 gmo 2 miljömål 2 forest 2 havre 2 naturresurstillgångar 2 naturhänsyn 2 musik 2 entreprenörskap 2 predation 2 rekreation 2 vattenförsörjning 2 parasiter 2 strömstad 2 etiopien 2 pris 2 värphöns 2 Biodiverse 2 biobränsle 2 jens häggström 2 naturupplevelser 2 skattningsmetod 2 savann 2 pollinering 2 kraftfoder 2 naturvägledning 2 cap 2 universitet 2 policy 2 bärprognos 2 biologisk kontroll 2 skötsel 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 travhäst 2 kvävefixering 2 djurpark 2 bröd 2 jordbrukslandskap 2 friluftsliv 2 etologi 2 interreg 2 räv 2 renskötsel 2 protein engineering 2 miljögifter 2 grisproduktion 2 rennäring 2 samer 2 sjukdomar 2 hästsjukvård 2 skadegörare 2 hortikultur 2 skara 2 miljöstöd 2 vårtecken 2 fastighet 2 nöt 2 vetenskapsrådet 2 vattenmiljö 2 biodiesel 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 svedjebränning 2 mink 2 hedersdoktor 2 studenter 2 butikssvinn 2 fruktsamhet 2 medborgarforskning 2 matförgiftning 2 restprodukter 2 contortatall 2 kvicksilver 2 naturunderstödd rehabilitering 2 avloppsslam 2 antibiotika 2 pristagare 2 åkermark 2 fiskfett 2 fjärranalys 2 blåbärsprognos 2 utsläpp 2 ensilage 2 dikor 2 stad 2 frukt och grönt 2 rävens dvärgbandmask 2 habitat 2 alzheimer disease 2 blomning 2 lantbrukets djur 2 sötvatten 2 trav 2 hälsa. rehabilitering 2 feromoner 2 skogsskötsel 2 professorsinstallation 2 dödlighet 2 gödsel 2 ehec 2 blommor 2 sorkar 2 biodling 2 käringtand 2 arkeologi 2 asätare 2 lustgassänka 2 forskningsinfrastruktur 2 snöleopard 2 kulturväxter 2 växtbiologi 2 svamp 2 global 2 markberedning 2 landskapsarkitekt 2 åsa rising 2 kålväxter 2 stubbar 2 ledarskap 2 tvärvetenskap 2 attityder 2 grovfoder 2 fiskeförvaltning 2 slakteri 2 myggor 2 honung 2 järv 2 skåne 2 taxonomi 2 grundskola 2 höstvete 2 dricksvatten 2 ägg 2 svartrost 2 stadsträd 2 allergi 2 bakterie 2 växtbioteknik 2 professorsföreläsningar 2 ekologisk odling 2 marin 2 bladlöss 2 stress 2 kompetens 2 kraftledningsgator 2 immunförsvar 2 läkemedel 2 utfodring 2 cancer 2 vattendrag 2 smådjur 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 unghästprojektet 2 sesamin 2 välfärd 2 mehg 2 trädgårdsnäring 2 nötköttsproduktion 2 mossor 2 app 2 naturliga fiender 2 sly 1 stormen gudrun 1 evolutionär neuroetologi 1 glesbygd 1 hälsa friskvård f 1 energieffektivisering i stall 1 viltforskning 1 matologi 1 skörd 1 protein 1 miljöbelastning 1 hållbar produktion 1 oljeväxter 1 hönshållning 1 svampsjukdom 1 landskapsarkitekter 1 akvatiska resurser 1 läckage 1 bottendjur 1 lammkött 1 dofter 1 husdjursagronom 1 säker mat 1 tjärnö 1 compex landscapes 1 kalhygge 1 bilkatalysatorer 1 öring 1 planerare 1 röjning 1 Lanna 1 sortval 1 doftämnen 1 hajar 1 bladgrönt 1 konstgjord befruktning 1 potatisförädling 1 björk 1 mellanskarv 1 fodermajs 1 galtvaccination 1 hotad 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 dt 1 kissa 1 hälsa friskvård 1 gamla sorter 1 lipononsyra 1 europa 1 äppelforskning 1 econwelfare 1 radionuklider 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 odlingsresultat 1 olycksfall 1 byggnadsmaterial 1 öppet campus 1 höstförsök 1 samråd 1 export 1 frystorkning 1 nationalnyckel 1 pests 1 u-länder 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 rödlistade arter 1 syrsor 1 hälsokost 1 ecosystems 1 in 1 parasit 1 forskare 1 grodor 1 arktiskt 1 vattensork 1 bevarande biologisk bekämpning 1 andersson 1 landsnäckor 1 livsmedelskontroll 1 media 1 äppelvecklare 1 ren 1 marit gorvy 1 srtormfällda träd 1 offentlig marknad 1 medicinsk forskning 1 skogsdata 1 metodutveckling 1 galtlukt 1 Visa alla taggar
Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 10:30 CEST

Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som dagens klimatforskning förutsätter. I ett varmare klimat kan skogsmarkens mikrober nämligen inte utnyttja kolet lika effektivt, och då blir utsläppen av växthusgaser större. Detta visar Tobias Bölscher i en avhandling från SLU.

Media no image

Pressinbjudan: Så kan lantbruket bidra till att Sverige når klimatmålen

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

Hur blir lantbruket en tillgång i klimatarbetet och vilka är drivkrafterna? Klimatsmart lantbruk och livsmedelsproduktion är temat för en konferens som arrangeras i Stockholm den 26 oktober av SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk.

Media no image

Pressinbjudan: Bävern – naturvårdare eller miljöbov?

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 08:35 CEST

Den näst intill utrotades på 1800-talet men efter olika bevarandeåtgärder har bävern återerövrat ett flertal europeiska länder och artstammen har ökat kraftigt. Men dess dammbyggen har också lett till konflikter och krav på åtgärder. Detta är utgångspunkten för en internationell workshop i Uppsala torsdag den 20 oktober, med deltagande av flera internationella experter.

Pressinbjudan: ”Växter kan kommunicera!”

Pressinbjudan: ”Växter kan kommunicera!”

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 08:30 CEST

Stefano Mancuso, professor i växtneurologi vid universitetet i Florens besöker SLU i Uppsala 27 oktober. Han har nyligen gett ut boken Brilliant green – the Surprising History and Science of Plant Intelligence och är växternas starkaste förespråkare sedan Darwin. I sitt populära TED-talk visar han hur växter kan kommunicera, försvara sig och processa komplicerad information.

Specialpotatis för stärkelseindustrin blir Sveriges första ”CRISPR-Cas9-gröda”

Specialpotatis för stärkelseindustrin blir Sveriges första ”CRISPR-Cas9-gröda”

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 12:17 CEST

En forskargrupp vid SLU har i samarbete med Lyckeby tagit fram en potatis med förändrad stärkelsekvalitet. Stärkelse är vanligen en blandning av två olika komponenter, amylos och amylopektin. Den nyutvecklade potatisen bildar enbart amylopektin, som har betydligt bättre lagringsegenskaper. Forskarna har stängt av den gen som ansvarar för bildandet av amylos med hjälp av metoden CRISPR-Cas9.

Nya sätt att använda fluglarver och appar i jordbruket

Nya sätt att använda fluglarver och appar i jordbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:00 CEST

En app för att hitta enskilda djur i stora besättningar, och fluglarver som högvärdigt proteintillskott för höns – det är två exempel på forskningsnyheter som SLU visar upp på Elmia lantbruk i Jönköping 19–21 oktober. Välkommen till monter B03:83.

Smittsam hjärnhinnemask finns hos älgar i hela Sverige

Smittsam hjärnhinnemask finns hos älgar i hela Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 11:59 CEST

Det står nu klart att älgens hjärnhinnemask är spridd över hela Sverige och förekomsten förväntas öka ytterligare i takt med klimatförändringarna. Parasitens utbredning har hittills varit okänd, men forskare från SLU har i en nyligen publicerad studie kunnat kartlägga både spridning och inverkan på de smittade djuren.

Köksväxter viktiga i 1700-talets jordbruk

Köksväxter viktiga i 1700-talets jordbruk

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 09:00 CEST

Odling av kål och andra köksväxter hade stor betydelse i lantbruket på 1700-talet. Det framgår av Karin Hallgrens agrarhistoriska avhandling från SLU.

Media no image

Statlig och privat djurskyddskontroll – dubbelarbete eller komplement?

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 08:30 CEST

Svenskt jordbruk har strängare krav på djurskydd än många andra länder, och idag görs det både statliga och privata kontroller på gårdarna, utifrån delvis överlappande regelverk. Frida Lundmark från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt avsikterna med dessa regelverk, och hur de fungerar i praktiken.

Media no image

Sly – förbisedd energiresurs med oväntad potential

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 09:02 CEST

Sly i det svenska landskapet är en hittills förbisedd resurs. I en tvärvetenskaplig studie visar forskare från olika ämnesområden att det finns stor potential för betydligt mer omfattande slytäkt i Sverige – och stora vinster att göra.

Media no image

Vindsurfande svanar – ett förbisett fenomen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 08:36 CEST

Sedan tidigare vet vi att fåglar kan flyga, simma och gå, men nu rapporteras för första gången att fåglar också kan vindsurfa, det vill säga använda vingarna som segel för att ta sig fram på vattnet. Den fågel det handlar om är knölsvanen, och bakom upptäckten står Olle Terenius från SLU.

Genombrott i kartläggningen av ålens lekvandring från Europa

Genombrott i kartläggningen av ålens lekvandring från Europa

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 09:14 CEST

Med hjälp av modern teknik har ett europeiskt forskarlag kartlagt märkta ålars färd mot lekområdet i Sargassohavet. Ålar från olika delar av Europa visade sig ha olika vandringsvägar, som tycks stråla samman kring Azorerna. I snitt färdades ålarna 20 km per dygn, och på dagarna simmade de minst 300 m djupare än på nätterna. Nära hälften av ålarna åts upp av rovdjur.

Media no image

SLU upphandlar blåmusslor i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 08:30 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) upphandlar odling och skörd av blåmusslor i Östersjön, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Syftet är att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Media no image

På spaning efter framtidens kväveeffektiva korn

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 16:19 CEST

Ett tänkt framtida korn, som är extra bra på att ta upp kväve, skulle kunna minska läckaget av kväve till vattendrag. Egenskapen skulle också minska kornodlingens bidrag till den globala uppvärmningen. Det visar en scenariostudie gjord av forskare vid SLU och JTI. Man kan säga att analysen är en framtidsspaning på hur kväveeffektiva sorter av grödor skulle påverka produktionen i stort.

Grönt kulturarv®-sortimentet växer

Grönt kulturarv®-sortimentet växer

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 12:00 CEST

Media no image

Internationell konferens om det hållbara stadslandskapet

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:00 CEST

Den 19–21 oktober arrangeras den internationella konferensen Beyond ism: the landscape of landscape urbanism på SLU i Alnarp. Här kommer forskare och yrkesverksamma från hela världen att samlas för att diskutera landskapsurbanism och relationen mellan stad och landskap utifrån olika perspektiv.

Media no image

Pressinbjudan: Kan vi återskapa uroxen, eller ett djur med liknande egenskaper?

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 09:08 CEST

Kommer dagens igenväxande ängs- och hagmarker att hållas öppna av vilda kor i framtiden? Den 6 oktober anordnar SLU ett seminarium i Uppsala om forskning som handlar om återskapandet av uroxen, eller åtminstone ett betesdjur som har samma funktioner i landskapet. Seminariet tar också upp frågor som rör etik och lagstiftning.

Ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet innebär en sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka hundar världen över

Ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet innebär en sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka hundar världen över

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 12:00 CEST

En ny studie visar att så många som en av tre hundar över sju års ålder skulle dra nytta av behandling för en vanligt förekommande hjärtsjukdom, även om de inte uppvisar några symtom. Hundarna kan få ett längre och friskare liv och den symtomfria delen av hundens liv kan förlängas.

Media no image

Ökad effektivitet i moderna mjölkningssystem

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 11:12 CEST

Komjölk är ett viktigt livsmedel och den måste vara en högkvalitativ produkt som produceras till ett så lågt pris som möjligt. Korna behöver vara hållbara och må bra, och belastningen på miljön och klimatet minimeras. Sabine Ferneborg har i sin doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt effekten av tömning av juvret på mjölkmängd, mjölksammansättning och mjölkningseffektivitet.

Media no image

Mer varierade grödor gynnar mångfalden i odlingslandskapet, men EU:s jordbrukspolitik missar potentialen

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:40 CEST

Häckande fåglar i odlingslandskapet kan gynnas om det odlas fler grödor på gårdsnivå. Men EU:s krav på att gårdar ska odla flera grödor för att få gårdsstöd har inte medfört någon betydande förändring för Sveriges jordbrukslandskap, enligt en studie från SLU. Kravet var så lågt ställt att de flesta gårdarna levde upp till det redan innan beslutet trädde i kraft.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.