Skip to main content

Taggar

SLU 651 lantbruksuniversitet 451 biologisk mångfald 366 naturvård 320 jordbruk 296 arter 271 skog 264 klimatpåverkan 257 miljöanalys 250 veterinärmedicin 179 livsmedel 81 trädgård 70 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fisk 24 fiske 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 18 häst 17 hälsa 13 miljö 13 utbildning 12 miljöövervakning 12 älg 11 foder 11 jakt 11 rovdjur 11 klimat 11 gris 11 insekter 10 hav 10 övergödning 10 varg 9 mjölk 9 växtskydd 9 odling 9 djur 9 genetik 9 landskap 9 fiskodling 9 bioenergi 8 mjölkkor 8 växtförädling 8 vilt 8 fåglar 8 kor 8 vatten 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 rehabilitering 8 UDS 7 ekosystemtjänster 7 förvaltning 7 ekosystem 7 mark 7 lantbruk 7 kulturarv 7 avel 7 katt 7 östersjön 7 ekonomi 7 vattenbruk 7 mat 7 torsk 7 Svenska artprojektet 7 veterinär 7 universitetsdjursjukhuset 6 böcker 6 företagande 6 ekologi 6 giftfri miljö 6 potatis 6 metan 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 växthusgaser 6 markanvändning 6 agrarhistoria 6 växter 6 djursjukhus 6 hållbar utveckling 6 samverkan 6 nötkött 6 husdjur 5 djurhållning 5 miljöpsykologi 5 bär 5 arbetsmiljö 5 landskapsplanering 5 djurskydd 5 vete 5 medicin 5 landskapsanalys 5 konst 5 tillväxt 5 EU 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 kadmium 5 växthusgas 5 biologi 5 biologisk bekämpning 4 henrik ericsson 4 granbarkborre 4 sorkfeber 4 avverkning 4 mångfald 4 sjukvård 4 mikroorganismer 4 jord 4 miljömål 4 turism 4 metylkvicksilver 4 djurhälsa 4 slakt 4 ultuna 4 frukt 4 biogas 4 vhc 4 beteende 4 landsbygdsutveckling 4 växtskyddsmedel 4 ko 4 bekämpningsmedel 4 röding 4 klimatförändringar 4 lingon 4 malaria 4 odlad mångfald 4 CBM 4 trädgårdsbruk 4 lövsta 4 forskningscentrum 4 ål 4 gran 4 livsmedelsförsörjning 4 jämställdhet 4 historia 4 skogsskador 4 abborre 4 arkitektur 4 djursjukvård 4 park 4 energi 4 fosfor 4 fattigdomsbekämpning 4 lax 4 uppsala 4 företagsledning 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 miljödepartementet 3 livsmedelssäkerhet 3 infrastruktur 3 medborgarforskning 3 bakterier 3 afrika 3 lustgas 3 trädgårdsprodukter 3 fettsyror 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 bok 3 hänsyn 3 invasiva arter 3 växtfysiologi 3 kemisk ekologi 3 kemi 3 politik 3 Almedalen 3 stadsplanering 3 matsvinn 3 baljväxter 3 djuromsorg 3 artportalen 3 genbank 3 restvärme 3 fjärranalys 3 genus 3 hälsa friskvård stress 3 jordbrukslandskap 3 nötkreatur 3 ekologisk produktion 3 lo 3 inavel 3 kväve 3 doft 3 hållbarhet 3 rödlista 3 sjukdom 3 virus 3 skogsskada 3 trädgårdsodling 3 marin miljö 3 fruktsamhet 3 hästar 3 kungsörn 3 tall 3 förtjänstmedalj 3 kvävenedfall 3 plantering 3 mjölkproduktion 3 antibiotika 3 jägare 3 laserskanning 3 balsgård 3 vattenkvalitet 3 mjölkko 3 nötköttsproducenter 3 fjärilar 3 trädförädling 3 stadsodling 3 får 3 rovfisk 3 landskapsarkitekt 3 innovation 3 amerikansk hummer 3 älgjakt 3 vildsvin 3 kastrering 3 biodiversitet 3 perenner 3 grisar 3 inventering 3 kantzoner 3 köttproduktion 3 lamm 3 försurning 3 eskil erlandsson 3 zoonos 3 fiskevård 3 växtbioteknik 3 sportfiske 3 landskapsutveckling 3 diabetes 3 naturresurser 3 björn 3 kulturhistoria 3 våtmarker 3 grönsaker 3 djurpark 2 cancer 2 planering 2 cap 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 arbetsliv 2 lika villkor 2 globala målen 2 gmo 2 kålväxter 2 åsa rising 2 mossor 2 fastighet 2 plast 2 övergödning av vattendrag 2 ipm 2 biologisk kontroll 2 naturhänsyn 2 sesamin 2 contortatall 2 bladlöss 2 dikor 2 miljötrender 2 sötvatten 2 jens häggström 2 mehg 2 matförgiftning 2 Partnerskap Alnarp 2 fiskfett 2 forskningsinfrastruktur 2 grovfoder 2 naturunderstödd rehabilitering 2 landsbygdsutcveckling 2 unghästprojektet 2 rävens dvärgbandmask 2 käringtand 2 ensilage 2 hortikultur 2 skogsmästare 2 marin 2 växtbiologi 2 skattningsmetod 2 värphöns 2 stadsträd 2 smådjur 2 skåne 2 skadegörare 2 asätare 2 predation 2 växtforskning 2 bakterie 2 åkermark 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 forskningsfartyg 2 grisproduktion 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 blåbärsprognos 2 grön infrastruktur 2 butikssvinn 2 stress 2 professorsföreläsningar 2 spindeltråd 2 avloppsslam 2 kvävefixering 2 hästsjukvård 2 fiskeförvaltning 2 kraftledningsgator 2 kulturväxter 2 sjukdomar 2 hormonstörande ämnen 2 landsbygdsprogram 2 ekologisk odling 2 blomning 2 höstvete 2 stärkelse 2 nötköttsproduktion 2 naturresurstillgångar 2 lustgassänka 2 mink 2 burkina faso 2 utsläpp 2 honung 2 entreprenörskap 2 svedjebränning 2 arkeologi 2 sorkar 2 läkemedel 2 skogsskötsel 2 lavar 2 dödlighet 2 hälsa. rehabilitering 2 förädling 2 arbete 2 pristagare 2 professorsinstallation 2 nöt 2 restprodukter 2 bin 2 ehec 2 naturliga fiender 2 stubbar 2 låginkomstländer 2 vårtecken 2 utfodring 2 rennäring 2 markberedning 2 samer 2 etiopien 2 ledarskap 2 grundskola 2 lantbrukets djur 2 pollinering 2 biodling 2 etologi 2 naturupplevelser 2 travhäst 2 feromoner 2 taxonomi 2 vetenskapsrådet 2 landsbygd 2 renskötsel 2 global 2 forest 2 pris 2 fältkrassing 2 friluftsliv 2 fånggröda 2 miljögifter 2 musik 2 olycksfall 2 fjäderfä 2 allergi 2 folkhälsa 2 svamp 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 dricksvatten 2 skötsel 2 arktis 2 gödsel 2 mikrobiologi 2 protein engineering 2 Alnarp 2 parasiter 2 savann 2 utemiljö 2 vetenskap 2 interreg 2 app 2 myggor 2 kardiologi 2 forskningsprojekt 2 bilddiagnostik 2 havsmiljö 2 vindkraft 2 salix 2 lammkött 2 miljöstöd 2 räv 2 bärprognos 2 stad 2 naturvägledning 2 future forests 2 snöleopard 2 skara 2 blommor 2 slakteri 2 policy 2 strömstad 2 habitat 2 frukt och grönt 2 trädgårdsnäring 2 biobränsle 2 attityder 2 vattenförsörjning 2 svartrost 2 rekreation 2 tvärvetenskap 2 biodiesel 2 matförsörjning 2 vattendrag 2 universitet 2 SLU Alnarp 2 hedersdoktor 2 studenter 2 alzheimer disease 2 design 2 immunförsvar 2 trav 2 välfärd 2 kvicksilver 2 stadsutveckling 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bröd 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 järv 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 flyktingar 1 bevarande 1 fjärrvärme 1 salmonella 1 kampanj 1 Västra götalandsregionen 1 hälsa friskvård 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 kol 1 råg 1 restaurering 1 företagsekonomi 1 mjöl 1 konstnär 1 arbetskraft 1 beslutsunderlag 1 integration 1 utlysning 1 musselmjöl 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 naturturism 1 växtlistor 1 avgaser 1 livsmedelsindustrin 1 grönsöö 1 livsmedelsindustri 1 zygomyceter 1 ek 1 fiskeripolitik 1 medicin och hälsa 1 fastighetsutveckling 1 byggteknik 1 biogasanläggning 1 kristianstad 1 sustainable innovations 1 björk 1 Grönland 1 öppet hus 1 gräsmatta 1 mälardalen 1 vinodling 1 klimatarbete 1 tiger 1 sill 1 natursten 1 hampa 1 byggeri 1 Visa alla taggar

Fler stora däggdjur – för ett bättre klimat

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:07 CEST

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur gör inte bara att övrig flora och fauna gynnas. De kan dessutom bidra till att motverka klimatförändringen, till exempel genom att öka inlagringen av kol i ekosystemen. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU, i en genomgång av den befintliga forskningslitteraturen.

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:58 CEST

Tjugo års forskning om nyckelbiotoper har gett en hel del svar om deras funktion och nytta. Men fortfarande är många frågor obesvarade, inte minst om nyckelbiotopers skötsel och om regionala skillnader. Det visar en sammanställning av den forskning som har gjorts om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum.

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:17 CEST

Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling från SLU.

Mångmiljondonation till SLU-forskning om hältor hos häst
SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:22 CEST

Framtidens företag i den gröna sektorn kräver en utvecklad ledarroll. Genom nya kunskaper i strategisk företagsledning utvecklar företagaren sitt strategiska tänkande och omvandlar det i konkreta planer i taktiskt och operativt ledarskap. SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar januari 2019.

​Nu möjligt WFFS-testa häst i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:15 CEST

Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU i Uppsala har nu fått klartecken att köra testet för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Tidigare har man varit förhindrad att köra testet på grund av ett internationellt patent, som visat sig inte gälla i Sverige.

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:34 CEST

I både Nordamerikas och Nordens barrskogsområden görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen, men det finns ett växande intresse för en mer hållbarhetsinriktad skogsskötsel. En ny studie av svartgranens föryngringsbiologi ger lösningar för svartgransdominerad kanadensisk skog – t.ex. att avverka 5 meter breda gator i skogen och lämna lika breda remsor orörda.

Mulmholkar ger nya svar på  frågor om biologisk mångfald

Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 13:00 CEST

Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid SLU och Linköpings universitet. De har med hjälp av s k mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved).

Emåns museum fick naturvägledarpris

Emåns museum fick naturvägledarpris

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:08 CEST

Vinnare av tävlingen Sveriges mest inspirerande naturvägledning 2018, arrangerad av Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet blev Jenny Carlsson, Emåns ekomuseum. Hon belönas för projektet Anpassad natur för alla.

Sverige och SLU värd för skoglig världskongress

Sverige och SLU värd för skoglig världskongress

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 08:30 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sverige vann värdskapet för den skogliga världskongressen IUFRO 2024, meddelar den svenska delegationen från Oregon i USA. Framtidsanalyser och skogliga innovationer är temat för IUFRO:s världskongress 2024. Kongressen kommer att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum.

Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor
Synen på naturen under lupp

Synen på naturen under lupp

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 09:57 CEST

Vilka glasögon har du på dig när du betraktar naturen? I nya numret av tidskriften Biodiverse har vi låtit ett antal skribenter, bland annat ärkebiskopen Antje Jackelén och samhällsdebattören Göran Greider, berätta om sin natursyn. Biodiverse kan laddas ned gratis som pdf.

Avverkningarna i Bialowieza-skogen påverkade skyddade områden

Avverkningarna i Bialowieza-skogen påverkade skyddade områden

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:16 CEST

Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade resten av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. När träd började massavverkas i området efter ett stort utbrott av granbarkborre blev uppmärksamheten stor, och Europakommissionen stämde polska staten inför EU-domstolen. Nu har forskare från SLU och Polen visat hur mycket av skogen som påverkades av avverkningen.

Region Skåne ger medel till studie med cancerpatienter i Alnarps rehabiliteringsträdgård

Region Skåne ger medel till studie med cancerpatienter i Alnarps rehabiliteringsträdgård

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:49 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne avsätter 500 000 kronor till Alnarps rehabiliteringsträdgård för en förberedande studie av rehabilitering av personer som lever med cancer. SLU-forskarna vill undersöka om vistelse i rehabiliteringsträdgården kan ge patientgruppen en snabbare väg tillbaka till arbetslivet, samt en metod att hantera psykiska svårigheter som uppstår vid cancersjukdom.

DNA-cocktail gör det enkelt att hitta fisken i vattnet

DNA-cocktail gör det enkelt att hitta fisken i vattnet

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:45 CEST

eDNA är den ”cocktail” av alla organismers DNA som vi hittar överallt i vår miljö: i vatten, jord och luft. Ett vattenprov kan till exempel avslöja vilka fisk- och kräftarter som finns i en sjö, vilket gör tekniken högintressant för miljöövervakningen. En ny handledning från SLU beskriver eDNA-metodikens möjligheter - och begränsningar – vid provtagning i sötvatten.

Humle, rosor och perenner. Åtta nya sorter presenteras i Grönt kulturarv®-sortimentet!
Den rekordvarma sommaren påverkar fisken längs kusten

Den rekordvarma sommaren påverkar fisken längs kusten

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 10:27 CEST

Sommaren 2018 var ovanligt varm och de höga temperaturerna har också påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. I år har arter som gynnas av värme varit talrika, och värmen har gett en skjuts åt abborrens föryngring, Rekordsommaren ger också ledtrådar till hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat.

Genombrott för snabbväxande lövträd

Genombrott för snabbväxande lövträd

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:30 CEST

Nya försök vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket.

Future Forests filmer trippelnominerade till Publishingpriset

Future Forests filmer trippelnominerade till Publishingpriset

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 12:30 CEST

Publishingpriset har i närmare trettio år belönat lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation. I år är tre av Future Forests filmer om skogen och människan nominerade i klassen för målgruppen beslutsfattare. Future Forests är ett samarbete mellan SLU, Skogforsk och Umeå universitet. Tidigare har Future Forests filmer belönats med pris vid filmfestivaler i Cannes och Hamburg.

Om jordbrukslandskapets utveckling i nya Miljötrender från SLU

Om jordbrukslandskapets utveckling i nya Miljötrender från SLU

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 11:40 CEST

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt mycket i omfattning de sista åren. I detta nummer av Miljötrender får du exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut; multifunktionellt landskap, bete optimerat för djur och naturvård samt bättre koll på den myllrande mångfalden.