Skip to main content

Taggar

slu 546 lantbruksuniversitet 358 biologisk mångfald 315 naturvård 270 jordbruk 263 skog 233 klimatpåverkan 228 arter 227 miljöanalys 223 veterinärmedicin 158 livsmedel 74 trädgård 64 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 22 fiske 20 fisk 19 hund 16 forskning 15 häst 15 gris 11 foder 11 miljöövervakning 11 hälsa 10 övergödning 10 rovdjur 10 älg 10 utbildning 10 jakt 10 insekter 9 genetik 9 mjölk 9 miljö 9 fiskodling 9 nationalnyckeln 8 kor 8 landskap 8 mjölkkor 8 bioenergi 8 varg 8 hav 8 vilt 8 djur 8 klimat 7 mark 7 vattenbruk 7 torsk 7 odling 7 östersjön 7 fåglar 7 avel 7 kulturarv 7 vatten 7 svenska artprojektet 7 växtskydd 7 djurvälfärd 7 riksskogstaxeringen 6 rehabilitering 6 UDS 6 Artdatabanken 6 ekologi 6 böcker 6 växtförädling 6 husdjursvetenskap 6 landsbygdsdepartementet 6 mat 6 blåbär 6 natur 6 metan 6 husdjur 5 nötkött 5 växthusgaser 5 bär 5 djursjukhus 5 skogshistoria 5 landskapsplanering 5 klimatförändring 5 medicin 5 växthusgas 5 hållbar utveckling 5 markanvändning 5 förvaltning 5 giftfri miljö 5 lantbruk 5 universitetsdjursjukhuset 5 ekosystemtjänster 5 ekosystem 5 tillväxt 5 kadmium 5 ekonomi 5 veterinär 5 växter 4 sorkfeber 4 mikroorganismer 4 uppsala 4 lingon 4 ultuna 4 katt 4 skogsskador 4 gran 4 park 4 henrik ericsson 4 landskapsanalys 4 metylkvicksilver 4 slakt 4 frukt 4 lax 4 granbarkborre 4 vhc 4 biologi 4 turism 4 lövsta 4 fosfor 4 biogas 4 samverkan 4 sjukvård 4 jord 4 biologisk bekämpning 4 röding 4 odlad mångfald 4 agrarhistoria 4 forskningscentrum 4 arkitektur 4 beteende 4 jämställdhet 4 företagande 4 ko 4 eu 4 kvävenedfall 3 kastrering 3 försurning 3 trädgårdsbruk 3 kulturhistoria 3 sportfiske 3 stadsplanering 3 får 3 inventering 3 mjölkko 3 genbank 3 björn 3 abborre 3 vildsvin 3 mjölkproduktion 3 virus 3 politik 3 vattenkvalitet 3 matsvinn 3 djurhållning 3 köttproduktion 3 trädgårdsprodukter 3 naturresurser 3 kemisk ekologi 3 potatis 3 djurskydd 3 energi 3 amerikansk hummer 3 plantering 3 våtmarker 3 lamm 3 grisar 3 växtskyddsmedel 3 bok 3 fiskevård 3 restvärme 3 marin miljö 3 balsgård 3 eskil erlandsson 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 hänsyn 3 bekämpningsmedel 3 grönsaker 3 inavel 3 artportalen 3 konst 3 miljöpsykologi 3 rovfisk 3 klimatförändringar 3 kantzoner 3 perenner 3 miljödepartementet 3 historia 3 landskapsutveckling 3 tall 3 infrastruktur 3 arbetsmiljö 3 fettsyror 3 djursjukvård 3 älgjakt 3 stadsodling 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 trädförädling 3 landsbygdsutveckling 3 fjärilar 3 hälsa friskvård stress 3 djurhälsa 3 invasiva arter 3 hästar 3 zoonos 3 trädgårdsodling 3 skogsskada 3 lustgas 3 doft 3 kungsörn 3 avverkning 3 ål 3 baljväxter 3 laserskanning 3 lo 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 växtfysiologi 3 sjukdom 3 vete 3 kemi 3 genus 3 nötköttsproducenter 3 malaria 3 nötkreatur 3 kväve 3 biodiversitet 3 bakterier 3 mångfald 3 innovation 3 livsmedelsförsörjning 3 rödlista 3 fattigdomsbekämpning 3 CBM 3 friluftsliv 2 bin 2 vindkraft 2 jägare 2 forest 2 naturresurstillgångar 2 fjäderfä 2 bioteknik 2 djuromsorg 2 övergödning av vattendrag 2 lika villkor 2 fånggröda 2 utemiljö 2 nötköttsproduktion 2 gmo 2 salix 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 predation 2 hormonstörande ämnen 2 entreprenörskap 2 miljömål 2 värphöns 2 etiopien 2 musik 2 havre 2 future forests 2 strömstad 2 rekreation 2 naturhänsyn 2 pris 2 vattenförsörjning 2 biobränsle 2 burkina faso 2 naturupplevelser 2 savann 2 skattningsmetod 2 Biodiverse 2 cap 2 universitet 2 policy 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 mehg 2 bärprognos 2 immunförsvar 2 kvävefixering 2 naturvägledning 2 skötsel 2 djurpark 2 bröd 2 mink 2 naturliga fiender 2 protein engineering 2 skadegörare 2 jordbrukslandskap 2 räv 2 travhäst 2 stadsträd 2 miljögifter 2 skåne 2 grisproduktion 2 samer 2 honung 2 hästsjukvård 2 nöt 2 svedjebränning 2 rennäring 2 stubbar 2 skara 2 hortikultur 2 vetenskapsrådet 2 vårtecken 2 biodiesel 2 vattenmiljö 2 åsa rising 2 forskningsprojekt 2 allergi 2 studenter 2 restprodukter 2 biodling 2 contortatall 2 antibiotika 2 landsbygd 2 åkermark 2 blåbärsprognos 2 matförgiftning 2 dikor 2 naturunderstödd rehabilitering 2 hedersdoktor 2 feromoner 2 kvicksilver 2 ensilage 2 trav 2 utsläpp 2 rävens dvärgbandmask 2 stad 2 blomning 2 förtjänstmedalj 2 lantbrukets djur 2 växtbiologi 2 järv 2 sötvatten 2 frukt och grönt 2 fjärranalys 2 butikssvinn 2 pristagare 2 etologi 2 ehec 2 alzheimer disease 2 fiskfett 2 gödsel 2 asätare 2 professorsinstallation 2 avloppsslam 2 blommor 2 kulturväxter 2 hälsa. rehabilitering 2 käringtand 2 skogsskötsel 2 fruktsamhet 2 snöleopard 2 lustgassänka 2 forskningsinfrastruktur 2 arkeologi 2 markberedning 2 ledarskap 2 svamp 2 trädgårdshistoria 2 kålväxter 2 myggor 2 global 2 fiskeförvaltning 2 landskapsarkitekt 2 tvärvetenskap 2 attityder 2 fastighet 2 bladlöss 2 miljöstöd 2 grovfoder 2 app 2 sjukdomar 2 dricksvatten 2 renskötsel 2 slakteri 2 interreg 2 dödlighet 2 marin 2 växtbioteknik 2 bakterie 2 grundskola 2 mossor 2 kompetens 2 läkemedel 2 höstvete 2 ägg 2 kraftledningsgator 2 stress 2 taxonomi 2 cancer 2 professorsföreläsningar 2 utfodring 2 ekologisk odling 2 vattendrag 2 grön infrastruktur 2 kraftfoder 2 biologisk kontroll 2 unghästprojektet 2 sesamin 2 trädgårdsnäring 2 smådjur 2 landsbygdsutcveckling 2 sorkar 2 grönt 1 lill-skansen 1 global livsmedelsförsörjning 1 vax 1 kustlandskap 1 ecosystem 1 historiska växter 1 bistånd 1 energipolitik 1 mattillsatser 1 dna 1 urban utveckling 1 stormen gudrun 1 glesbygd 1 hälsa friskvård f 1 evolutionär neuroetologi 1 bygga hus 1 viltforskning 1 energieffektivisering i stall 1 codling moth 1 miljöbelastning 1 hållbar produktion 1 protein 1 oljeväxter 1 svampsjukdom 1 livsmedelskontroll 1 landskapsarkitekter 1 bottendjur 1 bilkatalysatorer 1 öring 1 andersson 1 lammkött 1 läckage 1 husdjursagronom 1 dofter 1 säker mat 1 kalhygge 1 compex landscapes 1 tjärnö 1 planerare 1 röjning 1 vedberoende lavar 1 sortval 1 Lanna 1 bladgrönt 1 hajar 1 konstgjord befruktning 1 hotad 1 björk 1 potatisförädling 1 öppet campus 1 mellanskarv 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 byggnadsmaterial 1 galtvaccination 1 fodermajs 1 mjlökproduktion 1 dt 1 frystorkning 1 doftämnen 1 pests 1 u-länder 1 gamla sorter 1 forskningsfartyg 1 urban 1 kissa 1 hälsa friskvård 1 lipononsyra 1 ecosystems 1 in 1 europa 1 odlingsresultat 1 olycksfall 1 vattensork 1 bevarande biologisk bekämpning 1 akvatiska resurser 1 media 1 landsnäckor 1 äppelforskning 1 hönshållning 1 äppelvecklare 1 ren 1 econwelfare 1 radionuklider 1 skörd 1 matologi 1 samråd 1 nationalnyckel 1 växtätande insekter 1 biparasiter 1 export 1 hälsokost 1 myrmark 1 årets alumn 1 rödlistade arter 1 avgaser 1 parasit 1 konkurrenskraft 1 grodor 1 arktis 1 Visa alla taggar
Byar och gamla gårdsmiljöer gynnar hotade fåglar

Byar och gamla gårdsmiljöer gynnar hotade fåglar

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 08:45 CEST

Genom att bevara gamla gårdar och hitta kreativa sätt att bygga nya hus kan vi motverka den drastiska nedgången bland jordbruksfåglar som vi sett de senaste decennierna i Europa. Forskare vid SLU har tillsammans med polska forskare jämfört artrikedomen vid äldre bebyggelse och hus som har byggts efter 1989. Och de äldre miljöerna hyste många fler fåglar – både räknat i arter och antal.

Media no image

Sveriges första Green Carekonferens - om naturens läkande kraft

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 11:13 CEST

I september arrangeras en nationell konferens om Green Care i Skara, den första i sitt slag i Sverige. Green Care handlar om hur människor mår bättre genom att vara i det gröna. Vi får en bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att vara i naturen och umgås med djur.

Krögare möter forskare på matfestival i Stockholms city

Krögare möter forskare på matfestival i Stockholms city

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 11:26 CEST

Efter 2015 års succé återkommer matfestivalen Matologi till Norra Latins Trädgård i Stockholm, den 20 augusti. Där samlas mat-, hälso- och miljöintresserade storstadsbor, kockar, foodies, forskare och producenter på en matfestival arrangerad av SLU. Möt bland annat krögarna Sally Voltaire och Karl Ljung samt kökschefen Frida Ronge, i samtal med forskare. Årets huvudtema är ”Myter om mat”.

Media no image

Avkommor till invandrande vargar är mer framgångsrika

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 09:12 CEST

Naturlig invandring av ett fåtal obesläktade individer kan ha mycket stor betydelse för den inavlade skandinaviska vargstammens livskraft. Det visar en studie av fruktsamheten hos avkommor till sådana invandrade individer, gjord inom vargforskningsprojektet SKANDULV.

Mygghonans sockerbegär kan bli vapen i kampen mot malaria

Mygghonans sockerbegär kan bli vapen i kampen mot malaria

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 14:02 CEST

Stickmygghonornas aptit på blod är välkänd, men de är också beroende av sockerkällor, såsom nektar, frukt och sav. Nu finns forskning som tyder på att myggornas förmåga att sprida malaria påverkas av vilka växtarter som ingått i dieten. Forskarna, som bl.a. kommer från SLU, hoppas att plantering av växter som hämmar malariaparasiter kan bidra till att färre människor drabbas av sjukdomen.

Dåligt lingonår väntas i stora delar av landet

Dåligt lingonår väntas i stora delar av landet

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 10:00 CEST

Årets tillgång på lingon ser ut att bli riktigt usel i norra Norrland och i Svealand, medan Götaland ser ut att få ett förhållandevis bra år. Det visar 2016 års lingonprognos från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Media no image

Illegal utsättning större hot mot kräftfisket än EU-direktiv

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2016 09:34 CEST

Det stora hotet mot svenskt kräftfiske är inte det nya EU-direktivet utan det är de illegala utsättningar av signalkräftor till nya vatten som sker, säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Dessa förstör möjligheterna för flodkräftfiske i de delar av landet där arten fortfarande finns kvar. På 17 år har hälften av bestånden försvunnit bara i Värmland.

Media no image

Rörelse i fokus för konferens om djurs rehabilitering

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2016 08:42 CEST

Rehabilitering av skadade djur blir allt mer avancerad och specialiserad. I mitten av augusti samlas världens ledande experter och forskare vid en internationell konferens som hålls 8–12 augusti vid SLU i Uppsala.

SLU-professor ansvarig för OS-ridbanornas underlag

SLU-professor ansvarig för OS-ridbanornas underlag

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2016 08:00 CEST

SLU-professorn Lars Roepstorffs forskning har tagit honom ända till Olympiska spelen. Första gången var i London 2012 och nu är det dags igen i Rio i augusti. Som expert på ridunderlag har han en viktig roll för ridsportgrenarna under tävlingarna.

Vitkål, grönkål och broccoli som müsli, pasta och smoothies
Blåbärsprognosen från SLU: Rekordår för blåbär

Blåbärsprognosen från SLU: Rekordår för blåbär

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 10:00 CEST

Mängden blåbär varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Normalt brukar norra Norrland och Svealand få fler blåbär per kvadratmeter än södra Norrland och Götaland. I år dock annorlunda. Mest blåbär ser ut att finnas i södra Norrland följt av Svealand och Götaland medan norra Norrland ser ut att få det sämre. Det finns dock stora lokala variationer.

Sammetsgeting hotar honungsbin och vilda pollinatörer

Sammetsgeting hotar honungsbin och vilda pollinatörer

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:19 CEST

Sammetsgetingen är en invasiv främmande art i Europa, som kan ställa till stor skada för biodlarnäringen samt frukt- och bärodlingen. Den lever nämligen av honungsbin och andra pollinatörer. I dag sprider den sig i Centraleuropa, och den skulle kunna ta sig till Sverige och rota sig här. Håll utkik! Läs om sammetsgetingen och om ämnet oönskad biologisk mångfald i senaste Biodiverse från SLU.

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm stödjer forskarutbildning vid SLU om hundens tandsjukdomar

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm stödjer forskarutbildning vid SLU om hundens tandsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 08:30 CEST

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm har delat ut 1,3 miljoner kronor till en forskarutbildningstjänst inom förebyggande av tandsjukdomar hos hund. Medlen ska gå till en så kallad företagslicentiat, i samverkan mellan SLU och Anicura Djursjukhuset Albano i Stockholm.

Universitetsdjursjukhuset vid SLU först ut av djursjukhusen med miljöcertifiering enligt nya standarden

Universitetsdjursjukhuset vid SLU först ut av djursjukhusen med miljöcertifiering enligt nya standarden

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 15:00 CEST

Universitetsdjursjukhuset vid SLU har nyligen blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. "Det är ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av Universitetsdjursjukhuset och så vitt jag vet är vi första djursjukhuset i Sverige som når upp till den standarden”, kommenterar Henrik Ericsson, universitetsdjursjukhusdirektör.

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 12:30 CEST

Skogsbränder har blivit vanligare i det norra barrskogsbältet och klimatförändringar kan förstärka trenden. Följderna av dessa bränder kan förvärras av den omfattande dränering av torvmarker som har gjorts för att öka trädens tillväxt. Stora mängder inlagrat kol kan släppas ut i atmosfären, då elden kan pyra djupt nere i torven. Restaurering av torvmarker är ett sätt att motverka framtida brander.

Media no image

Fler bin om bönder samarbetar

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:30 CEST

Bin och andra pollinatörer är avgörande för skörden av många grödor. Om jordbrukare samverkar för att förbättra förutsättningarna för pollinering kan avkastningen i jordbruket öka, visar en ny studie från SLU.

Media no image

Möt SLU i Almedalen 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 08:28 CEST

Vad ska vi ha skogen till? Varifrån ska maten komma? Är migration landsbygdens chans? Blir naturvård gotlandsrussets räddning? Behöver Sverige en egen växtförädling? Hur tacklar vi nya skadegörare och växtsjukdomar? Det är några av de frågor som lyfts under SLU:s seminarier under Almedalsveckan i år.

Media no image

SLU på Borgeby fältdagar

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:23 CEST

Media no image

Internationell kvävekonferens i Skara

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

För första gången står Sverige värd för den internationella kvävekonferensen Nitrogen Workshop. SLU välkomnar drygt 200 forskare från hela världen till Skara.

Försök att gynna rovinsekter i salix förvärrade problemen med skadegörare

Försök att gynna rovinsekter i salix förvärrade problemen med skadegörare

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 12:36 CEST

En odlingsåtgärd som forskarna trodde skulle gynna rovinsekter visade sig gynna skadeinsekterna ännu mer. Sådana bakslag kan vara tråkiga, men de ger också viktiga lärdomar om vikten av att förstå komplexiteten i varje enskilt odlingssystem. Om detta skriver en SLU-forskare idag i bloggen ”The Applied Ecologist's blog”.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.