Taggar

Media-no-image

Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:27 CET

EU vill även efter klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock EU:s åtgärder för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga, och avsikten bör vara att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i den egna klimatpolitiken. Så uppnås maximal klimatnytta till lägst kostnad, enligt en avhandling från SLU av Miriam Münnich Vass.

Får 60 miljoner för säkrare matförsörjning

Får 60 miljoner för säkrare matförsörjning

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 09:47 CET

Sida finansierar ett internationellt forskningsprogram kring livsmedelsförsörjning med 60 miljoner kronor under fyra år. Bakom programmet star forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Lunds universitet samt Stockholm Environment Institute.

Pressinbjudan: Att kommunicera djurvälfärd

Pressinbjudan: Att kommunicera djurvälfärd

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 10:40 CET

Hur kan vi kommunicera djurvälfärd och hur bygger vi nätverk mellan våra nordiska länder? Det ska ett internationellt seminarium belysa då Nordens experter inom djurvälfärd kommer till SLU i Uppsala den 24 november.

Karin Holm Forsström blir ny chef på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Karin Holm Forsström blir ny chef på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 16:00 CET

Karin Holm Forsström blir ny chef för hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. Karin blev färdig veterinär 1985 och har utöver att arbeta som kliniskt verksam veterinär även en bakgrund som forskare och lärare på SLU.

Media-no-image

Klimatråd för minskat matsvinn i butikerna

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:34 CET

Frukt och grönt står för merparten av matsvinnet i butiker, och nära hälften av den klimatpåverkan som svinnet innebär. Köttsvinnet är betydligt mindre volymmässigt, men det är ändå viktigt ur klimatsynpunkt. Ett bra sätt att minska köttsvinnet är att ha kallare köttdiskar, vilket förlänger hållbarheten. Detta är några av resultaten i en avhandling av Mattias Eriksson från SLU.

Pressinbjudan: Alnarps mjölkdag 2015
Media-no-image

Nya bäverdammar bidrar till ökade halter av metylkvicksilver i vattendrag

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 10:40 CET

När bävrar bygger dammar kan det bildas ökade mängder giftigt metylkvicksilver i översvämmad mark, och halterna av ämnet stiger sedan i vattnet nedströms om dammen. Dessbättre tycks detta vara ett övergående problem, som bara uppkommer på platser där det inte har funnits bäverrevir i modern tid. Det visar en nyligen publicerad SLU-studie.

Media-no-image

Pressinbjudan: Framtidsspaning på lantbruket i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 10:02 CET

I dag ser vi hur åtskilliga lantbrukare lägger ner på grund av dåliga villkor, men vilka möjligheter finns det att vända trenden? Hur ser framtidens lantbruk ut i Västra Götaland? Vad säger forskare, rådgivare, myndigheter, och lantbrukarna själva? Det får vi veta den 12:e november på en konferens i konserthuset i Vara.

Rikare fågelliv tack vare engagerade lantbrukare

Rikare fågelliv tack vare engagerade lantbrukare

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 08:00 CET

Mer varierade växtföljder och skyddszoner ger ett rikare fågelliv i odlingslandskapet, särskilt i slättbygderna. De s.k. förgröningsstöden i EU:s jordbrukspolitik missar delvis denna chans, genom att ställa för låga krav. Det visar Jonas Josefsson från SLU i en avhandling som också visar möjligheten att främja naturvård genom deltagardrivna naturvårdsprojekt som aktivt engagerar lantbrukare.

Karin Holmgren ny prorektor vid SLU

Karin Holmgren ny prorektor vid SLU

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 13:52 CET

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har beslutat att utse professor Karin Holmgren till ny prorektor vid SLU.

Media-no-image

Pressinbjudan till konferens om framtidens växtskydd

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 09:34 CET

Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik och ett EU-direktiv om integrerat växtskydd – det är bakgrunden till en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 10–11 november. Där samlas forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Rödbandsjuka på tall: Svampen tycks klara sig bra i Sverige

Rödbandsjuka på tall: Svampen tycks klara sig bra i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 09:46 CET

Rödbandsjuka är en allvarlig svampsjukdom på tall i delar av världen, och 2007 upptäcktes det första säkra angreppet i Sverige. Nu har det visats att svampen finns i stora delar av landet, men hur besvärlig sjukdomen kan bli här återstår att se. Ett fältförsök visar dock att sjukdomsutvecklingen på tall- och contortaplantor i Mellansverige är jämförbar med den i varmare områden i världen.

Media-no-image

Afrikanska lejonstammen halverad

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 09:37 CET

En ny studie gjord av bl a forskare från SLU visar att lejonpopulationen i stora delar av Afrika är i snabb minskning. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, uppskattar att antalet lejon i Väst- och Centralafrika minskar kraftigt och beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen.

Media-no-image

Urban Eriksson ny VD för SLU Holding

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 11:28 CEST

Urban Eriksson har utsetts till ny VD för SLU Holding AB. Urban har 30 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom skogsbranschen.

Media-no-image

Onödigt stoppa avelshingstar med hovbroskförbening

Pressmeddelanden   •   2015-10-20 11:13 CEST

Sjukdomen hovbroskförbening har hos vissa hästraser resulterat i avelsförbud för de hingstar som bär på anlagen. Ny forskning vid SLU visar dock att hovbroskförbening inte medför någon prestationsnedsättning vid tävling och därför inte bör vara skäl för avelsförbud.

Först att miljöcertifieras i ny standard – SLU i Skara

Först att miljöcertifieras i ny standard – SLU i Skara

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 10:11 CEST

Först, inte bara på SLU, utan även bland de första i Sverige. Efter tre dagars externrevision är nu SLU i Skara miljöcertifierat enligt den nya standarden ISO 14001: 2015. Certifieringen gäller verksamheten vid SLU i Skara bestående av forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Verksamheten vid de två försöksgårdarna Lanna och Götala ingår också.

Media-no-image

Nya rön bäddar för säkrare prognoser för tikar med livmoderinflammation

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 12:39 CEST

Nästan var femte tik drabbas av livmoderinflammation. Det är en livshotande sjukdom, och det är viktigt att tidigt identifiera tikar med särskilt dålig prognos. En viktig faktor är hundens ras, då sjukdomen är betydligt vanligare i vissa raser. Iakttagelser vid klinisk undersökning, liksom halten av vita blodkroppar och olika inflammationsmarkörer i blodet, ger ytterligare ledtråder.

Svartmunnad smörbult ökar kraftigt i Östersjön och Stockholms skärgård

Svartmunnad smörbult ökar kraftigt i Östersjön och Stockholms skärgård

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 09:30 CEST

I förra veckans årliga provfiske i Stockholms skärgård fick SLU upp 61 svartmunnade smörbultar. År 2013 och 2014 hittades bara enstaka exemplar. Samma ökning sker i Karlskrona skärgård och längs den Baltiska kusten. I Gdanskbukten i Polen är den nu den vanligast förekommande kustnära fiskarten och i Danmark fångas flera ton svartmunnad smörbult årligen.

De mutationer vi bär gör vår avkomma redo att möta förändringar i omvärlden

De mutationer vi bär gör vår avkomma redo att möta förändringar i omvärlden

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 11:10 CEST

Genetisk variation ger levande organismer förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i livsmiljön. Genom att studera en hönspopulation där man under 40 år har undersökt hur mycket kroppsvikten kan ändras genom avel har forskare nu visat att de mutationer som redan fanns i den ursprungliga populationen var väldigt viktiga för den mycket stora anpassningsförmågan.

Media-no-image

Lyckat hästköp kräver bra matchning

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 08:30 CEST

Att köpa häst kan för många vara deras livs viktigaste affär. Ett hästköp rymmer många drömmar och förhoppningar. Men hur gör man för att hitta rätt häst? Och vilka egenskaper hos hästen är viktiga för olika köpare? Sådana frågor försöker Malin Axel-Nilsson besvara i en ny doktorsavhandling från SLU.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.