Taggar

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 10:00 CEST

It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.

Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 10:00 CEST

Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med kollegor från Nya Zeeland, Australien och USA nyligen publicerat sina bevis för detta i Journal of Applied Ecology.

Media-no-image

Expertertmöte kring hästgenomik

Pressmeddelanden   •   2015-07-29 10:26 CEST

Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

Nytt ris minskar växthusgaserna

Nytt ris minskar växthusgaserna

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 14:00 CEST

Rikligt med blåbär i Norrland

Rikligt med blåbär i Norrland

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 12:49 CEST

Media-no-image

Fler antagna till SLU

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 08:15 CEST

Samodling – ett sätt att öka skördarna i ekologiskt jordbruk
Mer buskar på tundran kan påskynda den globala uppvärmningen
SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 11:59 CEST

Sex betydelsefulla forskare blir hedersdoktorer vid SLU i år. Det står klart när universitetets fyra fakulteter har utsett sina hedersdoktorer.

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 13:22 CEST

Jämn och snabb uppkomst bäddar för god tillväxt och hög skörd i salixplanteringar, och därför är det viktigt att välja sticklingar med omsorg och att plantera dem på rätt sätt. Om detta berättar Stina Edelfeldt i en avhandling från SLU. Att plantera sticklingar liggande och att använda klena sticklingar ökar t.ex. risken för luckiga bestånd. Och kvävegödsling kan gynna ogräsen mer än salixen.

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:10 CEST

The genome of the parasite that is causing clubroot disease on several agricultural and horticultural crops is now released. The new knowledge will hopefully be useful to develop better diagnostic methods, breeding strategies and elucidating the biology of this unique plant pathogen group.

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:00 CEST

Nu är arvsmassan (genomet) hos den skadegörare som orsakar klumprotsjuka på kål- och oljeväxter kartlagd. Kunskapen kan komma att gynna utvecklingen av diagnostiska verktyg i fält, öka förståelsen för organismens biologi samt underlätta växtförädlingen.

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:30 CEST

Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte. Exempelvis har fisken fått mindre könskörtlar och levern, ämnesomsättningen, saltbalansen och immunförsvaret har påverkats. Ytterligare studier krävs för att klargöra orsakerna.

Media-no-image

15 miljoner till Svenska artprojektet

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:16 CEST

Artdatabanken vid SLU får 15 miljoner kronor ur regeringens vårbudget, till Svenska artprojektet. – Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och Artdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Lite växthusgaser från rätt skött kompost

Lite växthusgaser från rätt skött kompost

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 09:00 CEST

Vid kompostering kan utsläppen av växthusgaserna metan och lustgas vara allt från försumbara till stora. Evgheni Ermolaev från SLU visar i sin doktorsavhandling att utsläppens storlek beror på hur komposten sköts och att kompostens vattenhalt är den faktor som påverkar utsläppen mest.

SLU söker samverkan för att förstärka äppelförädling
Äggskalet kan avspegla hönornas stressnivå och välfärd

Äggskalet kan avspegla hönornas stressnivå och välfärd

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:13 CEST

Det finns många olika metoder för att bedöma hur värphönsen mår och nu har Malin Alm jämfört dem i sitt doktorsarbete vid SLU. En metod som visade sig ha stor potential var att bedöma hur äggskalet såg ut, men flera metoder bör användas för att ge en enhetlig bild.

Skillnad på skogsbrand och skogsbrand för brand- och svedjenäva

Skillnad på skogsbrand och skogsbrand för brand- och svedjenäva

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:00 CEST

Idag används naturvårdsbränning för att gynna brandnäva och svedjenäva, våra enda brandberoende växter, men alla bränder har inte lika god effekt. Fokus bör ligga på näringsrika marker, humusskiktet ska brinna ned ordentligt och bränningen bör inte göras för tidigt på säsongen. Detta visar Lotta Risberg i en avhandling från SLU.

Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning

Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 09:00 CEST

Att bekämpa kvickrot mekaniskt, utan bekämpningsmedel, kräver mycket diesel, men det går att minska energiförbrukningen. Ett sätt är att bara använda upprepad stubbearbetning när det verkligen behövs, t.ex. då växtperioden efter skörd är lång och gynnsam för kvickroten. Mellangrödors förmåga att konkurrera med kvickrot skulle också kunna utnyttjas i kombination med mekanisk bekämpning.

Media-no-image

Fördubblad häststam förklarar ökande mullhalter i svensk åkermark

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 11:07 CEST

Under de senaste två årtiondena har mullhalten i svensk åkermark ökat på grund av en ökad odling av fleråriga vallar. Mullhalten är avgörande för markens bördighet, men en ökad inbindning av organiskt kol i marken motverkar också utvecklingen mot ett varmare klimat. Överskottet av hö konsumeras av en växande svensk häststam, som alltså ger fördelar för både åkermark och klimat.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.