Skip to main content

Taggar

SLU 619 lantbruksuniversitet 425 biologisk mångfald 349 naturvård 305 jordbruk 286 arter 259 skog 254 klimatpåverkan 249 miljöanalys 242 veterinärmedicin 171 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fiske 24 fisk 24 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 23 forskning 17 hund 17 häst 16 miljöövervakning 12 hälsa 11 foder 11 jakt 11 utbildning 11 älg 11 gris 11 rovdjur 11 miljö 11 övergödning 10 insekter 10 mjölk 9 varg 9 odling 9 klimat 9 landskap 9 genetik 9 fiskodling 9 hav 9 växtförädling 8 nationalnyckeln 8 kor 8 bioenergi 8 fåglar 8 mjölkkor 8 vilt 8 djurvälfärd 8 djur 8 avel 7 växtskydd 7 mark 7 lantbruk 7 östersjön 7 torsk 7 ekosystem 7 kulturarv 7 ekonomi 7 förvaltning 7 vatten 7 vattenbruk 7 mat 7 Svenska artprojektet 7 riksskogstaxeringen 6 husdjursvetenskap 6 rehabilitering 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 potatis 6 ekosystemtjänster 6 metan 6 ekologi 6 katt 6 UDS 6 markanvändning 6 hållbar utveckling 6 böcker 6 natur 6 växter 6 växthusgaser 6 företagande 6 ArtDatabanken 6 landsbygdsdepartementet 6 landskapsplanering 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 veterinär 5 klimatförändring 5 miljöpsykologi 5 växthusgas 5 skogshistoria 5 kadmium 5 universitetsdjursjukhuset 5 landskapsanalys 5 medicin 5 samverkan 5 bär 5 nötkött 5 giftfri miljö 5 EU 5 husdjur 5 djursjukhus 5 djurskydd 5 vete 5 energi 4 landsbygdsutveckling 4 biologi 4 odlad mångfald 4 röding 4 avverkning 4 gran 4 vhc 4 henrik ericsson 4 malaria 4 konst 4 slakt 4 arkitektur 4 mikroorganismer 4 sorkfeber 4 lövsta 4 beteende 4 granbarkborre 4 biologisk bekämpning 4 lingon 4 forskningscentrum 4 historia 4 uppsala 4 fosfor 4 skogsskador 4 bekämpningsmedel 4 djurhälsa 4 frukt 4 metylkvicksilver 4 trädgårdsbruk 4 abborre 4 park 4 ko 4 lax 4 sjukvård 4 biogas 4 ultuna 4 ål 4 livsmedelsförsörjning 4 turism 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 jord 4 jämställdhet 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 djurhållning 4 växtfysiologi 3 genus 3 baljväxter 3 zoonos 3 fettsyror 3 björn 3 restvärme 3 artportalen 3 bakterier 3 landskapsarkitekt 3 kulturhistoria 3 eskil erlandsson 3 försurning 3 nötköttsproducenter 3 växtskyddsmedel 3 mjölkproduktion 3 marin miljö 3 nötkreatur 3 miljömål 3 doft 3 trädförädling 3 vattenkvalitet 3 inventering 3 grisar 3 kemi 3 lamm 3 kväve 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 landskapsutveckling 3 livsmedelssäkerhet 3 afrika 3 hästar 3 matsvinn 3 får 3 kemisk ekologi 3 politik 3 kastrering 3 rödlista 3 köttproduktion 3 förtjänstmedalj 3 lustgas 3 sportfiske 3 grönsaker 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 tall 3 fjärranalys 3 trädgårdsodling 3 lo 3 fiskevård 3 invasiva arter 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 naturresurser 3 kantzoner 3 amerikansk hummer 3 bok 3 stadsodling 3 sjukdom 3 biodiversitet 3 infrastruktur 3 perenner 3 hälsa friskvård stress 3 fjärilar 3 innovation 3 inavel 3 rovfisk 3 diabetes 3 mjölkko 3 fruktsamhet 3 genbank 3 hänsyn 3 djursjukvård 3 laserskanning 3 kungsörn 3 plantering 3 balsgård 3 älgjakt 3 skogsskada 3 stadsplanering 3 våtmarker 3 virus 3 antibiotika 3 vildsvin 3 kvävenedfall 3 miljödepartementet 3 interreg 2 honung 2 naturliga fiender 2 ekologisk odling 2 alzheimer disease 2 käringtand 2 arbetsliv 2 djuromsorg 2 Biodiverse 2 ensilage 2 slakteri 2 fånggröda 2 stad 2 svedjebränning 2 forskningsinfrastruktur 2 sorkar 2 taxonomi 2 ipm 2 ledarskap 2 växtbiologi 2 vindkraft 2 miljöstöd 2 parasiter 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 strömstad 2 landsbygdsprogram 2 biologisk kontroll 2 mink 2 immunförsvar 2 miljögifter 2 sjukdomar 2 grisproduktion 2 policy 2 design 2 fiskfett 2 fastighet 2 sötvatten 2 planering 2 burkina faso 2 dödlighet 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 kompetens 2 växtforskning 2 välfärd 2 lika villkor 2 bin 2 travhäst 2 salix 2 matförgiftning 2 ägg 2 höstvete 2 predation 2 forskningsfartyg 2 Partnerskap Alnarp 2 trädgårdshistoria 2 professorsinstallation 2 ekologisk produktion 2 studenter 2 skogsmästare 2 renskötsel 2 restprodukter 2 hedersdoktor 2 vattenmiljö 2 naturvägledning 2 järv 2 utsläpp 2 stadsträd 2 fiskeförvaltning 2 marin 2 svartrost 2 blåbärsprognos 2 hormonstörande ämnen 2 cancer 2 trav 2 frukt och grönt 2 rekreation 2 naturresurstillgångar 2 asätare 2 savann 2 dikor 2 biobränsle 2 habitat 2 låginkomstländer 2 naturupplevelser 2 skattningsmetod 2 blomning 2 arbete 2 universitet 2 friluftsliv 2 mehg 2 bärprognos 2 skadegörare 2 etologi 2 jordbrukslandskap 2 hållbarhet 2 allergi 2 kvävefixering 2 arkeologi 2 stubbar 2 hortikultur 2 svamp 2 butikssvinn 2 vetenskapsrådet 2 skara 2 nöt 2 skötsel 2 folkhälsa 2 blommor 2 kulturväxter 2 miljötrender 2 läkemedel 2 lustgassänka 2 contortatall 2 markberedning 2 utfodring 2 fältkrassing 2 havsmiljö 2 skåne 2 havre 2 växtbioteknik 2 smådjur 2 hästsjukvård 2 samer 2 fjäderfä 2 bioteknik 2 åsa rising 2 attityder 2 värphöns 2 feromoner 2 kvicksilver 2 hälsa. rehabilitering 2 pristagare 2 landsbygd 2 tvärvetenskap 2 pris 2 arktis 2 övergödning av vattendrag 2 vattenförsörjning 2 biodling 2 bladlöss 2 företagsledning 2 Alnarp 2 grovfoder 2 naturunderstödd rehabilitering 2 åkermark 2 medborgarforskning 2 ehec 2 snöleopard 2 global 2 bakterie 2 myggor 2 forest 2 skogsskötsel 2 entreprenörskap 2 mossor 2 stärkelse 2 etiopien 2 jens häggström 2 kraftledningsgator 2 musik 2 gmo 2 cap 2 plast 2 djurpark 2 lantbrukets djur 2 avloppsslam 2 förädling 2 bröd 2 pollinering 2 naturhänsyn 2 future forests 2 rennäring 2 vattendrag 2 vårtecken 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 gödsel 2 kålväxter 2 räv 2 stress 2 lavar 2 grundskola 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 nötköttsproduktion 2 sesamin 2 unghästprojektet 2 utemiljö 2 trädgårdsnäring 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kraftfoder 2 professorsföreläsningar 2 olycksfall 2 dricksvatten 2 app 2 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 akvatiska resurser 1 täkt 1 globala målen 1 tranor 1 jägmästare 1 mejeri 1 gröna tak 1 urbana miljöer 1 tävling 1 miljöbelastning 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 in 1 spannmål 1 japansk encefalit 1 ecosystems 1 satellitdata 1 humlor 1 urskogar 1 mortalitet 1 arbetskraft 1 skyddade rovdjur 1 formas 1 stormen gudrun 1 arktiskt 1 pollenallergi 1 lantbrukspolitik 1 u-länder 1 dt 1 europa 1 proteinteknik 1 metodutveckling 1 cat friendly 1 frystorkning 1 oljeväxter 1 galtvaccination 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 compex landscapes 1 tillman 1 lill-skansen 1 populärvetenskaplig bok 1 fruktfluga 1 naturlig föryngring 1 organic production 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 fjällen 1 potatisförädling 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 it 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 vinbonde 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 styrelseordförende 1 3d structure 1 spatt 1 Visa alla taggar
Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter

Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 08:52 CET

Odlingen av genetiskt modifierade grödor har länge varit en omtvistad fråga inom EU. Nu föreslår en grupp experter inom bioteknik och juridik en mekanism som kan ta udden av de politiska låsningarna i godkännandeprocessen. Varje land bör självt få avgöra om en GM-gröda som klarat EU:s riskbedömning också ska få odlas i landet, är budskapet i en debattartikel i tidskriften Nature Biotechnology.

Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2018 08:30 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning. Det treåriga projektet som går under namnet Grensevilt har fått finansiering av bl a den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Den totala budgeten är närmare 2,5 miljoner euro.

​Ny humleart i den svenska faunan

​Ny humleart i den svenska faunan

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 13:28 CET

Under sommaren kunde en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, var väntad. Den har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning och har nu rapporterats från Öland. Den föreslås få det svenska namnet vitnoshumla.

SLU gets important UN mission on antibiotic resistance

SLU gets important UN mission on antibiotic resistance

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:56 CET

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has asked SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences) to lead the way in developing a manual on prudent use of antibiotics in animal husbandry and to conduct courses for animal health personnel in the Balkans, Central Asia and Eastern Europe.

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:10 CET

I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa trädbärande betesmarker förbättra insatserna för att bevara dem? Det hoppas Pablo Garrido, som nyligen redovisade sina insikter i en avhandling från SLU. Vissa hot är gemensamma i de båda länderna, men förutsättningarna skiljer sig också på viktiga punkter.

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:02 CET

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa.

Media no image

Flodpärlmusslan hotas av dammar

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 12:57 CET

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka 600 populationer av musslorna saknar idag unga individer och föryngringen har upphört. Forskning vid SLU visar att dammar i våra vattendrag har en negativ inverkan på artens förmåga att föröka sig.

Hård konkurrens om industridoktorander inom livsmedelsområdet

Hård konkurrens om industridoktorander inom livsmedelsområdet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 12:22 CET

SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridoktorander inom livsmedelsområdet. Konkurrensen har varit hård, men nu är beslutet fattat om vilka 15 projekt som går vidare till slutförhandlingar. Av de 15 förslagen ska 10 genomföras som doktorandprojekt vid SLU.

Media no image

SLU Alnarp får EU-miljoner till matprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 12:19 CET

EU-projektet Nextfood har som mål att utveckla och testa nya sätt att jobba med utbildning och innovation inom lantbruksnäringen, med avsikten att bidra till en mer hållbar matproduktion. SLU Alnarp har nu fått drygt 13 miljoner kronor för sin del i projektet.

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 10:36 CET

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på hundar och katter har deras ekonomiska värde varit en till stor del förbisedd fråga. Nu visar SLU att hund- och kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer.

Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

Ny bok: Skogsägande mer livsstil än levebröd

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 14:17 CET

Många skogsägare bor i städer långt ifrån sin skog, men med täta band till sin skogsfastighet. Skogsbruk, jakt, fiske, svamp- och bärplockning, som tidigare har varit viktiga inkomstkällor, blir i högre grad fritidsintressen som knyter skogsägaren till skogsfastigheten. Trots detta är det svårt att tala om en ”ny” typ av skogsägare, visar forskare i en ny bok kring ägande och användning av skog.

Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 12:57 CET

Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar, vilket drabbat odlare i flera länder. Sverige, med relativt blygsamma odlingar, har goda möjligheter att bromsa sjukdomarna och bygga upp en julgransindustri, säger Martin Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet som snart försvarar sin avhandling om julgransodling först vid SLU och några veckor därefter på universitetet i North Carolina.

Dagens natur – nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård

Dagens natur – nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 12:51 CET

Nyheter om mindre korsnäbb, främmande bräsma och en miljon bilder blir de första inslagen i ny källa för nytt och spännande om biologisk mångfald. Artikelflödet Dagens natur publiceras av ArtDatabanken SLU och presenterar journalistiskt bearbetade nyheter och analyser av ämnen som kopplar till det arbete som görs om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård

Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:30 CET

Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och det är de medelålders, inaktiva och glupska hankatterna som löper störst risk att bli överviktiga och få diabetes. Det har veterinär Malin Öhlund kommit fram till i sitt doktorsarbete vid SLU. Resultaten kan hjälpa både veterinärer och kattägare att förebygga sjukdomen.

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:20 CET

Vissa nanomaterial har egenskaper som kan utnyttjas för att stärka odlade grödor. Det kan t.ex. handla om att främja samspelet med sjukdomshämmande bakterier i marken, eller att öka växters stresstolerans. Om detta skriver Martin Palmqvist i en avhandling från SLU.

Yrkesnämnd för naturturism bildad

Yrkesnämnd för naturturism bildad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:01 CET

Naturen är för många turister som en betydande anledning att resa till Sverige. Naturturismen är en växande bransch och det finns ett behov av fler verksamma aktörer. Skolverket har nyligen fått i uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. För att näringen ska kunna stötta en sådan inriktning bildades nyligen Naturturismens Yrkesnämnd.

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:56 CET

Hur stor del av energin från fotosyntesen som omvandlas till stärkelse och fruktaner (en typ av kostfiber) i en kornkärna styrs av en enskild gen. En internationell forskargrupp med basen vid SLU har nu visat exakt hur denna avvägning regleras, och att nivåerna varierar mellan olika sorter. Forskningen banar väg för förädling av särskilt kostfiberrika kornsorter med en uttalad hälsoprofil.

Lavar i Antarktis dukar under för global uppvärmning

Lavar i Antarktis dukar under för global uppvärmning

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:27 CET

Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter, enligt en ny studie där forskare från SLU har deltagit. Lavarterna påverkas dock olika starkt av temperaturförändringar och det innebär att växtsamhällets artsammansättning kommer att förändras.

Media no image

EU Direct Payments Fail to Deliver

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:19 CET

Over 40 billion Euros are given annually to European agriculture as direct payments under the Common Agricultural Policy. Yet, the policy fails to deliver on what EU citizens are promised. This is a key message from new research by AgriFood Economics Centre and Centre for Environmental and Climate Research, Lund University. Both in Sweden.

Media no image

Vinnare i Gilla naturen: Klass 5, Alviksskolan, Luleå

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:00 CET

Filmen ”Skogen i Alvik” har utsetts till vinnare i tävlingen Gilla naturen. Klass 5 på Alviksskolan, Luleå, kommer under 2018 att få resa till en av Sveriges nationalparker. Tillsammans med nio andra finalistklasser kommer de också vara med och ta fram en utställning om barns tankar om natur och naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet.