Skip to main content

Taggar

slu 595 lantbruksuniversitet 407 biologisk mångfald 338 naturvård 296 jordbruk 283 skog 251 arter 248 klimatpåverkan 243 miljöanalys 236 veterinärmedicin 168 livsmedel 79 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 23 fiske 23 fisk 23 hund 17 häst 16 forskning 16 miljöövervakning 12 miljö 11 foder 11 utbildning 11 jakt 11 rovdjur 11 älg 11 hälsa 11 gris 11 övergödning 10 insekter 10 landskap 9 hav 9 varg 9 genetik 9 mjölk 9 klimat 9 odling 9 fiskodling 9 bioenergi 8 mjölkkor 8 vilt 8 kor 8 djur 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 växtförädling 8 fåglar 8 östersjön 7 växtskydd 7 ekosystem 7 vatten 7 avel 7 förvaltning 7 kulturarv 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 torsk 7 ekonomi 7 mark 7 ekosystemtjänster 6 metan 6 potatis 6 agrarhistoria 6 markanvändning 6 lantbruk 6 landsbygdsdepartementet 6 hållbar utveckling 6 natur 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 böcker 6 växthusgaser 6 blåbär 6 ekologi 6 växter 6 UDS 6 rehabilitering 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 vete 5 katt 5 djurskydd 5 landskapsanalys 5 giftfri miljö 5 växthusgas 5 landskapsplanering 5 medicin 5 husdjur 5 arbetsmiljö 5 EU 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 universitetsdjursjukhuset 5 kadmium 5 djursjukhus 5 nötkött 5 veterinär 5 företagande 5 tillväxt 5 bär 5 mikroorganismer 4 beteende 4 odlad mångfald 4 gran 4 park 4 ko 4 trädgårdsbruk 4 arkitektur 4 slakt 4 röding 4 metylkvicksilver 4 biologisk bekämpning 4 jord 4 djurhållning 4 lax 4 fosfor 4 turism 4 abborre 4 biologi 4 konst 4 miljöpsykologi 4 sjukvård 4 granbarkborre 4 biogas 4 lövsta 4 vhc 4 frukt 4 samverkan 4 avverkning 4 bekämpningsmedel 4 CBM 4 uppsala 4 forskningscentrum 4 fattigdomsbekämpning 4 djurhälsa 4 ål 4 skogsskador 4 energi 4 malaria 4 henrik ericsson 4 lingon 4 ultuna 4 mångfald 4 jämställdhet 4 sorkfeber 4 amerikansk hummer 3 stadsplanering 3 försurning 3 miljömål 3 inventering 3 kemisk ekologi 3 kulturhistoria 3 politik 3 baljväxter 3 mjölkko 3 genbank 3 virus 3 vildsvin 3 mjölkproduktion 3 afrika 3 biodiversitet 3 får 3 vattenkvalitet 3 fiskevård 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 sportfiske 3 naturresurser 3 grisar 3 kemi 3 kvävenedfall 3 köttproduktion 3 bakterier 3 lustgas 3 kväve 3 marin miljö 3 växtskyddsmedel 3 sjukdom 3 hästar 3 artportalen 3 fettsyror 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 klimatförändringar 3 antibiotika 3 doft 3 infrastruktur 3 kantzoner 3 fjärranalys 3 stadsodling 3 perenner 3 rovfisk 3 grönsaker 3 djursjukvård 3 förtjänstmedalj 3 inavel 3 hälsa friskvård stress 3 eskil erlandsson 3 fruktsamhet 3 miljödepartementet 3 landskapsarkitekt 3 landskapsutveckling 3 historia 3 balsgård 3 nötköttsproducenter 3 tall 3 laserskanning 3 livsmedelsförsörjning 3 zoonos 3 trädförädling 3 fjärilar 3 genus 3 landsbygdsutveckling 3 bok 3 växtfysiologi 3 nötkreatur 3 älgjakt 3 invasiva arter 3 hänsyn 3 matsvinn 3 lamm 3 skogsskada 3 trädgårdsodling 3 kungsörn 3 livsmedelssäkerhet 3 rödlista 3 kastrering 3 lo 3 innovation 3 restvärme 3 plantering 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 björn 3 våtmarker 3 övergödning av vattendrag 2 olycksfall 2 cancer 2 fjäderfä 2 Alnarp 2 salix 2 naturhänsyn 2 arktis 2 taxonomi 2 utemiljö 2 bioteknik 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 växtbioteknik 2 future forests 2 marin 2 vindkraft 2 ipm 2 svartrost 2 arbetsliv 2 gmo 2 vattenförsörjning 2 burkina faso 2 forest 2 hormonstörande ämnen 2 naturresurstillgångar 2 musik 2 entreprenörskap 2 havre 2 rekreation 2 etiopien 2 Biodiverse 2 strömstad 2 planering 2 värphöns 2 företagsledning 2 pris 2 kraftfoder 2 parasiter 2 naturvägledning 2 biobränsle 2 jens häggström 2 naturupplevelser 2 savann 2 mehg 2 skattningsmetod 2 cap 2 Partnerskap Alnarp 2 universitet 2 plast 2 interreg 2 stadsträd 2 spindeltråd 2 dricksvatten 2 policy 2 arbete 2 immunförsvar 2 biologisk kontroll 2 skötsel 2 bröd 2 kvävefixering 2 jordbrukslandskap 2 skadegörare 2 djurpark 2 etologi 2 allergi 2 åsa rising 2 protein engineering 2 bärprognos 2 pollinering 2 stärkelse 2 skåne 2 miljögifter 2 honung 2 samer 2 slakteri 2 rennäring 2 sjukdomar 2 nöt 2 hästsjukvård 2 hortikultur 2 stubbar 2 skara 2 miljöstöd 2 räv 2 vårtecken 2 matförgiftning 2 design 2 feromoner 2 kvicksilver 2 vattenmiljö 2 vetenskapsrådet 2 biodiesel 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 butikssvinn 2 pristagare 2 hedersdoktor 2 fastighet 2 restprodukter 2 contortatall 2 naturunderstödd rehabilitering 2 åkermark 2 medborgarforskning 2 avloppsslam 2 dikor 2 alzheimer disease 2 fiskfett 2 hälsa. rehabilitering 2 blåbärsprognos 2 studenter 2 skogsskötsel 2 professorsinstallation 2 utsläpp 2 trav 2 frukt och grönt 2 stad 2 habitat 2 folkhälsa 2 blomning 2 sötvatten 2 landsbygdsprogram 2 diabetes 2 rävens dvärgbandmask 2 järv 2 lantbrukets djur 2 sorkar 2 ekologisk produktion 2 växtbiologi 2 ensilage 2 biodling 2 gödsel 2 ehec 2 blommor 2 asätare 2 arkeologi 2 fältkrassing 2 grovfoder 2 svedjebränning 2 kulturväxter 2 miljötrender 2 hållbarhet 2 grisproduktion 2 käringtand 2 snöleopard 2 forskningsinfrastruktur 2 lustgassänka 2 svamp 2 global 2 höstvete 2 ägg 2 ledarskap 2 mink 2 förädling 2 naturliga fiender 2 markberedning 2 professorsföreläsningar 2 myggor 2 kålväxter 2 renskötsel 2 fiskeförvaltning 2 ekologisk odling 2 skogsmästare 2 app 2 bladlöss 2 grundskola 2 bakterie 2 tvärvetenskap 2 låginkomstländer 2 kompetens 2 läkemedel 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 friluftsliv 2 stress 2 travhäst 2 växtforskning 2 mossor 2 havsmiljö 2 landsbygd 2 utfodring 2 kraftledningsgator 2 vattendrag 2 smådjur 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 unghästprojektet 2 sesamin 2 välfärd 2 predation 2 lika villkor 2 bin 2 nötköttsproduktion 2 fånggröda 2 djuromsorg 2 forskningsfartyg 2 trädgårdsnäring 2 attityder 2 dödlighet 2 husdjursagronom 1 säker mat 1 compex landscapes 1 hotad 1 planerare 1 u-länder 1 röjning 1 sortval 1 frystorkning 1 hajar 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 konstgjord befruktning 1 björk 1 odlingsresultat 1 mellanskarv 1 klimateffekt 1 hälsokost 1 arktiskt 1 galtvaccination 1 kissa 1 dt 1 hälsa friskvård 1 höstförsök 1 europa 1 galtlukt 1 bilddiagnostik 1 vattensork 1 radionuklider 1 parasit 1 export 1 marit gorvy 1 syrsor 1 zygomyceter 1 srtormfällda träd 1 medicinsk forskning 1 grodor 1 skogsdata 1 forskare 1 skogskadegörare 1 offentlig marknad 1 drönare 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 samråd 1 metodutveckling 1 econwelfare 1 äppelforskning 1 lipononsyra 1 kolbalans 1 kalvar 1 scintigrafi 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 myxomatös mitralisklaffdegeneration 1 byggnadsmaterial 1 öppet campus 1 stadsutveckling 1 potatisförädling 1 margareta uhlhorn 1 kvävegödselmedel 1 handel 1 doftämnen 1 pests 1 träd 1 spannmålssorter 1 Visa alla taggar
Pressinbjudan: Välkommen till ett unikt tillfälle att lyssna på forskare som berättar om hur vi kan odla mer hållbart i framtiden!
Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:08 CEST

Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap - arbetsplatser finns överallt och ser ut på olika vis. FALF, Forum för arbetslivsforskning, arrangerar för tionde gången en nationell arbetslivskonferens, den här gången på SLU Alnarp i Skåne. Konferensen startar i Alnarps rehabträdgård, därefter följer föredrag och ett stort antal sessioner om aktuell arbetslivsforskning.

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 09:17 CEST

Björnens betydelse för renskötseln är omtvistad, bland annat för att det har gjorts så få vetenskapliga studier. Nu visar en avhandling från SLU omfattningen av de problem som björnen skapar på kalvningslandet, och att åtminstone en tredjedel av kalvarna kan bli björnföda i vissa områden i skogssamebyar. Vajor som kalvar i skogen verkar också ha begränsad möjlighet att undvika björnarna.

Media no image

Musslor kan ge ledtrådar om smörbultens etablering i Mälaren

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:32 CEST

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor. Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:44 CEST

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt forskarna.

Larver av modellera visar att risken att bli uppäten förändras med breddgraden

Larver av modellera visar att risken att bli uppäten förändras med breddgraden

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 22:44 CEST

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det visar ett internationellt forskarlag lett av Tomas Roslin från SLU i en ny artikel i tidskriften Science. Forskarna placerade ut konstgjorda larver av modellera längs en nära 12 000 kilometer lång gradient från Arktis i norr till Australien i söder. De viktigaste rovdjuren var myror och andra småkryp.

Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor

Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 12:50 CEST

Att vissa kemiska bekämpningsmedel är skadliga för pollinatörer har fått stor uppmärksamhet. En ny studie visar att det även finns risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Pollinatörer undviker blommor med skadeinsekter som gynnas i frånvaro av bekämpningsmedel, vilket leder till sämre skörd. Utan kemisk bekämpning behövs stora satsningar på andra bekämpningsåtgärder.

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 08:00 CEST

Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare, och samtidigt minskar markväxtlighetens utbredning. Det visar 2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU, som i år även utökats med nya uppgifter om skogsskador, bärproduktion och kolförråd.

Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:26 CEST

Förtätning av städer eller ökad naturhänsyn i skogsbruket – kan man i förväg ta reda på hur förändringar i miljön kommer att påverka människan? I ett unikt, tillfälligt labb på SLU Alnarp arbetar ett internationellt forskarteam med att samla in mänskliga reaktioner via elektroder och elektriska impulser.

Jordens torrområden är inte så trädfattiga som vi har trott

Jordens torrområden är inte så trädfattiga som vi har trott

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:53 CEST

Många av jordens torrmarker finns i fattiga, svårtillgängliga och dåligt karterade områden. När FAO använde Google Earth för att kartlägga trädförekomsten i torrområden hittades ”ny skog” motsvarande ytan av Amazonas. Bättre kunskaper om träd och skog kan ha stor betydelse för dessa områden, säger Lars Laestadius från SLU, som har medverkat i studien.

Media no image

Nätverk inom hållbart skogsbruk? Dags att ansöka om finansiering!

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 13:51 CEST

Den 1 juni är sista dag att ansöka om att få halva din budget av EFINORD–SNS, som finansierar nätverkande i norra Europa inom skogsforskning och hållbart skogsbruk.

Kors fruktsamhet kan förbättras med modern avel och ny teknik

Kors fruktsamhet kan förbättras med modern avel och ny teknik

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 11:06 CEST

Mjölkprover som automatiskt samlats in och analyserats på halter av könshormonet progesteron har för första gången testats som urvalsfaktor i avel för bättre fruktsamhet hos mjölkkor. Arvbarheten tycks vara högre än i dagens fruktsamhetsmått, enligt en avhandling från SLU. Hormonanalyser, tillsammans med DNA-tester och klassiska mått, ger stora möjligheter att förbättra det framtida avelsurvalet.

Media no image

Pressinbjudan: Öppet [växt]hus på SLU Uppsala 16 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 13:59 CEST

Den 16 maj kl 13-16 hålls öppet hus i fluglarvskomposteringsanläggningen på SLU Ultuna i Uppsala. Forskarna kommer då att visa anläggningen för uppfödning av flugor och larver. Man kommer även att visa hur långt man kommit i uppskalningen av en behandlingsmodul som konstrueras i samarbete med Eskilstuna/Strängnäs för behandling av ett ton avfall per dag.

Nystartat forskarföretag har ny teknik för giftfri odling

Nystartat forskarföretag har ny teknik för giftfri odling

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 13:37 CEST

Det nystartade bolaget Enlighted Detection AB, med kopplingar till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), utvecklar en teknik där virusangrepp på potatisplantor kan upptäckas med hjälp av infraröd teknik. Bolagets första investerare är SLU Holding AB som hoppas att den nya tekniken kommer revolutionera giftfri odling.

Vårkollen har resultat från Valborgshelgen 2017

Vårkollen har resultat från Valborgshelgen 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 17:05 CEST

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen. Över 8 000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in.

Utan långsiktiga mätningar är vi svarslösa när klimatet förändras

Utan långsiktiga mätningar är vi svarslösa när klimatet förändras

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 12:48 CEST

Parallellt med årliga rapporter om rekordtemperaturer i arktiska områden har en rad mätstationer som följer sötvattensflödena i dessa områden lagts ned. Om denna trend fortsätter blir det snart omöjligt för oss att ta fram vetenskapliga underlag inför klimatpolitiska beslut. Det skriver SLU-forskaren Hjalmar Laudon och kollegor i andra länder i ett debattinlägg i tidskriften Nature Geoscience.

Media no image

SLU-forskning och samverkan i djurparksmiljö

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 08:00 CEST

Kungsbyn djurpark och Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) vid SLU har tecknat samarbetsavtal. Samarbetet innebär bland annat möjlighet till forskning, kunskapsutbyte och kunskapsbaserad information, samt genomförande av projekt- och examensarbeten. Ett gemensamt intresse är de vilda växtätarnas betydelse som mat, jaktvilt och upplevelser samt dess viktiga funktioner i landskapet.

Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

Phytophthora - ett snabbt växande hot mot svensk skog

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 13:39 CEST

I den nya rapporten "Hantering av Phytophthora i sydsvensk lövskogar" får du lära dig om svampen phytophthora, hur du kan skydda dig från smitta och hur du kan hantera den när den redan drabbat din skog. Något som blir allt viktigare i takt med att ett varmare klimat ökar möjligheterna för flera, och i vissa fall farligare, arter av phytophthora att överleva i de nordiska länderna.

Vårkollen – hur långt har våren 2017 kommit hos dig?

Vårkollen – hur långt har våren 2017 kommit hos dig?

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:40 CEST

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Pressinbjudan: Heldag om jaktens historia i Sverige 3 maj 2017

Pressinbjudan: Heldag om jaktens historia i Sverige 3 maj 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 10:36 CEST

"Jaktens historia i Sverige" är titeln på en bok som just har lämnat tryckeriet. Redaktörer är professorerna Kjell Danell, Roger Bergström och Leif Mattsson från SLU samt Sverker Sörlin från KTH. Inför lanseringen anordnas ett heldagsseminarium om vilt och jakt i ett historiskt perspektiv med lite framtidsutblickar. Seminariet hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 3 maj 2017.