Skip to main content

Taggar

Media-no-image

​​Nya prionsjukdomar hos hjortvilt studeras

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 14:07 CEST

SLU har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och SVA om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.

Komockor från antibiotikabehandlade kor gav ifrån sig dubbelt så mycket metan

Komockor från antibiotikabehandlade kor gav ifrån sig dubbelt så mycket metan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 15:21 CEST

Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det behandlade djuret. När forskare från bl.a. SLU undersökte komockor från kor som behandlats med tetracyklin, ett bredverkande antibiotikum, fann de att tarmfloran hos dyngbaggar som lever i sådana komockor var annorlunda. Dessutom släppte de behandlade kornas komockor ut nästan dubbelt så mycket av växthusgasen metan.

Media-no-image

Snart ser vi inte skogen för alla träd

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:00 CEST

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka enligt den officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU. Virkesförrådet i hela landet uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter vilket innebär att träden binder 2,6 miljarder ton kol. Virkesförrådet beräknas öka från dagens 3,5 miljarder skogskubikmeter till närmare 5 miljarder år 2110.

Nu kan hopphästens interaktion med underlaget mätas

Nu kan hopphästens interaktion med underlaget mätas

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 13:54 CEST

Tre akuta skador vid hästhoppningen under OS i Aten 2004 blev starten för ett forskningsprojekt om underlag för hopphästar. Nu presenteras en doktorsavhandling om ridunderlag för hoppsport.

Insektshjärnan i fokus på toppmöte

Insektshjärnan i fokus på toppmöte

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 10:30 CEST

Framstående forskare vid SLU i Alnarp studerar insektshjärnan i detalj för att förstå hur olika sinnesintryck, t ex dofter, styr beteendet hos allvarliga skadegörande och sjukdomsspridande insekter. Ett stort antal forskare från hela världen samlas i nästa vecka i Alnarp för ett tredagars jubileumssymposium där de senaste landvinningarna inom kemisk ekologi kommer att diskuteras.

Frigång och utevistelse kan bädda för ledproblem (osteokondros) i slaktgrisbesättningar

Frigång och utevistelse kan bädda för ledproblem (osteokondros) i slaktgrisbesättningar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:30 CEST

Ledinflammationer är vanliga hos dagens tamgrisar – vilket orsakar både lidande och kassationer vid slakt – och problemen är särskilt stora i ekologisk uppfödning. Orsaken kan vara att grisarna inte är byggda för att tåla de belastningar de utsätts för då de rör sig fritt över stora ytor. Hos vildsvin tycks problemen däremot vara mycket små. Om detta handlar en ny avhandling från SLU.

Media-no-image

Mycket biomassa med rätt skötsel

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

Poppel och hybridasp ingår bland Populus-arterna och är bland de mest produktiva trädslagen i Sverige. Intresset för att odla dem har ökat på grund av politiska mål för att öka andelen förnybar energi och att öka andelen lövträdsarter i skogarna. I en ny avhandling från SLU har Rebecka Mc Carthy undersökt hur Populus-arter bäst etableras på skogsmark.

Lyckat pilotprojekt för nyanlända i Alnarps rehabträdgård fortsätter
Gen som tycks bidra till bröstcancer hittad hos hund

Gen som tycks bidra till bröstcancer hittad hos hund

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 10:18 CEST

Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskare kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Studien har gjorts inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Annorlunda vomflora hos kor med lägre metanutsläpp

Annorlunda vomflora hos kor med lägre metanutsläpp

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 09:06 CEST

Idisslarnas stora förtjänst är att de kan tillgodogöra sig energin i växternas cellulosa, men det blir ett visst spill i form av upprapad metan – en kraftfull växthusgas. Vissa kor är dock miljövänligare än andra, och det beror bl.a. på vilken vomflora de har. Det finns också fodertillsatser som skulle kunna minska metanutsläppen. Detta visar Rebecca Danielsson i en avhandling från SLU.

Nya SLU-professorer i Umeå föreläser

Nya SLU-professorer i Umeå föreläser

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 11:35 CEST

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 13 maj föreläser fyra av dessa i P-O Bäckströms sal vid SLU i Umeå. Föreläsningarna är öppna, och kan även följas på webben. De övriga fyra installerades i Uppsala den15 april.

Våren flyttar norrut

Våren flyttar norrut

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 12:17 CEST

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta i sydligaste Sverige strax efter valborg. I år har den redan kommit i gång i stora delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för andra året i rad under valborgshelgen. Över 4 600 observationer rapporterades in av frivilliga från 941 platser i landet.

Gynna spindlar och jordlöpare i sädesfälten och minska skadorna från bladlöss

Gynna spindlar och jordlöpare i sädesfälten och minska skadorna från bladlöss

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:23 CEST

Marklevande rovdjur, såsom jordlöpare och spindlar, bidrar till att hålla efter skadeinsekter i jordbruket. Och ju fler arter det finns av sådana naturliga fiender i fälten, desto stabilare blir ekosystemets naturliga kontroll av skadegörare under växtsäsongen. Den slutsatsen drar Eve Roubinet i en avhandling från SLU. Rovdjurens dieter bestämdes genom analyser av maginnehållet med DNA-teknik.

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 10:49 CEST

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika arter och olika delar av landet påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa. I år är Vårkollen utökad med en dag för att skolklasser ska kunna medverka.

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 09:00 CEST

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Det framgår av en ny studie, ledd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 13:06 CEST

Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker.

Media-no-image

Föredrag om liv och död av nya professorer på SLU

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 14:33 CEST

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 15 april föreläser fyra av dessa på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben. De övriga fyra installeras i Umeå den 13 maj.

Växtsäsongen tidigare och längre

Växtsäsongen tidigare och längre

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2016 08:52 CEST

De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Lövsprickningen har skett en och en halv vecka tidigare medan träden fått höstlöv en knapp vecka tidigare. Detta visar data som samlats in av ett nätverk av frivilliga och professionella observatörer under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet.

Media-no-image

Nya metoder för skogsskötsel för att möta 2000-talets stora utmaningar

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 09:52 CEST

Dagens skogsskötselsystem har utvecklats som svar på historiska förhållanden och är ofta knutna till ett nationellt eller regionalt sammanhang. Är de verkligen lämpade att möta det 21:a århundradets utmaningar? Det tror inte forskarna inom det nya EU-projektet Alterfor, som har kick-off i Alnarp 6–8 april.

Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt på olika ställen i världen

Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt på olika ställen i världen

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 09:11 CEST

Forskare från SLU och Skogforsk har gått igenom ett antal stora internationella kunskapssammanställningar om naturhänsyn i skogsbruket. De visar att sådan hänsyn är vanlig även i andra delar av Europa, i Nordamerika och i Australien. Den generella bilden är att naturhänsyn ofta har en god effekt på den biologiska mångfalden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.