Skip to main content

Taggar

slu 590 lantbruksuniversitet 403 biologisk mångfald 335 naturvård 291 jordbruk 279 skog 247 arter 245 klimatpåverkan 239 miljöanalys 235 veterinärmedicin 167 livsmedel 78 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fiske 23 fisk 23 landskapsarkitektur 22 hund 17 häst 16 forskning 15 miljöövervakning 12 rovdjur 11 hälsa 11 utbildning 11 älg 11 gris 11 foder 11 jakt 11 miljö 10 insekter 10 övergödning 10 mjölk 9 landskap 9 odling 9 genetik 9 fiskodling 9 varg 9 hav 9 klimat 9 kor 8 bioenergi 8 vilt 8 djurvälfärd 8 mjölkkor 8 växtförädling 8 nationalnyckeln 8 djur 8 fåglar 8 avel 7 Svenska artprojektet 7 kulturarv 7 mark 7 växtskydd 7 förvaltning 7 vattenbruk 7 ekonomi 7 vatten 7 östersjön 7 torsk 7 landsbygdsdepartementet 6 UDS 6 växthusgaser 6 ekologi 6 ArtDatabanken 6 markanvändning 6 växter 6 husdjursvetenskap 6 ekosystem 6 metan 6 blåbär 6 lantbruk 6 ekosystemtjänster 6 potatis 6 agrarhistoria 6 rehabilitering 6 riksskogstaxeringen 6 böcker 6 mat 6 natur 6 klimatförändring 5 veterinär 5 djursjukhus 5 landskapsanalys 5 djurskydd 5 medicin 5 skogshistoria 5 landskapsplanering 5 bär 5 universitetsdjursjukhuset 5 nötkött 5 växthusgas 5 katt 5 giftfri miljö 5 kadmium 5 EU 5 hållbar utveckling 5 företagande 5 tillväxt 5 husdjur 5 vete 5 gran 4 biologi 4 granbarkborre 4 energi 4 henrik ericsson 4 vhc 4 lövsta 4 fattigdomsbekämpning 4 odlad mångfald 4 biologisk bekämpning 4 ko 4 lax 4 metylkvicksilver 4 samverkan 4 bekämpningsmedel 4 mikroorganismer 4 trädgårdsbruk 4 fosfor 4 skogsskador 4 djurhälsa 4 frukt 4 park 4 biogas 4 lingon 4 uppsala 4 forskningscentrum 4 sjukvård 4 jord 4 beteende 4 ål 4 mångfald 4 turism 4 ultuna 4 CBM 4 konst 4 slakt 4 malaria 4 sorkfeber 4 arkitektur 4 röding 4 jämställdhet 4 abborre 4 genus 3 landskapsarkitekt 3 zoonos 3 baljväxter 3 landsbygdsutveckling 3 artportalen 3 avverkning 3 arbetsmiljö 3 restvärme 3 björn 3 fettsyror 3 växtfysiologi 3 miljöpsykologi 3 eskil erlandsson 3 antibiotika 3 fruktsamhet 3 skogsskada 3 hälsa friskvård stress 3 livsmedelsförsörjning 3 nötköttsproducenter 3 mjölkproduktion 3 klimatförändringar 3 fjärilar 3 miljömål 3 stadsodling 3 vattenkvalitet 3 inventering 3 perenner 3 fiskevård 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 tall 3 kastrering 3 förtjänstmedalj 3 lamm 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 landskapsutveckling 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 matsvinn 3 kemisk ekologi 3 kväve 3 får 3 historia 3 hästar 3 politik 3 rödlista 3 lo 3 köttproduktion 3 kvävenedfall 3 grisar 3 grönsaker 3 miljödepartementet 3 lustgas 3 sportfiske 3 fjärranalys 3 kantzoner 3 trädgårdsodling 3 djurhållning 3 biodiversitet 3 doft 3 trädförädling 3 invasiva arter 3 jägare 3 infrastruktur 3 naturresurser 3 växtskyddsmedel 3 bok 3 marin miljö 3 trädgårdsprodukter 3 amerikansk hummer 3 nötkreatur 3 djursjukvård 3 inavel 3 genbank 3 laserskanning 3 kemi 3 rovfisk 3 innovation 3 sjukdom 3 försurning 3 kungsörn 3 plantering 3 balsgård 3 mjölkko 3 vildsvin 3 älgjakt 3 stadsplanering 3 virus 3 bakterier 3 våtmarker 3 kulturhistoria 3 hänsyn 3 protein engineering 2 professorsföreläsningar 2 grisproduktion 2 miljöstöd 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 svedjebränning 2 vindkraft 2 sorkar 2 Biodiverse 2 ekologisk odling 2 skåne 2 djuromsorg 2 stad 2 växtbiologi 2 ensilage 2 honung 2 käringtand 2 slakteri 2 forskningsinfrastruktur 2 taxonomi 2 ipm 2 ledarskap 2 strömstad 2 alzheimer disease 2 fånggröda 2 parasiter 2 landsbygdsprogram 2 Partnerskap Alnarp 2 policy 2 savann 2 biologisk kontroll 2 mink 2 naturliga fiender 2 immunförsvar 2 miljögifter 2 sjukdomar 2 interreg 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 dikor 2 fastighet 2 dödlighet 2 sötvatten 2 växtforskning 2 välfärd 2 kompetens 2 bin 2 forskningsfartyg 2 sesamin 2 travhäst 2 höstvete 2 burkina faso 2 unghästprojektet 2 fiskfett 2 renskötsel 2 professorsinstallation 2 salix 2 predation 2 skogsmästare 2 vattenmiljö 2 utsläpp 2 restprodukter 2 future forests 2 hedersdoktor 2 ekologisk produktion 2 asätare 2 avloppsslam 2 järv 2 naturvägledning 2 marin 2 svartrost 2 lantbrukets djur 2 hormonstörande ämnen 2 blåbärsprognos 2 naturresurstillgångar 2 cancer 2 rekreation 2 ägg 2 trav 2 naturupplevelser 2 frukt och grönt 2 biobränsle 2 mehg 2 habitat 2 låginkomstländer 2 friluftsliv 2 blomning 2 skattningsmetod 2 bärprognos 2 kvävefixering 2 skötsel 2 allergi 2 skadegörare 2 jordbrukslandskap 2 hästsjukvård 2 nöt 2 samer 2 stubbar 2 hortikultur 2 skara 2 hållbarhet 2 arkeologi 2 contortatall 2 blommor 2 miljötrender 2 svamp 2 kulturväxter 2 folkhälsa 2 biodling 2 utfodring 2 läkemedel 2 dricksvatten 2 smådjur 2 fältkrassing 2 växtbioteknik 2 bioteknik 2 havsmiljö 2 lustgassänka 2 butikssvinn 2 markberedning 2 attityder 2 havre 2 feromoner 2 åsa rising 2 hälsa. rehabilitering 2 värphöns 2 etologi 2 vattenförsörjning 2 kvicksilver 2 övergödning av vattendrag 2 landsbygd 2 pristagare 2 fjäderfä 2 vetenskapsrådet 2 grovfoder 2 pris 2 tvärvetenskap 2 naturhänsyn 2 universitet 2 företagsledning 2 bladlöss 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 snöleopard 2 global 2 myggor 2 ehec 2 medborgarforskning 2 gmo 2 forest 2 stärkelse 2 musik 2 bakterie 2 entreprenörskap 2 skogsskötsel 2 etiopien 2 jens häggström 2 pollinering 2 fiskeförvaltning 2 cap 2 mossor 2 plast 2 kraftledningsgator 2 arktis 2 studenter 2 räv 2 förädling 2 vårtecken 2 rennäring 2 trädgårdshistoria 2 djurpark 2 forskningsprojekt 2 vattendrag 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 diabetes 2 rävens dvärgbandmask 2 app 2 stadsträd 2 grundskola 2 kålväxter 2 matförgiftning 2 landsbygdsutcveckling 2 stress 2 utemiljö 2 lika villkor 2 planering 2 nötköttsproduktion 2 trädgårdsnäring 2 kraftfoder 2 grön infrastruktur 2 gödsel 2 bröd 2 design 2 hampa 1 dna 1 mjölkkontroll 1 boskap 1 bygga hus 1 höns 1 brasan 1 växtätande insekter 1 kål 1 ekologiska produkter 1 blåtunga 1 täkt 1 glesbygd 1 fekalier 1 frukten 1 sallad 1 globala målen 1 styrelseordförende 1 akvatiska resurser 1 tävling 1 mejeri 1 grisuppfödning 1 urbana miljöer 1 suggfixering 1 kohälsa 1 spannmål 1 jägmästare 1 miljöbelastning 1 arktiskt 1 japansk encefalit 1 satellitdata 1 in 1 urskogar 1 skyddade rovdjur 1 ecosystems 1 stormen gudrun 1 lill-skansen 1 arbetskraft 1 formas 1 compex landscapes 1 konstgjord befruktning 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 humlor 1 organic production 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 pollenallergi 1 björk 1 galtvaccination 1 potatissjukdomar 1 dt 1 östrogen 1 europa 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 lantbrukspolitik 1 tranor 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 proteinteknik 1 sveriges veterinärförbund 1 ventilation i stall 1 västerås 1 oljeväxter 1 neurologi 1 klimatmodell 1 epigenetik 1 metodutveckling 1 arbetsliv 1 Visa alla taggar
Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 11:20 CET

Vid SLU installeras i år nio nya professorer. Torsdag den 30 mars håller de sina installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om fisk, kött, mjölk och framtidsgrödor, om djursjukvård, och om mark och landskap. De kan även kan följas på webben.

Media no image

Genmodifierad växt tar upp mer organiskt kväve från jord

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:30 CET

Modellväxten backtrav tar upp organiskt kväve från marken, trots att dess rötter inte bildar symbios med mykorrhizasvamp. Det visar en ny SLU-ledd studie, som även visar att växter kan ta upp organiskt kväve i konkurrens med mikroorganismer i jorden, vilket tidigare har ifrågasatts. Grödor skulle alltså kunna modifieras så att de blir mer effektiva på att använda organiskt kväve som näringskälla.

Media no image

Utvärderingar av EU:s landsbygdsprogram får liten praktisk betydelse

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 08:30 CET

EU:s landsbygdsprogram har utvärderats regelbundet sedan de infördes år 2000, men utvärderingarna har inte haft någon nämnvärd inverkan på de nya programmen. En viktig orsak till detta är att många utvärderingar har kvalitetsbrister, ofta på grund av bristfälliga dataunderlag. Det visar en ny rapport från AgriFood Economics Centre, ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU.

Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:45 CET

Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men det finns motåtgärder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har undersökt vilka åtgärder som har stöd hos allmänheten. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta bort angripna träd, men inte för att använda bekämpningsmedel.

Pelletsbränslens klimatnytta har beräknats

Pelletsbränslens klimatnytta har beräknats

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 11:01 CET

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men klimatnyttan kan variera betydligt. Det visar en avhandling från SLU. Att använda pellets från energiskog på svensk åkermark har t.ex. en kylande effekt på jordens temperatur, medan användning av pellets från avverkningsrester har motsatt effekt. Samtidigt är båda dessa bränslen betydligt bättre för klimatet än fossilt kol.

Media no image

Attityder till arbete med juverhälsa ska undersökas

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 09:51 CET

Juverinflammation (mastit) är en av de vanligaste orsakerna till att svenska mjölkkor behandlas med antibiotika. Nu ska en grupp SLU-forskare ta reda på hur svenska mjölkbönder arbetar för att förebygga mastit i besättningarna. Beslutfattande, attityder och motivation ska undersökas av experter inom psykologi, ekonomi och husdjursvetenskap i det tvärvetenskapliga projektet Ljuva juver.

Agria stöttar forskning om knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Agria stöttar forskning om knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:00 CET

Agria Djurförsäkring donerar 4,2 miljoner kronor till en doktorandtjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet. I uppdraget ingår bland annat att bättre kunna diagnosticera och behandla knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund.

Media no image

SLU på Tio i topp-rankning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:19 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på tio i topplistan när organisationen Times Higher Education (THE) rankar världens små universitet. SLU hamnar på en niondeplats totalt, och på en sjätteplats sett till europeiska universitet.

Media no image

Pressinbjudan: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 08:00 CET

Fredag 10 mars, kl 12.40 – 16.40, Alnarpsgården, SLU Alnarp Symposium om ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser presenteras. Utredare från miljödepartementet informerar om utredning om införande av ekologisk kompensation

Media no image

New book on famous South African wildlife park

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 13:06 CET

Centering on South Africa’s Hluhluwe-iMfolozi Park, the book “Conserving Africa´s Mega-Diversity in the Anthropocene” (Cambridge University Press) synthesizes a century of insights from the ecology and conservation management of one of Africa’s oldest protected wildlife areas.

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 13:12 CET

​De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och problemen för fisket minskas, menar hon.

Skogliga scenarier gynnar den lokala diskussionen

Skogliga scenarier gynnar den lokala diskussionen

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 12:45 CET

När skogslandskapets intressenter, t.ex. skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 10:00 CET

Universitetsdjursjukhuset vid SLU (UDS) har nu två nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI), Jessica Ingman och Tove Nielsen.

Media no image

Pressinbjudan: SLU tar pulsen på hästens inre

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 09:54 CET

SLU medverkar sedan många år på Eurohorse i samband med hästtävlingar på Gothenburg Horse Show. I år visar och berättar forskare och studenter om hur hästens beteende kan tolkas med hjälp av en pulsmätare. Det som pågår inuti hästen är inte alltid tydligt på utsidan.

Ytterligare en specialist i stordjurskirurgi på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Ytterligare en specialist i stordjurskirurgi på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:30 CET

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har fått ännu en specialist i stordjurskirurgi. Milósz Grabski är nu Diplomate of the European College of Veterinary Surgery (Dip. ECVS), vilket innebär att UDS har två av de i Sverige totalt åtta europeiska diplomates i stordjurskirurgi.

Media no image

Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 13:10 CET

En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vilket kan påverka både människors hälsa men också asätare som äter slaktrester. Genom att byta till kopparkulor, skulle jägare kunna eliminera en betydande källa till blyexponering hos människor och asätare, visar forskning från bl a Sveriges lantbruksuniversitet.

Hoppstjärtarnas mångfald får sin förklaring

Hoppstjärtarnas mångfald får sin förklaring

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:07 CET

I marken finns oftast stora mängder hoppstjärtar av en mängd arter, och dessa har en viktig roll i näringsomsättningen. Ekologer har länge frågat sig varför markdjurssamhällen ofta är så oväntat artrika. En ny avhandling från SLU ger den troliga förklaringen – i jord som ser homogen ut finns en rad småskaliga skillnader som erbjuder djuren en mängd olika ekologiska nischer.

Media no image

​Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 08:00 CET

Nu lanseras Gilla naturen, ett läromedel och en tävling för årskurs 4–6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 08:53 CET

Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trot, enligt en ny avhandling från SLU. När flöden av koldioxid mättes i olika typer av skogar gick resultaten på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Både produktions- och urskogar gav t.ex. ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären under stora delar av mätperioden.

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:08 CET

N​ästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter måste därför vara medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur.