Skip to main content

Taggar

Våren flyttar norrut

Våren flyttar norrut

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 12:17 CEST

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta i sydligaste Sverige strax efter valborg. I år har den redan kommit i gång i stora delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för andra året i rad under valborgshelgen. Över 4 600 observationer rapporterades in av frivilliga från 941 platser i landet.

Gynna spindlar och jordlöpare i sädesfälten och minska skadorna från bladlöss

Gynna spindlar och jordlöpare i sädesfälten och minska skadorna från bladlöss

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:23 CEST

Marklevande rovdjur, såsom jordlöpare och spindlar, bidrar till att hålla efter skadeinsekter i jordbruket. Och ju fler arter det finns av sådana naturliga fiender i fälten, desto stabilare blir ekosystemets naturliga kontroll av skadegörare under växtsäsongen. Den slutsatsen drar Eve Roubinet i en avhandling från SLU. Rovdjurens dieter bestämdes genom analyser av maginnehållet med DNA-teknik.

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 10:49 CEST

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika arter och olika delar av landet påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa. I år är Vårkollen utökad med en dag för att skolklasser ska kunna medverka.

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 09:00 CEST

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Det framgår av en ny studie, ledd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

Pionjär inom svenskt naturskydd får Naturvårdspriset

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 13:06 CEST

Artdatabankens Naturvårdspris 2016 tilldelas Rolf Löfgren vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 20 april. Han har gjort en enastående insats för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker.

Media-no-image

Föredrag om liv och död av nya professorer på SLU

Pressmeddelanden   •   2016-04-11 14:33 CEST

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 15 april föreläser fyra av dessa på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben. De övriga fyra installeras i Umeå den 13 maj.

Växtsäsongen tidigare och längre

Växtsäsongen tidigare och längre

Pressmeddelanden   •   2016-04-11 08:52 CEST

De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Lövsprickningen har skett en och en halv vecka tidigare medan träden fått höstlöv en knapp vecka tidigare. Detta visar data som samlats in av ett nätverk av frivilliga och professionella observatörer under ledning av Sveriges lantbruksuniversitet.

Media-no-image

Nya metoder för skogsskötsel för att möta 2000-talets stora utmaningar

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 09:52 CEST

Dagens skogsskötselsystem har utvecklats som svar på historiska förhållanden och är ofta knutna till ett nationellt eller regionalt sammanhang. Är de verkligen lämpade att möta det 21:a århundradets utmaningar? Det tror inte forskarna inom det nya EU-projektet Alterfor, som har kick-off i Alnarp 6–8 april.

Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt på olika ställen i världen

Skogsbruk med naturhänsyn är vanligt på olika ställen i världen

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 09:11 CEST

Forskare från SLU och Skogforsk har gått igenom ett antal stora internationella kunskapssammanställningar om naturhänsyn i skogsbruket. De visar att sådan hänsyn är vanlig även i andra delar av Europa, i Nordamerika och i Australien. Den generella bilden är att naturhänsyn ofta har en god effekt på den biologiska mångfalden.

Media-no-image

Kommundoktorander bygger hållbart samhälle

Pressmeddelanden   •   2016-03-29 08:00 CEST

En satsning på kommundoktorander är en del av forskningsprojektet "När kommunerna sätter forskningsagendan" som omfattar sex skånska kommuner – Malmö, Staffanstorp, Lomma, Östra Göinge, Hässleholm och Kristianstad – samt tre högskolor och universitet från regionen – Lunds universitet, Malmö högskola och SLU Alnarp.

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Vårkollen – hur långt har våren kommit hos dig?

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 10:01 CET

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika arter och olika delar av landet påverkas dock på olika sätt. Nu vill forskare veta hur långt våren kommit hos dig. Allmänheten uppmanas att gå ut under valborgshelgen (29 april – 1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa på www.vårkollen.se.

Media-no-image

Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Pressmeddelanden   •   2016-03-15 08:56 CET

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Energimyndigheten har beviljat medel till projektet Kabeldriven eltraktor, för att under två år utveckla just en sådan. Projektet leds av Sveriges lantbruksuniversitet.

Dyrast naturhänsyn är inte alltid effektivast

Dyrast naturhänsyn är inte alltid effektivast

Pressmeddelanden   •   2016-03-14 09:00 CET

Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar t.ex. lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper. Det visar den forskning som har gjorts om vad man får för pengarna vid olika typer av naturhänsyn.

Media-no-image

Myggdetektiver: Bakterier avslöjar vad malariamyggor har haft för sig

Pressmeddelanden   •   2016-03-11 08:00 CET

Den bakterieflora som finns på och i en malariamygga tycks säga en hel del om myggans bakgrund, såsom var mamman kommer ifrån, var den tillbringat larvstadiet och var den hittat nektar. Att kartlägga myggpopulationers rörelsemönster på detta sätt kan bli ett värdefullt verktyg i strategier för bekämpning av malaria. Det menar forskare från bl.a. SLU och Uppsala universitet.

Parasiten Toxoplasma gondii vanlig hos svenska vildsvin

Parasiten Toxoplasma gondii vanlig hos svenska vildsvin

Pressmeddelanden   •   2016-03-10 09:55 CET

En undersökning av förekomsten av parasiten Toxoplasma gondii bland svenska grisar och vildsvin visar att parasiten är mycket vanlig bland vildsvin. I lantbruket förekommer parasiten främst bland utegrisar. Det visar Camilla Wallander i en avhandling från SLU. Parasiten kan ge allvarlig sjukdom hos människor, men överlever inte i väl upphettat kött.

Ökad kunskap om fosfor i marken efter gödsling

Ökad kunskap om fosfor i marken efter gödsling

Pressmeddelanden   •   2016-03-08 09:00 CET

För första gången har svenska åkerjordar undersökts med en ny metod som gör det möjligt att undersöka i vilka olika former fosfor förekommer. Vissa av resultaten om hur tillgänglig fosforn är för grödorna är överraskande, och kan påverka de gödslingsrekommendationer som ges idag. Om detta skriver Ann Kristin Eriksson i en avhandling från SLU.

Avel för ökad produktion kan rädda hotade husdjursraser

Avel för ökad produktion kan rädda hotade husdjursraser

Pressmeddelanden   •   2016-03-07 09:00 CET

Ohämmad korsningsavel är ett hot mot många husdjursraser, och egenskaper som kan vara ytterst värdefulla i vissa områden riskerar att gå förlorade. Ett sätt att bevara sådana raser är att göra dem mer produktiva genom systematisk avel. Det visar Emelie Zonabend König från SLU i en avhandling om Red Maasai, en östafrikansk fårras med god motståndskraft mot torka och parasiter.

Media-no-image

SLU internationellt topprankat igen!

Pressmeddelanden   •   2016-03-03 11:22 CET

Times Higher Education har nu rankat de universitet I världen som är bäst på att ta hem forskningsmedel från den privata sektorn, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU kommer på topp20-listan. SLU får plats nummer 19 på listan över de universitet som har störst andel privata forskningsmedel per akademisk medarbetare, och sexa bland europeiska universitet.

Media-no-image

Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden

Pressmeddelanden   •   2016-03-01 09:10 CET

Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU.

Spara asp så sparas många arter

Spara asp så sparas många arter

Pressmeddelanden   •   2016-02-29 09:15 CET

Aspen är värd för minst 1000 vedlevande arter och är ett viktigt trädslag för mångfalden i nordliga barrskogar. Att spara både levande och döda aspar på hyggen är också en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning. Det visar forskare från SLU och Skogforsk i en rapport om den forskning som har gjorts om denna typ av hänsyn.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.