Skip to main content

Taggar

slu 584 lantbruksuniversitet 397 biologisk mångfald 333 naturvård 288 jordbruk 276 skog 245 arter 243 klimatpåverkan 237 miljöanalys 235 veterinärmedicin 165 livsmedel 76 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fisk 22 landskapsarkitektur 22 fiske 22 hund 17 häst 16 forskning 15 miljöövervakning 12 gris 11 älg 11 utbildning 11 jakt 11 rovdjur 11 foder 11 insekter 10 hälsa 10 övergödning 10 miljö 10 varg 9 genetik 9 fiskodling 9 klimat 9 odling 9 hav 9 landskap 9 mjölk 9 växtförädling 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 kor 8 djurvälfärd 8 vilt 8 mjölkkor 8 djur 8 ekonomi 7 avel 7 växtskydd 7 torsk 7 mark 7 östersjön 7 kulturarv 7 förvaltning 7 fåglar 7 vatten 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 riksskogstaxeringen 6 UDS 6 agrarhistoria 6 potatis 6 mat 6 böcker 6 rehabilitering 6 markanvändning 6 husdjursvetenskap 6 ekologi 6 växthusgaser 6 lantbruk 6 metan 6 ekosystemtjänster 6 ekosystem 6 växter 6 natur 6 ArtDatabanken 6 tillväxt 5 landskapsanalys 5 veterinär 5 giftfri miljö 5 katt 5 djurskydd 5 vete 5 klimatförändring 5 landskapsplanering 5 nötkött 5 skogshistoria 5 medicin 5 växthusgas 5 bär 5 universitetsdjursjukhuset 5 kadmium 5 hållbar utveckling 5 husdjur 5 djursjukhus 5 företagande 5 jord 4 lövsta 4 energi 4 gran 4 biologi 4 jämställdhet 4 henrik ericsson 4 slakt 4 vhc 4 fattigdomsbekämpning 4 eu 4 ultuna 4 biologisk bekämpning 4 beteende 4 uppsala 4 granbarkborre 4 biogas 4 lax 4 forskningscentrum 4 djurhälsa 4 fosfor 4 samverkan 4 frukt 4 skogsskador 4 mikroorganismer 4 metylkvicksilver 4 lingon 4 park 4 ko 4 trädgårdsbruk 4 sjukvård 4 ål 4 konst 4 CBM 4 mångfald 4 röding 4 odlad mångfald 4 sorkfeber 4 malaria 4 turism 4 arkitektur 4 abborre 4 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 landsbygdsutveckling 3 zoonos 3 miljöpsykologi 3 artportalen 3 bakterier 3 avverkning 3 fettsyror 3 björn 3 arbetsmiljö 3 baljväxter 3 restvärme 3 genus 3 växtfysiologi 3 kungsörn 3 rovfisk 3 älgjakt 3 hälsa friskvård stress 3 nötköttsproducenter 3 klimatförändringar 3 nötkreatur 3 stadsodling 3 fiskevård 3 skogsskada 3 biodiversitet 3 perenner 3 tall 3 lamm 3 grisar 3 historia 3 hästar 3 landskapsutveckling 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 får 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 bekämpningsmedel 3 kemisk ekologi 3 matsvinn 3 förtjänstmedalj 3 kväve 3 rödlista 3 politik 3 lo 3 miljödepartementet 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 grönsaker 3 köttproduktion 3 fjärranalys 3 kastrering 3 kvävenedfall 3 sportfiske 3 djurhållning 3 kantzoner 3 lustgas 3 vattenkvalitet 3 miljömål 3 doft 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 invasiva arter 3 infrastruktur 3 trädgårdsodling 3 växtskyddsmedel 3 bok 3 marin miljö 3 naturresurser 3 trädförädling 3 inventering 3 livsmedelsförsörjning 3 amerikansk hummer 3 försurning 3 inavel 3 djursjukvård 3 fruktsamhet 3 kemi 3 fjärilar 3 genbank 3 innovation 3 sjukdom 3 mjölkproduktion 3 laserskanning 3 mjölkko 3 hänsyn 3 plantering 3 vildsvin 3 stadsplanering 3 balsgård 3 virus 3 våtmarker 3 kulturhistoria 3 dödlighet 2 protein engineering 2 miljögifter 2 alzheimer disease 2 savann 2 Biodiverse 2 växtbiologi 2 djuromsorg 2 ekologisk odling 2 skåne 2 ensilage 2 sorkar 2 käringtand 2 stad 2 professorsföreläsningar 2 ledarskap 2 taxonomi 2 slakteri 2 svedjebränning 2 forskningsinfrastruktur 2 dricksvatten 2 kompetens 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 immunförsvar 2 policy 2 naturliga fiender 2 biologisk kontroll 2 miljöstöd 2 grisproduktion 2 honung 2 fastighet 2 antibiotika 2 fånggröda 2 sjukdomar 2 mink 2 sötvatten 2 interreg 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 design 2 växtforskning 2 fiskfett 2 unghästprojektet 2 lika villkor 2 välfärd 2 planering 2 vindkraft 2 travhäst 2 forskningsfartyg 2 dikor 2 parasiter 2 predation 2 burkina faso 2 ägg 2 professorsinstallation 2 renskötsel 2 höstvete 2 skogsmästare 2 vattenmiljö 2 salix 2 trädgårdshistoria 2 hedersdoktor 2 utsläpp 2 asätare 2 studenter 2 restprodukter 2 fiskeförvaltning 2 avloppsslam 2 svartrost 2 järv 2 cancer 2 hormonstörande ämnen 2 rekreation 2 blåbärsprognos 2 naturresurstillgångar 2 marin 2 lantbrukets djur 2 matförgiftning 2 strömstad 2 naturupplevelser 2 biobränsle 2 trav 2 skattningsmetod 2 universitet 2 låginkomstländer 2 mehg 2 habitat 2 friluftsliv 2 bärprognos 2 blomning 2 kvävefixering 2 etologi 2 allergi 2 skadegörare 2 samer 2 hortikultur 2 hållbarhet 2 skara 2 attityder 2 vetenskapsrådet 2 stubbar 2 blommor 2 contortatall 2 kulturväxter 2 lustgassänka 2 miljötrender 2 läkemedel 2 utfodring 2 svamp 2 smådjur 2 arkeologi 2 växtbioteknik 2 bioteknik 2 fjäderfä 2 havsmiljö 2 biodling 2 åsa rising 2 fältkrassing 2 feromoner 2 markberedning 2 hälsa. rehabilitering 2 havre 2 nöt 2 hästsjukvård 2 pristagare 2 vattenförsörjning 2 värphöns 2 landsbygd 2 kvicksilver 2 jordbrukslandskap 2 övergödning av vattendrag 2 skötsel 2 butikssvinn 2 grovfoder 2 medborgarforskning 2 naturhänsyn 2 pris 2 tvärvetenskap 2 företagsledning 2 frukt och grönt 2 ehec 2 åkermark 2 bladlöss 2 snöleopard 2 myggor 2 global 2 naturunderstödd rehabilitering 2 gmo 2 stärkelse 2 entreprenörskap 2 musik 2 bakterie 2 etiopien 2 forest 2 naturvägledning 2 pollinering 2 jens häggström 2 future forests 2 cap 2 skogsskötsel 2 plast 2 mossor 2 arktis 2 kraftledningsgator 2 räv 2 förädling 2 vårtecken 2 rennäring 2 djurpark 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 vattendrag 2 diabetes 2 app 2 grundskola 2 stadsträd 2 kålväxter 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 stress 2 utemiljö 2 nötköttsproduktion 2 kraftfoder 2 trädgårdsnäring 2 bin 2 sesamin 2 gödsel 2 bröd 2 lantbrukare 1 almedalen 1 strukturbiologi 1 hampa 1 dna 1 mjölkkontroll 1 boskap 1 bygga hus 1 höns 1 omega-3 1 brasan 1 växtätande insekter 1 global livsmedelsförsörjning 1 kål 1 neurologi 1 blåtunga 1 fekalier 1 sveriges veterinärförbund 1 sallad 1 täkt 1 globala målen 1 tranor 1 akvatiska resurser 1 mejeri 1 urbana miljöer 1 jägmästare 1 tävling 1 glesbygd 1 bladgrönt 1 suggfixering 1 potatissjukdomar 1 spannmål 1 japansk encefalit 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 satellitdata 1 in 1 urskogar 1 fruktfluga 1 mortalitet 1 skyddade rovdjur 1 ecosystems 1 lill-skansen 1 arbetskraft 1 formas 1 humlor 1 urin 1 compex landscapes 1 konstgjord befruktning 1 pollenallergi 1 kohälsa 1 stormen gudrun 1 miljöbelastning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 styrelseordförende 1 björk 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 frukten 1 galtvaccination 1 ventilation i stall 1 västerås 1 ekologiska produkter 1 lantbrukspolitik 1 klimatmodell 1 epigenetik 1 dt 1 europa 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 äppelodling 1 proteinteknik 1 metodutveckling 1 Visa alla taggar
​​​Svårt utveckla gentest för sommareksem

​​​Svårt utveckla gentest för sommareksem

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 08:00 CET

Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst. Orsaken är överkänslighet mot insektsbett från främst svidknott. Men att utveckla ett effektivt genetiskt test för sommareksem verkar inte lätt.Det visar ny forskning som Merina Shrestha presenterar i sin avhandling vid SLU och Wageningen University.

Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg

Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:55 CET

Det spanska varvet Armon har fått uppdraget att bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg. Avtalet med Sveriges lantbruksuniversitet, som ska äga fartyget, skrevs på idag, 19 januari 2017. Fartyget, som ska kunna användas för i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning, beräknas tas i drift 2019.

Media no image

Tre får Sören Wibe-priset 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 12:30 CET

Sören Wibe-priset för bästa vetenskapliga artiklel i ämnet skogsekonomi under år 2016 går till Michael Hoel, universitetet i Oslo och Bjart och Katinka Holtsmark, Statistisk sentralbyrå i Oslo.

Ökad diabetesrisk för normalviktiga katter som äter torrfoder

Ökad diabetesrisk för normalviktiga katter som äter torrfoder

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 09:11 CET

Övervikt är den största enskilda riskfaktorn för diabetes hos katter, men en ny SLU-studie visar att det finns flera andra livsstilsanknutna riskfaktorer. För normalviktiga katter tycks t.ex. risken att drabbas av diabetes vara större om de till övervägande del äter torrfoder än om de mest äter blötmat. Detta är en mycket intressant upptäckt eftersom många katter utfodras med torrfoder.

Media no image

Nytt forskningsprojekt för fler baljväxtprodukter i kosten

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 13:14 CET

I dagarna startar forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ett nytt projekt tillsammans med flera livsmedelsföretag, med fokus på att ta fram klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter som bönor, linser och ärter.

Soil organisms maintain high plant diversity

Soil organisms maintain high plant diversity

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:00 CET

Infertile shrublands in Australia host an exceptionally high number of plant species. How the species can coexist while competing for limiting resources has puzzled ecologists for decades. Researchers, including two from SLU, suggest that part of the answer for such high plant diversity could reside in the myriad of root-associated organisms that live in soils. The study is published in Science.

Växters artrikedom bevaras tack vare jordlevande organismer

Växters artrikedom bevaras tack vare jordlevande organismer

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:00 CET

Näringsfattiga buskmarker i sydvästra Australien hör till några av jordens mest artrika miljöer. Det har länge varit en gåta hur växterna kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser. Forskare bland annat vid SLU visar att en del av förklaringen är den myriad av jordlevande organismer som samverkar med växternas rötter. Studien publiceras i Science.

Media no image

Dosering av nikotinsyra viktig för diabetespatient

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

Nikotinsyra är ett fettreglerande läkemedel som kan ha stor betydelse för patienter med diabetes typ 2. En ny avhandling från SLU, refererad i tidskriften Journal of Lipid Research, visar på att doseringen är av avgörande betydelse. En kontinuerlig tillförsel gör att effekten försvinner, medan en kraftfullt förbättrad effekt erhålls när nikotinsyra endast tillåts sammanfalla med födointag.

Pressinbjudan: KCF arrangerar seminarier i företagsledning

Pressinbjudan: KCF arrangerar seminarier i företagsledning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 14:44 CET

Den 17 januari är det dags för KCF:s första regionala seminarium i företagsledning inom lantbruk och trädgård. Seminarierna handlar om marknad, ekonomistyrning, ledarskap, produktion och strategiutveckling – företagsledningens grundpelare.  Deltagarna får även göra en företagsscanning och träffa forskare och framgångsrika företagare inom den gröna sektorn. Först ut är Örebro.

Nu kan vi spinna konstgjord spindeltråd

Nu kan vi spinna konstgjord spindeltråd

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 17:37 CET

Att kunna tillverka konstgjord spindeltråd har länge varit en dröm för många forskare. Försöken har fram tills nu krävt starka lösningsmedel och resulterat i trådar med begränsad användbarhet, men steg för steg har ett forskarlag från SLU och Karolinska Institutet uppfunnit en fungerande metod. Nu kan de tillverka kilometerlånga trådar som för första gången liknar spindeltråd.

Media no image

Pressinbjudan: Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 15:28 CET

Strategisk företagsledning och beslutsfattande är viktiga områden för lantbruks- och trädgårdsföretagare och vid Sveriges Lantbruksuniversitet pågår intressant forskning om detta. Den 1 februari arrangerar Kompetenscentrum företagsledning vid SLU, i samarbete med Institutionen för ekonomi och KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, ett seminarium på SLU Ultuna om aktuell forskning.

Media no image

North-South divide in science may hinder action on climate change

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 05:35 CET

Northern domination of science relevant to climate-change policy and practice globally and lack of research led by Southern researchers in Southern countries may hinder development and implementation of global agreements and nationally-appropriate actions. These are the findings of an article just published in the international journal Nature Climate Change .

Media no image

Skillnad i synsätt mellan Nord och Syd hinder i klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 05:30 CET

Norra halvklotets dominans inom klimatforskningen och bristen på klimatforskare i syd kan utgöra ett hinder för utveckling och tillämpning av globala överenskommelser och nationella åtgärder. Den slutsatsen dras i en artikel i tidskriften Nature Climate Change, författad av tio ledande klimatforskare i syd tillsammans med forskare från Uppsala universitet och SLU i Sverige och brittiska forskare.

Media no image

8-fjordar – en föregångare inom fiskförvaltning

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 08:50 CET

Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? Ekosystemansatsen, där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen av beslut som rör fisket och ekosystemen, kan vara framtidens modell. Här är västkustprojektet 8-fjordar pionjärer i Europa. Det visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet.

3D-labb för skogsutbildning får tre miljoner kronor

3D-labb för skogsutbildning får tre miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 15:32 CET

Ljungbergsfonden ger fortsatt stöd till SLU:s satsning på ny teknik för 3D-fjärranalys och spridning av kunskap kring tekniken inom ramen för skogliga och tekniska utbildningar. Ljungbergslaboratoriet på SLU i Umeå etablerades under 2014. Ljungbergslaboratoriet är ett utbildningslaboratorium för 3D-fjärranalys av skog där den senaste tekniken finns vad gäller plattformar och sensorer.

Grönare beslutsunderlag i nya Miljötrender

Grönare beslutsunderlag i nya Miljötrender

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 07:00 CET

Grön (och blå) kunskap behöver vara självklara delar i beslut och planering. I senaste numret av Miljötrender från SLU får du exempel på smarta it-tjänster, nya verktyg och samarbeten som bidrar till grönare beslutsunderlag.

Stadsnära boskap hot mot kvinnors hälsa i Centralasien

Stadsnära boskap hot mot kvinnors hälsa i Centralasien

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 11:06 CET

Sjukdomen brucellos, som kan spridas från djur till människa, är ett hot mot folkhälsan i fattiga länder där småskalig djurhållning flyttar in i snabbt växande städer. Det visar studier i Tadzjikistan som gjorts av Elisabeth Lindahl-Rajala från SLU. Smittan visade sig vara vanlig bland mjölkkor, får och getter i huvudstadens utkanter och kvinnor löper stor risk att smittas.

Pressinbjudan: Columbi ägg för Kristanstad - studenter vid SLU binder samman högskoleområdet med centrum!
Kunskap om tranors vanor kan minska skadorna på jordbruksgrödor

Kunskap om tranors vanor kan minska skadorna på jordbruksgrödor

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 08:49 CET

Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar. Nu har Lovisa Nilsson från SLU studerat hur tranorna rör sig och var de väljer att söka föda. I sin avhandling visar hon var och när grödor löper störst risk att skadas och ger förslag på åtgärder som kan minska konflikterna mellan naturvård och jordbruk.

Mer fisk med fiskefria områden

Mer fisk med fiskefria områden

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 07:04 CET

Ett totalt fiskeförbud är en effektiv åtgärd för att snabbt stärka svaga bestånd av till exempel torsk, gös och sik. Fiskarna blir fler och större i fiskefria områden, och antalet rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. Det här visar en utvärdering av fem fiskefria områden som genomförts av Sveriges lantbruksuniversitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.