Tags

Satsningar på SLU i Skara - rådgivning, animalieproduktion och jordbruk

Satsningar på SLU i Skara - rådgivning, animalieproduktion och jordbruk

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 15:59 CET

​Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tagit beslut om medel till strategiska satsningar för SLU i Skara. Det gäller ”Kompetenscentrum rådgivning”, ”Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter” och ”Precisionsodling SLU, Skara”. Projekten sträcker sig från 1 juli 2015 till 30 juni 2017.

Media-no-image
Media-no-image

Fritidsfiskets inverkan på ekosystemen behöver kartläggas

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:00 CET

Yrkesfisket är idag starkt reglerat, med sikte på ett hållbart nyttjande av fiskbestånd i hav, sjöar och vattendrag. Fritidsfiskets betydelse vet vi betydligt mindre om, eftersom det inte finns någon bra statistik. Nu finns en rapport med förslag på hur denna kunskapslucka ska täppas till. Bland annat föreslås fördjupade studier i några områden där fritidsfisket tros vara betydelsefullt.

Media-no-image

Stor förekomst av amerikansk hummer kring Lysekil

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 09:30 CET

Under hösten 2014 har hittills 17 amerikanska humrar fångats av fiskare i Gullmarsfjorden - de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa har 4 honor dessutom haft yttre rom. SLU-forskarna Vidar Øresland och Mats Ulmestrand anser att de humrar som hittills fångats sannolikt bara är toppen på ett isberg och att det är en kamp mot klockan att stoppa amerikansk hummer innan det är för sent.

Media-no-image
Läs om smartare miljöanalys i senaste Miljötrender från SLU

Läs om smartare miljöanalys i senaste Miljötrender från SLU

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:00 CET

I dag artbestämmer forskarna djur med hjälp av dna-streckkoder eller övervakar dem på distans med biotelemetri. Läs mer om smarta miljöanalysmetoder i nya numret av tidningen Miljötrender från SLU.

Media-no-image

Höstvetets övervintring i förändrat klimat kan förutses

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:30 CET

Ett klimat med varmare vintrar kommer att påverka förutsättningarna för odling av grödor såsom höstvete i Sverige, särskilt i gränszonen till områden med ganska stabila vintrar med skyddande snötäcke. Där kan det paradoxalt nog behövas mer vinterhärdiga sorter, trots varmare vintrar. Detta visar SLU-forskare i en modell som beräknar risken för utvintringsskador i olika klimat.

Media-no-image
Media-no-image

Medieinbjudan: Agriculture Innovation Day i Uppsala 17/11

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 13:36 CET

Den 17 november invigs Agriculture Innovation Day på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala av HKH Prins Carl Philip. Syftet är att diskutera hur Sverige kan bli internationellt ledande när det gäller kunskap om innovation inom den gröna näringen.

Fyra nya äppelsorter introduceras!

Fyra nya äppelsorter introduceras!

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 10:43 CET

Stubbenergi är bra för klimatet, men inte på kort sikt

Stubbenergi är bra för klimatet, men inte på kort sikt

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 08:30 CET

På kort sikt ger användandet av skogsbränslen som stubbar och rötter större utsläpp av koldioxid till atmosfären än då samma mängd energi produceras genom förbränning av stenkol. På lång sikt minskar däremot koldioxidutsläppen om stubbar och rötter används istället för kol. Det visar Ylva Melin i en avhandling från SLU.

Media-no-image

SLU-forskare i Wall Street Journal: Aktivister hotar demokratin

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:42 CET

Utövarna av parallellvetenskap förvrider för att vilseleda snarare än informera. De är skickliga i att manipulera medier, vilket i sin tur förvrider de beslutsfattande miljöerna. I den meningen är de ett hot mot själva demokratin, som är beroende av en välinformerad allmänhet. skriver doc Jens Sundström, och prof em Torbjörn Fagerström, SLU i Wall Street Journal

Donation från Ulla Håkansons stiftelse till doktorandprojekt

Donation från Ulla Håkansons stiftelse till doktorandprojekt

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:41 CET

Ulla Håkansson har under en mycket lång period varit en internationellt välkänd dressyrryttare. Nu har hennes stiftelse donerat 1,6 miljoner till ett doktorandprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet heter "Bättre sits och ridning genom träning av ryttarens balans och koordination".

Bara grovfoder och mindre träning positivt för unga travhästar

Bara grovfoder och mindre träning positivt för unga travhästar

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 08:30 CET

Ett forskningsprojekt vid SLU visar nu att högpresterande tävlingshästar, i detta fall varmblodiga travhästar, kan tävla även om de utfodras enbart med grovfoder av bra kvalitet. Studien visar dessutom att mängden träning kan minskas för de unga hästarna utan att det påverkar förmågan att komma till start.

Pressinbjudan: Vilket är Umeås högsta träd?

Pressinbjudan: Vilket är Umeås högsta träd?

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 19:28 CEST

Genom olika fjärranalysmetoder kan det nu fastslås vilket som är Umeå kommuns högsta träd. Detta, men mycket annat får du veta på invigningen av Ljungbergslaboratoriet vid SLU den 23 oktober klockan 10:00. Med stöd från Ljungbergsfonden har ett toppmodernt laboratorium för fjärranalys byggts upp, vilket kommer att vara till stor nytta för studenter och forskare vid SLU.

Media-no-image

Fynd av högfluorerade ämnen i svenska floder och vattendrag

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:36 CEST

Tidigare har det rapporterats fynd av högfluorerade ämnen i dricksvatten på flera platser i Sverige med följden att vattentäkter fått strypas eller stängas helt. Nu har SLU-forskare för första gången genomfört en rikstäckande studie av förekomsten i svenska floder och vattendrag och funnit förhöjda halter på ett flertal platser.

Media-no-image

Pressinbjudan: Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 14:34 CEST

"Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" är namnet på en konferens som hålls av forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU i Uppsala torsdag den 23 oktober. Under det senaste året har många efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi för Sverige. Men varför behövs en svensk livsmedelsstrategi och vem behöver den? Vilka ämnen bör en livsmedelsstrategi ta upp?

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:19 CEST

Nedbrytningen av förna, dvs. nedfallna löv, kvistar etc. i skogsmark är en viktig process som bland annat påverkar näringstillgången i skogen. För att kunna förutsäga vad ett ändrat klimat kan betyda för nedbrytningen behöver man ta reda på hur olika markorganismer påverkas. Landsnäckor är bra modellarter för sådana nedbrytande organismer.

Media-no-image

Miljögifter och tecken på feminisering hos vilda minkar

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:30 CEST

Hos vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter går det att se tecken på feminisering, en påverkan på fortplantingssystemet. Det visar en forskargrupp från SLU, som använder vild mink för att utvärdera effekter av hormonstörande ämnen i miljön. Artikeln publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Chemosphere.

Hilma af Klint och veterinärmedicin, vernissage SLU i Skara

Hilma af Klint och veterinärmedicin, vernissage SLU i Skara

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 14:45 CEST

Originalteckningar gjorda av Hilma af Klint, som har haft stor betydelse för abstrakt konst, ägs av och finns på Veterinärmuseet, SLU i Skara. Det är illustrationer till John Vennerholms lärobok ”Hästens operativa speciella kirurgi”, tryckt 1901. Vernissage: Lördag 11 oktober 18.30. Göran Jönsson inviger utställningen som är öppen till 24.00.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.