Tags

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 12:12 CET

Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, i Europa släpps över tre miljoner ankungar varje år. På grund av sin status som jaktbart vilt, dess överflöd, och antalet frigjorda individer, kan gräsanden tjäna som modell för att studera effekterna av utsläpp, både för bevarande och utsättning för jakt på vilda populationer.

Europas största fågel, stortrapp, kan återinföras i Skåne

Europas största fågel, stortrapp, kan återinföras i Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 08:30 CET

Fram till 1860-talet fanns det stortrapp i några av Skånes öppna ljung- och gräslandskap. Nu diskuteras förutsättningarna för en återutplantering av denna karismatiska fågel. Ett examensarbete från SLU visar att möjligheterna finns. Den 8 april följs arbetet upp med ett seminarium på Nordens Ark i Bohuslän.

Håll koll på våren!

Håll koll på våren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 17:36 CET

Vårens ankomst är mycket mer än varmare och ljusare dagar: drillande lärkor, surrande bin, vitsippsbackar och lövsprickningens grönska. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare ta reda på hur snabbt våren utvecklas över landet. Allmänheten uppmanas att gå ut under Valborgshelgen (30 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dem till Vårkollen.

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 07:50 CET

En lärobok om odling, med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning. En bok som blickar både bakåt och framåt i tiden. Detta var målet när Håkan Fogelfors från SLU för tre år sedan tog på sig att vara huvudredaktör för boken ”Vår mat”. Nu är han klar.

The EPIC study has been terminated

The EPIC study has been terminated

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 16:51 CET

On 1st March 2015 the EPIC study was terminated. Termination was undertaken with the unanimous agreement of the lead investigators (Professors Adrian Boswood, Sonya Gordon and Jens Häggström) following the advice of an independent interim analysis committee.The interim analysis indicated that there was clear evidence of benefit of the administration of pimobendan.

Hur mår laken 2015?

Hur mår laken 2015?

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 15:21 CET

Den 28 april släpper ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan nu har du möjlighet att tjuvkika på några av våra 4 274 rödlistade arter. Redan idag kan du läsa om hur det går för fiskarten lake och varje dag fram tills vi släpper Rödlista 2015 presenterar vi en ny exempelart på ArtDatabankens webbplats.

Minnet av en lyckad parning vägleder nattfjäril i livet

Minnet av en lyckad parning vägleder nattfjäril i livet

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 10:52 CET

Det egyptiska bomullsflyet kan livnära sig på en mängd växtarter, men vissa är bättre och andra sämre. Forskare från SLU visar nu att flyna utnyttjar tidigare erfarenheter för att snabbare finna lämpliga växter, men att värdväxtpreferenserna också kan förändras. Vuxna honor och hannar förvärvar en böjelse för växter de ätit av som larver, men också för växter där de haft ett lyckat kärleksmöte.

Media-no-image

Medieinbjudan: Seminarium om naturunderstödd rehabilitering

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 09:28 CET

Torsdag den 12 mars arrangeras ett heldagsseminarium på SLU i Alnarp om naturunderstödd rehabilitering. 2014 avlagdes tre nya avhandlingar inom ämnet naturunderstödd rehabilitering (NUR) för individer med stressrelaterad ohälsa. Författarna presenterar valda resultat från tre olika studier där den vilda naturen, skogen och trädgården står i centrum som möjlig hälsofrämjande resurs.

Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar

Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 06:30 CET

En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp i en studie ledd av Per Alström från SLU. Arterna har länge förbryllat forskarvärlden, men nu har de fått sin korrekta och helt oväntade plats i fåglarnas släktträd.

Allt börjar med ett frö!

Allt börjar med ett frö!

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 12:21 CET

Inbjudan till landskapsarkitektstudenters utställning om miljonprogram
Media-no-image

Pressinbjudan från SLU: Mer europeiska baljväxter i maten

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 15:25 CET

Vad kan vi göra för att få folk att äta mer ärter och bönor och andra baljväxter? Och kan europeiskt jordbruk täcka det egna behovet av dessa proteingrödor? Svar på sådana frågor är målet med ett möte i Alnarp den 26 februari som riktar sig till forskare, odlare och livsmedelsproducenter från olika delar av Europa.

Media-no-image

Ny generation vacciner mot RS-virus hos kalvar

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 08:30 CET

BRSV är ett virus som angriper luftvägar hos nötkreatur och som banar väg för andra infektioner. Dagens vacciner ger kalvar ofullständigt skydd men nu är en ny generation vacciner på väg. De nya vaccinerna är framtagna med hjälp av modern genteknik och tester på kalvar har varit mycket lovande. Om detta skriver Krister Blodörn i en avhandling från SLU.

Ny SLU-rektor föreslagen

Ny SLU-rektor föreslagen

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 14:21 CET

Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

Media-no-image

Överskott för SLU 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 12:00 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för verksamhetsåret 2014 ett överskott på 173 miljoner kronor. Resultatet kan delvis förklaras av att SLU sålt mark i Uppsala för 98 miljoner kronor. Men universitetet har nu en ekonomi i balans efter ett omställningsarbete där ett 60-tal anställningar avslutats under 2013–2014.

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 08:27 CET

Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med bl.a. skogsbruket. Renbruksplaner som stöds av GIS-kartor, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Om historien bakom detta tekniksprång berättar Per Sandström i en avhandling från SLU.

Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria

Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 13:39 CET

En ny familj av bakterier som är vanliga hos malariamyggor har upptäckts av forskare vid SLU, Uppsala universitet och två utländska universitet. Nu görs försök att utnyttja dessa bakterier i kampen mot malaria.

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 16:28 CET

Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas.

Ny bild av ädellövskogens utbredning i södra Sverige under 5000 år

Ny bild av ädellövskogens utbredning i södra Sverige under 5000 år

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:30 CET

Ädellövskogen i södra Sverige höll sig kvar längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg. Bland annat har linden varit väldigt vanlig i vissa områden. Detta visar Tove Hultberg från SLU i en ny avhandling.

Media-no-image

Forskare förbättrar Wikipedia

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 09:52 CET

I ett nytt projekt medverkar svenska forskare från ett antal universitet till att förbättra internetuppslagsverket Wikipedia. Wikipedia fyller en ständigt ökande funktion som det tillgängliga uppslagsverket i alla möjliga frågor. Därför är det naturligt att också de som producerar den nya kunskapen engagerar sig i det kunskapsprojekt som Wikipedia är.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.