Tags

slu 382 biologisk mångfald 232 lantbruksuniversitet 223 naturvård 216 jordbruk 215 skog 195 miljöanalys 169 arter 163 klimatpåverkan 161 veterinärmedicin 116 livsmedel 67 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 17 fisk 16 häst 13 hund 13 forskning 13 fiske 12 gris 10 älg 10 rovdjur 9 övergödning 9 mjölk 9 foder 9 genetik 9 jakt 8 djur 8 mjölkkor 7 utbildning 7 hav 7 vilt 7 nationalnyckeln 6 varg 6 vatten 6 svenska artprojektet 6 landsbygdsdepartementet 6 bioenergi 6 insekter 6 fiskodling 6 östersjön 6 vattenbruk 6 hälsa 6 böcker 6 djurvälfärd 6 kor 6 avel 6 miljö 6 blåbär 5 natur 5 växthusgaser 5 miljöövervakning 5 artdatabanken 5 ekonomi 5 nötkött 5 torsk 5 husdjursvetenskap 5 kulturarv 5 landskap 5 kadmium 5 växtförädling 4 hållbar utveckling 4 fåglar 4 mat 4 beteende 4 sjukvård 4 ekologi 4 skogshistoria 4 ekosystem 4 metan 4 biologisk bekämpning 4 forskningscentrum 4 husdjur 4 park 4 eu 4 landskapsanalys 4 lax 4 lantbruk 4 landskapsplanering 4 riksskogstaxeringen 4 bär 4 lövsta 4 giftfri miljö 4 klimat 4 gran 4 ekosystemtjänster 4 förvaltning 4 medicin 4 bakterier 3 skogsskador 3 växtskydd 3 biogas 3 potatis 3 kulturhistoria 3 grisar 3 rehabilitering 3 historia 3 djursjukvård 3 kastrering 3 nötköttsproducenter 3 sjukdom 3 infrastruktur 3 slakt 3 djurhållning 3 markanvändning 3 virus 3 fiskevård 3 odling 3 kvävenedfall 3 tall 3 arbetsmiljö 3 hästar 3 arkitektur 3 tillväxt 3 samverkan 3 agrarhistoria 3 företagande 3 vete 3 landsbygdsutveckling 3 bok 3 marin miljö 3 sorkfeber 3 fosfor 3 klimatförändringar 3 kungsörn 3 frukt 3 vattenkvalitet 3 livsmedelsförsörjning 3 hälsa friskvård stress 3 fjärilar 3 naturresurser 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 metylkvicksilver 3 landskapsutveckling 3 uppsala 3 lo 3 ko 3 trädförädling 3 inventering 3 älgjakt 3 växthusgas 3 mark 3 matsvinn 3 artportalen 3 miljödepartementet 3 fettsyror 3 djurskydd 3 granbarkborre 3 växtskyddsmedel 3 doft 3 mikroorganismer 3 turism 3 grisproduktion 2 järv 2 honung 2 rennäring 2 miljögifter 2 lantbrukets djur 2 rödlista 2 cbm 2 räv 2 katt 2 skattningsmetod 2 bekämpningsmedel 2 utsläpp 2 perenner 2 travhäst 2 försurning 2 kraftfoder 2 våtmarker 2 burkina faso 2 nöt 2 odlad mångfald 2 svedjebränning 2 växtfysiologi 2 stadsplanering 2 naturupplevelser 2 mjölkko 2 slakteri 2 bröd 2 vildsvin 2 utemiljö 2 arkeologi 2 vattendrag 2 studenter 2 samer 2 hedersdoktor 2 fattigdomsbekämpning 2 nötköttsproduktion 2 blommor 2 vattenmiljö 2 sesamin 2 lingon 2 professorsföreläsningar 2 utfodring 2 unghästprojektet 2 feromoner 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 blomning 2 förtjänstmedalj 2 landsbygdsutcveckling 2 skåne 2 cap 2 frukt och grönt 2 sportfiske 2 pris 2 savann 2 kraftledningsgator 2 köttproduktion 2 energi 2 trädgårdsbruk 2 nötkreatur 2 röding 2 vattenförsörjning 2 laserskanning 2 grundskola 2 interreg 2 skogsskada 2 läkemedel 2 växter 2 naturresurstillgångar 2 havre 2 balsgård 2 strömstad 2 trädgårdsprodukter 2 etiopien 2 musik 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 landskapsarkitekt 2 avloppsslam 2 etologi 2 fjäderfä 2 klimatförändring 2 cancer 2 gmo 2 professorsinstallation 2 alzheimer disease 2 gödsel 2 vhc 2 biodiversitet 2 protein engineering 2 contortatall 2 biodling 2 politik 2 jordbrukslandskap 2 rovfisk 2 baljväxter 2 afrika 2 butikssvinn 2 fiskfett 2 dikor 2 ål 2 bladlöss 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 växtbioteknik 2 pristagare 2 tvärvetenskap 2 björn 2 kvävefixering 2 vindkraft 2 konst 2 mjölkproduktion 2 fruktsamhet 2 lustgas 2 predation 2 attityder 2 djuromsorg 2 global 2 forskningsprojekt 2 zoonos 2 biodiesel 2 bärprognos 2 forskningsinfrastruktur 2 djurhälsa 2 kväve 2 inavel 2 käringtand 2 ehec 2 ägg 2 vetenskapsrådet 2 sorkar 2 växtbiologi 2 abborre 2 fastighet 2 övergödning av vattendrag 2 hälsa. rehabilitering 2 ensilage 2 biologi 2 naturvägledning 2 svamp 2 sjukdomar 2 landsbygd 2 friluftsliv 2 asätare 2 matförgiftning 2 mehg 2 miljöstöd 2 hästutfodring 1 hampa 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 fackbok 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 lamm 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 buntband 1 universitet 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 djursjukhus 1 pollination 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 wången 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 ekar 1 gm-grödor 1 glykoalkaloider 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 rekreation 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 salmonella 1 svansbitning 1 genomisk avelsvärdering 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 utbrott 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 fiskeförvaltning 1 invasiva arter 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 dikoproduktion 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 gräsmatta 1 skyddszoner 1 blomsterlök 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 blåbärsprognos 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 restprodukter 1 vitklöver 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 cikoria 1 stadsodling 1 trädgårdshistoria 1 doftforskning 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 öring 1 närproducerat 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 olycksfall 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 aß-peptid 1 konferens 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 Lovén 1 dogs 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 skogens estetiska värden 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 avrinningsområden 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 offentlig marknad 1 europa 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 svampsjukdom 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 höstvete 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 ungdomsundersökning 1 självhushållning 1 network 1 ecosystem services 1 gallring 1 spannmålssorter 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 esparsett 1 vedberoende lavar 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 trädgårdsnäring 1 bioteknologi 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 fattigdom 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 ingrid strid 1 styrmedel 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 dödlighet 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 rävens dvärgbandmask 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 species 1 aluminium 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 mognad 1 svin 1 företagande affärsutveckling 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 hästuppfödning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 bollnäs 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 eskil erlandsson 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 djurpark 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 samhällsplanering 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 biologisk kontroll 1 immunförsvar 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 sill 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 grön kulturarv 1 trafiksäkerhet 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 vänern 1 syntrof acetoxidation 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 feromon 1 ärtrotröta 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 deformed wing virus 1 skagerrak 1 gsm 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 kalhuggning 1 scenarier 1 artsamspel 1 antagning 1 havsörn 1 kvävegödsel 1 phytophthora lateralis 1 unga företagare 1 rhizopus oryzae 1 kärr 1 student 1 renflyttning 1 kristianstad 1 galtvaccin 1 radioaktivitet 1 hälsingland 1 forskarutbildning 1 ny sorts havtorn 1 ekostad 1 satellite transmitter 1 betesskador 1 cydia pomonella 1 mjölkningsrobot 1 lärarkurs 1 växtbioteknologi 1 wind farm 1 grebbestad 1 utvecklingsländer 1 doften 1 bygg 1 forskningsmedel 1 tiger 1 fiskeri 1 klimatfrågor 1 sortblandning 1 bete 1 laxodling 1 ornelukt 1 hydrofob 1 stövsländor 1 produktionskedja 1 laktation 1 avlopp & miljö 1 mjölkpris 1 ledarskap 1 nomader 1 exploatering 1 vattenlandskap 1 insektsskador 1 etnobiologi 1 rotticka 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 utlalkning 1 nyårstips 1 snöleopard 1 datamodell 1 energiväxter 1 smågnagare 1 avmaskningsmedel 1 rehabilitering handlingsplan 1 parkskötsel 1 människor 1 näringsvärde 1 mistra biotech 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 alpacka 1 ekololgiskt 1 äldreboende 1 landsbygdsprogram 1 stad 1 rovdjursattityder 1 ljusnan 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 eu-program 1 investeringsstöd 1 nicaragua 1 fäbod 1 cellulosa 1 ensilering 1 förgrening 1 åkermark 1 trakthyggesbruk 1 fiskfoder 1 innovationer 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 hotade arter 1 skogsövervakning 1 fågel 1 kommunal upphandling 1 miljöpsykologi 1 smittsam 1 förskola 1 ekogrisar 1 grönsaker 1 fiskare 1 fodermajs 1 livsmedelsbutik 1 tuja 1 importplantor 1 media 1 bevarande biologisk bekämpning 1 lustgasreduktas 1 sjunde ramprogrammet 1 varroalvalster 1 grovfoder 1 gäss 1 nedfall 1 deltagande 1 natursten 1 kust 1 bladgrönt 1 historiska växter 1 stigande havsvattennivåer 1 ombyggnation 1 vår 1 prins carl philip 1 norrland 1 omättade fettsyror 1 stressbiologi 1 kaw 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 kolonilott 1 rödlistade lavar 1 hållbart jordbruk 1 förluster 1 fuktupptagning 1 allmänhet 1 landskaparkitekter 1 galtlukt 1 arktis 1 fånggröda 1 kalhygge 1 miljöbelastning 1 groddar 1 vetenskap 1 tekniska oljor 1 artfynd 1 fritidsodling 1 sportdykning 1 baltic sea region program 1 kriser 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 skola 1 kärleksört 1 infektion 1 nanopartiklar 1 kustlaboratoriet 1 produktion 1 lilla kålflugan 1 återvinning 1 rödlistade svamparter 1 future forests 1 export 1 radionuklider 1 hälsa friskvård 1 hajar 1 sortval 1 planerare 1 säker mat 1 landskapsarkitekter 1 energieffektivisering i stall 1 stormen gudrun 1 mattillsatser 1 bistånd 1 vax 1 grönt 1 täkt 1 vattenflöde 1 utomhuspedagogik 1 cancerforskning 1 bakteriesjukdom 1 stadsnära landskap 1 psykologi 1 wood 1 djuromvårdnad 1 tidning 1 idisslare 1 svinavel 1 skogsskötsel 1 agronomie 1 trädgåd 1 pcb 1 rovdjursskador 1 bäckar 1 företagsinkubator 1 klöver 1 bioplast 1 mineralgödsel 1 groblad 1 fiskeripolitik 1 kvicksilver 1 lingon & blåbär 1 skötselideal 1 fältkrassing 1 eu-konferens 1 översiktlig planering 1 avrinningsområde 1 genforskning 1 lärka 1 sorkår 1 kommunal förvaltning 1 barnhem kenya 1 virkesförråd 1 låginkomstländer 1 grustag 1 påsk 1 livsstil 1 jultips 1 hampans vedämnen 1 hållbarhetsfrågor 1 krukväxter 1 granen 1 vietnam 1 tropiskt skogsbruk 1 arabidopsis 1 contorta 1 lantsorter 1 kemisk ekologi 1 professorer 1 kinesisk kärleksört 1 narkos 1 kvävegödselmedel 1 kolbalans 1 skogskadegörare 1 skogsdata 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 kissa 1 mjlökproduktion 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 ecosystems 1 in 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 veterinär 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 innovation 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 mossor 1 livsmedelssäkerhet 1 konsumenter 1 råg 1 bakterie 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 ägarskiften 1 diarréer 1 leptospira 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 lustgassänka 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 stadspark 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 heminredning 1 viltvård 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 näringslivsdag 1 habitat 1 hyggesfritt skogsbruk 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 ogräsmedel 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 länsstyrelse 1 cesium 1 grönsöö 1 föda 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 stubbar 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 fjällen 1 larvutbrott 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 suggfixering 1 sojaprotein 1 mejeri 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 brasan 1 höns 1 allergi 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Ny gasblandning vid bedövning av gris i samband med slakt

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 09:46 CEST

Ett försök med en mer djurvänlig gas vid bedövning av grisar i samband med slakt har nu för första gången i världen framgångsrikt genomförts i kommersiell skala. Försöket genomfördes på HKScans slakteri i Skara med forskare vid SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Naturligare variationer i vattenstånd skulle gynna strändernas känsliga arter

Naturligare variationer i vattenstånd skulle gynna strändernas känsliga arter

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 10:13 CEST

Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder, skriver ArtDatabanken SLU i en ny rapport.

Svårt beräkna mjölkkornas klimatpåverkan, men det finns motåtgärder

Svårt beräkna mjölkkornas klimatpåverkan, men det finns motåtgärder

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 07:30 CEST

Mjölkkon har varit motorn i svenskt jordbruk genom sin förmåga att omvandla betesväxter till högvärdigt protein och gödsel till våra grödor, men idag får hon kritik för idisslandets bidrag till växthuseffekten. Den mjölkbonde som vill minska gårdens klimatpåverkan har dock större möjligheter att minska de utsläpp som rör foderproduktionen än de som rör metanutsläppen från kornas magar.

Stressade kor ökar olycksrisken

Stressade kor ökar olycksrisken

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 11:39 CEST

Jordbruket är en olycksdrabbad bransch, och särskilt riskfyllt är det att vara mjölkbonde. Ett sätt att minska riskerna är lära sig att läsa av djuren bättre, så att man uppfattar varningssignalerna när en ko är stressad. Det menar Cecilia Lindahl från SLU och JTI. I sin avhandling visar hon också att tidspress och ekonomi gör att lantbrukarna ibland tar medvetna risker.

Media-no-image

Kontinuitetsskogsbruk kan vara svaret

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 09:00 CEST

Vad är viktigt för skogsägaren? Är det ekonomiska, ekologiska eller sociala värden som t.ex. att skogen producerar virke, att det finns bra miljöer för olika arter eller är det att skogen är lämplig för rekreation? Intressen som är svåra att balansera, men inte omöjligt. Genom att specificera målen för skogsbruket blir det lättare att förstå vilken metod som fungerar bäst för att sköta skogen.

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:30 CEST

Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

Media-no-image

Svensk hybrid mellan varg och hund en myt

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:47 CEST

Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation i världen, säger Johan Månsson, forskare vid SLU.

Media-no-image

Hoten mot marken kartläggs

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 10:55 CEST

En växande världsbefolkning måste hantera allt mer angelägna frågor om livsmedelssäkerhet, översvämningar och torka, liksom frågor om föroreningar som hotar jordbrukets produktivitet och miljön. Svaren på alla dessa angelägna frågor kan finnas i marken. Forskare från hela Europa, däribland SLU, samlas nu för att inventera dagens problem och för att finna lösningar på dessa.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 08:00 CEST

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.

Vernissage: Svampforskning och konst i skön förening

Vernissage: Svampforskning och konst i skön förening

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 08:30 CEST

Svampforskare från SLU och konstnärer från Uppsala konstklubb har under några års tid träffats i en studiecirkel för att vidga sina perspektiv. Resultatet har blivit en utställning som öppnar lördag den 5 april. Konstnärerna visar sina bilder av svamparnas roll i naturen och lyfter fram vackra och fantasieggande svampstrukturer. Forskarna visar sina landvinningar med hjälp av fotografi och text.

Media-no-image

Nya professorer föreläser – från vilt och vårtbitare till växtskydd och vattenvård

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 07:29 CEST

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Torsdag 3 april och fredag 4 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

Media-no-image

Rågknäckebröd mättar bättre än vetebröd

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:33 CET

Den som äter knäckebröd med fullkornsråg till frukost upplever minskade hungerkänslor, ökad mättnadskänsla och minskat upplevt behov av att äta, jämfört med den som äter mjukt bröd bakat på vetemjöl. Det visar en ny studie utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 08:00 CET

Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

Media-no-image

Beståndet av mört visar sjöförsurning över tid

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:00 CET

Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Media-no-image

Ärftliga hästsjukdomar studeras i EU-projekt

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 14:36 CET

Tre ärftliga sjukdomar som drabbar hästar ingår nu i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, Horsegene. Fyra länder, bl a Sverige genom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är involverade i arbetet med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteochondros och lymfödem. Projektet finansieras med ca 20 milj kr för de tre olika sjukdomsprojekten.

Media-no-image

Viltkött viktigt för synen på jakt

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 09:15 CET

84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar. 1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 13:00 CET

Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.

När kvävet tryter i skogen lockar mossan till sig kvävefixerare

När kvävet tryter i skogen lockar mossan till sig kvävefixerare

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 07:30 CET

I en vanlig barrskog kan det finnas upp till tre ton mossa per hektar. Nu har ett svenskt forskarlag avslöjat ett knep som förklarar de två vanligaste mossarternas stora framgång. När de behöver extra mycket kväve skickar de ut kemiska locksignaler som gör att de söks upp av symbiotiska, kvävefixerande cyanobakterier. Mossorna har därigenom en stor inverkan på kvävetillförseln i våra barrskogar.

Media-no-image

Pressinbjudan: Konferens i Alnarp 20/3 - framtidens skånska lantbruk

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 13:10 CET

Välkommen till en heldagskonferens i Alnarp den 20 mars för att diskutera de stora framtidsfrågorna för lantbruk och markanvändning i Skåneregionen.

Stenskvättor i otakt med tidigare vår

Stenskvättor i otakt med tidigare vår

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 11:55 CET

Den pågående klimatförändringen kan minska stenskvättans chanser att lyckas med sin häckning. Enligt Meit Öberg vid SLU har stenskvättorna börjat häcka cirka 8 dagar tidigare än för 20 år sedan. Men de verkar ändå inte lyckas häcka när det finns som mest insekter. Ett ökat regnande påverkar också artens häckningsframgång negativt, men sambanden är mycket komplexa.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.