Tags

slu 411 biologisk mångfald 250 lantbruksuniversitet 242 naturvård 230 jordbruk 224 skog 202 miljöanalys 181 arter 178 klimatpåverkan 175 veterinärmedicin 121 livsmedel 69 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 19 fisk 18 fiske 16 häst 13 hund 13 forskning 13 gris 10 jakt 10 älg 10 rovdjur 10 foder 9 hälsa 9 genetik 9 övergödning 9 mjölk 9 mjölkkor 8 djur 8 insekter 7 fiskodling 7 vattenbruk 7 varg 7 utbildning 7 nationalnyckeln 7 hav 7 vilt 7 natur 6 kor 6 bioenergi 6 vatten 6 avel 6 blåbär 6 östersjön 6 böcker 6 djurvälfärd 6 miljö 6 svenska artprojektet 6 landsbygdsdepartementet 6 växthusgaser 5 nötkött 5 husdjur 5 giftfri miljö 5 torsk 5 artdatabanken 5 fåglar 5 medicin 5 kulturarv 5 landskap 5 mat 5 kadmium 5 miljöövervakning 5 ekonomi 5 bär 5 husdjursvetenskap 5 ekosystem 5 beteende 4 biologisk bekämpning 4 hållbar utveckling 4 turism 4 skogshistoria 4 odling 4 växtförädling 4 eu 4 rehabilitering 4 park 4 klimat 4 ekologi 4 riksskogstaxeringen 4 landskapsanalys 4 gran 4 metan 4 lövsta 4 förvaltning 4 forskningscentrum 4 ekosystemtjänster 4 frukt 4 markanvändning 4 sjukvård 4 samverkan 4 agrarhistoria 4 lax 4 lantbruk 4 metylkvicksilver 4 landskapsplanering 4 marin miljö 3 djurskydd 3 växtskydd 3 potatis 3 landskapsutveckling 3 växthusgas 3 djursjukvård 3 virus 3 grisar 3 bok 3 historia 3 abborre 3 arkitektur 3 sportfiske 3 djurhållning 3 vete 3 kvävenedfall 3 stadsplanering 3 kungsörn 3 sjukdom 3 naturresurser 3 björn 3 klimatförändringar 3 hästar 3 kulturhistoria 3 älgjakt 3 fjärilar 3 trädgårdsprodukter 3 våtmarker 3 inventering 3 fosfor 3 matsvinn 3 företagande 3 mikroorganismer 3 vattenkvalitet 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 tillväxt 3 livsmedelsförsörjning 3 slakt 3 trädförädling 3 doft 3 mark 3 skogsskador 3 arbetsmiljö 3 infrastruktur 3 röding 3 fiskevård 3 landsbygdsutveckling 3 artportalen 3 lamm 3 biogas 3 fettsyror 3 tall 3 miljödepartementet 3 grönsaker 3 hälsa friskvård stress 3 ko 3 politik 3 uppsala 3 bakterier 3 lo 3 nötköttsproducenter 3 granbarkborre 3 kastrering 3 sorkfeber 3 växtskyddsmedel 3 fattigdomsbekämpning 3 stad 2 blåbärsprognos 2 attityder 2 växter 2 pristagare 2 etiopien 2 kraftledningsgator 2 musik 2 naturresurstillgångar 2 slakteri 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 sjukdomar 2 övergödning av vattendrag 2 havre 2 ensilage 2 växtfysiologi 2 arkeologi 2 feromoner 2 trädgårdsnäring 2 gmo 2 skattningsmetod 2 kraftfoder 2 perenner 2 biologi 2 fastighet 2 biodiversitet 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 landskapsarkitekt 2 gödsel 2 vhc 2 utsläpp 2 vetenskapsrådet 2 katt 2 djurhälsa 2 klimatförändring 2 läkemedel 2 bärprognos 2 dödlighet 2 professorsinstallation 2 alzheimer disease 2 allergi 2 sesamin 2 travhäst 2 ägg 2 baljväxter 2 rovfisk 2 miljöstöd 2 cancer 2 stadsodling 2 professorsföreläsningar 2 etologi 2 fiskfett 2 ål 2 avloppsslam 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 friluftsliv 2 dikor 2 protein engineering 2 miljöpsykologi 2 contortatall 2 trädgårdshistoria 2 nöt 2 landsbygd 2 naturvägledning 2 biodling 2 afrika 2 grisproduktion 2 samer 2 vindkraft 2 rödlista 2 jordbrukslandskap 2 svedjebränning 2 unghästprojektet 2 konst 2 bakterie 2 fruktsamhet 2 naturupplevelser 2 växtbioteknik 2 svamp 2 global 2 lantbrukets djur 2 zoonos 2 butikssvinn 2 immunförsvar 2 studenter 2 vattenmiljö 2 forskningsprojekt 2 försurning 2 forskningsinfrastruktur 2 biodiesel 2 järv 2 miljögifter 2 blommor 2 mehg 2 cap 2 rennäring 2 hedersdoktor 2 honung 2 landsbygdsutcveckling 2 fjäderfä 2 vattendrag 2 savann 2 nötköttsproduktion 2 burkina faso 2 mjölkproduktion 2 får 2 käringtand 2 mjölkko 2 lingon 2 blomning 2 energi 2 utemiljö 2 förtjänstmedalj 2 bekämpningsmedel 2 kemisk ekologi 2 räv 2 bröd 2 inavel 2 cbm 2 utfodring 2 matförgiftning 2 pris 2 skåne 2 predation 2 ehec 2 djuromsorg 2 frukt och grönt 2 asätare 2 nötkreatur 2 grundskola 2 köttproduktion 2 bladlöss 2 trädgårdsbruk 2 laserskanning 2 kvävefixering 2 lustgas 2 skogsskada 2 sorkar 2 app 2 vattenförsörjning 2 balsgård 2 växtbiologi 2 kväve 2 tvärvetenskap 2 vildsvin 2 interreg 2 rekreation 2 strömstad 2 hälsa. rehabilitering 2 odlad mångfald 2 kvicksilver 2 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 fackbok 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 buntband 1 universitet 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 djursjukhus 1 pollination 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 torskfiske 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 wången 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 ekar 1 gm-grödor 1 glykoalkaloider 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 halmstad 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 salmonella 1 svansbitning 1 genomisk avelsvärdering 1 hjälpmedel 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 neurobiologi 1 utbrott 1 astma 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 fiskeförvaltning 1 invasiva arter 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 dikoproduktion 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 gräsmatta 1 skyddszoner 1 blomsterlök 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 tillgänglighet 1 restprodukter 1 vitklöver 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 personskadeförbundet 1 cikoria 1 fiska 1 doftforskning 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 öring 1 närproducerat 1 naturens kalender 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 olycksfall 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 aß-peptid 1 konferens 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 Lovén 1 dogs 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 skogens estetiska värden 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 avrinningsområden 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 stadsträd 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 träd 1 offentlig marknad 1 europa 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 svampsjukdom 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 höstvete 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 vårtecknen 1 ungdomsundersökning 1 självhushållning 1 network 1 ecosystem services 1 gallring 1 spannmålssorter 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 fodermajs 1 vedberoende lavar 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 bioteknologi 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 fattigdom 1 proteinfoder 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 ingrid strid 1 styrmedel 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 rävens dvärgbandmask 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 species 1 aluminium 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 mognad 1 svin 1 företagande affärsutveckling 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 hästuppfödning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 1900-talet 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 industrialismen 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 betesmark 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 husdjursavel 1 bollnäs 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 eskil erlandsson 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 broccoli 1 djurpark 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 samhällsplanering 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 biologisk kontroll 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 ensamhet 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 halland 1 sill 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 grön kulturarv 1 flora- och faunavård 1 trafiksäkerhet 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 mastceller 1 vänern 1 ängsmark 1 syntrof acetoxidation 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 feromon 1 ärtrotröta 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 trädskötsel 1 deformed wing virus 1 skagerrak 1 gsm 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 kalhuggning 1 scenarier 1 artsamspel 1 antagning 1 havsörn 1 kvävegödsel 1 phytophthora lateralis 1 unga företagare 1 rhizopus oryzae 1 kärr 1 student 1 renflyttning 1 kristianstad 1 galtvaccin 1 radioaktivitet 1 hälsingland 1 forskarutbildning 1 ny sorts havtorn 1 ekostad 1 satellite transmitter 1 betesskador 1 cydia pomonella 1 mjölkningsrobot 1 lärarkurs 1 växtbioteknologi 1 wind farm 1 grebbestad 1 utvecklingsländer 1 doften 1 bygg 1 forskningsmedel 1 tiger 1 fiskeri 1 klimatfrågor 1 sortblandning 1 bete 1 laxodling 1 ornelukt 1 hydrofob 1 stövsländor 1 produktionskedja 1 laktation 1 avlopp & miljö 1 mjölkpris 1 ledarskap 1 nomader 1 exploatering 1 vattenlandskap 1 insektsskador 1 etnobiologi 1 rotticka 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 utlalkning 1 nyårstips 1 snöleopard 1 datamodell 1 energiväxter 1 smågnagare 1 avmaskningsmedel 1 rehabilitering handlingsplan 1 parkskötsel 1 människor 1 näringsvärde 1 mistra biotech 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 alpacka 1 ekololgiskt 1 äldreboende 1 landsbygdsprogram 1 rovdjursattityder 1 ljusnan 1 torskbur 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 eu-program 1 investeringsstöd 1 nicaragua 1 fäbod 1 cellulosa 1 ensilering 1 förgrening 1 åkermark 1 trakthyggesbruk 1 fiskfoder 1 innovationer 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 entreprenör 1 hotade arter 1 skogsövervakning 1 fågel 1 kommunal upphandling 1 smittsam 1 förskola 1 ekogrisar 1 rehabiliteringsträdgård 1 esparsett 1 fiskare 1 livsmedelsbutik 1 tuja 1 importplantor 1 media 1 kemiska bekämpningsmedel 1 bevarande biologisk bekämpning 1 lustgasreduktas 1 sjunde ramprogrammet 1 varroalvalster 1 grovfoder 1 gäss 1 nedfall 1 doftkommunikation 1 deltagande 1 natursten 1 kust 1 alnarp 1 bladgrönt 1 historiska växter 1 stigande havsvattennivåer 1 ombyggnation 1 vår 1 prins carl philip 1 norrland 1 omättade fettsyror 1 stressbiologi 1 kaw 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 kolonilott 1 rödlistade lavar 1 hållbart jordbruk 1 förluster 1 fuktupptagning 1 allmänhet 1 landskaparkitekter 1 galtlukt 1 arktis 1 fånggröda 1 kalhygge 1 miljöbelastning 1 glesbygd 1 global livsmedelsförsörjning 1 groddar 1 vetenskap 1 tekniska oljor 1 land 1 artfynd 1 fritidsodling 1 sportdykning 1 baltic sea region program 1 kriser 1 1900-1950 1 tättingar 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 risodling 1 skola 1 kärleksört 1 infektion 1 nanopartiklar 1 kustlaboratoriet 1 produktion 1 lilla kålflugan 1 återvinning 1 rödlistade svamparter 1 future forests 1 grodor 1 export 1 radionuklider 1 hälsa friskvård 1 hajar 1 sortval 1 planerare 1 säker mat 1 landskapsarkitekter 1 energieffektivisering i stall 1 evolutionär neuroetologi 1 stormen gudrun 1 mattillsatser 1 bistånd 1 vax 1 grönt 1 täkt 1 vattenflöde 1 utomhuspedagogik 1 cancerforskning 1 bakteriesjukdom 1 stadsnära landskap 1 psykologi 1 wood 1 djuromvårdnad 1 tidning 1 idisslare 1 svinavel 1 skogsskötsel 1 agronomie 1 trädgåd 1 pcb 1 rovdjursskador 1 bäckar 1 företagsinkubator 1 klöver 1 bioplast 1 mineralgödsel 1 groblad 1 fiskeripolitik 1 lingon & blåbär 1 skötselideal 1 fältkrassing 1 eu-konferens 1 översiktlig planering 1 avrinningsområde 1 genforskning 1 lärka 1 sorkår 1 kommunal förvaltning 1 barnhem kenya 1 virkesförråd 1 låginkomstländer 1 grustag 1 påsk 1 livsstil 1 jultips 1 hampans vedämnen 1 hållbarhetsfrågor 1 krukväxter 1 granen 1 vietnam 1 tropiskt skogsbruk 1 arabidopsis 1 contorta 1 lantsorter 1 professorer 1 kinesisk kärleksört 1 narkos 1 kvävegödselmedel 1 kolbalans 1 skogskadegörare 1 skogsdata 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 kissa 1 mjlökproduktion 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 ecosystems 1 in 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 veterinär 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 innovation 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 mossor 1 livsmedelssäkerhet 1 konsumenter 1 råg 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 ägarskiften 1 diarréer 1 leptospira 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 lustgassänka 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 stadspark 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 heminredning 1 viltvård 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 transporter 1 näringslivsdag 1 habitat 1 folkhälsa 1 hyggesfritt skogsbruk 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 ogräsmedel 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 länsstyrelse 1 cesium 1 grönsöö 1 föda 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 immunologi 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 handelsträdgård 1 stubbar 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 fjällen 1 larvutbrott 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 vita blodkroppar 1 suggfixering 1 urbana miljöer 1 sojaprotein 1 mejeri 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 brasan 1 höns 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 hästutfodring 1 hampa 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Varför fungerar Alnarps rehabiliteringsträdgård?

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 11:00 CEST

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Anna María Pálsdóttir från SLU beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt

Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 08:05 CEST

Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år. Men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet. I Norrland verkar tillgången på blåbär bli relativt bra, med 85-90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår.

Media-no-image

Svenskar stöder jakt på rovdjur

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:15 CEST

En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.

Ny bok om husdjursavel och växtförädling

Ny bok om husdjursavel och växtförädling

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 11:21 CEST

Varför förädlas växter och djur? Hur går det till? Vilka etiska frågor finns kring bioteknik och mat? Vad finns det för GMO? Vad säger lagstiftningen och vem tjänar på tekniken? Svar på dessa frågor finns i en nyutkommen, populärt skriven bok från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Media-no-image

Svenskar värdesätter viltkött

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:00 CEST

Nästan hälften av svenskarna anser att det är viktigt att kunna äta viltkött och 22 procent äter viltkött varje månad. Allra mest betyder viltköttet för invånare i norr. Det visar Per E Ljung från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med kollegor i en ny undersökning som redovisas vid ett seminarium i Almedalen idag.

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:00 CEST

Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

Media-no-image

Bli en fena på alla fiskar i sommar

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 11:00 CEST

Första versionen av Fisknyckeln som släpptes förra sommaren blev mycket uppskattad. Då fanns detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten. Appen är nu utökad med 190 marina fiskarter.

Media-no-image

SLU:s yrkesexamina inom lantbruk och djur står sig mycket väl

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 15:25 CEST

I Universitetskanslerämbetets kvalitetsvärdering av utbildningar har turen kommit till examina inom lantbruk och djur. Sex av de sju SLU-examina som granskats bedöms hålla hög eller mycket hög kvalitet. Allra bäst omdöme får yrkesexamen i hippologi.

Media-no-image

Svensk forskning visar vägen för djurvänlig grupphållning av suggor

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 07:30 CEST

Att hålla dräktiga suggor i grupp fungerar, skriver SLU-forskare i en vetenskaplig artikel som sammanfattar svenska erfarenheter under 25 år. Forskarna hoppas att artikeln uppmärksammas i länder där merparten av suggorna hålls isolerade, i strid mot EU:s direktiv.

Höstlöv i gatlyktornas sken – nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

Höstlöv i gatlyktornas sken – nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:40 CEST

I höst kan skolelever över hela landet hjälpa forskare att förstå hur träden vet att det är höst. Främst handlar det om ljusets inverkan, och eleverna kommer att undersöka hur gatlyktor påverkar höstlöven hos olika trädslag. Försöket är en uppföljning av ett mycket lyckat försök 2013, då 10 000 elever samlade in en enastående mängd data som används i studier av klimatförändringarnas effekter.

Media-no-image

Hippocampusdag med heta ämnen

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 08:00 CEST

Hippocampusdagen vid SLU och SVA är tillbaka. Efter några års uppehåll arrangeras den 14 november 2014 en Hippocampusdag i Uppsala med fyra intressanta teman.

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:00 CEST

Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. Forskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt.

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:00 CEST

A global meta-analysis published in Journal of Applied Ecology embracing boreal and temperate regions confirms that retention forestry has good effects on forest species compared to clearcuts. Nevertheless, some forest species will still need protection of large reserves.

Media-no-image

Isabella Lövin hedersdoktor vid SLU

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:00 CEST

Författaren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin är en av årets fem hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och sannolikt också den mest kända. De övriga är den colombiansk-kanadensiske parkutvecklaren Gil Penalosa, brittiskorna Ottoline Leyser, växtgenetiker, och Sandra Edwards, grisforskare, samt Ingmar Börjesson, f d forskningschef vid Lantmännen.

Parallell evolution bland flera fiskarter 300 år efter dammbyggen i USA

Parallell evolution bland flera fiskarter 300 år efter dammbyggen i USA

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 07:55 CEST

Sedan kolonialtidens dammbyggen satte stopp för gumsillars vandringar mellan sjöar och hav i delar av östra USA har dessa instängda fiskbestånd förändrats, och fisken livnär sig på mer småvuxna djurplankton än tidigare. Nu visar Magnus Huss från SLU och kollegor vid Yale University att den nya varianten av gumsill också har drivit fram anpassningar hos en annan djurplanktonätande art i sjöarna.

Media-no-image

Pressinbjudan: Urbanisering och undernäring i fattiga länder – är lantbruk i städer en lösning?

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 16:00 CEST

Majoriteten av jordens drygt 800 miljoner undernärda eller svältande människor bor i städer. Är odling av grönsaker och uppfödning av grisar i städer ett sätt att säkra livsmedelsförsörjningen för de fattiga i Asiens eller Afrikas städer? Eller är lantbruk i eller runt städer bara ett sanitärt folkhälso- och miljöproblem? Det diskuteras vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av SLU Global.

Torskfiske med grönlysande burar i sälrika vatten

Torskfiske med grönlysande burar i sälrika vatten

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 11:41 CEST

I vissa områden längs Östersjöns kuster är gråsälsbeståndet så kraftigt att det är nästan omöjligt att använda traditionella redskap i småskaligt torskfiske. Nu hoppas SLU-forskare att torskburar med batteridrivna lampor inuti kan bli en lösning för drabbade fiskare. Problemet med burfiske har varit dålig effektivitet, men om burarna förses med gröna lampor kan fångsterna öka med 80 procent .

Media-no-image

Snart kan man förhandsgranska 2015 års rödlista

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 10:00 CEST

Den som har goda kunskaper om arter kan i sommar komma med kompletterande data till ArtDatabankens förslag till ny rödlista. Arter som vikare, göktyta och strandpadda ser ut att lämna rödlistan. Däremot minskar flera vanliga arter så mycket att de nu riskerar att rödlistas.

Media-no-image
Media-no-image

Selektivt fiske ger småväxta torskar

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 11:00 CEST

Torskbeståndet i östra delen av Östersjön har mycket dålig tillväxt. Även om beståndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av små och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket låg. Nu visar en ny studie att den minskade tillväxten beror på att det finns för många små individer i samma storleksgrupper som konkurrerar om födan.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.