Skip to main content

Taggar

SLU 635 lantbruksuniversitet 436 biologisk mångfald 360 naturvård 314 jordbruk 291 arter 268 skog 260 klimatpåverkan 254 miljöanalys 248 veterinärmedicin 177 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 17 häst 17 hälsa 12 miljöövervakning 12 miljö 12 utbildning 11 foder 11 rovdjur 11 jakt 11 gris 11 älg 11 insekter 10 hav 10 övergödning 10 djur 9 odling 9 varg 9 klimat 9 landskap 9 genetik 9 mjölk 9 fiskodling 9 nationalnyckeln 8 fåglar 8 kor 8 växtskydd 8 växtförädling 8 vilt 8 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 bioenergi 8 ekonomi 7 mat 7 veterinär 7 lantbruk 7 mark 7 förvaltning 7 ekosystemtjänster 7 UDS 7 torsk 7 kulturarv 7 ekosystem 7 katt 7 vatten 7 Svenska artprojektet 7 vattenbruk 7 östersjön 7 avel 7 universitetsdjursjukhuset 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 riksskogstaxeringen 6 ekologi 6 växter 6 husdjursvetenskap 6 metan 6 djursjukhus 6 ArtDatabanken 6 växthusgaser 6 markanvändning 6 landsbygdsdepartementet 6 potatis 6 rehabilitering 6 natur 6 böcker 6 företagande 6 hållbar utveckling 6 samverkan 5 landskapsplanering 5 klimatförändring 5 biologi 5 djurskydd 5 husdjur 5 giftfri miljö 5 vete 5 skogshistoria 5 kadmium 5 konst 5 EU 5 tillväxt 5 nötkött 5 växthusgas 5 landskapsanalys 5 medicin 5 arbetsmiljö 5 bär 5 miljöpsykologi 5 biologisk bekämpning 4 sjukvård 4 park 4 slakt 4 historia 4 miljömål 4 energi 4 fattigdomsbekämpning 4 granbarkborre 4 djursjukvård 4 djurhälsa 4 turism 4 jämställdhet 4 landsbygdsutveckling 4 trädgårdsbruk 4 ål 4 gran 4 forskningscentrum 4 klimatförändringar 4 beteende 4 ultuna 4 bekämpningsmedel 4 malaria 4 ko 4 lingon 4 röding 4 växtskyddsmedel 4 CBM 4 odlad mångfald 4 mångfald 4 lövsta 4 vhc 4 biogas 4 skogsskador 4 frukt 4 livsmedelsförsörjning 4 metylkvicksilver 4 abborre 4 djurhållning 4 avverkning 4 henrik ericsson 4 arkitektur 4 sorkfeber 4 jord 4 fosfor 4 lax 4 mikroorganismer 4 uppsala 4 trädgårdsprodukter 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 lustgas 3 kulturhistoria 3 miljödepartementet 3 diabetes 3 livsmedelssäkerhet 3 bakterier 3 afrika 3 infrastruktur 3 medborgarforskning 3 jägare 3 kemisk ekologi 3 fettsyror 3 biodiversitet 3 innovation 3 eskil erlandsson 3 vildsvin 3 balsgård 3 stadsplanering 3 stadsodling 3 förtjänstmedalj 3 våtmarker 3 restvärme 3 marin miljö 3 genbank 3 nötkreatur 3 matsvinn 3 doft 3 mjölkproduktion 3 kväve 3 inavel 3 lo 3 hållbarhet 3 hälsa friskvård stress 3 ekologisk produktion 3 sjukdom 3 virus 3 rödlista 3 skogsskada 3 genus 3 hästar 3 trädgårdsodling 3 fjärranalys 3 plantering 3 grönsaker 3 fruktsamhet 3 artportalen 3 kungsörn 3 älgjakt 3 landskapsutveckling 3 politik 3 Almedalen 3 laserskanning 3 kvävenedfall 3 fjärilar 3 mjölkko 3 får 3 nötköttsproducenter 3 rovfisk 3 trädförädling 3 baljväxter 3 växtfysiologi 3 antibiotika 3 amerikansk hummer 3 vattenkvalitet 3 tall 3 inventering 3 hänsyn 3 bok 3 köttproduktion 3 grisar 3 kantzoner 3 invasiva arter 3 björn 3 kemi 3 perenner 3 landskapsarkitekt 3 zoonos 3 fiskevård 3 försurning 3 sportfiske 3 lamm 3 naturresurser 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 kastrering 3 djurpark 2 cancer 2 företagsledning 2 övergödning av vattendrag 2 jens häggström 2 fastighet 2 lika villkor 2 cap 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 arbetsliv 2 gmo 2 kålväxter 2 mossor 2 åsa rising 2 plast 2 planering 2 globala målen 2 ipm 2 sötvatten 2 biologisk kontroll 2 sesamin 2 naturhänsyn 2 contortatall 2 hortikultur 2 matförgiftning 2 forskningsinfrastruktur 2 grovfoder 2 lustgassänka 2 ensilage 2 unghästprojektet 2 växtbioteknik 2 landsbygdsutcveckling 2 naturunderstödd rehabilitering 2 Partnerskap Alnarp 2 dikor 2 växtforskning 2 skogsmästare 2 käringtand 2 växtbiologi 2 värphöns 2 SLU Alnarp 2 rävens dvärgbandmask 2 skåne 2 skadegörare 2 predation 2 smådjur 2 bladlöss 2 slakteri 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 kvävefixering 2 grisproduktion 2 stad 2 kraftfoder 2 Biodiverse 2 naturvägledning 2 blåbärsprognos 2 forskningsfartyg 2 miljöstöd 2 havsmiljö 2 spindeltråd 2 grön infrastruktur 2 future forests 2 kraftledningsgator 2 hästsjukvård 2 professorsföreläsningar 2 fiskeförvaltning 2 sjukdomar 2 kulturväxter 2 salix 2 hormonstörande ämnen 2 ekologisk odling 2 blomning 2 nötköttsproduktion 2 höstvete 2 interreg 2 asätare 2 miljötrender 2 burkina faso 2 mink 2 låginkomstländer 2 utsläpp 2 honung 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 musik 2 arkeologi 2 läkemedel 2 sorkar 2 järv 2 stubbar 2 hälsa. rehabilitering 2 dödlighet 2 arbete 2 pristagare 2 lavar 2 förädling 2 ledarskap 2 nöt 2 restprodukter 2 ehec 2 skogsskötsel 2 travhäst 2 rennäring 2 vårtecken 2 samer 2 etiopien 2 grundskola 2 etologi 2 markberedning 2 naturupplevelser 2 utfodring 2 naturliga fiender 2 renskötsel 2 djuromsorg 2 lantbrukets djur 2 bin 2 taxonomi 2 feromoner 2 landsbygd 2 biodling 2 pris 2 global 2 forest 2 friluftsliv 2 professorsinstallation 2 fånggröda 2 vetenskapsrådet 2 pollinering 2 jordbrukslandskap 2 stärkelse 2 olycksfall 2 allergi 2 folkhälsa 2 fjäderfä 2 entreprenörskap 2 dricksvatten 2 arktis 2 svamp 2 gödsel 2 mikrobiologi 2 svedjebränning 2 protein engineering 2 savann 2 skötsel 2 miljögifter 2 utemiljö 2 vetenskap 2 myggor 2 naturresurstillgångar 2 habitat 2 app 2 landsbygdsprogram 2 Alnarp 2 vindkraft 2 kardiologi 2 bilddiagnostik 2 forskningsprojekt 2 strömstad 2 blommor 2 stress 2 skara 2 bärprognos 2 parasiter 2 butikssvinn 2 avloppsslam 2 biobränsle 2 snöleopard 2 trädgårdsnäring 2 åkermark 2 bakterie 2 rekreation 2 policy 2 vattenförsörjning 2 attityder 2 frukt och grönt 2 tvärvetenskap 2 hedersdoktor 2 vattendrag 2 biodiesel 2 svartrost 2 universitet 2 studenter 2 skattningsmetod 2 stadsutveckling 2 marin 2 kvicksilver 2 immunförsvar 2 alzheimer disease 2 stadsträd 2 design 2 havre 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 kompetens 2 välfärd 2 fiskfett 2 bioteknik 2 bröd 2 trav 2 räv 2 mehg 2 fältkrassing 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 bevarande 1 flyktingar 1 fjärrvärme 1 kampanj 1 mjölkbönder 1 natursten 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 hälsa friskvård 1 kol 1 restaurering 1 råg 1 mjöl 1 konstnär 1 byggteknik 1 arbetskraft 1 integration 1 utlysning 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 zygomyceter 1 musselmjöl 1 naturturism 1 avgaser 1 växtlistor 1 livsmedelsindustrin 1 grönsöö 1 livsmedelsindustri 1 ek 1 fiskeripolitik 1 sustainable innovations 1 beslutsunderlag 1 fastighetsutveckling 1 medicin och hälsa 1 biogasanläggning 1 björk 1 Grönland 1 kristianstad 1 tiger 1 gräsmatta 1 sill 1 vinodling 1 öppet hus 1 mälardalen 1 Västra götalandsregionen 1 hampa 1 salmonella 1 klimatarbete 1 hundavel 1 byggeri 1 tillgänglighet 1 Visa alla taggar

i-Tree Sverige – en kartläggning av träds samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 08:00 CEST

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt från SLU som ska hjälpa svenska kommuner och företag att besvara dessa frågor. Hur många kubikmeter vatten kan träden ta hand om när det regnar och på så sätt minska belastningen på våra VA-system? Hur stor mängd luftföroreningar kan minskas med hjälp av träden?

Sveriges nya forskningsfartyg Svea sjösatt

Sveriges nya forskningsfartyg Svea sjösatt

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:00 CEST

Nyligen sjösattes Sveriges och SLU:s nya forskningsfartyg Svea och lades till vid kajen i Armonvarvet i Vigo i nordvästra Spanien. Nu återstår flera månaders arbete vid kaj innan skeppsbygget är helt klart. Så här långt följs tidsplanen och överlämningen av Svea till SLU beräknas ske i maj 2019.

SLU ett av världens tio bästa mindre universitet

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 11:27 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på tio i topplistan när Times Higher Education (THE) rankar världens små universitet. SLU intar en hedrande åttondeplats. Om SLU skriver THE bl a: ” Universitetet erbjuder mycket mer än bara kurser inom jordbruksvetenskap. Dess uppdrag omfattar bl a arkitektur, teknik och ekonomi. En stark tonvikt läggs på forskning”.

Pressinbjudan: Matologi, Stockholm 25/8, ”Mitt hållbara matval”

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 11:04 CEST

Möt SLU:s kunniga forskare, framtidens företag och ta del av samtal kring hållbara matval på fjärde upplagan av Matologi. För fjärde året i rad är kunskapsfestivalen Matologi tillbaka den 25 augusti på Norra Bantorget i Stockholm. I år får festivalen temat ”Mitt hållbara matval” . Matologi är öppet för alla och har fri entré.

Något minskade kräftfångster i år

Något minskade kräftfångster i år

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 10:26 CEST

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata. I Vättern beräknas att den relativa fångsten 2018 landar på en svag nedgång med tio procent jämfört med förra året.

SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder

SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:09 CEST

​I och med de stora bränderna i svenska skogar har många frågor uppkommit på ämnet skogsbränder. Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur påverkar 2018 års torka skogens benägenhet att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? SLU:s forskare ger svar på några av de vanligaste frågorna.

Tjuvjakten på de största växtätarna har oväntade konsekvenser

Tjuvjakten på de största växtätarna har oväntade konsekvenser

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 10:57 CEST

Vad händer med näringsämnenas kretslopp i en värld utan jättestora växtätare? Det frågade sig forskare i ett samarbete mellan SLU och Nelson Mandela University. Det de fann var att ”megaherbivorer” såsom noshörningar och elefanter flyttar näringsämnen i motsatta riktningar i landskapet jämfört med mer sårbara växtätare som ansamlas på platser där det är lättare att undkomma attacker från rovdjur.

Krisfoder till idisslare

Krisfoder till idisslare

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 09:56 CEST

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv.

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

SLU deltar under FN-toppmöte i New York

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 07:34 CEST

SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF). Temat för HLPF 2018 är ”Omställning mot hållbara och motståndskraftiga samhällen”.

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 12:30 CEST

Snabbtester med ny mobil teknologi gör det möjligt att direkt i fält påvisa om ett vatten är smittat med kräftpest. Det nya fältverktyget ger svar efter bara en dryg timme, och kan hjälpa till att stoppa spridning av kräftpest till andra flodkräftvatten. SLU har använt den nya tekniken för att följa smittspridningen i älven Billan, där kräftpesten nu närmar sig norska gränsen.

Pressinbjudan: Internationell vinkonferens i Alnarp och Köpenhamn

Pressinbjudan: Internationell vinkonferens i Alnarp och Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 08:00 CEST

Konferensen är ett samarbete mellan Sverige och Danmark, två länder som nu aspirerar att synas på vinkartan.

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Garnfisket efter torsk i kustområdet söder om Blekinge har i stort sett försvunnit, delvis på grund av växande sälpopulationer som skadar näten. Idag fångas en del av torsken istället med sälsäkra burar. En del av den burfångade torsken är dock för mager för att kunna säljas. Tillsammans med yrkesfiskare testar nu forskare vid SLU att stödutfodra torsken i odlingskassar innan försäljning.

Ny europeisk specialist i kardiologi på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Ny europeisk specialist i kardiologi på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:30 CEST

Universitetetsdjursjukhuset och veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga (VH) fakulteten vid SLU har fått en ny europeisk specialist i kardiologi - docent och universitetslektor Ingrid Ljungvall. Det innebär att UDS har två av de totalt fyra europeiska diplomates i kardiologi som finns i Norden. Ingrid Ljungvall är den första som erhållit titeln på 20 år i Norden.

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 10:53 CEST

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den ekvationen kan mycket väl bli ett sofistikerat system där enskilda djurs beteenden och samspel med andra följs av övervakningskameror i ladugården. En pionjär på området är Oleksiy Guzhva från SLU.

Ny marin snäckart i svenska vatten

Ny marin snäckart i svenska vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 16:39 CEST

​Den framgälade marina snäckan Simnia hiscocki, som ännu inte hunnit få något svenskt namn, har rapporterats för första gången från svenska vatten. Det var Tanumshedebon Michael Lundin, till vardags bilmekaniker, som för andra gången i år hittat en för Sverige ny art i havet, rapporterar ArtDatabanken vid SLU via ​nyhetstjänsten Dagens natur.

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:20 CEST

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd oljegröda har pågått i 20 år. Nu har ett forskarlag vid SLU gjort upptäckter som kan snabba på arbetet rejält. Forskarna har hittat varianter av 30 gener som påverkar viktiga egenskaper hos växten, och därmed kan de välja ut enskilda föräldraplantor som de vet kommer att påverka avkommans egenskaper i önskvärd riktning.

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:33 CEST

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst på grund av spridningen av pestbärande signalkräftor. Genom ett nytt utbildningspaket – Kräftodlingens ABC – vill svenska kräftexperter nu få igång en ökad odling av flodkräfta.

SLU höjer sin röst i Almedalen

SLU höjer sin röst i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 12:57 CEST

Vem kan man lita på när det gäller information om mat? Vilka megatrender behöver stadsutvecklare ta hänsyn till? Hur kan djur- och naturupplevelser stärka människors välbefinnande? Vad räcker skogen till och vem ansvarar för att den faktiskt räcker? Hur kan svensk forskning bidra till Agenda 2030 globalt?

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:51 CEST

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar, matsvinn och landsbygdsutveckling.

Ny bok: Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Ny bok: Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

I juni 2018, mer än tio år efter att Sparrisuppropet inleddes, presenteras äntligen de nyttiga arveväxter som samlades in i en bok skriven av uppropets projektledare Else-Marie Strese och Erik de Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken.