Tags

Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar

Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 06:30 CET

En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp i en studie ledd av Per Alström från SLU. Arterna har länge förbryllat forskarvärlden, men nu har de fått sin korrekta och helt oväntade plats i fåglarnas släktträd.

Allt börjar med ett frö!

Allt börjar med ett frö!

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 12:21 CET

Inbjudan till landskapsarkitektstudenters utställning om miljonprogram
Media-no-image

Pressinbjudan från SLU: Mer europeiska baljväxter i maten

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 15:25 CET

Vad kan vi göra för att få folk att äta mer ärter och bönor och andra baljväxter? Och kan europeiskt jordbruk täcka det egna behovet av dessa proteingrödor? Svar på sådana frågor är målet med ett möte i Alnarp den 26 februari som riktar sig till forskare, odlare och livsmedelsproducenter från olika delar av Europa.

Media-no-image

Ny generation vacciner mot RS-virus hos kalvar

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 08:30 CET

BRSV är ett virus som angriper luftvägar hos nötkreatur och som banar väg för andra infektioner. Dagens vacciner ger kalvar ofullständigt skydd men nu är en ny generation vacciner på väg. De nya vaccinerna är framtagna med hjälp av modern genteknik och tester på kalvar har varit mycket lovande. Om detta skriver Krister Blodörn i en avhandling från SLU.

Ny SLU-rektor föreslagen

Ny SLU-rektor föreslagen

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 14:21 CET

Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

Media-no-image

Överskott för SLU 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 12:00 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för verksamhetsåret 2014 ett överskott på 173 miljoner kronor. Resultatet kan delvis förklaras av att SLU sålt mark i Uppsala för 98 miljoner kronor. Men universitetet har nu en ekonomi i balans efter ett omställningsarbete där ett 60-tal anställningar avslutats under 2013–2014.

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 08:27 CET

Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med bl.a. skogsbruket. Renbruksplaner som stöds av GIS-kartor, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Om historien bakom detta tekniksprång berättar Per Sandström i en avhandling från SLU.

Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria

Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 13:39 CET

En ny familj av bakterier som är vanliga hos malariamyggor har upptäckts av forskare vid SLU, Uppsala universitet och två utländska universitet. Nu görs försök att utnyttja dessa bakterier i kampen mot malaria.

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 16:28 CET

Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas.

Ny bild av ädellövskogens utbredning i södra Sverige under 5000 år

Ny bild av ädellövskogens utbredning i södra Sverige under 5000 år

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 08:30 CET

Ädellövskogen i södra Sverige höll sig kvar längre än man tidigare har trott, vilket kan förklara att så många hotade arter ännu finns kvar i landskapet. Dagens ädellövskogar skiljer sig dock ganska mycket från dem som fanns före människans intåg. Bland annat har linden varit väldigt vanlig i vissa områden. Detta visar Tove Hultberg från SLU i en ny avhandling.

Media-no-image

Forskare förbättrar Wikipedia

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 09:52 CET

I ett nytt projekt medverkar svenska forskare från ett antal universitet till att förbättra internetuppslagsverket Wikipedia. Wikipedia fyller en ständigt ökande funktion som det tillgängliga uppslagsverket i alla möjliga frågor. Därför är det naturligt att också de som producerar den nya kunskapen engagerar sig i det kunskapsprojekt som Wikipedia är.

Ny kurs fokuserar på djurs beteende i djurparker

Ny kurs fokuserar på djurs beteende i djurparker

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 15:40 CET

​Djurparksdjurens biologi och beteende är en nystartad distanskurs som anordnas av Högskolan i Skövde, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara och Stiftelsen Nordens Ark i samarbete. Syftet med kursen är att lära sig mer om hur djur beter sig på en djurpark, kopplat till djurens biologi.

Varför musungar dör

Varför musungar dör

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 09:26 CET

Den största andelen däggdjur som används inom biomedicinsk forskning är möss och musuppfödning är en viktig del av försöksdjursanvändning. Det är vanligt att enskilda musungar eller hela kullar dör, det påverkar försöksplanering då det skapar osäkerhet kring hur många djur som finns för forskning. Elin Weber, SLU i Skara, har i en avhandling visat på faktorer som påverkar musungars överlevnad.

Komplicerat samspel bland sorkar i ett föränderligt skogslandskap

Komplicerat samspel bland sorkar i ett föränderligt skogslandskap

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:23 CET

Många faktorer påverkar sorkarters livsbetingelser. Magnusson undersöker i sin avhandling hur förändrad markanvändning, till följd av trakthyggesbruk, leder till biotopförlust för skogslevande arter och påverkar artsammansättningen. Gamla, flerskiktade skogar har ersatts av unga, enkelskiktade monokulturer. I avhandlingen har tre cykliska sorkarter studerats i relation till trakthyggesbruket.

#pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

#pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:01 CET

Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pågår under våren rekryteringskampanjen #pluggahållbart för att locka fler studenter till några av de utbildningar som ger kompetens som efterfrågas inom de gröna näringarna.

Media-no-image

Pressinbjudan: Skånska landskapet som resurs för företagsutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:40 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inbjuder till ett endagskonvent kring landsbygds- och företagsutveckling med utgångspunkt i det skånska landskapet. Tid och plats är Flyinge kungsgård, måndagen den 9 februari 08.30-15.30.

Konkurrenskraftsutredningen presenteras i Alnarp
Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:55 CET

När unga vuxna väljer ekologisk mat kan det handla om en naturbaserad självterapeutisk åtgärd för att vinna välbefinnande. Den slutsatsen drar Elisabeth von Essen i en doktorsavhandling från SLU. Unga vuxna som väljer ekologiska råvaror i matlagningen använder kroppens relation till mat för att bättre hantera de påfrestningar och den osäkerhet som ofta karaktäriserar detta skede i livet.

Vätterrödingen straffas dubbelt av ett varmare klimat

Vätterrödingen straffas dubbelt av ett varmare klimat

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 10:23 CET

Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vätterrödingen något, men den hotas nu också av ett varmare klimat. Varma vintrar har nämligen gjort det svårare för rödingen att hitta föda, och det gäller både nykläckta yngel och större fiskar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.