Skip to main content

Taggar

SLU 602 lantbruksuniversitet 411 biologisk mångfald 339 naturvård 298 jordbruk 284 skog 251 arter 249 klimatpåverkan 245 miljöanalys 239 veterinärmedicin 168 livsmedel 79 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fiske 24 skogsbruk 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 forskning 17 hund 17 häst 16 miljöövervakning 12 hälsa 11 gris 11 miljö 11 utbildning 11 jakt 11 rovdjur 11 foder 11 älg 11 insekter 10 övergödning 10 mjölk 9 fiskodling 9 landskap 9 genetik 9 odling 9 klimat 9 varg 9 hav 9 fåglar 8 mjölkkor 8 kor 8 bioenergi 8 växtförädling 8 vilt 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 djur 8 Svenska artprojektet 7 ekosystem 7 växtskydd 7 ekonomi 7 torsk 7 vattenbruk 7 kulturarv 7 östersjön 7 förvaltning 7 mark 7 avel 7 vatten 7 ekosystemtjänster 6 böcker 6 växter 6 markanvändning 6 blåbär 6 natur 6 metan 6 växthusgaser 6 hållbar utveckling 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 landsbygdsdepartementet 6 lantbruk 6 ekologi 6 UDS 6 potatis 6 ArtDatabanken 6 rehabilitering 6 agrarhistoria 6 riksskogstaxeringen 6 nötkött 5 medicin 5 djursjukhus 5 djurskydd 5 landskapsanalys 5 giftfri miljö 5 veterinär 5 växthusgas 5 katt 5 klimatförändring 5 arbetsmiljö 5 skogshistoria 5 landskapsplanering 5 EU 5 universitetsdjursjukhuset 5 kadmium 5 vete 5 bär 5 företagande 5 husdjur 5 tillväxt 5 gran 4 beteende 4 avverkning 4 ko 4 lingon 4 mikroorganismer 4 arkitektur 4 djurhälsa 4 röding 4 samverkan 4 jord 4 livsmedelsförsörjning 4 metylkvicksilver 4 frukt 4 miljöpsykologi 4 turism 4 klimatförändringar 4 park 4 abborre 4 biologi 4 konst 4 fosfor 4 granbarkborre 4 biogas 4 lövsta 4 vhc 4 lax 4 sjukvård 4 CBM 4 biologisk bekämpning 4 landsbygdsutveckling 4 forskningscentrum 4 slakt 4 fattigdomsbekämpning 4 bekämpningsmedel 4 djurhållning 4 uppsala 4 skogsskador 4 energi 4 malaria 4 henrik ericsson 4 ultuna 4 odlad mångfald 4 mångfald 4 jämställdhet 4 ål 4 trädgårdsbruk 4 sorkfeber 4 inventering 3 försurning 3 biodiversitet 3 trädgårdsprodukter 3 fiskevård 3 baljväxter 3 politik 3 stadsplanering 3 mjölkko 3 genbank 3 virus 3 vildsvin 3 jägare 3 kulturhistoria 3 mjölkproduktion 3 afrika 3 kemisk ekologi 3 vattenkvalitet 3 miljömål 3 amerikansk hummer 3 får 3 naturresurser 3 grisar 3 kastrering 3 matsvinn 3 kvävenedfall 3 lustgas 3 bakterier 3 kväve 3 genus 3 marin miljö 3 växtskyddsmedel 3 nötköttsproducenter 3 hälsa friskvård stress 3 inavel 3 artportalen 3 fettsyror 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 antibiotika 3 doft 3 infrastruktur 3 kantzoner 3 fjärranalys 3 perenner 3 djursjukvård 3 stadsodling 3 grönsaker 3 rovfisk 3 fruktsamhet 3 förtjänstmedalj 3 eskil erlandsson 3 miljödepartementet 3 landskapsarkitekt 3 lo 3 landskapsutveckling 3 historia 3 hästar 3 balsgård 3 tall 3 laserskanning 3 zoonos 3 trädförädling 3 sjukdom 3 hänsyn 3 bok 3 fjärilar 3 nötkreatur 3 älgjakt 3 invasiva arter 3 växtfysiologi 3 lamm 3 skogsskada 3 trädgårdsodling 3 kungsörn 3 livsmedelssäkerhet 3 rödlista 3 kemi 3 innovation 3 restvärme 3 köttproduktion 3 plantering 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 björn 3 våtmarker 3 sportfiske 3 övergödning av vattendrag 2 olycksfall 2 utemiljö 2 vindkraft 2 salix 2 Alnarp 2 arktis 2 naturhänsyn 2 bioteknik 2 taxonomi 2 fjäderfä 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 växtbioteknik 2 future forests 2 cancer 2 ipm 2 marin 2 arbetsliv 2 burkina faso 2 vattenförsörjning 2 stärkelse 2 gmo 2 svartrost 2 forest 2 entreprenörskap 2 hormonstörande ämnen 2 musik 2 naturresurstillgångar 2 rekreation 2 etiopien 2 Biodiverse 2 planering 2 strömstad 2 värphöns 2 havre 2 företagsledning 2 pris 2 kraftfoder 2 naturvägledning 2 biobränsle 2 jens häggström 2 pollinering 2 naturupplevelser 2 parasiter 2 savann 2 travhäst 2 Partnerskap Alnarp 2 friluftsliv 2 universitet 2 skattningsmetod 2 låginkomstländer 2 stadsträd 2 spindeltråd 2 dricksvatten 2 bärprognos 2 policy 2 plast 2 biologisk kontroll 2 renskötsel 2 immunförsvar 2 bröd 2 skötsel 2 naturliga fiender 2 skadegörare 2 jordbrukslandskap 2 etologi 2 allergi 2 åsa rising 2 protein engineering 2 djurpark 2 arbete 2 miljögifter 2 skåne 2 honung 2 samer 2 slakteri 2 rennäring 2 sjukdomar 2 nöt 2 hästsjukvård 2 hortikultur 2 stubbar 2 miljöstöd 2 räv 2 design 2 feromoner 2 vetenskapsrådet 2 vattenmiljö 2 fastighet 2 biodiesel 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 butikssvinn 2 pristagare 2 hedersdoktor 2 skara 2 restprodukter 2 contortatall 2 naturunderstödd rehabilitering 2 åkermark 2 medborgarforskning 2 avloppsslam 2 dikor 2 alzheimer disease 2 fiskfett 2 hälsa. rehabilitering 2 skogsskötsel 2 blåbärsprognos 2 studenter 2 utsläpp 2 professorsinstallation 2 trav 2 frukt och grönt 2 stad 2 habitat 2 folkhälsa 2 ensilage 2 blomning 2 sötvatten 2 landsbygdsprogram 2 diabetes 2 rävens dvärgbandmask 2 järv 2 lantbrukets djur 2 kvicksilver 2 sorkar 2 ekologisk produktion 2 växtbiologi 2 matförgiftning 2 vårtecken 2 biodling 2 gödsel 2 ehec 2 blommor 2 asätare 2 fältkrassing 2 arkeologi 2 svedjebränning 2 grovfoder 2 kulturväxter 2 hållbarhet 2 grisproduktion 2 miljötrender 2 käringtand 2 snöleopard 2 forskningsinfrastruktur 2 lustgassänka 2 svamp 2 global 2 höstvete 2 ägg 2 mink 2 Almedalen 2 förädling 2 ledarskap 2 markberedning 2 professorsföreläsningar 2 myggor 2 kålväxter 2 kvävefixering 2 skogsmästare 2 fiskeförvaltning 2 ekologisk odling 2 app 2 bladlöss 2 grundskola 2 bakterie 2 tvärvetenskap 2 kompetens 2 interreg 2 läkemedel 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 stress 2 cap 2 växtforskning 2 mossor 2 mehg 2 havsmiljö 2 landsbygd 2 utfodring 2 kraftledningsgator 2 vattendrag 2 smådjur 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 unghästprojektet 2 sesamin 2 välfärd 2 predation 2 lika villkor 2 bin 2 nötköttsproduktion 2 fånggröda 2 djuromsorg 2 forskningsfartyg 2 trädgårdsnäring 2 attityder 2 dödlighet 2 husdjursagronom 1 säker mat 1 compex landscapes 1 hotad 1 planerare 1 pests 1 röjning 1 sortval 1 hajar 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 konstgjord befruktning 1 björk 1 odlingsresultat 1 mellanskarv 1 klimateffekt 1 hälsokost 1 arktiskt 1 galtvaccination 1 lipononsyra 1 dt 1 hälsa friskvård 1 samråd 1 europa 1 galtlukt 1 bilddiagnostik 1 vattensork 1 radionuklider 1 parasit 1 export 1 forskare 1 marit gorvy 1 srtormfällda träd 1 syrsor 1 zygomyceter 1 medicinsk forskning 1 skogsdata 1 grodor 1 skogskadegörare 1 offentlig marknad 1 drönare 1 kolbalans 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 metodutveckling 1 höstförsök 1 econwelfare 1 äppelforskning 1 kalvar 1 kvävegödselmedel 1 kissa 1 scintigrafi 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 myxomatös mitralisklaffdegeneration 1 byggnadsmaterial 1 öppet campus 1 stadsutveckling 1 potatisförädling 1 margareta uhlhorn 1 handel 1 frystorkning 1 doftämnen 1 träd 1 spannmålssorter 1 Visa alla taggar
Fredade områden fungerar som fristad för hummern

Fredade områden fungerar som fristad för hummern

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 11:52 CEST

På måndag startar årets hummersäsong, men med nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Studier av fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU Aqua har genomfört provfisken i hummerfredningsområdet Kåvra norr om Lysekil. Preliminära resultat visar att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området jämfört med två närliggande områden.

Öppet campus i Alnarp 24 september

Öppet campus i Alnarp 24 september

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:23 CEST

23 snöleoparder har visat hur de lever

23 snöleoparder har visat hur de lever

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:39 CEST

Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är Örjan Johansson, som har tillbringat mer än tusen dygn i de mongoliska bergen. Nu lägger han fram sin doktorsavhandling vid SLU.

Media no image

Hållbart gösfiske i fler stora sjöar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 11:13 CEST

Gösen är en populär matfisk, den är uppskattad av fritidsfisket och ekonomiskt viktig för yrkesfisket. Mest gös fångar yrkesfisket i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I samtliga dessa sjöar är detta gösfiske nu MSC-certifierat.

Landsbygdsomvandling och urbanisering i fokus på internationell SLU-konferens

Landsbygdsomvandling och urbanisering i fokus på internationell SLU-konferens

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 10:49 CEST

Familjejordbruk är ryggraden för matproduktionen i låginkomstländerna. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) står småbönder för 80 % av livsmedelsförsörjningen i Asien och Afrika söder om Sahara. 20–21 september samlas drygt 260 internationella forskare, doktorander, studenter och experter på SLU Ultuna för att diskutera hur småbönder kan bli effektivare och lyftas ur fattigdom.

Media no image

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:34 CEST

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens budgetproposition byggas upp fram till 2020, och sedan permanentas.

Media no image

Växtnamn som kan uppfattas stötande byts ut

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 13:24 CEST

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, har beslutat att byta ut ett par sedan länge väletablerade växtnamn, som i dag kan uppfattas som stötande. Incitamentet till de nu föreslagna ändringarna kommer från handeln . SKUD föreslår nu att de svenska växtnamnen judekörs och vandrande jude ersätts med de officiella namnen japansk lykta resp skvallerreva.

Tusentals elever hjälper forskare förstå hösten

Tusentals elever hjälper forskare förstå hösten

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 10:55 CEST

I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Nu har över 15 000 skolelever anmält sig till att hjälpa forskare från bl a SLU i det landsomfattande massexperimentet Höstförsöket. Målet är att dokumentera höstlövens utveckling för att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringen påverkar när hösten börjar och slutar för olika träd.

Så traktoriserades Sverige

Så traktoriserades Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 09:57 CEST

Idag är traktorn en självklar del i det helt mekaniserade lantbruket, och kanske också själva sinnebilden för det. Men hur gick det egentligen till under den tid då traktorer och motorplogar började säljas i Sverige för omkring ett sekel sedan? Och vad fanns det för skillnader mellan svensktillverkade och importerade maskiner? Om detta berättar Per Thunström i en avhandling från SLU.

Samarbete mellan fiskare och forskare ska rädda akut utrotningshotad val

Samarbete mellan fiskare och forskare ska rädda akut utrotningshotad val

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 09:05 CEST

Den mexikanska Vaquita-tumlaren är världens mest utrotningshotade val. Forskare uppskattar att det i juni 2017 fanns mindre än 30 individer kvar. Det största hotet mot Vaquitan är att den ofta fångas som bifångst vid nätfiske. I jakten på alternativa fiskemetoder som kan rädda valen tar mexikanska forskare och fiskare nu hjälp av SLU:s experter på redskapsutveckling.

Media no image

Blåfenad tonfisk märks med sändare på västkusten

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 07:20 CEST

Inom kort drar WWF, SLU Aqua och Sportfiskarna igång ett unikt märkningsprojekt av blåfenad tonfisk på västkusten. Cirka 20 blåfenade tonfiskar ska fångas med spö och märkas med elektroniska sändare under en period av två veckor. Starten sker i helgen 9-10 september i Lysekil.

Nya råd om jäst som proteinkälla i fiskfoder

Nya råd om jäst som proteinkälla i fiskfoder

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 13:31 CEST

Bagerijäst som vuxit på restprodukter är ett bra proteinfoder vid odling av regnbåge, och kan ersätta 40 procent av det fiskmjöl som används idag. Vid högre andel kan tillväxten försämras och orsaken tycks delvis vara blodbrist, vilket troligen hänger samman med jästens stora innehåll av DNA och RNA. Det är ett av resultaten i en avhandling av David Huyben från SLU.

Pressinbjudan: Välkommen till SLU:s 40-årsfirande!

Pressinbjudan: Välkommen till SLU:s 40-årsfirande!

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 09:22 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet fyller 40 år som universitet och detta firas under några veckor i höst med olika evenemang och aktiviteter, både för allmänhet, studenter och medarbetare. Firandet sker främst på SLU:s största orter: Alnarp, Skara, Umeå och Ultuna, men även SLU Aqua i Drottningholm öppnar sina dörrar. Firandet avslutas högtidligt med doktorspromotionen i Uppsala den 7 oktober.

Media no image

Välkommen till invigningen av SLU-utställningen Vattnet kommer!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 13:23 CEST

I höst visas en utställning i Ulls hus, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, om stigande havsnivåer – Vattnet kommer! Välkommen att vara med vid invigningen på plan 2, fredag den 8 september kl 14:30. Utställningen visar på landskapsförändringar, förhållningssätt och strategier i förhållande till ett hav som stiger.

Om klimatförändringar i nya Miljötrender från SLU

Om klimatförändringar i nya Miljötrender från SLU

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 08:00 CEST

Det finns en hel del kunskap som stöd både för att mota och möta ett förändrat klimat. I senaste numret av Miljötrender från SLU läser du bl.a om: framtidens Östersjö, skogens klimatnytta, naturliga myrars klimatpåverkan, hur jordbruket möter ökad torka och väta och om näringsfattigare arktiska vatten. Läs också om hur man med konstnärliga metoder kan vidga kunskapen om kommande klimatförändringar

SLU:s förtjänstmedaljer 2017 till Myrdal, Waldenström och Röös

SLU:s förtjänstmedaljer 2017 till Myrdal, Waldenström och Röös

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:37 CEST

I samband med årets promotionshögtid den 7 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Janken Myrdal. Förtjänstmedaljen i guld går till universitetslektor Cecilia Waldenström, medan förtjänstmedaljen i silver går till biträdande universitetslektor Elin Röös.

Terrängtransport med virke kan leda till markpackning också på steniga marker

Terrängtransport med virke kan leda till markpackning också på steniga marker

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 10:33 CEST

Idag trafikeras skogsmark året om på grund av industrins efterfrågan på färsk skogsråvara, och den trafikeras därmed även under blötare perioder när den är känslig för markpackning och spårbildning. Nu har SLU och Skogforsk undersökt efftekterna på marken av terrängtransporter med virke, och visar att markens porvolym och vattenledningsförmåga är markant lägre i hjulspår än i marken intill.

Ny podcast från SLU: Shaping our food

Ny podcast från SLU: Shaping our food

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 10:09 CEST

Hur hindrar man en extra lurig svamp från att angripa växten? Går det att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar? Hur gör forskarna när de förändrar generna i växter och djur? Och var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart att förändra? Det är några av frågorna som SLU-podden Shaping our food reder ut i intervjuer med forskare. Nu finns de första avsnitten att lyssna på.

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 11:15 CEST

SLU har fått i uppdrag av regeringen att bygga ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Nu vill vi ha förslag på vad det nya fartyget ska heta.

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 09:14 CEST

Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral världssuccé. Nu ska en forskargrupp från SLU ta redan på varför älgarna är vita. Genom att jämföra arvsmassan hos vita och bruna älgar räknar de med att kunna hitta det muterade anlag som ger vit päls.