Skip to main content

Taggar

SLU 614 lantbruksuniversitet 421 biologisk mångfald 343 naturvård 301 jordbruk 285 arter 254 skog 253 klimatpåverkan 248 miljöanalys 240 veterinärmedicin 170 livsmedel 80 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fisk 24 fiske 24 landskapsarkitektur 23 forskning 17 hund 17 häst 16 miljöövervakning 12 gris 11 utbildning 11 rovdjur 11 älg 11 foder 11 hälsa 11 miljö 11 jakt 11 övergödning 10 insekter 10 klimat 9 varg 9 odling 9 genetik 9 mjölk 9 landskap 9 hav 9 fiskodling 9 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 kor 8 växtförädling 8 vilt 8 djur 8 fåglar 8 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 förvaltning 7 växtskydd 7 ekosystem 7 mark 7 östersjön 7 ekonomi 7 torsk 7 kulturarv 7 mat 7 vatten 7 avel 7 UDS 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 6 böcker 6 växthusgaser 6 företagande 6 natur 6 rehabilitering 6 landsbygdsdepartementet 6 lantbruk 6 ekologi 6 agrarhistoria 6 ekosystemtjänster 6 metan 6 växter 6 hållbar utveckling 6 potatis 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 markanvändning 6 klimatförändring 5 miljöpsykologi 5 växthusgas 5 vete 5 veterinär 5 bär 5 universitetsdjursjukhuset 5 skogshistoria 5 djurskydd 5 landskapsplanering 5 nötkött 5 medicin 5 katt 5 giftfri miljö 5 kadmium 5 djursjukhus 5 husdjur 5 EU 5 landskapsanalys 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 biologi 4 avverkning 4 röding 4 jämställdhet 4 landsbygdsutveckling 4 jord 4 konst 4 livsmedelsförsörjning 4 malaria 4 djurhållning 4 henrik ericsson 4 turism 4 ultuna 4 beteende 4 mångfald 4 biogas 4 ko 4 uppsala 4 park 4 bekämpningsmedel 4 fosfor 4 skogsskador 4 mikroorganismer 4 samverkan 4 frukt 4 djurhälsa 4 forskningscentrum 4 lingon 4 metylkvicksilver 4 trädgårdsbruk 4 abborre 4 lax 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 biologisk bekämpning 4 ål 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 gran 4 lövsta 4 slakt 4 vhc 4 arkitektur 4 sorkfeber 4 klimatförändringar 4 energi 4 odlad mångfald 4 eskil erlandsson 3 baljväxter 3 landskapsarkitekt 3 zoonos 3 björn 3 genus 3 artportalen 3 fettsyror 3 restvärme 3 bakterier 3 växtfysiologi 3 inavel 3 älgjakt 3 nötköttsproducenter 3 djursjukvård 3 hänsyn 3 infrastruktur 3 miljömål 3 mjölkproduktion 3 doft 3 fiskevård 3 tall 3 inventering 3 förtjänstmedalj 3 kvävenedfall 3 lamm 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 afrika 3 hästar 3 landskapsutveckling 3 matsvinn 3 livsmedelssäkerhet 3 kemisk ekologi 3 får 3 kväve 3 köttproduktion 3 rödlista 3 politik 3 historia 3 lustgas 3 sportfiske 3 lo 3 grönsaker 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 fjärranalys 3 miljödepartementet 3 vattenkvalitet 3 trädgårdsodling 3 grisar 3 invasiva arter 3 jägare 3 biodiversitet 3 kemi 3 trädförädling 3 naturresurser 3 trädgårdsprodukter 3 kantzoner 3 stadsodling 3 växtskyddsmedel 3 bok 3 marin miljö 3 sjukdom 3 perenner 3 kastrering 3 hälsa friskvård stress 3 nötkreatur 3 genbank 3 innovation 3 fjärilar 3 laserskanning 3 fruktsamhet 3 rovfisk 3 mjölkko 3 amerikansk hummer 3 kungsörn 3 försurning 3 balsgård 3 plantering 3 skogsskada 3 virus 3 stadsplanering 3 vildsvin 3 antibiotika 3 våtmarker 3 kulturhistoria 3 professorsföreläsningar 2 mink 2 immunförsvar 2 policy 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 vindkraft 2 sorkar 2 växtbiologi 2 arbetsliv 2 Biodiverse 2 djuromsorg 2 skåne 2 ekologisk odling 2 slakteri 2 landsbygdsprogram 2 käringtand 2 svedjebränning 2 alzheimer disease 2 ledarskap 2 forskningsinfrastruktur 2 stad 2 ipm 2 taxonomi 2 strömstad 2 miljöstöd 2 fånggröda 2 parasiter 2 ensilage 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 biologisk kontroll 2 Partnerskap Alnarp 2 interreg 2 miljögifter 2 naturliga fiender 2 savann 2 sjukdomar 2 fastighet 2 grisproduktion 2 dikor 2 olycksfall 2 planering 2 fiskfett 2 honung 2 burkina faso 2 dödlighet 2 välfärd 2 växtforskning 2 sötvatten 2 lika villkor 2 travhäst 2 bin 2 matförgiftning 2 ägg 2 höstvete 2 sesamin 2 renskötsel 2 trädgårdshistoria 2 stadsträd 2 salix 2 ekologisk produktion 2 restprodukter 2 vattenmiljö 2 skogsmästare 2 avloppsslam 2 lantbrukets djur 2 future forests 2 hedersdoktor 2 naturvägledning 2 asätare 2 blåbärsprognos 2 svartrost 2 fiskeförvaltning 2 hormonstörande ämnen 2 naturresurstillgångar 2 trav 2 rekreation 2 cancer 2 järv 2 predation 2 design 2 biobränsle 2 frukt och grönt 2 naturupplevelser 2 habitat 2 låginkomstländer 2 skattningsmetod 2 mehg 2 arbete 2 friluftsliv 2 universitet 2 bärprognos 2 jordbrukslandskap 2 kvävefixering 2 etologi 2 allergi 2 skadegörare 2 samer 2 hästsjukvård 2 hållbarhet 2 hortikultur 2 stubbar 2 nöt 2 svamp 2 folkhälsa 2 biodling 2 kulturväxter 2 miljötrender 2 lustgassänka 2 blommor 2 butikssvinn 2 läkemedel 2 markberedning 2 havsmiljö 2 contortatall 2 havre 2 fältkrassing 2 smådjur 2 utfodring 2 vetenskapsrådet 2 växtbioteknik 2 värphöns 2 arkeologi 2 hälsa. rehabilitering 2 feromoner 2 åsa rising 2 attityder 2 fjäderfä 2 pristagare 2 kvicksilver 2 skötsel 2 vattenförsörjning 2 landsbygd 2 pris 2 övergödning av vattendrag 2 bioteknik 2 skara 2 blomning 2 bladlöss 2 tvärvetenskap 2 företagsledning 2 grovfoder 2 Alnarp 2 åkermark 2 ehec 2 naturunderstödd rehabilitering 2 global 2 snöleopard 2 bakterie 2 myggor 2 medborgarforskning 2 naturhänsyn 2 stärkelse 2 gmo 2 forest 2 etiopien 2 mossor 2 musik 2 marin 2 skogsskötsel 2 entreprenörskap 2 plast 2 kraftledningsgator 2 pollinering 2 cap 2 jens häggström 2 utsläpp 2 bröd 2 räv 2 rennäring 2 studenter 2 spindeltråd 2 vattendrag 2 vårtecken 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 biodiesel 2 professorsinstallation 2 gödsel 2 diabetes 2 förädling 2 grundskola 2 app 2 stress 2 landsbygdsutcveckling 2 forskningsfartyg 2 trädgårdsnäring 2 grön infrastruktur 2 unghästprojektet 2 kålväxter 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kompetens 2 utemiljö 2 dricksvatten 2 kraftfoder 2 nötköttsproduktion 2 djurpark 2 arktis 2 brasan 1 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 globala målen 1 akvatiska resurser 1 styrelseordförende 1 mejeri 1 jägmästare 1 täkt 1 glesbygd 1 urbana miljöer 1 östrogen 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 spannmål 1 in 1 tävling 1 japansk encefalit 1 organic production 1 satellitdata 1 urskogar 1 lill-skansen 1 skyddade rovdjur 1 ecosystems 1 miljöbelastning 1 arktiskt 1 formas 1 björk 1 pollenallergi 1 lantbrukspolitik 1 europa 1 metodutveckling 1 proteinteknik 1 u-länder 1 stormen gudrun 1 tillman 1 dt 1 galtvaccination 1 cat friendly 1 konstgjord befruktning 1 compex landscapes 1 arbetskraft 1 populärvetenskaplig bok 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 humlor 1 frystorkning 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 naturlig föryngring 1 it 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 vinbonde 1 3d structure 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 fjällen 1 tranor 1 potatisförädling 1 oljeväxter 1 Visa alla taggar
Syrsor näringsrikt troligtvis även för människor

Syrsor näringsrikt troligtvis även för människor

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:00 CET

Syrsor anses smakliga och har vid en näringsanalys ett mycket högt och intressant näringsvärde för människa. Insekter är ett livsmedel som är väletablerat i många länder men som i princip inte alls äts i andra, däribland Sverige. En ny studie från SLU drar slutsatsen att syrsor kan vara ett bra fodermedel till grisar och troligtvis därför också ett bra livsmedel för människa.

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:42 CET

Vid en kalavverkning stryps tillgången på energi för de svampar som lever i symbios med träd. Vanliga arter kommer tillbaka, men förändringar i svampsamhällenas artsammansättning finns kvar efter 50 år, enligt en avhandling från SLU. Att spara dungar av träd kan vara ett sätt att bevara delar av svampsamhället i ett område.

Media no image

SLU-forskare får EU-miljoner

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:49 CET

Ett svenskt forskningsprojekt lett av professor Ulf Magnusson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett av tio projekt som får mångmiljonbidrag ur EU-programmet JPIAMR, vars syfte är att minska antibiotikaresistens.

Pressinbjudan: Agroforestry ger ökad matproduktion och bättre miljö
Branschdag skapar kontakter inom den gröna näringen
Både bävrars och människors fördämningar påverkar miljön, men ibland på olika sätt

Både bävrars och människors fördämningar påverkar miljön, men ibland på olika sätt

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 08:30 CET

För att gynna naturvården rivs konstgjorda dammar i vattendrag runt om i världen, men samtidigt byggs det andra dammar av återinplanterade bävrar. Spelar det då någon roll för miljön vem som har anlagt fördämningarna? Ja, i vissa avseenden, men inte i andra, svarar SLU-forskare som har utvärderat den forskning som har gjorts. Studien har betydelse för bäverförvaltningen i många länder.

Bladytans pusselbitsformade cellskikt får sin förklaring

Bladytans pusselbitsformade cellskikt får sin förklaring

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 13:40 CET

Cellerna i bladens ytskikt har oregelbundna former, vilket hjälper dem att låsa fast sig med varandra som pusselbitar för att bilda ett robust yttersta cellager. Vad som gör detta tillväxtmönster möjligt är omtvistat, men nu presenteras en tänkbar förklaring av ett internationellt forskarlag med basen vid SLU i Umeå.

Är varmare vårar förklaringen till att stenskvättor får färre och magrare ungar?

Är varmare vårar förklaringen till att stenskvättor får färre och magrare ungar?

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 13:12 CET

Kurvorna pekar nedåt för stenskvättorna i jordbrukslandskapet utanför Uppsala. De senaste 25 åren har ungarna blivit magrare, färre ungar överlever och antalet häckande par har minskat. Förklaringen verkar inte vara att stenskvättan har problem med att anpassa sig till tidigare vårar. Allt pekar mot att något annat har blivit sämre ur stenskvättans synvinkel. Troligtvis är orsaken matbrist.

Oväntad klimateffekt i 40-årig studie av samspelet mellan en växt och två insekter

Oväntad klimateffekt i 40-årig studie av samspelet mellan en växt och två insekter

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 11:41 CET

Efter 40 års studier av tulkörtsbestånden på Tullgarn och samspelet med de två insekter som lever av dess frön har Christer Solbreck upptäckt ett märkligt mönster. Fram till mitten av 90-talet avgjorde årets väderlek hur stor fröproduktionen blev, men sedan förändrades systemet radikalt. Idag ser vi kraftiga svängningar med toppar och dalar vartannat år, vilket troligen beror på ett ändrat klimat.

​​Johan Rockström Årets SLU-alumn 2017

​​Johan Rockström Årets SLU-alumn 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 11:15 CET

Johan Rockström får utmärkelsen Årets SLU-alumn för sitt omfattande engagemang i globala miljö- och hållbarhetsfrågor. Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholms Resilienscenter (SRC) vid Stockholms universitet. Han tog mark- växtagronomexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet 1991.

SLU-studie visar hur renkalvar kan skyddas från björn

SLU-studie visar hur renkalvar kan skyddas från björn

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:26 CET

SLU har tillsammans med renskötare utvärderat olika metoder att skydda renkalvar mot björn. Varken kalvning i hägn eller områdesinriktad jakt visade sig vara någon universalmetod som fungerar överallt, och insatserna kräver stort engagemang från samebyn. Rapporten föreslår ett flexibelt ersättningssystem baserat på mängden björn i ett område, och där valet av åtgärder görs lokalt.

Media no image

Både transport och diet påverkar häst inför travlopp

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 13:42 CET

Hos varmblodstravare som åkt transport i tio mil innan ett simulerat lopp påverkades energiomsättningen i riktning mot mer fettförbränning jämfört med om de inte hade åkt transport innan loppet. Det visar en studie gjord vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hästar transporteras ofta i samband med tävling men trots det finns inga tidigare studier av hur detta påverkar hästar vid prestation.

Rekordlåga fångster av gös i norra Roslagen

Rekordlåga fångster av gös i norra Roslagen

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:27 CET

SLU Aquas provfiske vid Galtfjärden i Roslagen visar en fortsatt minskning av gös i området. I år fångades färre än en gös per nät, jämfört med runt 5-6 gösar per nät för tio år sedan. Dessutom är gösarna små och långt ifrån könsmogna. En hårdare reglering av fisket skulle sannolikt gynna gösbeståndet och på sikt även fisket.

Fysisk funktionsnedsättning och dåligt humör hos katter med artros

Fysisk funktionsnedsättning och dåligt humör hos katter med artros

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:19 CET

Att slå fast att en katt lider av artros kan vara svårt för en veterinär, bl.a. för att katter är experter på att maskera symptom på sjukdom. Ett bra hjälpmedel är en tryckmätningsmatta som visar om katten belastar tassarna på ett avvikande sätt när den går, enligt en avhandling från SLU. Underlaget för diagnos och behandling förbättras av ett frågeformulär som visar hur katten beter sig i hemma.

Svartrostangrepp på vete i Uppland tyder på att en besegrad fiende är tillbaka

Svartrostangrepp på vete i Uppland tyder på att en besegrad fiende är tillbaka

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 10:11 CET

Svartrost har länge setts som en veteodlingens böldpest – en tidigare fruktad skadegörare som har oskadliggjorts och inte längre behöver uppmärksammas. Sommaren 2017 upptäcktes dock ett stort utbrott i Uppland, och svampen befaras nu ha återkommit till Sverige.

Bananflugehonans sexferomon avslöjat – kan förstöra smaken på ett glas vin

Bananflugehonans sexferomon avslöjat – kan förstöra smaken på ett glas vin

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:35 CET

Bananflugan är ett av vetenskapens viktigaste modelldjur. Nu visas det för första gången att honorna utsöndrar ett arteget sexualferomon som lockar flygande artfränder på långt håll. Dessutom är människor så känsliga för flugferomonet att en fluga kan förstöra ett glas vin. En framtida praktisk tillämpning är att feromoner kan användas för att bekämpa den närbesläktade och fruktade suzukii-flugan.

Kalvstudie banar väg för nya läkemedel mot lunginflammation hos kalvar och barn

Kalvstudie banar väg för nya läkemedel mot lunginflammation hos kalvar och barn

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:09 CET

Vid en kartläggning av vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus har en SLU-ledd forskargrupp gjort upptäckter som kan bidra till utveckling av nya typer av behandlingar. Studien är intressant även för humansjukvården, då spädbarn som smittas av ett närbesläktat virus ibland drabbas av svår lunginflammation som kan utvecklas till barnastma.

Nedbrytning i frusen mark kan påverka klimatet

Nedbrytning i frusen mark kan påverka klimatet

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 11:21 CEST

De modeller som används för att beräkna hur ett varmare klimat förändrar omsättningen av markens kolförråd utgår från att processerna avstannar när marken är frusen. Detta är fel. Mikrobernas förmåga att bryta ned markens kolförråd under vintern är avsevärt större än man tidigare trott. Det visar en ny SLU-ledd studie. Och det har stor betydelse om det är –3 °C i stället för –4 °C i marken.

Media no image

Explosionsartad ökning av invasiv fiskart i Stockholms skärgård

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 07:35 CEST

SLU Aquas provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den invasiva, främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. När provfisket avslutades hade fler än 1800 svartmunnade smörbultar fångats totalt i år, vilket är mer än sex gånger så många som vid fjolårets fiske.

Blädning bättre för baggar

Blädning bättre för baggar

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 14:36 CEST

Skogslevande skalbaggar skulle gynnas av att mer skog sköttes med hyggesfria metoder. Metoden Joelsson undersökt är blädning. Blädningsskogen innehöll en mix av arter, både sådana som är vanliga i brukad skog (ofta hittade på hyggen och i gallringsskogar), och sådana som är knutna till mer naturlig skog. Blädningsskogarna hamnar alltså lite "mitt emellan" när det kommer till artsammansättningen.