Taggar

SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 11:59 CEST

Sex betydelsefulla forskare blir hedersdoktorer vid SLU i år. Det står klart när universitetets fyra fakulteter har utsett sina hedersdoktorer.

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 13:22 CEST

Jämn och snabb uppkomst bäddar för god tillväxt och hög skörd i salixplanteringar, och därför är det viktigt att välja sticklingar med omsorg och att plantera dem på rätt sätt. Om detta berättar Stina Edelfeldt i en avhandling från SLU. Att plantera sticklingar liggande och att använda klena sticklingar ökar t.ex. risken för luckiga bestånd. Och kvävegödsling kan gynna ogräsen mer än salixen.

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:10 CEST

The genome of the parasite that is causing clubroot disease on several agricultural and horticultural crops is now released. The new knowledge will hopefully be useful to develop better diagnostic methods, breeding strategies and elucidating the biology of this unique plant pathogen group.

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:00 CEST

Nu är arvsmassan (genomet) hos den skadegörare som orsakar klumprotsjuka på kål- och oljeväxter kartlagd. Kunskapen kan komma att gynna utvecklingen av diagnostiska verktyg i fält, öka förståelsen för organismens biologi samt underlätta växtförädlingen.

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:30 CEST

Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte. Exempelvis har fisken fått mindre könskörtlar och levern, ämnesomsättningen, saltbalansen och immunförsvaret har påverkats. Ytterligare studier krävs för att klargöra orsakerna.

Media-no-image

15 miljoner till Svenska artprojektet

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:16 CEST

Artdatabanken vid SLU får 15 miljoner kronor ur regeringens vårbudget, till Svenska artprojektet. – Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och Artdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Lite växthusgaser från rätt skött kompost

Lite växthusgaser från rätt skött kompost

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 09:00 CEST

Vid kompostering kan utsläppen av växthusgaserna metan och lustgas vara allt från försumbara till stora. Evgheni Ermolaev från SLU visar i sin doktorsavhandling att utsläppens storlek beror på hur komposten sköts och att kompostens vattenhalt är den faktor som påverkar utsläppen mest.

SLU söker samverkan för att förstärka äppelförädling
Äggskalet kan avspegla hönornas stressnivå och välfärd

Äggskalet kan avspegla hönornas stressnivå och välfärd

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 10:13 CEST

Det finns många olika metoder för att bedöma hur värphönsen mår och nu har Malin Alm jämfört dem i sitt doktorsarbete vid SLU. En metod som visade sig ha stor potential var att bedöma hur äggskalet såg ut, men flera metoder bör användas för att ge en enhetlig bild.

Skillnad på skogsbrand och skogsbrand för brand- och svedjenäva

Skillnad på skogsbrand och skogsbrand för brand- och svedjenäva

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 09:00 CEST

Idag används naturvårdsbränning för att gynna brandnäva och svedjenäva, våra enda brandberoende växter, men alla bränder har inte lika god effekt. Fokus bör ligga på näringsrika marker, humusskiktet ska brinna ned ordentligt och bränningen bör inte göras för tidigt på säsongen. Detta visar Lotta Risberg i en avhandling från SLU.

Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning

Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 09:00 CEST

Att bekämpa kvickrot mekaniskt, utan bekämpningsmedel, kräver mycket diesel, men det går att minska energiförbrukningen. Ett sätt är att bara använda upprepad stubbearbetning när det verkligen behövs, t.ex. då växtperioden efter skörd är lång och gynnsam för kvickroten. Mellangrödors förmåga att konkurrera med kvickrot skulle också kunna utnyttjas i kombination med mekanisk bekämpning.

Media-no-image

Fördubblad häststam förklarar ökande mullhalter i svensk åkermark

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 11:07 CEST

Under de senaste två årtiondena har mullhalten i svensk åkermark ökat på grund av en ökad odling av fleråriga vallar. Mullhalten är avgörande för markens bördighet, men en ökad inbindning av organiskt kol i marken motverkar också utvecklingen mot ett varmare klimat. Överskottet av hö konsumeras av en växande svensk häststam, som alltså ger fördelar för både åkermark och klimat.

Media-no-image

Hårt tryck på Nordens skogar

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 12:52 CEST

Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid.

Pressinbjudan: Landskapslaboratoriets dag i Alnarp
Media-no-image

Lönsamt för samhället stoppa gris-MRSA vid gränsen

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 09:00 CEST

Svensk humansjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats, och visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamma om risken för införsel av LA-MRSA via andra kanaler än importerade avelsgaltar är liten.

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:18 CEST

Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.

Media-no-image

Lägre lön för de syskon som väljer jordbruk eller fiske

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:00 CEST

Hur stor är skillnaden i inkomst för barn till lantbrukare och fiskare om de väljer samma yrke som sina föräldrar jämfört med om de väljer en annan karriär? Svaret är att de tjänar ca 25 procent mindre än om de valt ett annat arbete, enligt en studie från AgriFood Economics Centre.

Media-no-image

​Fascinerande Växters Dag 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:54 CEST

Fascinerande växters dag infaller i dag den 18:e maj och är ett återkommande internationellt arrangemang som först lanserades 2012 av forskare inom ämnesområdet växtbiologi. Under den här veckan ordnar universiteten i Lund, Uppsala och Umeå tillsammans med SLU, aktiviteter som man kan besöka. Syftet är att sätta växterna i rampljuset och påminna om växternas betydelse för samhället.

Ny kunskap om snöleopardernas matvanor kan bidra till att skydda arten

Ny kunskap om snöleopardernas matvanor kan bidra till att skydda arten

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 08:30 CEST

En av de viktigaste orsakerna till att snöleoparden är hotad är att den äter tamboskap, främst getter och får. Men det går att lindra konflikten och skydda snöleoparderna, enligt en nyligen publicerad studie av Örjan Johansson från SLU och hans kollegor. De djur som snöleoparderna tar är ofta de som har halkat efter hjorden – snöleoparderna föredrar egentligen vilda byten.

Media-no-image

Belgisk vallhund tycks ha genetiskt skydd mot diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-05-14 00:05 CEST

En genetisk samverkan som kan skydda belgiska vallhundar från att utveckla diabetes har upptäckts i ett projekt som leds av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Hos denna ras hittade forskarna en ny mekanism som reglerar sockerhalten i blodet, styrd av samverkande gener på två olika kromosomer.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.