Skip to main content

Taggar

SLU 671 lantbruksuniversitet 470 biologisk mångfald 372 naturvård 326 jordbruk 302 arter 275 skog 267 klimatpåverkan 264 miljöanalys 253 veterinärmedicin 184 livsmedel 81 trädgård 70 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fisk 25 fiske 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 18 häst 17 miljö 13 hälsa 13 utbildning 12 miljöövervakning 12 jakt 12 foder 11 rovdjur 11 gris 11 klimat 11 älg 11 övergödning 10 hav 10 insekter 10 landskap 9 varg 9 växtskydd 9 fiskodling 9 genetik 9 mjölk 9 djur 9 odling 9 vatten 9 nationalnyckeln 8 mjölkkor 8 bioenergi 8 ekosystemtjänster 8 fåglar 8 rehabilitering 8 växtförädling 8 vilt 8 mat 8 kor 8 djurvälfärd 8 katt 7 östersjön 7 lantbruk 7 vattenbruk 7 ekosystem 7 Svenska artprojektet 7 avel 7 mark 7 kulturarv 7 förvaltning 7 ekonomi 7 torsk 7 UDS 7 ekologi 7 veterinär 7 hållbar utveckling 6 universitetsdjursjukhuset 6 företagande 6 växter 6 metan 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 husdjursvetenskap 6 samverkan 6 växthusgaser 6 markanvändning 6 potatis 6 ArtDatabanken 6 nötkött 6 giftfri miljö 6 djursjukhus 6 böcker 6 riksskogstaxeringen 6 natur 6 landskapsanalys 5 landskapsplanering 5 bär 5 djurskydd 5 konst 5 arbetsmiljö 5 klimatförändring 5 EU 5 landsbygdsutveckling 5 kadmium 5 vete 5 medicin 5 skogshistoria 5 växthusgas 5 biologi 5 djurhållning 5 miljöpsykologi 5 tillväxt 5 husdjur 5 fattigdomsbekämpning 4 sjukvård 4 mikroorganismer 4 biologisk bekämpning 4 avverkning 4 park 4 granbarkborre 4 slakt 4 henrik ericsson 4 vhc 4 metylkvicksilver 4 miljömål 4 biogas 4 frukt 4 djurhälsa 4 trädgårdsbruk 4 odlad mångfald 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 malaria 4 röding 4 växtskyddsmedel 4 ko 4 ultuna 4 lingon 4 beteende 4 bekämpningsmedel 4 CBM 4 forskningscentrum 4 lövsta 4 stadsplanering 4 ål 4 historia 4 gran 4 livsmedelsförsörjning 4 jämställdhet 4 skogsskador 4 arkitektur 4 jord 4 djursjukvård 4 lax 4 fosfor 4 uppsala 4 turism 4 energi 4 sorkfeber 4 abborre 4 afrika 3 miljödepartementet 3 livsmedelssäkerhet 3 lustgas 3 infrastruktur 3 trädgårdsprodukter 3 företagsledning 3 kulturhistoria 3 fettsyror 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 växtbioteknik 3 stad 3 invasiva arter 3 medborgarforskning 3 björn 3 laserskanning 3 baljväxter 3 trädförädling 3 nötköttsproducenter 3 växtfysiologi 3 matsvinn 3 kemisk ekologi 3 marin miljö 3 kvävenedfall 3 restvärme 3 kungsörn 3 våtmarker 3 plantering 3 rödlista 3 ekologisk produktion 3 lo 3 genbank 3 doft 3 mjölkproduktion 3 förtjänstmedalj 3 nötkreatur 3 sjukdom 3 inavel 3 kväve 3 djuromsorg 3 hälsa friskvård stress 3 hållbarhet 3 renskötsel 3 landsbygd 3 virus 3 jordbrukslandskap 3 trädgårdsodling 3 hästar 3 fjärranalys 3 fruktsamhet 3 skogsskada 3 folkhälsa 3 genus 3 tall 3 artportalen 3 antibiotika 3 politik 3 grönsaker 3 Almedalen 3 fjärilar 3 mjölkko 3 rovfisk 3 balsgård 3 får 3 stadsodling 3 vildsvin 3 vattenkvalitet 3 amerikansk hummer 3 innovation 3 köttproduktion 3 älgjakt 3 grisar 3 inventering 3 kastrering 3 kantzoner 3 hänsyn 3 kemi 3 bok 3 biodiversitet 3 landskapsarkitekt 3 fiskevård 3 lamm 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 sportfiske 3 zoonos 3 stadsutveckling 3 diabetes 3 naturresurser 3 landskapsutveckling 3 försurning 3 bakterier 3 jägare 3 perenner 3 eskil erlandsson 3 gmo 2 cap 2 cancer 2 fiskfett 2 fastighet 2 contortatall 2 ägg 2 arbetsliv 2 mossor 2 plast 2 planering 2 övergödning av vattendrag 2 sesamin 2 globala målen 2 kålväxter 2 åsa rising 2 ipm 2 välfärd 2 sötvatten 2 biologisk kontroll 2 jens häggström 2 trädgårdshistoria 2 lustgassänka 2 hortikultur 2 dikor 2 mehg 2 Partnerskap Alnarp 2 matförgiftning 2 bladlöss 2 unghästprojektet 2 naturunderstödd rehabilitering 2 ensilage 2 skåne 2 växtforskning 2 käringtand 2 miljötrender 2 SLU Alnarp 2 skogsmästare 2 värphöns 2 policy 2 skattningsmetod 2 växtbiologi 2 åkermark 2 skadegörare 2 predation 2 asätare 2 smådjur 2 matförsörjning 2 stadsträd 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 future forests 2 forskningsfartyg 2 snöleopard 2 kvävefixering 2 blåbärsprognos 2 grön infrastruktur 2 butikssvinn 2 spindeltråd 2 salix 2 avloppsslam 2 ekologisk odling 2 kraftledningsgator 2 fiskeförvaltning 2 interreg 2 landsbygdsprogram 2 hästsjukvård 2 naturresurstillgångar 2 nötköttsproduktion 2 hormonstörande ämnen 2 honung 2 arkeologi 2 stärkelse 2 professorsföreläsningar 2 naturhänsyn 2 mink 2 burkina faso 2 entreprenörskap 2 svedjebränning 2 hälsa. rehabilitering 2 sorkar 2 arbete 2 lavar 2 skogsskötsel 2 dödlighet 2 professorsinstallation 2 pristagare 2 förädling 2 stubbar 2 lantbrukets djur 2 ledarskap 2 nöt 2 restprodukter 2 rennäring 2 bin 2 låginkomstländer 2 samer 2 etiopien 2 travhäst 2 utfodring 2 naturliga fiender 2 markberedning 2 etologi 2 biodling 2 pollinering 2 naturupplevelser 2 grundskola 2 taxonomi 2 vårtecken 2 feromoner 2 friluftsliv 2 olycksfall 2 global 2 vetenskapsrådet 2 allergi 2 pris 2 forest 2 fältkrassing 2 miljögifter 2 fånggröda 2 ehec 2 musik 2 läkemedel 2 fjäderfä 2 svamp 2 skötsel 2 dricksvatten 2 utemiljö 2 arktis 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 mikrobiologi 2 savann 2 protein engineering 2 Alnarp 2 parasiter 2 utsläpp 2 vetenskap 2 blomning 2 höstvete 2 habitat 2 kulturväxter 2 gödsel 2 vindkraft 2 blommor 2 app 2 kardiologi 2 forskningsprojekt 2 bilddiagnostik 2 strömstad 2 räv 2 skara 2 lammkött 2 miljöstöd 2 bärprognos 2 myggor 2 sjukdomar 2 naturvägledning 2 stress 2 havsmiljö 2 tvärvetenskap 2 grisproduktion 2 rekreation 2 bakterie 2 vattendrag 2 vattenförsörjning 2 biobränsle 2 universitet 2 frukt och grönt 2 studenter 2 hedersdoktor 2 svartrost 2 biodiesel 2 attityder 2 slakteri 2 trädgårdsnäring 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 djurpark 2 design 2 immunförsvar 2 kompetens 2 rävens dvärgbandmask 2 landsbygdsutcveckling 2 trav 2 kvicksilver 2 marin 2 bröd 2 lika villkor 2 alzheimer disease 2 forskningsinfrastruktur 2 havre 2 grovfoder 2 järv 2 trygghet 1 konstnär 1 kol 1 råg 1 västerås 1 mjöl 1 fastighetsutveckling 1 arbetskraft 1 integration 1 järnväg 1 beslutsunderlag 1 zygomyceter 1 öresundsregionen 1 musselmjöl 1 växtlistor 1 sustainable innovations 1 avgaser 1 grönsöö 1 fiskeripolitik 1 medicin och hälsa 1 kristianstad 1 tiger 1 sill 1 genforskning 1 björk 1 Grönland 1 öppet hus 1 klimatarbete 1 mälardalen 1 hampa 1 byggeri 1 tillgänglighet 1 biogasanläggning 1 trådlös 1 ek 1 livsmedelsindustri 1 livsmedelsindustrin 1 samhällsbyggnad 1 tillverkning 1 slutna odlingssystem 1 naturturism 1 omättade fettsyror 1 slott 1 skola 1 potatissjukdomar 1 gastronomi 1 utlysning 1 odontologi 1 malmö 1 laxodling 1 byggteknik 1 barnperspektiv 1 miljöpåverkan 1 potatisbladmögel 1 benbrott 1 Visa alla taggar

Använd hela växten – nya produkter för klimat och hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 08:20 CET

Ett nyligen startat projekt vid SLU i Alnarp kommer att använda delar av växter som i dag ratas för färskvarukonsumtion till att utveckla nya produkter som till exempel kan blandas in i bröd, vegetabiliska biffar, korvar, hamburgare, köttbullar, grytor, gratänger, röror, soppor med mera.

Krympande livsmiljöer kan ge ökad konkurrens mellan torsk och skrubbskädda i Östersjön

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 07:36 CET

Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön. Alessandro Orio vid SLU har undersökt hur arternas utbredning förändrats de senaste 40 åren. I sin avhandling visar han att dessa arter idag är mer koncentrerade till samma områden i södra Östersjön, vilket ökar konkurrensen om föda. Detta kan ha bidragit till torskens dåliga kondition under de senaste årtiondena.

Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 07:29 CET

Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att fiskar växer sämre i bruna sjöar. Detta kan leda till lägre produktion av fisk i svenska sjöar.

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 12:55 CET

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som orsakar skada på växter, ekonomi kring jordbruk, miljö och naturresurser samt landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor.

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:00 CET

Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. Gran, tall och ek hyser mer än tusen arter vardera visas i ny sammanställning från ArtDatabanken SLU. På grund av invasiva trädsjukdomar på alm och ask riskeras fortlevnaden för ett hundratal arter som är knutna till dessa trädslag. Även arter som blåbär och röllika är viktiga som värdväxter.

Pressinbjudan: Lansering av fiskodlingens nationella branschriktlinjer

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 09:10 CET

Den 27 mars i Uppsala presenterar Matfiskodlarna tillsammans med Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SLU Aquaculture och SWEMARC fiskodlingens nya nationella branschriktlinjer: Odlad med Omtanke.

Släppmingel för Tidskriften STAD nr 24: Vad hände efter Rosens röda matta?

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 11:26 CET

Vlora Makolli deltog i det uppmärksammade dialogprojektet Rosens röda matta i Malmö. Varför engagerade hon sig? Hur ser hon idag på möjligheten att vara med och påverka sin stad? Vlora Makolli är gäst när Tidskriften STAD släpper sitt nummer om medborgarengagemang på Form/Design Center den 12 mars. Hon intervjuas av Caroline Dahl, verksamhetsledare på tankesmedjan Movium som ger ut STAD.

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 14:51 CET

Att mata hundar med rått kött har blivit något av en trend, men det finns risker med detta. Det obehandlade kött som säljs som hundmat innehåller ofta mycket bakterier, enligt en ny undersökning. Hundar som just ätit sådant kött bör inte få slicka folk i ansiktet, skriver forskarna. Dessutom bör hundar inte utfodras med sådant kött i hushåll med spädbarn eller människor med nedsatt immunförsvar.

Fåglarna kommer allt tidigare, eller?

Fåglarna kommer allt tidigare, eller?

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 13:24 CET

Nu när det blev varmt i stora delar av landet redan i februari, har säkert många uppmärksammat de första vårtecknen, inte minst att flyttfåglar börjat återvända till våra breddgrader. Nu ska Fågelkalendern kartlägga om flyttfåglarna kommer tidigare på våren och lämnar landet senare på hösten genom att samla in fågelobservationer med hjälp av en ny mobil-app.

Brittiska konsumenter förlorare vid brexit – men lantbrukarna kan tjäna på utträdet

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 14:01 CET

När Storbritannien lämnar Europeiska unionen påverkas både lantbrukare, konsumenter och skattebetalare, framförallt i Storbritannien. Konsumenterna där kan räkna med högre matpriser, medan lantbrukarna kan få bättre betalt för det de producerar. Hur stora omfördelningarna blir beror på hur det slutliga avtalet om utträde ser ut.

SLU i topp tre i universitetsrankning

SLU i topp tre i universitetsrankning

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 09:18 CET

Sveriges lantbruksuniversitet rankas som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap. Det är organisationen QS som nu släpper World University Ranking-listan för år 2019. I kategorin Agriculture & Forestry toppas listan av Wageningen-universitetet i Nederländerna följt av Davis i Kalifornien, USA och därefter alltså SLU.

”Grön” utbildning gav ökad integration

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 08:30 CET

SLU i Alnarp har i samarbete med AF genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Programmet ökade deltagarnas kunskap om den svenska trädgårdsbranschen och fungerade som en introduktion till arbete. Erfarenheterna från programmet har nu sammanställts. Flera av deltagarna har via programmet kommit in i anställningar eller praktikplatser.

Framtidens skogsägare behöver utvecklad service

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 13:16 CET

Allt färre skogsägare bor och verkar där de har sin skog. I takt med att avstånden ökar mellan skogsägare och deras fastigheter förändras skogsägarskapet och nya behov uppstår. Detta ger både nya utmaningar och möjligheter sett ur ett serviceperspektiv. Idag är skogssektorn och dess serviceutbud väldigt starkt präglad av traditioner och specifika förväntningar på skogsägare.

Avmagringssjuka hos hjortdjur

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 10:51 CET

Chronic wasting disease hos hjortdjur är en smittsam och dödlig sjukdom och tillhör en grupp av sjukdomar som innefattar även BSE, scrapie och Creuzfeldt-Jakobs sjukdom. Våren 2016 påvisades det första fallet av avmagringssjuka i Europa hos vildren i Norge. SLU anordnar ett seminarium i Umeå för att sprida information och olika aspekter kring sjukdomen och den pågående övervakningen.

SLU:s ekonomi fortsatt stark

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 13:17 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar ett underskott på 54 miljoner kronor, men eftersom universitetet betar av ett kapitalöverskott på drygt en halv miljard så innebär det att ekonomin är fortsatt stark.

Science report: Ten reasons for preserving grasslands

Science report: Ten reasons for preserving grasslands

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 12:10 CET

It is well known that natural and semi-natural grasslands are important for biodiversity. But such grasslands also provide us with many other benefits. Swedish scientists have led an international research group that has assessed ecosystem services from grasslands, using Northern Europe and Southern Africa as case studies. Grasslands are important for a.o. the climate, for agriculture, for water.

Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 12:00 CET

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. Svenska forskare har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika. Gräsmarker har betydelse för bl a klimatet, för jordbruket, för vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur.

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 15:19 CET

Boken varvar reflektioner med konkreta exempel, stärker argumentationen för urban grönska och inspirerar till nytänkande. Den riktar sig till alla som arbetar med planering, projektering och förvaltning av urbana miljöer, och är ett bra sätt för nämnder, beslutsfattare och chefer att få bättre förståelse för vilka möjligheter som finns i dessa miljöer.

Skogen – räcker den?

Skogen – räcker den?

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 12:00 CET

Skogen – räcker den? - en film om när förväntningar växer snabbare än träd. Future Forests nya dokumentär beskriver skogens roll när Sverige går i bräschen för att snabbt fasa ut olja och kol.

Oklart om lagskydd för vilda djur

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 08:30 CET

Vilda djur används både i forsknings- och förvaltningssyfte. Lagstiftningen skiljer på de två kategorierna, vilket påverkar djurskyddet, men också möjligheten att använda insamlad information, konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, i en nypublicerad artikel.