Tags

slu 424 biologisk mångfald 253 lantbruksuniversitet 249 naturvård 231 jordbruk 225 skog 203 miljöanalys 183 arter 181 klimatpåverkan 177 veterinärmedicin 128 livsmedel 69 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 19 fisk 18 fiske 17 häst 14 hund 13 forskning 13 älg 10 rovdjur 10 jakt 10 gris 10 foder 9 hälsa 9 mjölk 9 övergödning 9 genetik 9 djur 8 mjölkkor 8 utbildning 7 insekter 7 nationalnyckeln 7 fiskodling 7 varg 7 vilt 7 djurvälfärd 7 vattenbruk 7 hav 7 kor 6 avel 6 böcker 6 bioenergi 6 svenska artprojektet 6 miljöövervakning 6 miljö 6 östersjön 6 landsbygdsdepartementet 6 vatten 6 natur 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 5 husdjur 5 ekosystem 5 nötkött 5 växthusgaser 5 kulturarv 5 artdatabanken 5 kadmium 5 landskap 5 mat 5 medicin 5 fåglar 5 torsk 5 giftfri miljö 5 ekonomi 5 bär 5 forskningscentrum 4 ekosystemtjänster 4 samverkan 4 lax 4 lantbruk 4 hållbar utveckling 4 förvaltning 4 skogshistoria 4 metylkvicksilver 4 metan 4 lövsta 4 agrarhistoria 4 park 4 slakt 4 rehabilitering 4 riksskogstaxeringen 4 eu 4 biologisk bekämpning 4 ekologi 4 vhc 4 växtförädling 4 gran 4 beteende 4 klimat 4 odling 4 mikroorganismer 4 landskapsplanering 4 landskapsanalys 4 sjukvård 4 frukt 4 markanvändning 4 turism 4 växthusgas 3 tillväxt 3 lamm 3 trädförädling 3 uppsala 3 nötköttsproducenter 3 lo 3 lustgas 3 miljödepartementet 3 tall 3 biogas 3 eskil erlandsson 3 livsmedelsförsörjning 3 företagande 3 våtmarker 3 sjukdom 3 kulturhistoria 3 fattigdomsbekämpning 3 stadsplanering 3 bok 3 kvävenedfall 3 marin miljö 3 virus 3 växtskyddsmedel 3 kastrering 3 sorkfeber 3 ko 3 djurskydd 3 växtskydd 3 potatis 3 djursjukvård 3 landskapsutveckling 3 björn 3 djurhållning 3 arkitektur 3 grisar 3 historia 3 vete 3 sportfiske 3 nötkreatur 3 kungsörn 3 naturresurser 3 klimatförändringar 3 fjärilar 3 älgjakt 3 trädgårdsprodukter 3 hästar 3 inventering 3 matsvinn 3 fosfor 3 vattenkvalitet 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 mark 3 doft 3 skogsskador 3 arbetsmiljö 3 infrastruktur 3 landsbygdsutveckling 3 fiskevård 3 röding 3 hälsa friskvård stress 3 abborre 3 invasiva arter 3 bakterier 3 politik 3 artportalen 3 fettsyror 3 grönsaker 3 granbarkborre 3 cap 2 ägg 2 frukt och grönt 2 samer 2 rekreation 2 arkeologi 2 etiopien 2 djuromsorg 2 musik 2 vattenmiljö 2 vattenförsörjning 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 växter 2 friluftsliv 2 unghästprojektet 2 uds 2 slakteri 2 naturresurstillgångar 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 kraftledningsgator 2 havre 2 gmo 2 asätare 2 kvicksilver 2 trädgårdshistoria 2 sesamin 2 räv 2 biodiversitet 2 stadsodling 2 trädgårdsnäring 2 svedjebränning 2 nötköttsproduktion 2 landskapsarkitekt 2 cbm 2 nöt 2 gödsel 2 hedersdoktor 2 universitetsdjursjukhuset 2 får 2 klimatförändring 2 studenter 2 professorsinstallation 2 naturupplevelser 2 dödlighet 2 alzheimer disease 2 katt 2 baljväxter 2 rävens dvärgbandmask 2 hälsa. rehabilitering 2 bärprognos 2 bekämpningsmedel 2 rovfisk 2 utemiljö 2 läkemedel 2 ål 2 allergi 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 cancer 2 feromoner 2 fiskfett 2 pristagare 2 kväve 2 dikor 2 vildsvin 2 etologi 2 sjukdomar 2 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 2 avloppsslam 2 protein engineering 2 professorsföreläsningar 2 lustgassänka 2 contortatall 2 immunförsvar 2 matförgiftning 2 afrika 2 rödlista 2 miljöpsykologi 2 naturvägledning 2 mjölkko 2 konst 2 miljöstöd 2 fruktsamhet 2 miljögifter 2 global 2 biodling 2 zoonos 2 jordbrukslandskap 2 växtbioteknik 2 bröd 2 skattningsmetod 2 forskningsinfrastruktur 2 bakterie 2 forskningsprojekt 2 odlad mångfald 2 biodiesel 2 rennäring 2 blåbärsprognos 2 landsbygd 2 kraftfoder 2 käringtand 2 djursjukhus 2 växtfysiologi 2 butikssvinn 2 perenner 2 inavel 2 ehec 2 utsläpp 2 mjölkproduktion 2 travhäst 2 sorkar 2 predation 2 växtbiologi 2 svamp 2 fjäderfä 2 mehg 2 stad 2 övergödning av vattendrag 2 honung 2 bladlöss 2 ensilage 2 kvävefixering 2 attityder 2 burkina faso 2 biologi 2 lantbrukets djur 2 vindkraft 2 grisproduktion 2 kemisk ekologi 2 fastighet 2 blomning 2 energi 2 förtjänstmedalj 2 pris 2 utfodring 2 tvärvetenskap 2 järv 2 vattendrag 2 grundskola 2 skåne 2 försurning 2 vetenskapsrådet 2 laserskanning 2 blommor 2 savann 2 köttproduktion 2 skogsskada 2 app 2 veterinär 2 trädgårdsbruk 2 henrik ericsson 2 lingon 2 djurhälsa 2 balsgård 2 strömstad 2 landsbygdsutcveckling 2 interreg 2 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 fackbok 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 buntband 1 universitet 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 pollination 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 torskfiske 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 wången 1 ultuna 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 magnetresonanstomografi 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 ekar 1 gm-grödor 1 glykoalkaloider 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 halmstad 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 salmonella 1 svansbitning 1 genomisk avelsvärdering 1 hjälpmedel 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 neurobiologi 1 utbrott 1 astma 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 fiskeförvaltning 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 dikoproduktion 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 gräsmatta 1 skyddszoner 1 blomsterlök 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 tillgänglighet 1 restprodukter 1 vitklöver 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 personskadeförbundet 1 klinikchef 1 cikoria 1 fiska 1 doftforskning 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 öring 1 närproducerat 1 naturens kalender 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 amerikansk hummer 1 olycksfall 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 aß-peptid 1 konferens 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 Lovén 1 dogs 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 scintigrafi 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 skogens estetiska värden 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 avrinningsområden 1 spatt 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 stadsträd 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 träd 1 offentlig marknad 1 europa 1 dt 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 svampsjukdom 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 höstvete 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 vårtecknen 1 röntgen 1 ungdomsundersökning 1 självhushållning 1 network 1 ecosystem services 1 gallring 1 spannmålssorter 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 fodermajs 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 bioteknologi 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 fattigdom 1 proteinfoder 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 veterinärutbildning 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 ingrid strid 1 styrmedel 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 bilddiagnostisk 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 species 1 aluminium 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 mognad 1 svin 1 företagande affärsutveckling 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 hästuppfödning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 1900-talet 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 industrialismen 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 betesmark 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 husdjursavel 1 bollnäs 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 broccoli 1 djurpark 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 samhällsplanering 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 biologisk kontroll 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 lisa sennerby forsse 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 ensamhet 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 halland 1 sill 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 göran dalin 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 grön kulturarv 1 flora- och faunavård 1 trafiksäkerhet 1 philips 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 mastceller 1 vänern 1 ängsmark 1 syntrof acetoxidation 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 svenolov hjelmstad 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 feromon 1 ärtrotröta 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 trädskötsel 1 deformed wing virus 1 skagerrak 1 gsm 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 kalhuggning 1 scenarier 1 artsamspel 1 antagning 1 havsörn 1 kvävegödsel 1 phytophthora lateralis 1 unga företagare 1 rhizopus oryzae 1 kärr 1 student 1 renflyttning 1 kristianstad 1 galtvaccin 1 radioaktivitet 1 hälsingland 1 forskarutbildning 1 ny sorts havtorn 1 ekostad 1 satellite transmitter 1 betesskador 1 cydia pomonella 1 mjölkningsrobot 1 lärarkurs 1 växtbioteknologi 1 wind farm 1 grebbestad 1 utvecklingsländer 1 doften 1 bygg 1 forskningsmedel 1 mårten carlssons pris 1 tiger 1 fiskeri 1 vaccin 1 klimatfrågor 1 sortblandning 1 bete 1 laxodling 1 ornelukt 1 hydrofob 1 stövsländor 1 produktionskedja 1 laktation 1 avlopp & miljö 1 mjölkpris 1 ledarskap 1 nomader 1 exploatering 1 vattenlandskap 1 insektsskador 1 etnobiologi 1 rotticka 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 utlalkning 1 nyårstips 1 snöleopard 1 datamodell 1 energiväxter 1 smågnagare 1 avmaskningsmedel 1 rehabilitering handlingsplan 1 parkskötsel 1 människor 1 näringsvärde 1 mistra biotech 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 alpacka 1 ekololgiskt 1 äldreboende 1 landsbygdsprogram 1 rovdjursattityder 1 ljusnan 1 torskbur 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 eu-program 1 investeringsstöd 1 nicaragua 1 fäbod 1 cellulosa 1 ensilering 1 förgrening 1 åkermark 1 trakthyggesbruk 1 fiskfoder 1 innovationer 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 entreprenör 1 hotade arter 1 skogsövervakning 1 fågel 1 kommunal upphandling 1 smittsam 1 förskola 1 ekogrisar 1 rehabiliteringsträdgård 1 esparsett 1 fiskare 1 livsmedelsbutik 1 tuja 1 importplantor 1 media 1 kemiska bekämpningsmedel 1 bevarande biologisk bekämpning 1 lustgasreduktas 1 margareta uhlhorn 1 sjunde ramprogrammet 1 varroalvalster 1 grovfoder 1 gäss 1 nedfall 1 doftkommunikation 1 deltagande 1 natursten 1 kust 1 alnarp 1 bilddiagnostik 1 bladgrönt 1 historiska växter 1 stigande havsvattennivåer 1 ombyggnation 1 vår 1 prins carl philip 1 norrland 1 omättade fettsyror 1 stressbiologi 1 kaw 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 kolonilott 1 rödlistade lavar 1 hållbart jordbruk 1 förluster 1 fuktupptagning 1 allmänhet 1 landskaparkitekter 1 galtlukt 1 arktis 1 fånggröda 1 kalhygge 1 glesbygd 1 miljöbelastning 1 global livsmedelsförsörjning 1 groddar 1 vetenskap 1 tekniska oljor 1 land 1 artfynd 1 fritidsodling 1 sportdykning 1 baltic sea region program 1 kriser 1 1900-1950 1 tättingar 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 risodling 1 skola 1 kärleksört 1 infektion 1 nanopartiklar 1 kustlaboratoriet 1 produktion 1 lilla kålflugan 1 återvinning 1 rödlistade svamparter 1 future forests 1 grodor 1 export 1 radionuklider 1 hälsa friskvård 1 hajar 1 sortval 1 planerare 1 säker mat 1 husdjursagronom 1 landskapsarkitekter 1 energieffektivisering i stall 1 evolutionär neuroetologi 1 stormen gudrun 1 mattillsatser 1 bistånd 1 vax 1 grönt 1 täkt 1 vattenflöde 1 chefsveterinär 1 utomhuspedagogik 1 cancerforskning 1 bakteriesjukdom 1 stadsnära landskap 1 psykologi 1 wood 1 djuromvårdnad 1 tidning 1 idisslare 1 svinavel 1 skogsskötsel 1 agronomie 1 trädgåd 1 pcb 1 rovdjursskador 1 bäckar 1 företagsinkubator 1 klöver 1 bioplast 1 mineralgödsel 1 groblad 1 fiskeripolitik 1 lingon & blåbär 1 skötselideal 1 fältkrassing 1 eu-konferens 1 översiktlig planering 1 avrinningsområde 1 genforskning 1 lärka 1 sorkår 1 kommunal förvaltning 1 barnhem kenya 1 virkesförråd 1 låginkomstländer 1 grustag 1 påsk 1 livsstil 1 jultips 1 hampans vedämnen 1 hållbarhetsfrågor 1 krukväxter 1 granen 1 vietnam 1 tropiskt skogsbruk 1 arabidopsis 1 contorta 1 lantsorter 1 professorer 1 kinesisk kärleksört 1 narkos 1 kvävegödselmedel 1 kolbalans 1 skogskadegörare 1 skogsdata 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 kissa 1 mjlökproduktion 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 ecosystems 1 in 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 ultraljud 1 innovation 1 universitetsdjursjukhusdirektör 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 mossor 1 livsmedelssäkerhet 1 konsumenter 1 råg 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 ägarskiften 1 diarréer 1 mrt 1 leptospira 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 lövsta forskningscentrum 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 stadspark 1 datortomografi 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 heminredning 1 viltvård 1 karin östensson 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 transporter 1 näringslivsdag 1 habitat 1 folkhälsa 1 hyggesfritt skogsbruk 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 ogräsmedel 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 länsstyrelse 1 cesium 1 grönsöö 1 föda 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 immunologi 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 handelsträdgård 1 stubbar 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 fjällen 1 larvutbrott 1 diagnostik 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 vita blodkroppar 1 suggfixering 1 urbana miljöer 1 sojaprotein 1 mejeri 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 blåtunga 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 brasan 1 höns 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 hästutfodring 1 hampa 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Vem ansvarar för de gemensamma naturresurserna?

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 14:41 CEST

Gemensamma naturresurser, som exempelvis luft eller vatten, där enskilda ägare saknas riskerar att överutnyttjas eller förstöras. Därför är det viktigt att de förvaltas på ett hållbart sätt där alla intressenters intressen tas till vara, men utan att resursen utarmas. SLU arrangerar en konferens tillsammans med Umeå universitet på temat.

Media-no-image

Kollagret i marken mer känsligt för klimatförändringar än förväntat

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:30 CEST

Ett varmare klimat ökar aktiviteten hos markens mikroorganismer i större utsträckning än förväntat. Det visar en internationell forskargrupp med medverkande från SLU i en artikel i tidskriften Nature. Följden kan bli att mer koldioxid än beräknat kan frigöras från markens kolförråd när jordens medeltemperatur stiger.

Universitetsdjursjukhuset vid SLU först i landet med nytt MRT-system

Universitetsdjursjukhuset vid SLU först i landet med nytt MRT-system

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 15:00 CEST

UDS är först i landet med ett helt nytt MRT-system. MRT kan i jämförelse med andra bildtekniker skapa bra bilder av kroppsdelar som ligger omgärdade av ben. Därför är tekniken särskilt lämpad att avbilda hjärna och ryggmärg. Den är också användbar vid undersökning av leder och muskler liksom kroppens andra mjukdelar. Apparaten är framtagen för humanvård, men fungerar lika bra för smådjur.

Invigning av VHC

Invigning av VHC

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 15:31 CEST

Idag inviger landsbygdsminister Eskil Erlandsson Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum.

Media-no-image

Röntgen upptäcker tidiga spattförändringar

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 12:50 CEST

Inflammation i hasens glidleder (ossös spatt) är en vanlig orsak till hälta, särskilt hos islandshästar. När hästar med spatt visar hälta är förändringarna i leden vanligtvis långt framskridna och många hästar kommer aldrig att kunna fungera normalt igen. Nu visar Charles Ley vid SLU hur tidiga förändringar kan upptäckas med bilddiagnostik, vilket kan leda till bättre diagnoser.

Pressinbjudan: Öppet hus på SLU:s Ekologicentrum under Kulturnatten i Uppsala 13/9

Pressinbjudan: Öppet hus på SLU:s Ekologicentrum under Kulturnatten i Uppsala 13/9

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 10:49 CEST

Ekologicentrum på SLU har öppet hus klockan 10–13 under Kulturnatten i Uppsala den 13 september. Besökare kan bl.a. smaka på stekta larver och testa sin hund på vargdoft. Där finns också levande stationer med snytbaggar, bin, daggmaskar och andra smådjur, visning av jordbruksgrödor samt kortföreläsningar om GMO och hur man räknar vargar. Många forskare är på plats. Flera aktiviteter för barn.

Media-no-image

Lovande tester av nytt vaccin mot blåtungevirus

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 08:39 CEST

Sverige är sedan några år fritt från virussjukdomen blåtunga, efter en omfattande vaccinationskampanj. Ett problem i smittskyddsarbetet är att det idag inte finns något bra test som kan avgöra om en ko har smittats av blåtungevirus eller om hon har vaccinerats mot sjukdomen, men en lösning på problemet kan vara nära. Ett nyutvecklat vaccin från SLU har hittills motsvarat alla krav som ställts.

Media-no-image

Torleif Ingelög får Mårten Carlssons pris 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:43 CEST

Torleif Ingelög, f.d. naturvårdsråd vid SLU, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2014, som erkänsla för hans livslånga insatser för att främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom områdena naturvårdsbiologi och ekologi. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med promotionshögtiden den 4 oktober.

Slakteriet till djuren i stället för tvärtom

Slakteriet till djuren i stället för tvärtom

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 10:23 CEST

Konsumenter vill ha kött av god kvalitet och bättre djurvälfärd. Ett sätt att uppnå detta kan vara att ta slakteriet till djuren istället för tvärtom. Nu startar projektet "Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur" Forskare vid SLU funnits med vid utvecklingen av Europas första mobila slakteri.

Media-no-image

Rävens dvärgbandmask nu även hittad i Småland

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:00 CEST

Forskare från SLU har nu identifierat ännu en plats, den femte i Sverige, med förekomst av rävens dvärgbandmask. Fyndet gjordes i rävspillning norr om Växjö, cirka 22 respektive 25 mil från de två närmaste platser där parasiten tidigare har påvisats hos rävar. Forskningen bedrivs inom ett EU-projekt och SLU:s fortlöpande miljöanalys.

SLU:s förtjänstmedaljer 2014 till Uggla, Johansson och Ahrens

SLU:s förtjänstmedaljer 2014 till Uggla, Johansson och Ahrens

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 15:28 CEST

I samband med årets promotionshögtid kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Arvid Uggla, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Förtjänstmedaljen i guld går till försöksledare Ulf Johansson, Tönnersjöhedens försökspark, medan förtjänstmedaljen i silver går till forskare Lutz Ahrens, Vatten & miljö.

Prisbelönad bok om biologiska samlingar

Prisbelönad bok om biologiska samlingar

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 14:30 CEST

Kungliga Vetenskapssocieteten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”, som gavs ut av ArtDatabanken SLU förra året.

Nyupptäckt mikrobgrupp oskadliggör växthusgas i marken

Nyupptäckt mikrobgrupp oskadliggör växthusgas i marken

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 14:01 CEST

Utsläppen från åkermark av den kraftiga växthusgasen lustgas är mindre än väntat i vissa jordar, vilket beror på att dessa jordar innehåller en nyupptäckt grupp av mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det visar ett europeiskt forskningsprojekt lett av SLU och franska INRA. Odlingsåtgärder som gynnar dessa mikrober kan bli ett sätt att minska jordbrukets klimatpåverkan.

SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 11:00 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inviger VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus i södra Uppsala den 10 september. Det är norra Europas modernaste djursjukhus och ett samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass.

Amerikansk hummer i Gullmarsfjorden

Amerikansk hummer i Gullmarsfjorden

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 15:27 CEST

Återigen har en amerikansk hummer fångats i Gullmarsfjorden. Denna gång fångades hummern i en krabbtina nära Lysekil.

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 14:05 CEST

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

That´s Why White Dogs are White

That´s Why White Dogs are White

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 20:01 CEST

About half of all dogs show some form of white markings which can range from a few white marks in the Bernese mountain dog to extreme white coat color in Dalmatians and white boxer. But why have dogs so often white markings, and how can we explain how they are determined genetically? This has researchers spread new light on in an article in PLoS One.

Därför blir vita hundar vita

Därför blir vita hundar vita

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 20:00 CEST

Ungefär hälften av alla hundar visar någon form av vita tecken som kan variera från få vita tecken hos berner senner till extrem vit färg hos dalmatiner och vit boxer. Men varför har hundar så ofta vita tecken och hur kan vi förklara hur de bestäms genetiskt? Det har forskare från bl a SLU och Uppsala universitet spridit nytt ljus över i en artikel som nu publiceras i tidskriften PLoS One.

Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender från SLU

Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender från SLU

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 07:00 CEST

Invasiva främmande arter skadar inhemsk biologisk mångfald, kulturhistoriska miljöer och kostar samhället pengar. Och fler är på väg mot Sverige. Dyk ned i ämnet i nya numret av tidningen Miljötrender från SLU.

Media-no-image

How Spiders Spin Silk

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 10:36 CEST

Spider silk is an impressive material: Light weight and stretchy yet stronger than steel. Silk proteins, called spidroins, rapidly convert from a soluble form to solid fibers at ambient temperatures and with water as solvent. How the spiders regulate this process is to a large extent unknown. Now, a group of researchers from Sweden, Latvia, China and USA show how the process is regulated..

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.