Tags

slu 379 biologisk mångfald 231 lantbruksuniversitet 223 naturvård 215 jordbruk 213 skog 195 miljöanalys 169 arter 162 klimatpåverkan 160 veterinärmedicin 115 livsmedel 67 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 17 fisk 16 forskning 13 häst 13 hund 13 fiske 12 gris 10 älg 10 rovdjur 9 mjölk 9 foder 9 genetik 9 övergödning 9 djur 8 jakt 8 vilt 7 mjölkkor 7 hav 7 utbildning 7 miljö 6 insekter 6 vattenbruk 6 östersjön 6 varg 6 bioenergi 6 kor 6 nationalnyckeln 6 avel 6 svenska artprojektet 6 böcker 6 landsbygdsdepartementet 6 vatten 6 fiskodling 6 hälsa 6 miljöövervakning 5 kulturarv 5 ekonomi 5 natur 5 artdatabanken 5 blåbär 5 djurvälfärd 5 torsk 5 nötkött 5 växthusgaser 5 landskap 5 kadmium 5 husdjursvetenskap 5 mat 4 fåglar 4 eu 4 park 4 husdjur 4 biologisk bekämpning 4 sjukvård 4 forskningscentrum 4 landskapsplanering 4 riksskogstaxeringen 4 ekosystemtjänster 4 lax 4 medicin 4 hållbar utveckling 4 klimat 4 bär 4 ekosystem 4 ekologi 4 beteende 4 lantbruk 4 förvaltning 4 skogshistoria 4 gran 4 växtförädling 4 giftfri miljö 4 lövsta 4 metan 4 landskapsanalys 4 tillväxt 3 miljödepartementet 3 frukt 3 odling 3 kastrering 3 kvävenedfall 3 infrastruktur 3 växthusgas 3 historia 3 landsbygdsutveckling 3 trädförädling 3 metylkvicksilver 3 bok 3 djurhållning 3 samverkan 3 nötköttsproducenter 3 fiskevård 3 uppsala 3 mark 3 marin miljö 3 arbetsmiljö 3 vattenkvalitet 3 kungsörn 3 mikroorganismer 3 artportalen 3 matsvinn 3 inventering 3 älgjakt 3 livsmedelsförsörjning 3 lo 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 fosfor 3 växtskyddsmedel 3 rehabilitering 3 doft 3 sjukdom 3 vete 3 arkitektur 3 sorkfeber 3 virus 3 kulturhistoria 3 skogsskador 3 grisar 3 företagande 3 ko 3 hästar 3 markanvändning 3 bakterier 3 hälsa friskvård stress 3 agrarhistoria 3 potatis 3 fjärilar 3 klimatförändringar 3 naturresurser 3 fettsyror 3 växtskydd 3 djursjukvård 3 granbarkborre 3 turism 3 landskapsutveckling 3 djurskydd 3 biogas 3 tall 3 fastighet 2 fattigdomsbekämpning 2 vindkraft 2 katt 2 abborre 2 övergödning av vattendrag 2 landsbygd 2 rödlista 2 pristagare 2 lingon 2 vattenförsörjning 2 politik 2 professorsföreläsningar 2 röding 2 balsgård 2 hälsa. rehabilitering 2 feromoner 2 lustgas 2 naturvägledning 2 försurning 2 burkina faso 2 fjäderfä 2 björn 2 djuromsorg 2 vattendrag 2 utfodring 2 kraftledningsgator 2 läkemedel 2 bladlöss 2 tvärvetenskap 2 svamp 2 arkeologi 2 blommor 2 blomning 2 förtjänstmedalj 2 frukt och grönt 2 avloppsslam 2 contortatall 2 biodling 2 butikssvinn 2 vetenskapsrådet 2 miljöstöd 2 bekämpningsmedel 2 nöt 2 svedjebränning 2 slakteri 2 samer 2 skåne 2 etologi 2 protein engineering 2 jordbrukslandskap 2 kvävefixering 2 bärprognos 2 kväve 2 friluftsliv 2 mehg 2 skattningsmetod 2 naturupplevelser 2 sportfiske 2 pris 2 köttproduktion 2 trädgårdsbruk 2 växter 2 naturresurstillgångar 2 havre 2 cancer 2 afrika 2 växtbioteknik 2 attityder 2 djurhälsa 2 asätare 2 järv 2 lantbrukets djur 2 utsläpp 2 perenner 2 studenter 2 hedersdoktor 2 vattenmiljö 2 nötkreatur 2 laserskanning 2 interreg 2 landskapsarkitekt 2 klimatförändring 2 professorsinstallation 2 alzheimer disease 2 mjölkproduktion 2 predation 2 ägg 2 matförgiftning 2 travhäst 2 kraftfoder 2 våtmarker 2 odlad mångfald 2 stadsplanering 2 mjölkko 2 vildsvin 2 utemiljö 2 nötköttsproduktion 2 sesamin 2 unghästprojektet 2 landsbygdsutcveckling 2 grundskola 2 skogsskada 2 gödsel 2 vhc 2 slakt 2 rovfisk 2 fiskfett 2 dikor 2 konst 2 fruktsamhet 2 forskningsprojekt 2 biodiesel 2 inavel 2 sjukdomar 2 grisproduktion 2 honung 2 rennäring 2 miljögifter 2 cbm 2 räv 2 växtfysiologi 2 bröd 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 cap 2 savann 2 energi 2 strömstad 2 trädgårdsprodukter 2 etiopien 2 musik 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 gmo 2 biodiversitet 2 baljväxter 2 ål 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 global 2 zoonos 2 forskningsinfrastruktur 2 käringtand 2 ehec 2 sorkar 2 växtbiologi 2 ensilage 2 biologi 2 kristianstad 1 grönsöö 1 krukväxter 1 galtvaccin 1 hållbarhetsfrågor 1 föda 1 hampans vedämnen 1 radioaktivitet 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 hälsingland 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 forskarutbildning 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 stubbar 1 ny sorts havtorn 1 jultips 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 ekostad 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 satellite transmitter 1 fågel 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 betesskador 1 fjällen 1 larvutbrott 1 cydia pomonella 1 livsstil 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 suggfixering 1 sojaprotein 1 mejeri 1 mjölkningsrobot 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 påsk 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 grustag 1 brasan 1 höns 1 allergi 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 hästutfodring 1 hampa 1 lärarkurs 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 växtbioteknologi 1 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 wind farm 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 låginkomstländer 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 grebbestad 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 kommunal upphandling 1 fackbok 1 utvecklingsländer 1 virkesförråd 1 barnhem kenya 1 kommunal förvaltning 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 lamm 1 sorkår 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 miljöpsykologi 1 buntband 1 lärka 1 universitet 1 smittsam 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 djursjukhus 1 pollination 1 genforskning 1 doften 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 avrinningsområde 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 bygg 1 översiktlig planering 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 eu-konferens 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 fältkrassing 1 wången 1 skötselideal 1 lingon & blåbär 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 kvicksilver 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 fiskeripolitik 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 groblad 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 forskningsmedel 1 ekar 1 gm-grödor 1 tiger 1 glykoalkaloider 1 mineralgödsel 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 fiskeri 1 klimatfrågor 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 bioplast 1 rekreation 1 klöver 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 sortblandning 1 företagsinkubator 1 bete 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 laxodling 1 bäckar 1 salmonella 1 rovdjursskador 1 svansbitning 1 pcb 1 trädgåd 1 agronomie 1 genomisk avelsvärdering 1 skogsskötsel 1 svinavel 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 ornelukt 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 hydrofob 1 idisslare 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 tidning 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 stövsländor 1 djuromvårdnad 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 utbrott 1 wood 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 produktionskedja 1 fiskeförvaltning 1 invasiva arter 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 deltagande 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 psykologi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 stadsnära landskap 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 bakteriesjukdom 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 cancerforskning 1 utomhuspedagogik 1 dikoproduktion 1 vattenflöde 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 täkt 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 laktation 1 gräsmatta 1 grönt 1 skyddszoner 1 vax 1 bistånd 1 blomsterlök 1 avlopp & miljö 1 mattillsatser 1 mjölkpris 1 stormen gudrun 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 energieffektivisering i stall 1 nedfall 1 ledarskap 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 blåbärsprognos 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 restprodukter 1 landskapsarkitekter 1 nomader 1 vitklöver 1 exploatering 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 cikoria 1 stadsodling 1 trädgårdshistoria 1 doftforskning 1 vattenlandskap 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 säker mat 1 planerare 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 sortval 1 öring 1 närproducerat 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 hajar 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 insektsskador 1 aß-peptid 1 konferens 1 etnobiologi 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 hälsa friskvård 1 Lovén 1 dogs 1 radionuklider 1 förskola 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 rotticka 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 bevarande biologisk bekämpning 1 skogens estetiska värden 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 export 1 avrinningsområden 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 offentlig marknad 1 europa 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 gäss 1 svampsjukdom 1 utlalkning 1 future forests 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 rödlistade svamparter 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 ekogrisar 1 höstvete 1 återvinning 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 nyårstips 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 snöleopard 1 vaccinering 1 ungdomsundersökning 1 grovfoder 1 självhushållning 1 lilla kålflugan 1 produktion 1 datamodell 1 network 1 ecosystem services 1 energiväxter 1 gallring 1 kustlaboratoriet 1 spannmålssorter 1 smågnagare 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 avmaskningsmedel 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 nanopartiklar 1 fodermajs 1 rehabilitering handlingsplan 1 media 1 vedberoende lavar 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 infektion 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 parkskötsel 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 trädgårdsnäring 1 bioteknologi 1 varroalvalster 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 människor 1 fattigdom 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 näringsvärde 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kärleksört 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 skola 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 ingrid strid 1 mistra biotech 1 styrmedel 1 kriser 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 grönsaker 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 baltic sea region program 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 sportdykning 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 fritidsodling 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 alpacka 1 dödlighet 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 rävens dvärgbandmask 1 artfynd 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 importplantor 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 ekololgiskt 1 species 1 aluminium 1 tuja 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 tekniska oljor 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 vetenskap 1 mognad 1 svin 1 äldreboende 1 företagande affärsutveckling 1 landsbygdsprogram 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 sjunde ramprogrammet 1 stad 1 hästuppfödning 1 groddar 1 miljöbelastning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 rovdjursattityder 1 kalhygge 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 fånggröda 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 esparsett 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 arktis 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 ljusnan 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 galtlukt 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 livsmedelsbutik 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 fiskare 1 bollnäs 1 landskaparkitekter 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 eu-program 1 allmänhet 1 investeringsstöd 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 fuktupptagning 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 eskil erlandsson 1 förluster 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 hållbart jordbruk 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 nicaragua 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 djurpark 1 rödlistade lavar 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 fäbod 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 kolonilott 1 samhällsplanering 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 kaw 1 biologisk kontroll 1 immunförsvar 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 stressbiologi 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 omättade fettsyror 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 sill 1 lustgasreduktas 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 cellulosa 1 grön kulturarv 1 trafiksäkerhet 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 ensilering 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 förgrening 1 vänern 1 norrland 1 syntrof acetoxidation 1 prins carl philip 1 vår 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 ombyggnation 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 stigande havsvattennivåer 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 åkermark 1 historiska växter 1 feromon 1 ärtrotröta 1 trakthyggesbruk 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 fiskfoder 1 deformed wing virus 1 innovationer 1 skagerrak 1 gsm 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 hotade arter 1 kalhuggning 1 scenarier 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 bladgrönt 1 kissa 1 ecosystems 1 in 1 artsamspel 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 veterinär 1 nationalnyckel 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 rödlistade arter 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 innovation 1 antagning 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 skogsövervakning 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 1 kust 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 havsörn 1 mossor 1 skogskadegörare 1 livsmedelssäkerhet 1 kolbalans 1 konsumenter 1 råg 1 bakterie 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 kvävegödselmedel 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 kvävegödsel 1 ägarskiften 1 phytophthora lateralis 1 diarréer 1 leptospira 1 narkos 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 kinesisk kärleksört 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 unga företagare 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 lustgassänka 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 rhizopus oryzae 1 stadspark 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 professorer 1 kemisk ekologi 1 natursten 1 heminredning 1 viltvård 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 lantsorter 1 näringslivsdag 1 kärr 1 student 1 habitat 1 hyggesfritt skogsbruk 1 contorta 1 renflyttning 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 arabidopsis 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 tropiskt skogsbruk 1 ogräsmedel 1 vietnam 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 granen 1 länsstyrelse 1 cesium 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Kontinuitetsskogsbruk kan vara svaret

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 09:00 CEST

Vad är viktigt för skogsägaren? Är det ekonomiska, ekologiska eller sociala värden som t.ex. att skogen producerar virke, att det finns bra miljöer för olika arter eller är det att skogen är lämplig för rekreation? Intressen som är svåra att balansera, men inte omöjligt. Genom att specificera målen för skogsbruket blir det lättare att förstå vilken metod som fungerar bäst för att sköta skogen.

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:30 CEST

Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

Media-no-image

Svensk hybrid mellan varg och hund en myt

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:47 CEST

Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation i världen, säger Johan Månsson, forskare vid SLU.

Media-no-image

Hoten mot marken kartläggs

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 10:55 CEST

En växande världsbefolkning måste hantera allt mer angelägna frågor om livsmedelssäkerhet, översvämningar och torka, liksom frågor om föroreningar som hotar jordbrukets produktivitet och miljön. Svaren på alla dessa angelägna frågor kan finnas i marken. Forskare från hela Europa, däribland SLU, samlas nu för att inventera dagens problem och för att finna lösningar på dessa.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 08:00 CEST

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.

Vernissage: Svampforskning och konst i skön förening

Vernissage: Svampforskning och konst i skön förening

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 08:30 CEST

Svampforskare från SLU och konstnärer från Uppsala konstklubb har under några års tid träffats i en studiecirkel för att vidga sina perspektiv. Resultatet har blivit en utställning som öppnar lördag den 5 april. Konstnärerna visar sina bilder av svamparnas roll i naturen och lyfter fram vackra och fantasieggande svampstrukturer. Forskarna visar sina landvinningar med hjälp av fotografi och text.

Media-no-image

Nya professorer föreläser – från vilt och vårtbitare till växtskydd och vattenvård

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 07:29 CEST

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Torsdag 3 april och fredag 4 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

Media-no-image

Rågknäckebröd mättar bättre än vetebröd

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:33 CET

Den som äter knäckebröd med fullkornsråg till frukost upplever minskade hungerkänslor, ökad mättnadskänsla och minskat upplevt behov av att äta, jämfört med den som äter mjukt bröd bakat på vetemjöl. Det visar en ny studie utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 08:00 CET

Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

Media-no-image

Beståndet av mört visar sjöförsurning över tid

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:00 CET

Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Media-no-image

Ärftliga hästsjukdomar studeras i EU-projekt

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 14:36 CET

Tre ärftliga sjukdomar som drabbar hästar ingår nu i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, Horsegene. Fyra länder, bl a Sverige genom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är involverade i arbetet med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteochondros och lymfödem. Projektet finansieras med ca 20 milj kr för de tre olika sjukdomsprojekten.

Media-no-image

Viltkött viktigt för synen på jakt

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 09:15 CET

84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar. 1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 13:00 CET

Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.

När kvävet tryter i skogen lockar mossan till sig kvävefixerare

När kvävet tryter i skogen lockar mossan till sig kvävefixerare

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 07:30 CET

I en vanlig barrskog kan det finnas upp till tre ton mossa per hektar. Nu har ett svenskt forskarlag avslöjat ett knep som förklarar de två vanligaste mossarternas stora framgång. När de behöver extra mycket kväve skickar de ut kemiska locksignaler som gör att de söks upp av symbiotiska, kvävefixerande cyanobakterier. Mossorna har därigenom en stor inverkan på kvävetillförseln i våra barrskogar.

Media-no-image

Pressinbjudan: Konferens i Alnarp 20/3 - framtidens skånska lantbruk

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 13:10 CET

Välkommen till en heldagskonferens i Alnarp den 20 mars för att diskutera de stora framtidsfrågorna för lantbruk och markanvändning i Skåneregionen.

Stenskvättor i otakt med tidigare vår

Stenskvättor i otakt med tidigare vår

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 11:55 CET

Den pågående klimatförändringen kan minska stenskvättans chanser att lyckas med sin häckning. Enligt Meit Öberg vid SLU har stenskvättorna börjat häcka cirka 8 dagar tidigare än för 20 år sedan. Men de verkar ändå inte lyckas häcka när det finns som mest insekter. Ett ökat regnande påverkar också artens häckningsframgång negativt, men sambanden är mycket komplexa.

Media-no-image

Hot mot matproduktion en global riskfråga

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 10:10 CET

Flera av världens länder med snabbväxande ekonomier är stora exportörer av livsmedel, men de är också utsatta för stora risker – miljö- och klimathot och sjukdomar på djur och växter – och detta är ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, enligt en grupp forskare från SLU och SVA i Uppsala.

Kvävenedfall hämmar europeisk torvbildning, utom i norr

Kvävenedfall hämmar europeisk torvbildning, utom i norr

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 08:54 CET

Nedfallet av kväve har sedan slutet av 1800-talet missgynnat torvmarkernas mossor i stora delar av Europa, och har därigenom minskat nybildningen av torv. Trots att nedfallet har minskat sedan 1980-talet är tillförseln fortfarande så stor i många områden att trenden består, och troligen håller i sig under lång tid. I Norden är nedfallet lägre, och minskar inte inlagringen av kol i torvmarkerna.

Media-no-image

Pressinbjudan 19/3: Sveriges roll i framtidens livsmedelsförsörjning

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 09:31 CET

Livsmedel har kanske aldrig varit en hetare debattfråga än nu. Vilken roll, vilket ansvar och vilka möjligheter har Sverige i den globala livsmedelsförsörjningen? Behöver vi en tydligare politisk strategi för att klara utmaningarna? Dessa frågor diskuteras i seminariet Skenbar livsmedelstrygghet som ordnas i Stockholm den 19 mars.

Urin bästa gödseln i återvinningsstudie

Urin bästa gödseln i återvinningsstudie

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 05:30 CET

Källsorterad urin är det gödselmedel som bidrar med minst flöde av kadmium till åkermark och som även minskade miljöpåverkan i flest kategorier. Detta visar Johanna Spångberg vid SLU i sin doktorsavhandling där hon har studerat återvinning av växtnäringsämnen från avfall och biprodukter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.