Skip to main content

Taggar

SLU 755 lantbruksuniversitet 533 biologisk mångfald 410 naturvård 350 jordbruk 326 arter 305 klimatpåverkan 287 skog 282 miljöanalys 269 veterinärmedicin 191 Livsmedel 89 trädgård 76 miljökvalitet 42 konsumentfrågor 39 forskning 37 klimatsmart mat 36 fisk 30 skogsbruk 28 landskapsarkitektur 27 fiske 26 hund 19 hälsa 17 häst 17 älg 14 jakt 14 miljö 13 miljöövervakning 12 utbildning 12 rovdjur 11 övergödning 11 klimat 11 insekter 11 foder 11 gris 11 hav 10 odling 10 vatten 10 växtskydd 10 fiskodling 9 östersjön 9 mjölk 9 djur 9 vilt 9 mat 9 varg 9 landskap 9 genetik 9 ekosystem 8 ekologi 8 ekonomi 8 mjölkkor 8 fåglar 8 växtförädling 8 vattenbruk 8 djurvälfärd 8 samverkan 8 ekosystemtjänster 8 bioenergi 8 förvaltning 8 nationalnyckeln 8 kor 8 rehabilitering 8 torsk 7 avel 7 blåbär 7 potatis 7 lantbruk 7 UDS 7 riksskogstaxeringen 7 mark 7 vete 7 katt 7 Svenska artprojektet 7 giftfri miljö 7 veterinär 7 arbetsmiljö 7 kulturarv 7 djursjukhus 6 företagande 6 metan 6 växter 6 markanvändning 6 agrarhistoria 6 nötkött 6 växthusgaser 6 ArtDatabanken 6 natur 6 landsbygdsdepartementet 6 husdjursvetenskap 6 böcker 6 universitetsdjursjukhuset 6 företagsledning 6 hållbar utveckling 6 sorkfeber 5 biologi 5 turism 5 landskapsanalys 5 landskapsplanering 5 djurskydd 5 konst 5 kadmium 5 zoonos 5 landsbygdsutveckling 5 klimatförändring 5 tillväxt 5 lingon 5 skogshistoria 5 EU 5 miljöpsykologi 5 medicin 5 växthusgas 5 Tankesmedjan Movium 5 husdjur 5 djurhållning 5 bär 5 sjukvård 4 park 4 henrik ericsson 4 avverkning 4 mikroorganismer 4 djursjukvård 4 biogas 4 abborre 4 metylkvicksilver 4 skogsskador 4 lövsta 4 arkitektur 4 grönsaker 4 landsbygd 4 klimatförändringar 4 mångfald 4 beteende 4 stadsplanering 4 vhc 4 odlad mångfald 4 energi 4 bekämpningsmedel 4 röding 4 tall 4 rödlista 4 mjölkproduktion 4 entreprenörskap 4 malaria 4 ultuna 4 CBM 4 växtskyddsmedel 4 hållbarhet 4 historia 4 politik 4 gran 4 ål 4 frukt 4 forskningscentrum 4 livsmedelsförsörjning 4 djurhälsa 4 miljömål 4 biodiversitet 4 jämställdhet 4 trädgårdsbruk 4 jord 4 fattigdomsbekämpning 4 stadsutveckling 4 fosfor 4 lax 4 kemisk ekologi 4 granbarkborre 4 uppsala 4 kulturhistoria 4 ko 4 biologisk bekämpning 4 slakt 4 afrika 3 infrastruktur 3 livsmedelssäkerhet 3 miljödepartementet 3 lustgas 3 barnperspektiv 3 köttproduktion 3 hänsyn 3 laserskanning 3 växtfysiologi 3 antibiotika 3 nötköttsproducenter 3 mjölkko 3 marin miljö 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 kungsörn 3 restvärme 3 skogsskötsel 3 artportalen 3 genbank 3 lo 3 hälsa friskvård stress 3 ehec 3 jordbrukslandskap 3 nötkreatur 3 fjärranalys 3 våtmarker 3 doft 3 sjukdom 3 genus 3 djuromsorg 3 ekologisk produktion 3 inavel 3 renskötsel 3 trädgårdsodling 3 skogsskada 3 virus 3 matsvinn 3 hästar 3 förtjänstmedalj 3 plantering 3 folkhälsa 3 rovfisk 3 landskapsutveckling 3 älgjakt 3 kväve 3 vattenkvalitet 3 Almedalen 3 fruktsamhet 3 balsgård 3 dricksvatten 3 trädförädling 3 fjärilar 3 forskningsfartyg 3 kastrering 3 hotad 3 amerikansk hummer 3 åkermark 3 får 3 baljväxter 3 vildsvin 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 invasiva arter 3 björn 3 innovation 3 inventering 3 kantzoner 3 grisar 3 stad 3 försurning 3 kemi 3 medborgarforskning 3 växtbioteknik 3 bok 3 lamm 3 fiskevård 3 sportfiske 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 fettsyror 3 kvicksilver 3 diabetes 3 bakterier 3 trädgårdsprodukter 3 naturresurser 3 jägare 3 kvävenedfall 3 perenner 3 stadsodling 3 trygghet 2 cancer 2 arbetsliv 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 fastighet 2 naturturism 2 SLU Grogrund 2 RådNu 2 mossor 2 jens häggström 2 planering 2 övergödning av vattendrag 2 doftkommunikation 2 kålväxter 2 sötvatten 2 contortatall 2 ipm 2 arbetsmiljösäkerhet 2 naturhänsyn 2 biologisk kontroll 2 åsa rising 2 dikor 2 lustgassänka 2 bladlöss 2 grovfoder 2 hortikultur 2 miljötrender 2 forskningsinfrastruktur 2 Partnerskap Alnarp 2 mehg 2 ensilage 2 fritidsodling 2 naturunderstödd rehabilitering 2 rödklöver 2 matförgiftning 2 globala målen 2 plast 2 käringtand 2 växtforskning 2 rävens dvärgbandmask 2 marin 2 bröd 2 skogsmästare 2 stadsträd 2 skattningsmetod 2 värphöns 2 skadegörare 2 skåne 2 betesskador 2 växtbiologi 2 asätare 2 näringsväv 2 predation 2 slakteri 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 kvävefixering 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 bakterie 2 future forests 2 avloppsslam 2 naturvägledning 2 snöleopard 2 smådjur 2 landsbygdsutcveckling 2 miljöstöd 2 spindeltråd 2 grön infrastruktur 2 salix 2 prognos 2 professorsföreläsningar 2 bärprognos 2 hästsjukvård 2 fiskeförvaltning 2 kraftledningsgator 2 ekologisk odling 2 landsbygdsprogram 2 blåbärsprognos 2 hormonstörande ämnen 2 blomning 2 sockerbeta 2 stärkelse 2 musik 2 nötköttsproduktion 2 interreg 2 svedjebränning 2 mink 2 burkina faso 2 arkeologi 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 låginkomstländer 2 kulturväxter 2 butikssvinn 2 hälsa. rehabilitering 2 läkemedel 2 skadeinsekter 2 stubbar 2 dödlighet 2 glesbygd 2 lavar 2 lantbrukets djur 2 nöt 2 restprodukter 2 bin 2 pristagare 2 travhäst 2 rennäring 2 grundskola 2 samer 2 ledarskap 2 etiopien 2 arbete 2 professorsinstallation 2 naturliga fiender 2 förädling 2 vårtecken 2 naturupplevelser 2 markberedning 2 utfodring 2 biodling 2 sorkar 2 pollinering 2 etologi 2 vetenskapsrådet 2 viltvård 2 fladdermöss 2 feromoner 2 utsläpp 2 honung 2 taxonomi 2 järv 2 global 2 friluftsliv 2 IUCN 2 olycksfall 2 höstvete 2 naturresurstillgångar 2 allergi 2 forest 2 miljögifter 2 pris 2 fältkrassing 2 svamp 2 fånggröda 2 gödsel 2 skötsel 2 utemiljö 2 sjukdomar 2 mikrobiologi 2 stress 2 arktis 2 protein engineering 2 havsmiljö 2 habitat 2 Alnarp 2 myggor 2 savann 2 parasiter 2 vetenskap 2 grisproduktion 2 app 2 vindkraft 2 blommor 2 kardiologi 2 lammkött 2 protein 2 policy 2 forskningsprojekt 2 bilddiagnostik 2 strömstad 2 räv 2 frukt och grönt 2 tvärvetenskap 2 trädgårdsnäring 2 skara 2 hedersdoktor 2 matförsörjning 2 svartrost 2 SLU Alnarp 2 vattendrag 2 attityder 2 universitet 2 Movium 2 studenter 2 biobränsle 2 biodiesel 2 rådgivare 2 välfärd 2 unghästprojektet 2 havre 2 vattenförsörjning 2 Hushållningssällskapet 2 fiskfett 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 djurpark 2 design 2 immunförsvar 2 alzheimer disease 2 företagsekonomi 2 kompetens 2 lika villkor 2 cap 2 gmo 2 trav 2 sesamin 2 rekreation 2 fjäderfä 2 kol 1 konstnär 1 råg 1 mjöl 1 västerås 1 arbetskraft 1 zygomyceter 1 musselmjöl 1 integration 1 öresundsregionen 1 järnväg 1 avgaser 1 livsmedelsindustrin 1 livsmedelsindustri 1 växtlistor 1 sustainable innovations 1 ek 1 medicin och hälsa 1 grönsöö 1 biogasanläggning 1 björk 1 fiskeripolitik 1 Grönland 1 öppet hus 1 mälardalen 1 kristianstad 1 tiger 1 utlysning 1 sill 1 genforskning 1 Visa alla taggar
Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:10 CEST

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.

Fladdermöss ska kartläggas med frivilligas insatser

Fladdermöss ska kartläggas med frivilligas insatser

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 11:54 CEST

I ett nytt medborgarforskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Uppsala ska fladdermössens aktivitet kartläggas med allmänhetens hjälp.

Kan mångbruket rädda glesbygden?

Kan mångbruket rädda glesbygden?

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 10:18 CEST

Kan mångbruk rädda glesbygden? Dokumentärfilmen ”Guld och gröna skogar?” är en resa genom skogslandet där vi träffar företagarna som satsar på skogens mjuka värden.

Pandareservat i icke-traditionella livsmiljöer kan underlätta bevarandet

Pandareservat i icke-traditionella livsmiljöer kan underlätta bevarandet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 14:04 CEST

Skyddade områden som skapas för att värna hotade djurarter kan i själva verket vara hinder för bevarandet, om livsmiljön och födan är för ensidig. Det hävdar ett internationellt forskarlag, som bl.a. använder jättepandan som exempel. I en ny artikel ifrågasätter de synen på pandan som utpräglad bambuspecialist och efterlyser nya reservat med mer varierade livsmiljöer och ett bredare utbud av föda.

Så sparar älgen energi om vintern

Så sparar älgen energi om vintern

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 10:13 CEST

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt. Det visar en ny studie där forskare utrustade älgar med sensorer och GPS-halsband för att för första gången kunna mäta älgars fysiologiska variationer över ett helt år. Studien är gjord inom ett samarbete mellan SLU och norska Høgskolen i Innlandet.

SLU i brett samarbete för biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 11:13 CEST

Ta fram ny kunskap om artutdöende, satsa på forskning om biologisk mångfald som samhällsfråga, verka för ökat naturskydd, motverka illegal handel med hotade arter. Det är exempel på löften som elva svenska organisationer, däribland CBM och Artdatabanken vid SLU, avgav till Internationella naturvårdsunionen för två år sedan. Nu berättar de hur löftena från respektive organisation har uppfyllts.

Naturvårdspriset 2020 för arbete med att öka biologisk mångfald i odlingslandskapet

Naturvårdspriset 2020 för arbete med att öka biologisk mångfald i odlingslandskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 10:00 CEST

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 går till Helena Allard för hennes arbete för att öka den biologiska mångfalden på Svenskt Sigill-gårdar. Odlarna kan nu enkelt välja att göra rätt och tusentals åtgärder kommer att genomföras under de närmaste åren. Prisutdelningen skedde i Ultuna kunskapspark på Sveriges lantbruksuniversitets campus i Uppsala i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Trädkronorna skyddar livet i skogen från den globala uppvärmningen

Trädkronorna skyddar livet i skogen från den globala uppvärmningen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 11:36 CEST

Trädkronornas kylande bladverk skyddar livet i skogen från extrema temperaturer och påverkar dessa arters anpassning till den globala uppvärmningen. Och om skuggan försvinner tar arterna som bor där skada. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Science. I studien redovisas de första konkreta uppgifterna om hur uppvärmningen i skog skiljer sig från den på öppna ytor.

Lantbrukares tankar om ändrade förutsättningar och om framtiden i ny rapport

Lantbrukares tankar om ändrade förutsättningar och om framtiden i ny rapport

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 10:04 CEST

I en ny rapport, ”Sveriges förändrade lantbruk: lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden”, redovisas en intervjustudie med 40 lantbrukare från tre olika svenska jordbruksregioner. Nu bjuder författarna in till ett digitalt diskussionsmöte kring rapporten och kring lantbrukets förutsättningar i Sverige i framtiden. Mötet sker den 29 maj kl 14–15.

Biprodukter kan ersätta spannmål och soja i mjölkkornas kraftfoder

Biprodukter kan ersätta spannmål och soja i mjölkkornas kraftfoder

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 10:52 CEST

När mjölkkor utfodras med mycket spannmål och bönor som komplement till vallfoder äter de mer potentiella livsmedel än vad de producerar i form av mjölk. Men om man ersätter spannmål och bönor med biprodukter, såsom betfiber, drank, rapsmjöl och kli, så producerar korna mycket mer livsmedel än vad de äter. Det visar Johanna Karlsson i en doktorsavhandling från SLU.

Tidig harpestprognos med hjälp av infekterade djur fångade av pärlugglor

Tidig harpestprognos med hjälp av infekterade djur fångade av pärlugglor

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:58 CEST

Utbrott av harpest upptäcks ofta först när människor insjuknar. Då är det ofta för sent att försöka begränsa smittspridningen eller förvarna sjukvården. En smart lösning skulle kunna vara att utveckla tidiga prognoser som bygger på smittade djur som fångas och lagras av pärlugglor under häckningen. Det hoppas ett forskarlag som har visat att pärlugglan gärna inriktar sig på just smittade djur.

Blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter

Blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 13:39 CEST

Klimatmärkning är ett styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters inköp av livsmedel. Enligt en ny studie från SLU och Lunds universitet tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av köttprodukter. En tredjedel vill dock inte alls veta hur klimatet påverkas av inköpen, och somliga undviker aktivt klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende.

Ökad lokal anpassning och samverkan framgångsrecept för älgförvaltning

Ökad lokal anpassning och samverkan framgångsrecept för älgförvaltning

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 12:00 CEST

För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen, minimerar konflikter och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Jordgubbs-app för fritidsodlare ska ge bättre rådgivning

Jordgubbs-app för fritidsodlare ska ge bättre rådgivning

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 08:51 CEST

Runt om i landet finns hobbyodlare som med stor möda försöker få fram fina och goda jordgubbar. En forskargrupp från SLU vill ta vara på engagemanget och lanserar en jordgubbs-app där odlare kan identifiera och rapportera in observationer av olika arter i jordgubbslandet. Målet med denna medborgarforskning är att ta fram bättre odlingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare.

Kommer framtidens vegoburgare från närproducerad raps?
Våren tog halt (Vårkollen 2020)

Våren tog halt (Vårkollen 2020)

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 11:58 CEST

Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under Valborgshelgen. Växternas blomning respektive lövsprickning har kommit långt norrut i år, jämfört med för 100 år sedan, men jämfört med de senaste fem årens vårkollar, så blev det ganska nära medel.

Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora

Gamla vägkanter har ofta en särskilt värdefull ängsflora

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 11:37 CEST

Den stora minskningen av arealen naturbetesmark och äng under de senaste 200 åren utgör ett hot mot alla de växter som behöver ett öppet landskap. Det är känt sedan tidigare att vägkanter kan vara en viktig livsmiljö för dessa växter, och ju äldre vägarna är desto bättre, visar en ny studie från SLU och Stockholms universitet.

Hotet mot asken, toppen på ett isberg

Hotet mot asken, toppen på ett isberg

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 11:17 CEST

Om svampsjukdomen askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd skulle en rad insekter, lavar, svampar och mossor drabbas hårt. Av de 483 arter som på olika sätt lever på ask bedöms 115 vara så beroende av ask att de löper risk att dö ut om askarna försvinner i Sverige. Det visar forskare från SLU i en ny studie, och de menar att det är mycket viktigt att ta hand om ask-individer med viss resistens.

Expedition med ”extra allt” vidgar förståelsen för Östersjöns ekosystem

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 07:27 CEST

29 april stävar R/V Svea ut på SPRAS: en expedition som samlar in data om sill och skarpsill i Östersjön. Forskare vid SLU passar på att utveckla fiskeriundersökningen till en modern ekosystemundersökning genom att komplettera expeditionen med bland annat seglande drönare, fågelräkningar och spigganalyser. Den utökade datainsamlingen ska ge en helhetsbild av hur Östersjöns ekosystem fungerar.

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

Våren har kommit extremt långt – hjälp oss hålla koll på hur långt

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 11:08 CEST

Med vårtemperaturer redan i januari kom många vårtecken extremt tidigt i år. Sedan har vädret varierat, med rekordmycket snö i Riksgränsen, kyliga stormar och slutligen vårvärme igen. Hur har växterna reagerat på denna galna vår? Svenska Botaniska Föreningen uppmanar nu allmänheten landet runt att kolla upp en handfull vårtecken under Valborgshelgen och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.