Skip to main content

Taggar

SLU 653 lantbruksuniversitet 453 biologisk mångfald 366 naturvård 320 jordbruk 296 arter 271 skog 264 klimatpåverkan 257 miljöanalys 250 veterinärmedicin 180 livsmedel 81 trädgård 70 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fisk 24 fiske 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 18 häst 17 hälsa 13 miljö 13 utbildning 12 miljöövervakning 12 älg 11 foder 11 jakt 11 rovdjur 11 klimat 11 gris 11 insekter 10 hav 10 övergödning 10 varg 9 mjölk 9 växtskydd 9 odling 9 djur 9 genetik 9 landskap 9 fiskodling 9 bioenergi 8 mjölkkor 8 växtförädling 8 vilt 8 fåglar 8 kor 8 vatten 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 rehabilitering 8 UDS 7 ekosystemtjänster 7 förvaltning 7 ekosystem 7 mark 7 lantbruk 7 kulturarv 7 avel 7 katt 7 östersjön 7 ekonomi 7 vattenbruk 7 mat 7 torsk 7 Svenska artprojektet 7 veterinär 7 universitetsdjursjukhuset 6 böcker 6 företagande 6 ekologi 6 giftfri miljö 6 potatis 6 metan 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 växthusgaser 6 markanvändning 6 agrarhistoria 6 växter 6 djursjukhus 6 hållbar utveckling 6 samverkan 6 nötkött 6 husdjur 5 djurhållning 5 miljöpsykologi 5 bär 5 arbetsmiljö 5 landskapsplanering 5 djurskydd 5 vete 5 medicin 5 landskapsanalys 5 konst 5 tillväxt 5 EU 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 kadmium 5 växthusgas 5 biologi 5 biologisk bekämpning 4 henrik ericsson 4 granbarkborre 4 sorkfeber 4 avverkning 4 mångfald 4 sjukvård 4 mikroorganismer 4 jord 4 miljömål 4 turism 4 metylkvicksilver 4 djurhälsa 4 slakt 4 ultuna 4 frukt 4 biogas 4 vhc 4 beteende 4 landsbygdsutveckling 4 växtskyddsmedel 4 ko 4 bekämpningsmedel 4 röding 4 klimatförändringar 4 lingon 4 malaria 4 odlad mångfald 4 CBM 4 trädgårdsbruk 4 lövsta 4 forskningscentrum 4 ål 4 gran 4 livsmedelsförsörjning 4 jämställdhet 4 historia 4 skogsskador 4 abborre 4 arkitektur 4 djursjukvård 4 park 4 energi 4 fosfor 4 fattigdomsbekämpning 4 lax 4 uppsala 4 företagsledning 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 miljödepartementet 3 livsmedelssäkerhet 3 infrastruktur 3 medborgarforskning 3 bakterier 3 afrika 3 lustgas 3 trädgårdsprodukter 3 fettsyror 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 bok 3 hänsyn 3 invasiva arter 3 växtfysiologi 3 kemisk ekologi 3 kemi 3 politik 3 Almedalen 3 stadsplanering 3 matsvinn 3 baljväxter 3 djuromsorg 3 artportalen 3 genbank 3 restvärme 3 fjärranalys 3 genus 3 hälsa friskvård stress 3 jordbrukslandskap 3 nötkreatur 3 ekologisk produktion 3 lo 3 inavel 3 kväve 3 doft 3 hållbarhet 3 rödlista 3 sjukdom 3 virus 3 skogsskada 3 trädgårdsodling 3 marin miljö 3 fruktsamhet 3 hästar 3 kungsörn 3 tall 3 förtjänstmedalj 3 kvävenedfall 3 plantering 3 mjölkproduktion 3 antibiotika 3 jägare 3 laserskanning 3 balsgård 3 vattenkvalitet 3 mjölkko 3 nötköttsproducenter 3 fjärilar 3 trädförädling 3 stadsodling 3 får 3 rovfisk 3 landskapsarkitekt 3 innovation 3 amerikansk hummer 3 älgjakt 3 vildsvin 3 kastrering 3 biodiversitet 3 perenner 3 grisar 3 inventering 3 kantzoner 3 köttproduktion 3 lamm 3 försurning 3 eskil erlandsson 3 zoonos 3 fiskevård 3 växtbioteknik 3 sportfiske 3 landskapsutveckling 3 diabetes 3 naturresurser 3 björn 3 kulturhistoria 3 våtmarker 3 grönsaker 3 djurpark 2 cancer 2 planering 2 cap 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 arbetsliv 2 lika villkor 2 globala målen 2 gmo 2 kålväxter 2 åsa rising 2 mossor 2 fastighet 2 plast 2 övergödning av vattendrag 2 ipm 2 biologisk kontroll 2 naturhänsyn 2 sesamin 2 contortatall 2 bladlöss 2 dikor 2 miljötrender 2 sötvatten 2 jens häggström 2 mehg 2 matförgiftning 2 Partnerskap Alnarp 2 fiskfett 2 forskningsinfrastruktur 2 grovfoder 2 naturunderstödd rehabilitering 2 landsbygdsutcveckling 2 unghästprojektet 2 rävens dvärgbandmask 2 käringtand 2 ensilage 2 hortikultur 2 skogsmästare 2 marin 2 växtbiologi 2 skattningsmetod 2 värphöns 2 stadsträd 2 smådjur 2 skåne 2 skadegörare 2 asätare 2 predation 2 växtforskning 2 bakterie 2 åkermark 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 forskningsfartyg 2 grisproduktion 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 blåbärsprognos 2 grön infrastruktur 2 butikssvinn 2 stress 2 professorsföreläsningar 2 spindeltråd 2 avloppsslam 2 kvävefixering 2 hästsjukvård 2 fiskeförvaltning 2 kraftledningsgator 2 kulturväxter 2 sjukdomar 2 hormonstörande ämnen 2 landsbygdsprogram 2 ekologisk odling 2 blomning 2 höstvete 2 stärkelse 2 nötköttsproduktion 2 naturresurstillgångar 2 lustgassänka 2 mink 2 burkina faso 2 utsläpp 2 honung 2 entreprenörskap 2 svedjebränning 2 arkeologi 2 sorkar 2 läkemedel 2 skogsskötsel 2 lavar 2 dödlighet 2 hälsa. rehabilitering 2 förädling 2 arbete 2 pristagare 2 professorsinstallation 2 nöt 2 restprodukter 2 bin 2 ehec 2 naturliga fiender 2 stubbar 2 låginkomstländer 2 vårtecken 2 utfodring 2 rennäring 2 markberedning 2 samer 2 etiopien 2 ledarskap 2 grundskola 2 lantbrukets djur 2 pollinering 2 biodling 2 etologi 2 naturupplevelser 2 travhäst 2 feromoner 2 taxonomi 2 vetenskapsrådet 2 landsbygd 2 renskötsel 2 global 2 forest 2 pris 2 fältkrassing 2 friluftsliv 2 fånggröda 2 miljögifter 2 musik 2 olycksfall 2 fjäderfä 2 allergi 2 folkhälsa 2 svamp 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 dricksvatten 2 skötsel 2 arktis 2 gödsel 2 mikrobiologi 2 protein engineering 2 Alnarp 2 parasiter 2 savann 2 utemiljö 2 vetenskap 2 interreg 2 app 2 myggor 2 kardiologi 2 forskningsprojekt 2 bilddiagnostik 2 havsmiljö 2 vindkraft 2 salix 2 lammkött 2 miljöstöd 2 räv 2 bärprognos 2 stad 2 naturvägledning 2 future forests 2 snöleopard 2 skara 2 blommor 2 slakteri 2 policy 2 strömstad 2 habitat 2 frukt och grönt 2 trädgårdsnäring 2 biobränsle 2 attityder 2 vattenförsörjning 2 svartrost 2 rekreation 2 tvärvetenskap 2 biodiesel 2 matförsörjning 2 vattendrag 2 universitet 2 SLU Alnarp 2 hedersdoktor 2 studenter 2 alzheimer disease 2 design 2 immunförsvar 2 trav 2 välfärd 2 kvicksilver 2 stadsutveckling 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bröd 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 järv 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 flyktingar 1 bevarande 1 fjärrvärme 1 salmonella 1 kampanj 1 Västra götalandsregionen 1 hälsa friskvård 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 kol 1 råg 1 restaurering 1 företagsekonomi 1 mjöl 1 konstnär 1 arbetskraft 1 beslutsunderlag 1 integration 1 utlysning 1 musselmjöl 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 naturturism 1 växtlistor 1 avgaser 1 livsmedelsindustrin 1 grönsöö 1 livsmedelsindustri 1 zygomyceter 1 ek 1 fiskeripolitik 1 medicin och hälsa 1 fastighetsutveckling 1 byggteknik 1 biogasanläggning 1 kristianstad 1 sustainable innovations 1 björk 1 Grönland 1 öppet hus 1 gräsmatta 1 mälardalen 1 vinodling 1 klimatarbete 1 tiger 1 sill 1 natursten 1 hampa 1 byggeri 1 Visa alla taggar

Växtproteinfabrik på SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 13:55 CET

Projektet Växtproteinfabriken, SLU Alnarp syftar till att bygga, utveckla och sätta på plats en pilotanläggning för att extrahera och ta till vara olika proteiner och proteinfraktioner från växter. Proteinerna kommer att användas i en uppsjö av produkter både inom livsmedelsindustrin men också för kosmetika och i medicinska applikationer. Möjligheter att använda dem i foderprodukter finns också.

Matolja av björk, med hjälp av jäst?

Matolja av björk, med hjälp av jäst?

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:43 CET

Kan halm och sågspån omvandlas till värdefulla livsmedel? Det tror de forskare från SLU som nyligen fick 7,5 miljoner kr för att testa idéerna på allvar. Att cellulosa, lignin och liknande ämnen kan omvandlas till olja som kan användas i fiskfoder har de redan visat, men nu är siktet inställt på livsmedel. Omvandlingen görs med hjälp av jäst som kan lagra in stora mängder olja i cellerna.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:22 CET

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF.

Jäst gör fiskfoderolja av halm

Jäst gör fiskfoderolja av halm

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:39 CET

Den olja, t.ex. palm- eller sojaolja, som används i foder till röding kan bytas ut mot “fet jäst” som odlats i ett halmbaserat substrat. Jästoljan har en liknande sammansättning och görs på en råvara som människan inte kan äta själv – och fisken växer lika bra. Det visar en ny studie från SLU.

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 11:01 CET

I dag är det premiär för årets julkalender från SLU. Kalendern fokuserar på miljöfrågor och varje vardag fram till jul, samt på julafton, ges exempel på vad som har gjorts vid SLU under året som gått. I luckorna beskrivs ny kunskap och hur den har tagits fram, men också framtidsvisioner och samverkan med samhället. I år satsas det extra mycket på film och ljud, för att även nå nya målgrupper.

Elin Olofsson blir Årets SLU-alumn 2018 för upprop mot sexism och sexuella trakasserier i skogsbranschen

Elin Olofsson blir Årets SLU-alumn 2018 för upprop mot sexism och sexuella trakasserier i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:38 CET

Elin Olofsson är skapare av hashtaggen #slutavverkat på Instagram, skogsbranschens upprop mot sexism och sexuella trakasserier i den globala #Metoo-rörelsen. Elin Olofsson får priset Årets SLU-alumn då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU.

Tillståndet för kustfisken i Östersjön kartlagd

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 10:48 CET

En ny HELCOM-rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Ett förändrat klimat, övergödning, fiske och exploatering av nyckelhabitat är några av de faktorer som påverkar hur fisken mår.

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 12:37 CET

Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den mängd munnar som tuggar på växterna. Nu visar en ny studie att den pågående klimatförändringen kan störa den nuvarande balansen mellan rov- och bytesdjur.

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:14 CET

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla Ström Hallenberg från SLU i en avhandling där fältarbetet har gjorts hos grisuppfödare i eller i utkanten av Phnom Penh i Kambodja.

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:58 CET

Kan svenska kultursorter av spannmål bidra till en mer hållbar produktion i jordbruket? Nyligen beviljade forskningsrådet Formas ett stöd på 11 miljoner kronor till ett fyraårigt forskningsprojekt som ska undersöka gamla spannmålssorters brödegenskaper, och möjligheter i fråga om miljö, klimat och människors hälsa och välmående.

Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion!
Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 10:40 CET

Nya skadegörare och ogräs, ökande viltskador, ett förändrat klimat och resistensproblematik. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras vid SLU:s och Jordbruksverkets nationella växtskyddskonferens i Uppsala 14–15 november. Syftet är att samla olika intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Angrepp av bladlöss minskade när två kornsorter odlades tillsammans

Angrepp av bladlöss minskade när två kornsorter odlades tillsammans

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 10:26 CET

Kan sortblandningar minska angreppen av skadeinsekter? En ny studie från SLU visar lovande resultat. Två sorters korn som odlades tillsammans hade betydligt lägre bladlusangrepp än monokulturer av respektive sort. Effekten tros bero på det kemiska samspelet mellan plantorna. Ett mål med forskningen är att minska behovet av bekämpningsmedel.

Abborrens arvsmassa kartlagd

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 07:41 CET

Ett team av svenska, finska och estniska forskare har genomfört världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar den genetiska utvecklingen hos en av Eurasiens tuffaste och mest framgångsrika fiskarter.

Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor

Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 14:45 CET

Två kandidater till att bli rektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med SLU:s hörandeförsamling. De två är nuvarande prorektor Karin Holmgren och Maria Knutson Wedel, i dag vicerektor vid Chalmers i Göteborg. SLU:s styrelse kommer i december att besluta vilken av dem som ska föreslås och därefter fattar regeringen beslut.

Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 12:42 CET

Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så. En svensk-skotsk studie visar att bäverns dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med en rikare flora av våtmarksväxter och bidrar till ymnig förekomst av vattenskalbaggar.

Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 13:11 CEST

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt. Det är troligen själva processen vid förökningen som triggar igång försvarsförmågan, vilket gör att upptäckten är av brett intresse för växtskyddsfrågor.

Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 11:19 CEST

I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie publicerad i Nature Ecology & Evolution. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där.

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 11:33 CEST

54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU.

Halm som hästfoder lösning i torkans spår

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:26 CEST

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, SLU. I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen.