Taggar

Kan flerårig spannmål ge tillräckligt höga skördar?

Kan flerårig spannmål ge tillräckligt höga skördar?

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 09:12 CEST

Fleråriga spannmålsgrödor skulle innebära fördelar för miljön. En flerårig växt producerar dock mindre frö under insåningsåret, eftersom den måste satsa på ett långlivat rotsystem. För att bli konkurrenskraftig som frögröda måste den fleråriga växten därför ha en mycket hög tillväxt under kommande år. Om detta växtförädlardilemma handlar en nyligen publicerad studie ledd av forskare från SLU.

Media-no-image

FAO:s generaldirektör besöker SLU i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 14:46 CEST

Söndag 30 augusti besöker FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva SLU i Uppsala. I fokus för besöket ligger forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett strategiskt område på FAO:s agenda.

SLU:s förtjänstmedaljer 2015 till Algers, Stenborg Blom och Lindgren

SLU:s förtjänstmedaljer 2015 till Algers, Stenborg Blom och Lindgren

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:24 CEST

I samband med årets promotionshögtid den 3 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Bo Algers. Förtjänstmedaljen i guld går till ämnesrådet Catharina Stenborg Blom, medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Gabriella Lindgren.

Media-no-image

Africa-EU partnership in biobanking

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 09:07 CEST

The rapidly evolving African biobanks are invaluable for biomedical research because the African population has the greatest genomic diversity on the planet and represents an incredible resource of information to advance fundamental understanding of health and disease.

Kockar möter forskare på matfestival i Stockholms city

Kockar möter forskare på matfestival i Stockholms city

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 10:00 CEST

Lördag 29 augusti samlas mat-, hälso- och miljöintresserade storstadsbor, kockar, forskare och producenter på Matologi – ett event om mat, hälsa och hållbarhet i Norra Latins trädgård mitt i Stockholms city. På Matologi möts forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och några av Sveriges mest kända kockar och bagare.

Media-no-image
Rekordår för lingon i Götaland

Rekordår för lingon i Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 11:11 CEST

Årets lingonskörd ser ut att bli rekordstor i Götaland. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på bra tillgång i alla landsdelar utom i Norra Norrland, jämfört med ett normalår.

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 10:00 CEST

It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.

Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

Pressmeddelanden   •   2015-07-30 10:00 CEST

Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med kollegor från Nya Zeeland, Australien och USA nyligen publicerat sina bevis för detta i Journal of Applied Ecology.

Media-no-image

Expertertmöte kring hästgenomik

Pressmeddelanden   •   2015-07-29 10:26 CEST

Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

Nytt ris minskar växthusgaserna

Nytt ris minskar växthusgaserna

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 14:00 CEST

Rikligt med blåbär i Norrland

Rikligt med blåbär i Norrland

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 12:49 CEST

Media-no-image

Fler antagna till SLU

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 08:15 CEST

Samodling – ett sätt att öka skördarna i ekologiskt jordbruk
Mer buskar på tundran kan påskynda den globala uppvärmningen
SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

SLU:s hedersdoktorer 2015 utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 11:59 CEST

Sex betydelsefulla forskare blir hedersdoktorer vid SLU i år. Det står klart när universitetets fyra fakulteter har utsett sina hedersdoktorer.

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Nya praktiska råd om etablering av energiskog

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 13:22 CEST

Jämn och snabb uppkomst bäddar för god tillväxt och hög skörd i salixplanteringar, och därför är det viktigt att välja sticklingar med omsorg och att plantera dem på rätt sätt. Om detta berättar Stina Edelfeldt i en avhandling från SLU. Att plantera sticklingar liggande och att använda klena sticklingar ökar t.ex. risken för luckiga bestånd. Och kvävegödsling kan gynna ogräsen mer än salixen.

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Clubroot parasite of Brassicaceae sequenced

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:10 CEST

The genome of the parasite that is causing clubroot disease on several agricultural and horticultural crops is now released. The new knowledge will hopefully be useful to develop better diagnostic methods, breeding strategies and elucidating the biology of this unique plant pathogen group.

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Klumprotparasit på kål genetiskt klarlagd

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 09:00 CEST

Nu är arvsmassan (genomet) hos den skadegörare som orsakar klumprotsjuka på kål- och oljeväxter kartlagd. Kunskapen kan komma att gynna utvecklingen av diagnostiska verktyg i fält, öka förståelsen för organismens biologi samt underlätta växtförädlingen.

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Försämrad fiskhälsa oroar forskare

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 11:30 CEST

Trots att halterna av de flesta miljögifter och tungmetaller minskar i kustbestånd av abborre och tånglake mår fisken allt sämre. Vad det beror på, vet forskarna ännu inte. Exempelvis har fisken fått mindre könskörtlar och levern, ämnesomsättningen, saltbalansen och immunförsvaret har påverkats. Ytterligare studier krävs för att klargöra orsakerna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.