Skip to main content

Taggar

slu 573 lantbruksuniversitet 385 biologisk mångfald 328 naturvård 281 jordbruk 271 skog 242 arter 241 klimatpåverkan 233 miljöanalys 230 veterinärmedicin 163 livsmedel 76 trädgård 65 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 22 fisk 21 fiske 20 hund 17 häst 16 forskning 15 miljöövervakning 12 jakt 11 foder 11 älg 11 gris 11 rovdjur 11 övergödning 10 hälsa 10 insekter 10 utbildning 10 genetik 9 miljö 9 mjölk 9 varg 9 fiskodling 9 odling 9 klimat 9 växtförädling 8 djur 8 mjölkkor 8 vilt 8 hav 8 landskap 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 kor 8 förvaltning 7 östersjön 7 avel 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 kulturarv 7 vatten 7 mark 7 torsk 7 växtskydd 7 fåglar 7 potatis 6 lantbruk 6 riksskogstaxeringen 6 ekosystemtjänster 6 ArtDatabanken 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 böcker 6 ekologi 6 markanvändning 6 rehabilitering 6 växthusgaser 6 ekosystem 6 metan 6 ekonomi 6 UDS 6 husdjur 5 veterinär 5 universitetsdjursjukhuset 5 tillväxt 5 nötkött 5 hållbar utveckling 5 landskapsplanering 5 växthusgas 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 agrarhistoria 5 medicin 5 djurskydd 5 giftfri miljö 5 företagande 5 kadmium 5 vete 5 bär 5 djursjukhus 5 lingon 4 växter 4 sjukvård 4 abborre 4 jord 4 park 4 ko 4 mikroorganismer 4 eu 4 odlad mångfald 4 CBM 4 henrik ericsson 4 malaria 4 frukt 4 metylkvicksilver 4 granbarkborre 4 vhc 4 lövsta 4 beteende 4 fosfor 4 turism 4 biologi 4 biogas 4 lax 4 slakt 4 biologisk bekämpning 4 landskapsanalys 4 katt 4 ultuna 4 mångfald 4 röding 4 trädgårdsbruk 4 forskningscentrum 4 ål 4 skogsskador 4 arkitektur 4 sorkfeber 4 uppsala 4 energi 4 samverkan 4 jämställdhet 4 gran 4 naturresurser 3 restvärme 3 amerikansk hummer 3 björn 3 jägare 3 vattenkvalitet 3 kulturhistoria 3 matsvinn 3 kemisk ekologi 3 politik 3 djurhållning 3 vildsvin 3 mjölkko 3 stadsplanering 3 inventering 3 mjölkproduktion 3 genbank 3 biodiversitet 3 virus 3 trädgårdsprodukter 3 försurning 3 köttproduktion 3 sportfiske 3 får 3 våtmarker 3 kastrering 3 fiskevård 3 kemi 3 lamm 3 bakterier 3 trädgårdsodling 3 laserskanning 3 lo 3 hänsyn 3 genus 3 hästar 3 bekämpningsmedel 3 grönsaker 3 stadsodling 3 inavel 3 konst 3 fruktsamhet 3 miljöpsykologi 3 doft 3 klimatförändringar 3 perenner 3 rovfisk 3 förtjänstmedalj 3 infrastruktur 3 arbetsmiljö 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 kantzoner 3 historia 3 tall 3 miljödepartementet 3 landskapsutveckling 3 hälsa friskvård stress 3 zoonos 3 fettsyror 3 trädförädling 3 avverkning 3 landsbygdsutveckling 3 balsgård 3 livsmedelsförsörjning 3 invasiva arter 3 älgjakt 3 eskil erlandsson 3 djurhälsa 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 nötköttsproducenter 3 fjärilar 3 artportalen 3 sjukdom 3 skogsskada 3 kungsörn 3 bok 3 baljväxter 3 nötkreatur 3 lustgas 3 livsmedelssäkerhet 3 växtskyddsmedel 3 afrika 3 marin miljö 3 fattigdomsbekämpning 3 rödlista 3 innovation 3 plantering 3 grisar 3 kvävenedfall 3 växtfysiologi 3 kväve 3 djursjukvård 3 predation 2 etiopien 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 fjäderfä 2 arktis 2 bioteknik 2 salix 2 utemiljö 2 övergödning av vattendrag 2 djuromsorg 2 fånggröda 2 cancer 2 lika villkor 2 future forests 2 naturhänsyn 2 gmo 2 stärkelse 2 miljömål 2 hormonstörande ämnen 2 havre 2 entreprenörskap 2 musik 2 naturresurstillgångar 2 vattenförsörjning 2 värphöns 2 burkina faso 2 forest 2 strömstad 2 pris 2 parasiter 2 vindkraft 2 Biodiverse 2 rekreation 2 kraftfoder 2 naturupplevelser 2 naturvägledning 2 plast 2 skattningsmetod 2 pollinering 2 universitet 2 friluftsliv 2 savann 2 policy 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 biobränsle 2 travhäst 2 skötsel 2 bärprognos 2 biologisk kontroll 2 kvävefixering 2 immunförsvar 2 stadsträd 2 interreg 2 dricksvatten 2 naturliga fiender 2 renskötsel 2 jordbrukslandskap 2 förädling 2 djurpark 2 allergi 2 räv 2 etologi 2 miljögifter 2 rennäring 2 skåne 2 slakteri 2 åsa rising 2 grisproduktion 2 sjukdomar 2 hästsjukvård 2 honung 2 protein engineering 2 stubbar 2 vårtecken 2 miljöstöd 2 vetenskapsrådet 2 fältkrassing 2 biodiesel 2 vattenmiljö 2 matförgiftning 2 forskningsprojekt 2 hortikultur 2 skadegörare 2 studenter 2 restprodukter 2 biodling 2 medborgarforskning 2 pristagare 2 åkermark 2 contortatall 2 fiskfett 2 dikor 2 antibiotika 2 hedersdoktor 2 ensilage 2 utsläpp 2 fjärranalys 2 trav 2 alzheimer disease 2 frukt och grönt 2 rävens dvärgbandmask 2 hälsa. rehabilitering 2 skogsskötsel 2 blåbärsprognos 2 blomning 2 habitat 2 avloppsslam 2 professorsinstallation 2 sötvatten 2 naturunderstödd rehabilitering 2 järv 2 lantbrukets djur 2 stad 2 butikssvinn 2 mink 2 kvicksilver 2 gödsel 2 feromoner 2 ehec 2 asätare 2 blommor 2 kulturväxter 2 käringtand 2 trädgårdshistoria 2 snöleopard 2 forskningsinfrastruktur 2 global 2 landskapsarkitekt 2 lustgassänka 2 arkeologi 2 dödlighet 2 ledarskap 2 fastighet 2 skara 2 markberedning 2 myggor 2 nöt 2 svedjebränning 2 kålväxter 2 attityder 2 grovfoder 2 samer 2 fiskeförvaltning 2 tvärvetenskap 2 höstvete 2 ägg 2 svamp 2 sorkar 2 taxonomi 2 grundskola 2 professorsföreläsningar 2 svartrost 2 marin 2 bladlöss 2 ekologisk odling 2 bakterie 2 mossor 2 bröd 2 läkemedel 2 växtbioteknik 2 app 2 kraftledningsgator 2 utfodring 2 stress 2 landsbygdsutcveckling 2 vattendrag 2 växtforskning 2 välfärd 2 unghästprojektet 2 landsbygd 2 sesamin 2 cap 2 smådjur 2 mehg 2 nötköttsproduktion 2 trädgårdsnäring 2 bin 2 grön infrastruktur 2 kompetens 2 jens häggström 2 växtbiologi 2 protein 1 miljöbelastning 1 oljeväxter 1 svampsjukdom 1 hållbar produktion 1 malörtsambrosia 1 landskapsarkitekter 1 bottendjur 1 akvatiska resurser 1 lammkött 1 läckage 1 kalhygge 1 bilkatalysatorer 1 husdjursagronom 1 in 1 säker mat 1 compex landscapes 1 planerare 1 Lanna 1 röjning 1 u-länder 1 sortval 1 hajar 1 frystorkning 1 konstgjord befruktning 1 hotad 1 bladgrönt 1 öring 1 björk 1 byggnadsmaterial 1 mellanskarv 1 klimateffekt 1 galtvaccination 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 dt 1 hälsa friskvård 1 odlingsresultat 1 europa 1 samråd 1 radionuklider 1 hälsokost 1 olycksfall 1 nationalnyckel 1 rödlistade arter 1 export 1 parasit 1 syrsor 1 forskare 1 marit gorvy 1 höstförsök 1 econwelfare 1 äppelforskning 1 lipononsyra 1 srtormfällda träd 1 kissa 1 grodor 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 galtlukt 1 arktiskt 1 öppet campus 1 potatisförädling 1 medicinsk forskning 1 skogsdata 1 offentlig marknad 1 doftämnen 1 pests 1 skogskadegörare 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 metodutveckling 1 drönare 1 tjärnö 1 ecosystems 1 kolbalans 1 kalvar 1 dofter 1 kvävegödselmedel 1 träd 1 zygomyceter 1 bilddiagnostik 1 andersson 1 vattensork 1 bevarande biologisk bekämpning 1 Visa alla taggar
Drönare underlättar övervakningen av vatten- och strandvegetation

Drönare underlättar övervakningen av vatten- och strandvegetation

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:08 CET

Sverige har ett väl utbyggt system för övervakning av tillståndet i miljön, men effektiviteten kan förbättras. Övervakningen av vatten- och strandväxter i svårtillgångliga områden kan t.ex. göras med kameraförsedda drönare, utan att alltför mycket kvalitet går förlorad. Det visar Eva Husson i en avhandling från SLU.

Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 19:00 CET

Den globala uppvärmningen kommer att förstärka klimateffekterna visar en ny världsomfattande studie där forskare från SLU medverkar. Kol som lagrats i marken i kalla områden där nedbrytningen är långsam avges när marken värms upp. När vi börjar värma upp de områdena så blir organismerna som bryter ner organiskt kol mer aktiva. Då vi kan förväntas oss stora utsläpp av kol från marken.

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 12:44 CET

En ökad användning av konstbevattning i Afrika söder om Sahara har gynnat en myggart som kan sprida malaria, och bäst är förutsättningarna i risodlingar. Forskare från SLU visar nu att risdoft lockar honor och får dem att lägga ägg. Forskarna har även framställt en syntetisk doftblandning som utlöser samma beteenden. Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna utnyttjas i bekämpningssammanhang.

Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 09:52 CET

Som 11-åring samlade Ulf Gärdenfors skalbaggar i skånska bokskogar. Nu belönas han för sin gärning som artforskare och kunskapsspridare. Professorerna Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken SLU och Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi 2016 . Priset om vardera 425 000 kr delas ut den 2 december av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Media no image

Pressinbjudan: NordCAW Seminar 1 december 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 09:50 CET

EU-Kommissionen öppnar djurskyddscentra över hela Europa! Kom till SLU den 1 december och följ diskussionerna om hur dessa djurskyddscentra ska arbeta och var de ska placeras! Medverkande föreläsare är bl.a. Prof. Harry Blokhuis, SLU, Fredrick Federley, Europaparlamentariker, samt andra länders motsvarigheter till Sveriges Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW).

Miljövänlig plast av stärkelse och protein kan läggas i komposten

Miljövänlig plast av stärkelse och protein kan läggas i komposten

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 09:03 CET

Växtförädlare på SLU har tagit fram en potatissort vars stärkelse har lågt glykemiskt index. Stärkelsen har dessutom egenskaper som tycks göra den lämplig att göra plast av. Även proteiner från vete har visat sig vara en bra råvara för tillverkning av biobaserade plastprodukter. Nu har forskargrupper på SLU tillverkat ett kompositmaterial av potatisstärkelsen och veteproteiner.

Media no image

Pressinbjudan: Alnarps nötköttdag 1/12

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

Alnarps nötköttdag firar i år tioårsjubileum. Denna temadag hålls på SLU Alnarp den 1 december och är en dag när producenter, forskare, rådgivare och studenter tillsammans ägnar sig åt frågor kring sydsvensk nötköttproduktion.

Media no image

Pressinbjudan: Framtiden ledarskap i lantbruk och trädgård

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:26 CET

Allt större företag kräver fler anställda och kravet på tydligt och bra ledarskap ökar. Det gäller att hitta rätt personal och att skapa en arbetsmiljö som engagerar och gör det roligt att gå till jobbet. Men hur gör man? Hur ser morgondagens ledarskap inom lantbruk och trädgård ut? Den 8 december håller KCF-Kompetenscentrum företagsledning ett seminarium om ledarskap på SLU Alnarp.

Suggor med bra ben är fruktsamma

Suggor med bra ben är fruktsamma

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 10:11 CET

En stor del av de suggor som slås ut ”i förtid”, såväl i Sverige som utomlands, lämnar produktionen på grund av dåliga ben. Det går dock att avla fram en robustare sugga, som lever och producerar under längre tid, genom en avel som premierar bra ben hos unga avkommor. Det visar Thu Hong Le i en avhandling från SLU.

Tio åtgärder för framtidens pollinering

Tio åtgärder för framtidens pollinering

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 20:00 CET

Det är dags för världens regeringar att agera kraftfullt för att skydda pollinatörerna och därmed produktionen av mat, anser en internationell grupp av forskare - bl a professor Riccardo Bommarco, SLU - som i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science ger tio förslag på vad samhället kan göra.

Malörtsambrosian måste bekämpas – kan bli en värsting för pollenallergiker

Malörtsambrosian måste bekämpas – kan bli en värsting för pollenallergiker

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 10:25 CET

Malörtsambrosian, som sprids via fågelfrö, har hittills inte setts som något stort hot för Sveriges pollenallergiker. Den har helt enkelt blommat för sent för att hinna sätta frö, och har inte kunnat sprida sig. Nu visar forskare från SLU att det finns bestånd i norra Tyskland som är anpassade till nordliga breddgrader. Därför finns goda skäl att systematiskt övervaka och bekämpa denna växt.

Media no image

Tillståndet för Östersjöns kustfisk bör bedömas lokalt

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 09:03 CET

Förekomsten av vanliga fiskarter som abborre och karpfiskar i Östersjön påverkas i hög grad av naturliga miljövariationer som vattentemperatur och salthalt. Detta är viktigt att ta hänsyn till när man följer upp åtgärder för kustfisk. Det visar en studie från SLU. Forskarna anser att bedömningar av hur kustfisken mår bör göras inom ett område som ligger nära där undersökningar genomförts.

Komplexa drivkrafter bakom skogsbrukets naturvårdsåtgärder - nu syns resultaten

Komplexa drivkrafter bakom skogsbrukets naturvårdsåtgärder - nu syns resultaten

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 10:03 CET

Den främsta drivkraften bakom denna utveckling var ”rödlistorna” som visade på hur arter hotades av dåtidens skogsbruk. Konsekvensen blev både att naturhänsyn integrerades i skogsbruket och att markägare frivilligt skyddade områden . Resultatet börjar synas i skogen med fler grova och döda träd i ungskogen och stora arealer frivilligt skyddade skogar.

Höna som livsmedel

Höna som livsmedel

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 11:54 CET

Hönskött är en outnyttjad råvara för livsmedelsindustrin. Detta faktum kommer forskare vid SLU och representanter från Svenska Ägg att diskutera vid en mingelkväll på SLU i Skara. Samtidigt presenteras Hennovation – ett EU-projekt med fokus på hönors välfärd. Välkommen till provsmakning av höna samt mingel med forskare och personer från branschen

​​​Ny SLU-app hjälper studenter utveckla affärsidé

​​​Ny SLU-app hjälper studenter utveckla affärsidé

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 08:30 CET

Nu kommer Blixtria, en app som hjälper studenter att utveckla och realisera sina affärsidéer. Blixtria har tagits fram av SLU Holding AB för att användas vid utbildningarna på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men kan självklart användas av alla som vill utveckla en idé på ett enkelt och inspirerande sätt.

Ny bok: Framtidsberättelser om lantbruket år 2030

Ny bok: Framtidsberättelser om lantbruket år 2030

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 09:08 CET

Med sju berättelser om det svenska lantbruket år 2030 vill forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU inspirera till diskussion och kunskapsproduktion om morgondagens lantbruk och matproduktion. Berättelserna lyfter fram både möjligheter och hot och väcker många frågor. Hur ser lantbruket och samhället ut år 2030? Och framför allt: hur vill vi att det ska bli?

Nordiskt samarbete för hållbar potatisodling

Nordiskt samarbete för hållbar potatisodling

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 14:20 CET

Större fältförsök, mer pengar till långsiktig potatisforskning och ett utökat samarbete mellan växtförädlare i Sverige, Norge och Finland – det är vad som behövs för en hållbar potatisodling i vårt nordliga klimat. Detta konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny studie.

Media no image

Götala får nytt nötstall

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 10:21 CET

SLU:s styrelse har beslutat att gå vidare i en process för att få bygga ett nytt nötstall vid Götala nöt- och lammköttscentrum i Skara.

Ny bok om humle från SLU

Ny bok om humle från SLU

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 10:17 CET

En nyutkommen bok presenterar de enskilda humleklonernas biologi, kemi och historia. Humle, den klassiska smaksättaren och bevararen i t ex öl, har fått en renässans inte minst tack vare ett ökat intresse för hembryggning av öl och förekomsten av mikrobryggerier.

Ett steg närmare nyttig olja från Norrland

Ett steg närmare nyttig olja från Norrland

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 09:28 CET

Nästan åtta gånger så mycket hälsosam oljesyra i fröoljan – det blev resultatet när forskare från SLU minskade nivåerna av två enzymer i oljeväxten fältkrassing. Det är ett stort framsteg i domesticeringen av den här vilda växten, som är rik på frön och tål kalla vintrar. Målet är att den ska bli en ny oljegröda som går att odla i norr.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.