Skip to main content

Taggar

slu 588 lantbruksuniversitet 401 biologisk mångfald 334 naturvård 290 jordbruk 279 skog 246 arter 244 klimatpåverkan 238 miljöanalys 235 veterinärmedicin 167 livsmedel 78 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fisk 23 fiske 23 landskapsarkitektur 22 hund 17 häst 16 forskning 15 miljöövervakning 12 gris 11 utbildning 11 hälsa 11 foder 11 rovdjur 11 jakt 11 älg 11 övergödning 10 miljö 10 insekter 10 genetik 9 hav 9 landskap 9 fiskodling 9 varg 9 klimat 9 mjölk 9 odling 9 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 växtförädling 8 vilt 8 kor 8 nationalnyckeln 8 bioenergi 8 djur 8 fåglar 8 östersjön 7 växtskydd 7 mark 7 ekonomi 7 Svenska artprojektet 7 torsk 7 förvaltning 7 kulturarv 7 vatten 7 vattenbruk 7 avel 7 blåbär 6 UDS 6 natur 6 landsbygdsdepartementet 6 ekologi 6 riksskogstaxeringen 6 metan 6 växthusgaser 6 lantbruk 6 rehabilitering 6 agrarhistoria 6 potatis 6 ekosystem 6 ekosystemtjänster 6 växter 6 markanvändning 6 ArtDatabanken 6 mat 6 böcker 6 husdjursvetenskap 6 klimatförändring 5 veterinär 5 landskapsanalys 5 djursjukhus 5 kadmium 5 landskapsplanering 5 nötkött 5 skogshistoria 5 medicin 5 växthusgas 5 katt 5 bär 5 giftfri miljö 5 universitetsdjursjukhuset 5 djurskydd 5 hållbar utveckling 5 husdjur 5 vete 5 tillväxt 5 företagande 5 energi 4 biologi 4 jämställdhet 4 röding 4 jord 4 gran 4 malaria 4 arkitektur 4 mångfald 4 ultuna 4 skogsskador 4 ål 4 trädgårdsbruk 4 granbarkborre 4 lövsta 4 sjukvård 4 mikroorganismer 4 park 4 frukt 4 fosfor 4 bekämpningsmedel 4 samverkan 4 djurhälsa 4 metylkvicksilver 4 lingon 4 forskningscentrum 4 uppsala 4 ko 4 biogas 4 turism 4 biologisk bekämpning 4 beteende 4 fattigdomsbekämpning 4 konst 4 CBM 4 vhc 4 slakt 4 henrik ericsson 4 sorkfeber 4 odlad mångfald 4 lax 4 eu 4 abborre 4 arbetsmiljö 3 baljväxter 3 zoonos 3 artportalen 3 landsbygdsutveckling 3 avverkning 3 genus 3 eskil erlandsson 3 restvärme 3 björn 3 miljöpsykologi 3 fettsyror 3 landskapsarkitekt 3 växtfysiologi 3 fruktsamhet 3 antibiotika 3 älgjakt 3 nötköttsproducenter 3 bok 3 mjölkko 3 livsmedelsförsörjning 3 fjärilar 3 laserskanning 3 miljömål 3 fiskevård 3 kantzoner 3 perenner 3 grisar 3 kastrering 3 förtjänstmedalj 3 kvävenedfall 3 historia 3 hästar 3 lamm 3 afrika 3 landskapsutveckling 3 livsmedelssäkerhet 3 kemisk ekologi 3 får 3 matsvinn 3 kväve 3 politik 3 rödlista 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 lo 3 tall 3 köttproduktion 3 grönsaker 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 sportfiske 3 fjärranalys 3 inventering 3 trädgårdsodling 3 djurhållning 3 miljödepartementet 3 trädförädling 3 biodiversitet 3 doft 3 jägare 3 invasiva arter 3 infrastruktur 3 naturresurser 3 amerikansk hummer 3 växtskyddsmedel 3 marin miljö 3 trädgårdsprodukter 3 stadsodling 3 vattenkvalitet 3 lustgas 3 hälsa friskvård stress 3 djursjukvård 3 nötkreatur 3 försurning 3 inavel 3 genbank 3 klimatförändringar 3 kemi 3 rovfisk 3 mjölkproduktion 3 innovation 3 sjukdom 3 kungsörn 3 plantering 3 balsgård 3 vildsvin 3 stadsplanering 3 virus 3 våtmarker 3 bakterier 3 kulturhistoria 3 skogsskada 3 hänsyn 3 protein engineering 2 professorsföreläsningar 2 miljöstöd 2 biologisk kontroll 2 miljögifter 2 Partnerskap Alnarp 2 forskningsinfrastruktur 2 vindkraft 2 taxonomi 2 ensilage 2 ekologisk odling 2 djuromsorg 2 dricksvatten 2 skåne 2 stad 2 växtbiologi 2 Biodiverse 2 slakteri 2 käringtand 2 sorkar 2 ledarskap 2 ipm 2 svedjebränning 2 fånggröda 2 alzheimer disease 2 strömstad 2 dödlighet 2 savann 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 immunförsvar 2 naturliga fiender 2 policy 2 honung 2 sjukdomar 2 grisproduktion 2 fastighet 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 interreg 2 mink 2 design 2 sötvatten 2 växtforskning 2 kompetens 2 fiskfett 2 sesamin 2 lika villkor 2 unghästprojektet 2 travhäst 2 burkina faso 2 matförgiftning 2 välfärd 2 dikor 2 stadsträd 2 renskötsel 2 predation 2 salix 2 professorsinstallation 2 skogsmästare 2 vattenmiljö 2 ekologisk produktion 2 hedersdoktor 2 future forests 2 studenter 2 utsläpp 2 ägg 2 restprodukter 2 asätare 2 järv 2 naturvägledning 2 svartrost 2 fiskeförvaltning 2 lantbrukets djur 2 cancer 2 naturresurstillgångar 2 hormonstörande ämnen 2 blåbärsprognos 2 rekreation 2 marin 2 höstvete 2 parasiter 2 trav 2 biobränsle 2 naturupplevelser 2 frukt och grönt 2 mehg 2 låginkomstländer 2 skattningsmetod 2 friluftsliv 2 blomning 2 universitet 2 bärprognos 2 skötsel 2 jordbrukslandskap 2 allergi 2 kvävefixering 2 hästsjukvård 2 samer 2 hortikultur 2 skara 2 stubbar 2 nöt 2 hållbarhet 2 arkeologi 2 contortatall 2 blommor 2 kulturväxter 2 svamp 2 folkhälsa 2 biodling 2 utfodring 2 läkemedel 2 lustgassänka 2 växtbioteknik 2 smådjur 2 fältkrassing 2 bioteknik 2 havsmiljö 2 miljötrender 2 butikssvinn 2 attityder 2 markberedning 2 havre 2 feromoner 2 hälsa. rehabilitering 2 etologi 2 skadegörare 2 åsa rising 2 vattenförsörjning 2 värphöns 2 kvicksilver 2 pristagare 2 övergödning av vattendrag 2 landsbygd 2 fjäderfä 2 vetenskapsrådet 2 habitat 2 grovfoder 2 pris 2 tvärvetenskap 2 naturhänsyn 2 företagsledning 2 bladlöss 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 snöleopard 2 global 2 myggor 2 ehec 2 medborgarforskning 2 gmo 2 forest 2 stärkelse 2 musik 2 bakterie 2 entreprenörskap 2 skogsskötsel 2 etiopien 2 jens häggström 2 avloppsslam 2 pollinering 2 cap 2 mossor 2 plast 2 kraftledningsgator 2 arktis 2 räv 2 förädling 2 trädgårdshistoria 2 vårtecken 2 rennäring 2 djurpark 2 forskningsprojekt 2 vattendrag 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 diabetes 2 rävens dvärgbandmask 2 app 2 grundskola 2 kålväxter 2 landsbygdsutcveckling 2 stress 2 forskningsfartyg 2 utemiljö 2 planering 2 bin 2 nötköttsproduktion 2 trädgårdsnäring 2 kraftfoder 2 grön infrastruktur 2 gödsel 2 bröd 2 hampa 1 dna 1 mjölkkontroll 1 boskap 1 bygga hus 1 höns 1 brasan 1 växtätande insekter 1 kål 1 neurologi 1 blåtunga 1 täkt 1 glesbygd 1 fekalier 1 sveriges veterinärförbund 1 sallad 1 globala målen 1 tranor 1 akvatiska resurser 1 tävling 1 mejeri 1 gröna tak 1 urbana miljöer 1 suggfixering 1 potatissjukdomar 1 spannmål 1 jägmästare 1 miljöbelastning 1 arktiskt 1 japansk encefalit 1 satellitdata 1 in 1 urskogar 1 skyddade rovdjur 1 ecosystems 1 stormen gudrun 1 mortalitet 1 lill-skansen 1 formas 1 arbetskraft 1 compex landscapes 1 pollenallergi 1 fruktfluga 1 humlor 1 organic production 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 konstgjord befruktning 1 björk 1 kohälsa 1 galtvaccination 1 dt 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 lantbrukspolitik 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 styrelseordförende 1 proteinteknik 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 frukten 1 oljeväxter 1 ventilation i stall 1 västerås 1 ekologiska produkter 1 europa 1 klimatmodell 1 epigenetik 1 metodutveckling 1 cat friendly 1 arbetsliv 1 Visa alla taggar
Skarvar påverkar både fisk och fiske

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 13:12 CET

​De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och problemen för fisket minskas, menar hon.

Skogliga scenarier gynnar den lokala diskussionen

Skogliga scenarier gynnar den lokala diskussionen

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 12:45 CET

När skogslandskapets intressenter, t.ex. skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån.

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 10:00 CET

Universitetsdjursjukhuset vid SLU (UDS) har nu två nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI), Jessica Ingman och Tove Nielsen.

Media no image

Pressinbjudan: SLU tar pulsen på hästens inre

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 09:54 CET

SLU medverkar sedan många år på Eurohorse i samband med hästtävlingar på Gothenburg Horse Show. I år visar och berättar forskare och studenter om hur hästens beteende kan tolkas med hjälp av en pulsmätare. Det som pågår inuti hästen är inte alltid tydligt på utsidan.

Ytterligare en specialist i stordjurskirurgi på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Ytterligare en specialist i stordjurskirurgi på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:30 CET

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har fått ännu en specialist i stordjurskirurgi. Milósz Grabski är nu Diplomate of the European College of Veterinary Surgery (Dip. ECVS), vilket innebär att UDS har två av de i Sverige totalt åtta europeiska diplomates i stordjurskirurgi.

Media no image

Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 13:10 CET

En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vilket kan påverka både människors hälsa men också asätare som äter slaktrester. Genom att byta till kopparkulor, skulle jägare kunna eliminera en betydande källa till blyexponering hos människor och asätare, visar forskning från bl a Sveriges lantbruksuniversitet.

Hoppstjärtarnas mångfald får sin förklaring

Hoppstjärtarnas mångfald får sin förklaring

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:07 CET

I marken finns oftast stora mängder hoppstjärtar av en mängd arter, och dessa har en viktig roll i näringsomsättningen. Ekologer har länge frågat sig varför markdjurssamhällen ofta är så oväntat artrika. En ny avhandling från SLU ger den troliga förklaringen – i jord som ser homogen ut finns en rad småskaliga skillnader som erbjuder djuren en mängd olika ekologiska nischer.

Media no image

​Skolklasser kan vinna resa till nationalpark

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 08:00 CET

Nu lanseras Gilla naturen, ett läromedel och en tävling för årskurs 4–6 om att upptäcka och uppskatta natur. Vinsten är en resa till en av Sveriges 29 nationalparker och tio finalister blir en del i en utställning om barns tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 08:53 CET

Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trot, enligt en ny avhandling från SLU. När flöden av koldioxid mättes i olika typer av skogar gick resultaten på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Både produktions- och urskogar gav t.ex. ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären under stora delar av mätperioden.

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:08 CET

N​ästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter måste därför vara medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur.

Media no image

Växtgeners innersta avslöjas med nobelprismikroskopi

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 10:57 CET

En ny studie visar att utvecklingen av blommans ståndare i modellväxten backtrav sker genom en samtidig aktivering av gener som ligger nära varandra på växtens kromosomer. Forskarna, från KTH, SciLifeLab och SLU, har funnit att regleringen av genernas aktivitet verkar bero av förändringar i hur cellens s k kromatin är organiserat. De har använt en ny typ av högupplösande mikroskop.

Media no image

Aptitreglerande hormon styr flyttfåglars mellanlandningar

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 13:01 CET

Varje år stannar miljarder flyttfåglar längs sina långa resor för att fylla på sina fettdepåer. Syftet med dessa stopp – att vila och tanka energi – är självklar. Hittills har det dock varit okänt vilka fyiologiska signaler som får fåglarna att flyga vidare. Nu visar forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet att den vidare flyttningen påverkas av det aptitreglerande hormonet gherlin.

Media no image

Björnförekomst påverkar vargens jakt på älg

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 11:00 CET

I Skandinavien har både vargens och björnens dödande av bytesdjur som älg undersökts noggrant i flera olika studier. Gemensamt för dessa studier är att de hittills har genomförts i områden där dessa båda arter inte har påverkats av varandras närvaro. I en ny studie från SLU analyseras data från områden i både Skandinavien och Nordamerika där både varg och björn lever sida vid sida.

Media no image

SLU får bidrag för forskning kring svår vetesjukdom

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 10:08 CET

En ny, mycket allvarlig vetesjukdom sprider sig i Europa, rapporterar forskningstidskriften Nature. På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns vetelinjerna där man nyligen har karaktäriserat gener med resistens mot det nya hotet. Ett nytt forskningsbidrag möjliggör nu överförandet av resistensgenerna till vetesorter som är anpassade för olika klimat- och odlingsbetingelser världen över.

Media no image

Vallen, Sveriges största gröda, har egen konferens

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 09:22 CET

Vallen som foder utgör den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Vallens uthållighet, avkastning och näringsinnehåll har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen, och vallens betydelse för en sund hästhållning blir allt tydligare. Den 7-8 februari ordnas en vallkonferens vid SLU I Uppsala.

Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 09:29 CET

Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu lättare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri.

Smarta torskburar lurar sälen på fisken

Smarta torskburar lurar sälen på fisken

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:15 CET

De växande sälbestånden i Sverige hotar kustfisket och skapar en konflikt om fisken. Den konflikten kan minskas genom utveckling av selektiva och sälsäkra fiskeredskap, som smart konstruerade burar som fångar torsk men minimerar skador av säl.

Media no image

Pressinbjudan: Digitalisering av lantbruket – när och hur sker den stora revolutionen?

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:45 CET

Hur kommer lantbrukets digitala framtid att se ut? Är det Google eller maskinföretagen som driver utvecklingen? Vilka sociala konsekvenser väntar? Välkommen till ett tankeväckande seminarium om en nära förestående utveckling inom lantbruket. Seminariet arrangeras av KCF, Kompetenscentrum företagsledning, i samarbete med Partnerskap Alnarp. SLU Alnarp 6 februari.

Varmare klimat kan få stor inverkan på bergsekosystem jorden runt

Varmare klimat kan få stor inverkan på bergsekosystem jorden runt

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 19:15 CET

Den klimatuppvärmning som förväntas under de närmaste 80 åren kan störa ekosystemen i högt belägna bergslandskap. Det visar ett internationellt forskarlag lett från SLU i en studie i tidskriften Nature. Genom att i sju bergsområden jämföra växtlighet, växtnäringstillgång m.m. på olika höjder – som motsvarar olika temperaturzoner – kunde forskarna förutspå effekterna av ett varmare klimat.

Media no image

Filmtävling för högstadiet om växter och människor

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 10:17 CET

I samband med Fascinerande växters dag arrangeras en filmtävling för högstadieungdomar där priset är 10 000 kronor till klassresan. Varför är växter så fascinerande? Varför behöver människor växter? Nu söks filmskapare i högstadiet som vill ta sig an utmaningen att göra en film på temat växter och människor.