Taggar

Media-no-image

Cancergen kan hämma tumörtillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 12:25 CEST

En gen som normalt orsakar cancertillväxt har visat sig ha en helt motsatt roll vid prostatacancer. När genen är aktiv vid prostatacancer stimulerar den nämligen en annan gen som blockerar celldelning hos tumörceller. Resultaten banar väg för betydligt bättre diagnoser och prognoser än de som finns i dag. Bakom upptäckten står en internationell forskargrupp med bl a forskare från SLU.

Genetic findings may preserve threatened buffalo species

Genetic findings may preserve threatened buffalo species

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 09:55 CEST

Researchers at SLU and Uppsala University have in an international collaboration with IPB and LIPI in Indonesia identified two independent mutations in the MITF gene underlying white-spotted coat colour in the swamp buffalo. The results can be used to preserve the threatened white-spotted buffalo, which is a culturally and economically important domestic animal.

Genetisk upptäckt kan rädda hotad vattenbuffel

Genetisk upptäckt kan rädda hotad vattenbuffel

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 10:13 CEST

Forskare vid SLU och Uppsala universitet har genom ett samarbete med Bogor Agricultural University och Indonesian Institute of Sciences i Indonesien identifierat två oberoende mutationer i MITF-genen som förklarar vit pälsfärg hos vattenbuffeln. Resultaten kan användas för att bevara den utrotningshotade vitfläckiga vattenbuffeln som är ett viktigt husdjur både kulturellt och ekonomiskt.

Nya Grönt kulturarv®-sorter i handeln
Professor i hållbara odlingssystem hedersdoktor hos SLU i Alnarp
Ökat miljöskydd till samma kostnad

Ökat miljöskydd till samma kostnad

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 14:37 CEST

Hydrologiskt anpassade kantzoner vid avverkning, som följer de blötaste delarna, är billigare per hektar än fasta kantzonsbredder där man lämnar en jämn bård av träd utmed vattnen.

Media-no-image

Komplex genetisk reglering av rötters tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 20:00 CEST

Roten förankrar växten i marken och tar upp vatten och näring. Dess utseende varierar både mellan och inom arter och denna diversitet har uppkommit när växterna anpassat sig till olika livsmiljöer. Rotens utveckling styrs därför till stor del av växtens genuppsättning. Forskare från bl a SLU har nu visat att det i många fall är nödvändigt att ta hänsyn till dessa geners komplexa samspel .

Giftbildande mögelsvampar i spannmål kartläggs med ny metod

Giftbildande mögelsvampar i spannmål kartläggs med ny metod

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 11:18 CEST

Betydande mängder spannmål har under senare år innehållit så mycket mögelgifter att de har fått skickas till förbränning. Nu har Ida Karlsson från SLU utvärderat en metod som gör det möjligt att identifiera toxinbildande Fusarium-svampar på artnivå. I en kartläggning av svampfloran i sädesfält var skillnaden mellan ekologisk och konventionell odling ganska liten när det gäller Fusarium.

Media-no-image

”Färdig” burgare inte bakteriefri

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:49 CEST

Att endast försöka se på färgen om en hamburgare är genomstekt är nästan omöjligt för hamburgare som är gjord av köttfärs förpackad i s k modifierad atmosfär - gasfylld förpackning. Färsen ändrar då färg betydligt snabbare så att den ser genomstekt ut. Detta gör att den kan se klar ut trots att temperaturen fortfarande är alltför låg för att döda bakterier. Det visar forskning från SLU.

Media-no-image

"Ogrundade forskarlarm leder till attitydförändring"

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 10:25 CEST

I en vetenskaplig rapport från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) lyfts riskerna med ogrundade forskarlarm om sjukdomar bland vilda djur. De kan medföra en omotiverat negativ syn på vilt som i förlängningen hotar vår acceptans för ett rikt djur- och växtliv.

Fortsatt hög tillväxt i de svenska skogarna

Fortsatt hög tillväxt i de svenska skogarna

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 08:05 CEST

I årets Skogsdata kan man läsa om att den årliga tillväxten nu är uppe i 125 miljoner kubikmeter. Då den totala avgången är väsentligt mindre, under 100 miljoner kubikmeter, innebär det att det totala virkesförrådet fortsätter att öka och uppgår nu till 3,4 miljarder kubikmeter, det vill säga en fördubbling sedan den första Riksskogstaxeringen 1923-1929.

Nyfiken på Uppsalas nyaste campus?

Nyfiken på Uppsalas nyaste campus?

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 14:43 CEST

Tareq Taylor medverkar med en inspirationsföreläsning om den nordiska maten vid SLU:s Öppet Campus på Ultuna lördagen den 26 september, klockan 10-16. Programmet är fullspäckat med olika aktiviteter i de nya husen där SLU:s institutioner nu huserar.

Media-no-image

Afrikanska unionens kommissionsordförande besöker SLU på eget initiativ

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 17:49 CEST

När ordförande för Afrikanska unionens kommissions Her Excellency Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma i dagarna besöker Sverige har hon särskilt önskat att få komma till SLU.

Musslor och jäst bra proteinfoder till odlad fisk

Musslor och jäst bra proteinfoder till odlad fisk

Pressmeddelanden   •   2015-09-18 13:11 CEST

Vid SLU utvärderas proteinrika alternativ till fiskmjöl i foder till odlad fisk. Tre lovande proteinkällor är musselmjöl, bagerijäst och en jästblandning. Upp till 40 procent av proteinbehovet kan täckas av dessa råvaror utan att tillväxten hos odlad röding, regnbåge och abborre försämras. Detta visar Aleksandar Vidakovic i en avhandling från SLU.

Fiskodling, hälsobadhus och uppvärmda urbana miljöer - idéer som gav pris i innovationstävling
Forskarupprop: Hjälp oss kartlägga spridningen av amerikansk hummer

Forskarupprop: Hjälp oss kartlägga spridningen av amerikansk hummer

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 10:25 CEST

Den 21 september börjar årets hummerfiske och forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium räknar med nya fynd av förvildad amerikansk hummer, framför allt kring Lysekil. Nu ber de hummerfiskare om hjälp med kartläggningen av artens utbredning, och utlovar en belöning för varje inlämnad amerikansk, eller sjuk, hummer.

Media-no-image

Skandinaviskt projekt mot fästingburna infektioner

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:00 CEST

Under tre år ska det bedrivas ett stort samnordiskt forskningsprojekt för att minska antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur. Projektet har beviljats drygt 40 miljoner kronor från EU.

Media-no-image
Media-no-image

​Elever hjälper forskare förstå hösten

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 13:17 CEST

Nu tar forskare från bl a SLU hjälp av skolelever i ett landsomfattande massexperiment för att dokumentera höstens utveckling i naturen. Över 5000 elever från Kiruna till Ystad är redan anmälda.

Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 08:30 CEST

Vid avverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.