Tags

Media-no-image

​Varför behöver vi älgar, lejon, ugglor och giraffer?

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:37 CEST

Vad finns det för möjligheter och utmaningar med vilda djur? Över hela världen har de vilda djuren viktiga funktioner, både för naturen i sig, och för oss människor. Den 26-29 april anordnar SLU en internationell konferens med forskare inom biologi, samhällsvetenskap och veterinärmedicin, från 13 olika länder, för att diskutera världsomspännande skillnader i synen på vilda djur.

CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit

CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 10:28 CEST

​CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant av den försöksversion av verktyget som togs fram förra året. CropSAT är resultatet av ett brett samarbete mellan forskning, rådgivning, företag och myndigheter.

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 10:09 CEST

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod
Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare

Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 10:15 CEST

Försöken att tillverka spindeltråd har hittills inte gett fibrer som matchar det naturliga materialets egenskaper. Nu tycks drömmen om en mer naturtrogen konstgjord spindeltråd vara på väg att förverkligas. I fredags publicerade Anna Rising och Jan Johansson från SLU och KI en artikel där de beskriver hur man i en spinningsapparat kan skapa en miljö som liknar den i en spindels spinnkörtel.

Media-no-image
Möjlig ökad risk för pesticidläckage i framtida klimat

Möjlig ökad risk för pesticidläckage i framtida klimat

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 11:30 CEST

I ett varmare och regnigare klimat påverkas transporten och nedbrytningen av bekämpningsmedel i marken, men också bekämpningsbehovet. Det kan medföra ökad risk för kontaminering av grundvattnet från en större andel av åkerarealen än idag, enligt Karin Steffens vid SLU. Effektiva motåtgärder är nödvändiga

Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan

Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:16 CEST

Huggningar av fjällbjörk i en zon närmast kalfjället för byggnadsvirke och brännved ledde till avskogning under perioden 800 till 1100 e. Kr. och skogen har fortfarande inte kommit tillbaka 1000 år senare. Det visar en ny studie genomförd av forskare verksamma vid SLU i Umeå och vid vid Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog.

Satsning på svensk köttproduktion

Satsning på svensk köttproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 12:51 CEST

​En industridoktorand inom företagsekonomi anställs nu i samverkan mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara. För att klara framtidsfrågorna inom de gröna näringarna är det viktigt att forskare, främst inom den tillämpade forskningen, finns ute i företagen. Samarbetet är det första inom en överenskommelse mellan SLU och Västra Götalandsregionen.

SLU släpper ny version av webbtjänsten Skogsskada

SLU släpper ny version av webbtjänsten Skogsskada

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 07:31 CEST

Nu finns en ny version av webbtjänsten Skogsskada från SLU. I verktyget kan du lära dig om skogsskador och få hjälp med att diagnostisera skogsskador. Du kan också dela med dig av dina observationer genom att rapportera in skador. En våraktuell skogsskada är svampsjukdomen tallskytte som kan orsaka skador i både naturliga och planterade täta tallföryngringar i södra Sverige.

Vintergrön åkermark bra för klimatet

Vintergrön åkermark bra för klimatet

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 10:29 CEST

Fånggrödor minskar utlakningen av kväve genom att växa vidare när huvudgrödan har skördats. Nu visar forskare från SLU att fånggrödor dessutom kan bidra till att Sverige når uppsatta klimatmål, genom att öka mullhalten i jorden. Det kol som binds in i åkermarken kan nämligen kompensera för en inte försumbar del av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Media-no-image

Nya professorer föreläser – från ägg och fisk till övergödning och nya antibiotika

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 11:24 CEST

Vid Sveriges lantbruksuniversitet installeras i år tolv nya professorer, sex kvinnor och sex män. Torsdag 16 april och fredag 17 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

Högriskområden för barkborreangrepp hittas genom erfarenheter av Gudrun

Högriskområden för barkborreangrepp hittas genom erfarenheter av Gudrun

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 09:45 CEST

Efter stormen Gudrun 2005 följde ett stort utbrott av granbarkborre, en av de viktigaste skadeinsekterna i granskog. Erfarenheterna av Gudrun visar att det går att ringa in högriskområden för barkborreangrepp under ett utbrott, bland annat granrika bestånd där stora mängder vindfällda granar lämnas kvar. Om detta och de praktiska konsekvenserna berättar Simon Kärvemo i en avhandling från SLU.

Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd

Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 14:28 CEST

Små spillror av de svenska lantrashönsen har bevarats till eftervärlden och nu kartläggs dessa genetiskt. Störst variation finns i rasen Skånsk blommehöna, medan Ölandshönan är den som avviker mest från övriga lantraser. En genvariant som ger den säregna Bohulän-Dals svarthöna mörkt kött finns även hos en del Hedemorahöns. Detta har Anna Maria Johansson från SLU visat i en serie undersökningar.

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 12:12 CET

Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, i Europa släpps över tre miljoner ankungar varje år. På grund av sin status som jaktbart vilt, dess överflöd, och antalet frigjorda individer, kan gräsanden tjäna som modell för att studera effekterna av utsläpp, både för bevarande och utsättning för jakt på vilda populationer.

Europas största fågel, stortrapp, kan återinföras i Skåne

Europas största fågel, stortrapp, kan återinföras i Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 08:30 CET

Fram till 1860-talet fanns det stortrapp i några av Skånes öppna ljung- och gräslandskap. Nu diskuteras förutsättningarna för en återutplantering av denna karismatiska fågel. Ett examensarbete från SLU visar att möjligheterna finns. Den 8 april följs arbetet upp med ett seminarium på Nordens Ark i Bohuslän.

Håll koll på våren!

Håll koll på våren!

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 17:36 CET

Vårens ankomst är mycket mer än varmare och ljusare dagar: drillande lärkor, surrande bin, vitsippsbackar och lövsprickningens grönska. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare ta reda på hur snabbt våren utvecklas över landet. Allmänheten uppmanas att gå ut under Valborgshelgen (30 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dem till Vårkollen.

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 07:50 CET

En lärobok om odling, med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning. En bok som blickar både bakåt och framåt i tiden. Detta var målet när Håkan Fogelfors från SLU för tre år sedan tog på sig att vara huvudredaktör för boken ”Vår mat”. Nu är han klar.

The EPIC study has been terminated

The EPIC study has been terminated

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 16:51 CET

On 1st March 2015 the EPIC study was terminated. Termination was undertaken with the unanimous agreement of the lead investigators (Professors Adrian Boswood, Sonya Gordon and Jens Häggström) following the advice of an independent interim analysis committee.The interim analysis indicated that there was clear evidence of benefit of the administration of pimobendan.

Hur mår laken 2015?

Hur mår laken 2015?

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 15:21 CET

Den 28 april släpper ArtDatabanken Rödlista 2015. Men redan nu har du möjlighet att tjuvkika på några av våra 4 274 rödlistade arter. Redan idag kan du läsa om hur det går för fiskarten lake och varje dag fram tills vi släpper Rödlista 2015 presenterar vi en ny exempelart på ArtDatabankens webbplats.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.