Tags

Europa visar att människor och rovdjur kan dela samma landskap

Europa visar att människor och rovdjur kan dela samma landskap

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 20:10 CET

Rovdjurens återkomst i Europa är en stor framgång för naturvården. På en tredjedel av det europeiska fastlandet finns åtminstone ett av de stora rovdjuren. Det visar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science som forskare från 26 länder har bidragit till, bl a från svenska SLU. Ett utmärkt exempel på att människor och stora rovdjur kan dela samma landskap, enligt forskarna.

Europe shows that humans and large predators can share the same landscape

Europe shows that humans and large predators can share the same landscape

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 20:05 CET

The recovery of large carnivores in Europe is a great success for nature conservation. At one third of mainland Europe, at least one species of large carnivore is present, according to an article in the magazine Science that researchers from 26 countries have contributed to. It is an excellent example that humans and carnivores can share the same landscape, says main author Guillaume Chapron, SLU.

Ny sexårig överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Ny sexårig överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 11:09 CET

FISK & FISKE. I dag skrev SLU och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) under en ramöverenskommelse om samverkan för de kommande sex åren. Samverkan gäller kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete. Ramöverenskommelsen anger ingen ekonomisk omfattning, men uppdraget från HaV till SLU har de senaste åren legat på drygt 100 miljoner kronor per år.

Media-no-image

​Vad avgör priset för en ridlektion?

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:30 CET

Priset på ridlektioner påverkas av ridskolans avstånd till tätorter, tätortens folkmängd och hushållens inkomster. Andra faktorer är organisation, ledarskap och ridskolans lokaler och utrustning. Det skriver en forskargrupp från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i en artikel som nyligen publicerades i Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Media-no-image

SLU presenterar inlägg till svensk livsmedelsstrategi

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:38 CET

Regeringsdeklarationen 2014 innehåller ett löfte att ta fram en svensk livsmedelstrategi. Forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU kommer nu med ett inlägg till regeringens strategiarbete.

Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver

Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:30 CET

Norra Sverige har drabbats av flera stora stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den förhöjda populationen av barkborrar ska börja döda stående träd under kommande år, enligt forskare vid SLU. Därför är det viktigt att fortsätta att ta bort stormfällda träd ur skogen.

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 20:15 CET

En analys av hela arvsmassan hos 48 fågelarter visar att en närmast explosionsartad utveckling i fåglarnas släktträd tog fart för 66 miljoner år sedan. Släktträdet bekräftar många släktskapsteorier som tidigare har ifrågasatts, och bjuder även på nya överraskningar. Bakom studien står en stor internationell forskargrupp, med medverkan från SLU och Uppsala universitet.

Om djurs välfärd - Hernquistdagen 2014

Om djurs välfärd - Hernquistdagen 2014

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 15:00 CET

Djurskyddsforskning, nya rön om djurs välfärd och diskussioner kring djuretiska dilemman. Lyssna på och diskutera med framtida djurskyddsinspektörer, rådgivare och forskare på årets Hernquistdag den 16 december på SLU i Skara.

Har undersökt kornas sömn

Har undersökt kornas sömn

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 14:41 CET

Sömn ger återhämtning för både hjärna och kropp. Emma Ternman har i sin doktorsavhandling vid SLU visat att en ko sover knappt två timmar per dygn. Sömntiden är som kortast när kon just har fått sin kalv, och den ökar med tiden efter kalvning. Korna ligger ned, dvs. vilar eller sover, under tolv timmar per dygn, och det är viktigt att korna får både tid och plats för det.

Kunskap om snytbaggens ätvanor kan minska skador på skogsplantor

Kunskap om snytbaggens ätvanor kan minska skador på skogsplantor

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:30 CET

Varje år vållar snytbaggar svenskt skogsbruk förluster på hundratals miljoner genom att gnaga av barken på tall- och granplantor. I en avhandling från SLU har man i detalj studerat hur snytbaggen äter på plantor. Man såg bland annat att den åt kortare måltider från plantor som behandlats med ett naturligt växthormon. Detta är därför en lovande metod att öka plantornas chans att överleva.

Allt säkrare skattningar av skogsbiomassa med 3D-satellitdata

Allt säkrare skattningar av skogsbiomassa med 3D-satellitdata

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 14:12 CET

Med satellitburen 3D-teknik går det idag att beräkna trädens höjd och volym i skogsbestånd var som helst på jorden. Med vissa metoder blir noggrannheten i nivå med de absolut bästa, men betydligt dyrare, flygburna tekniker som finns idag. Det visar Henrik Persson i en avhandling från SLU.

Myror kan försvara barrträdsplantor mot snytbaggar

Myror kan försvara barrträdsplantor mot snytbaggar

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 11:48 CET

Snytbaggen orsakar skogsbruket stor skada genom att äta på barken av unga barrträdsplantor. När Vítězslav Maňák från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökte samspelet mellan myror och snytbaggar på nyplanterade hyggen, fann han att myror som hittat föda på en planta uppträder aggressivt mot snytbaggar vid plantan och därmed minskar gnagskadorna.

Media-no-image

Säkrare bedömning av vanadinförorenad mark

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:45 CET

Halten av metallen vanadin kan vara förhöjd i vissa marker. Detta behöver dock inte vara ett miljöproblem, eftersom vanadinet kan vara så hårt bundet att det inte tas upp av organismer i marken. Om man vill bedöma om vanadinförekomsten är skadlig är halten i markvattnet ett bättre mått än totalhalten i marken. Det visar Maja Larsson i en avhandling från SLU.

Media-no-image

Dagligvaruhandelns samhällsengagemang under luppen

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:30 CET

Svensk dagligvaruhandel visar samhällsansvar genom att ge kunderna en möjlighet att välja varor utifrån t.ex. etiska eller miljömässiga aspekter, och genom samarbeten med ideella organisationer. Om detta skriver Julia Rotter från SLU i en avhandling om företags samhällsansvar.

European Soil Scientists Unite To Tackle Threats to Soil

European Soil Scientists Unite To Tackle Threats to Soil

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 11:22 CET

The world’s soils face a wide range of threats that could undermine the very basis to our current way of life. In recognition of the pressing importance of threats to soils the United Nations has designated 2015 as the ‘International Year of Soils’ to bring to public attention the wide variety of threats to soil. This year is being launched on World Soil Day on the 5th of December 2014.

Europas markforskare tacklar hoten mot marken

Europas markforskare tacklar hoten mot marken

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 10:38 CET

​Världens jordar står inför hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Idag, på den globala markdagen, lanseras FN:s internationella markår 2015 - för ökad förståelse om marken för livsmedelssäkerhet och ekosystemfunktioner.

Media-no-image

Grönt ljus för grön rehabilitering

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 13:00 CET

Natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från SLU i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering.

Media-no-image

Värdefull övervakning av svenska sjöar och vattendrag under 50 år

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 09:00 CET

Miljötillståndet i svenska sötvatten har nästa år övervakats under femtio år. Under denna tid har regelbundna mätningar av vattenkvalitet gett värdefulla underlag till miljöarbetet, och många av de åtgärder som har satts in har haft avsedd effekt. Med anledning av jubileumet finns nu ett specialnummer av tidskriften AMBIO med artiklar om denna verksamhet. Flertalet av författarna kommer från SLU.

Media-no-image

Barn vill inte ha ”färdiga” lekplatser

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:00 CET

Lekplatser är platser tänkta särskilt för barn och deras lek i den offentliga miljön. Men hur väl anpassade är de egentligen efter barn och deras perspektiv och önskemål? Vad tycker barn i skolåldern? I en nyligen publicerad studie jämför landskapsarkitekten Märit Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) barns och förvaltares perspektiv på lekplatsleken.

Pepparrot - varierad växt med många användningar

Pepparrot - varierad växt med många användningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 13:41 CET

Pepparrot skulle kunna användas mer, t.ex. i mediciner eller till industriella ändamål. Katarina Wedelsbäck Bladh vid SLU har i sin avhandling funnit att NordGens insamlade pepparrotsplantor har en bra genetisk spridning och därmed kan utgöra stommen i en genbank för framtida behov i växtförädlingen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.