Tags

Pressinbjudan: Landskapslaboratoriets dag i Alnarp
Media-no-image

Lönsamt för samhället stoppa gris-MRSA vid gränsen

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 09:00 CEST

Svensk humansjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats, och visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamma om risken för införsel av LA-MRSA via andra kanaler än importerade avelsgaltar är liten.

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 11:18 CEST

Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.

Media-no-image

Lägre lön för de syskon som väljer jordbruk eller fiske

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:00 CEST

Hur stor är skillnaden i inkomst för barn till lantbrukare och fiskare om de väljer samma yrke som sina föräldrar jämfört med om de väljer en annan karriär? Svaret är att de tjänar ca 25 procent mindre än om de valt ett annat arbete, enligt en studie från AgriFood Economics Centre.

Media-no-image

​Fascinerande Växters Dag 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:54 CEST

Fascinerande växters dag infaller i dag den 18:e maj och är ett återkommande internationellt arrangemang som först lanserades 2012 av forskare inom ämnesområdet växtbiologi. Under den här veckan ordnar universiteten i Lund, Uppsala och Umeå tillsammans med SLU, aktiviteter som man kan besöka. Syftet är att sätta växterna i rampljuset och påminna om växternas betydelse för samhället.

Ny kunskap om snöleopardernas matvanor kan bidra till att skydda arten

Ny kunskap om snöleopardernas matvanor kan bidra till att skydda arten

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 08:30 CEST

En av de viktigaste orsakerna till att snöleoparden är hotad är att den äter tamboskap, främst getter och får. Men det går att lindra konflikten och skydda snöleoparderna, enligt en nyligen publicerad studie av Örjan Johansson från SLU och hans kollegor. De djur som snöleoparderna tar är ofta de som har halkat efter hjorden – snöleoparderna föredrar egentligen vilda byten.

Media-no-image

Belgisk vallhund tycks ha genetiskt skydd mot diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-05-14 00:05 CEST

En genetisk samverkan som kan skydda belgiska vallhundar från att utveckla diabetes har upptäckts i ett projekt som leds av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Hos denna ras hittade forskarna en ny mekanism som reglerar sockerhalten i blodet, styrd av samverkande gener på två olika kromosomer.

Media-no-image

Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 08:37 CEST

Jordbrukare på den skånska slättbygden kan öka värdet på åkermarken med upp till 1900 kronor per hektar genom att underhålla åkermarkens naturliga ekosystemtjänster. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre.

Ny professor vid SLU i Skara – till nytta för djuren

Ny professor vid SLU i Skara – till nytta för djuren

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 08:46 CEST

Lotta Berg, veterinär vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, är nu professor i husdjurens miljö och hälsa. Lotta kommer att ha ett ämnesansvar där hennes veterinärmedicinska kunskap är basen. Arbetet kommer att fokuseras på förebyggande djurhälsa och djurvälfärd. För SLU i Skara är det en styrka att det finns en professur. Lotta Berg efterträder Bo Algers som gått i pension

SLU frigör kapital och förstärker äppelförädling
Medeltidsbondens behov av järn och stål större än väntat

Medeltidsbondens behov av järn och stål större än väntat

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 09:00 CEST

En medeltida bonde förlorade förvånansvärt mycket järn genom normalt slitage på jordbruksredskapen. Det visar Catarina Karlsson i en agrarhistorisk avhandling från SLU. I arbetet har hon undersökt medeltida årderbillar och liar, men också testat slitaget på nysmidda kopior som använts på medeltida vis.

Pressinbjudan: ​Sötvattenövervakning 50 år

Pressinbjudan: ​Sötvattenövervakning 50 år

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 15:26 CEST

Under år 2015 fyller miljöövervakningen i sjöar och vattendrag - där SLU under decennier har haft en mycket aktiv roll - 50 år. Välkommen att fira det med oss den 11 maj i Uppsala då vi bjuder på föredrag, mingelseminarier och paneldiskussion i ämnet.

Media-no-image

​Våren flyttar norrut

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 14:49 CEST

Björkarnas lövsprickning har hunnit 70-80 mil längre norrut i år än vad som var normalt vid Valborg för hundra år sedan. Det var ett av resultaten från Vårkollen som genomfördes första gången i år. Nästan 4 000 observationer av vårtecken, bl a tussilago, blåsippa och björk rapporterades in under Valborgshelgen. Frivilliga rapporterade in från uppemot 700 platser i landet.

Ny fågelart från Kina upptäckt av svenskledd forskargrupp

Ny fågelart från Kina upptäckt av svenskledd forskargrupp

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 00:05 CEST

En ny fågelart har beskrivits från centrala Kina av forskare från Sverige, Kina, USA, Storbritannien och Vietnam. Fågeln, som har getts det engelska namnet Sichuan Bush Warbler och det vetenskapliga Locustella chengi, och som på svenska skulle kunna kallas sichuansmygsångare, är släkt med vår svenska gräshoppsångare och de i Sverige ovanligare flod- och vassångarna.

New vice-chancellor at the Swedish University of Agricultural Sciences
Peter Högberg ny rektor för SLU

Peter Högberg ny rektor för SLU

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 10:54 CEST

Förenade insatser ger naturvårdspris

Förenade insatser ger naturvårdspris

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 13:00 CEST

Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander.

Ny rödlista för Sverige

Ny rödlista för Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 09:00 CEST

Idag offentliggörs Rödlista 2015 på ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

​Rapportera: Hur långt har våren kommit?

​Rapportera: Hur långt har våren kommit?

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 07:05 CEST

Under Valborgshelgen, 30 april–1 maj, genomförs Vårkollen för första gången. Svenska Botaniska Föreningen samlar tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, in rapporter om en handfull vårtecken över hela landet. Alla får vara med och rapportera, ung som gammal, proffs som amatör. Det är bara att gå in på sajten Vårkollen.se och själv klicka i hur långt vårtecknen kommit.

Media-no-image

​Varför behöver vi älgar, lejon, ugglor och giraffer?

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:37 CEST

Vad finns det för möjligheter och utmaningar med vilda djur? Över hela världen har de vilda djuren viktiga funktioner, både för naturen i sig, och för oss människor. Den 26-29 april anordnar SLU en internationell konferens med forskare inom biologi, samhällsvetenskap och veterinärmedicin, från 13 olika länder, för att diskutera världsomspännande skillnader i synen på vilda djur.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.