Tags

Komplicerat samspel bland sorkar i ett föränderligt skogslandskap

Komplicerat samspel bland sorkar i ett föränderligt skogslandskap

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:23 CET

Många faktorer påverkar sorkarters livsbetingelser. Magnusson undersöker i sin avhandling hur förändrad markanvändning, till följd av trakthyggesbruk, leder till biotopförlust för skogslevande arter och påverkar artsammansättningen. Gamla, flerskiktade skogar har ersatts av unga, enkelskiktade monokulturer. I avhandlingen har tre cykliska sorkarter studerats i relation till trakthyggesbruket.

#pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

#pluggahållbart ska locka studenter till gröna näringar

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:01 CET

Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pågår under våren rekryteringskampanjen #pluggahållbart för att locka fler studenter till några av de utbildningar som ger kompetens som efterfrågas inom de gröna näringarna.

Media-no-image

Pressinbjudan: Skånska landskapet som resurs för företagsutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:40 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp inbjuder till ett endagskonvent kring landsbygds- och företagsutveckling med utgångspunkt i det skånska landskapet. Tid och plats är Flyinge kungsgård, måndagen den 9 februari 08.30-15.30.

Konkurrenskraftsutredningen presenteras i Alnarp
Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till ”psykologisk blomstring”

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:55 CET

När unga vuxna väljer ekologisk mat kan det handla om en naturbaserad självterapeutisk åtgärd för att vinna välbefinnande. Den slutsatsen drar Elisabeth von Essen i en doktorsavhandling från SLU. Unga vuxna som väljer ekologiska råvaror i matlagningen använder kroppens relation till mat för att bättre hantera de påfrestningar och den osäkerhet som ofta karaktäriserar detta skede i livet.

Vätterrödingen straffas dubbelt av ett varmare klimat

Vätterrödingen straffas dubbelt av ett varmare klimat

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 10:23 CET

Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vätterrödingen något, men den hotas nu också av ett varmare klimat. Varma vintrar har nämligen gjort det svårare för rödingen att hitta föda, och det gäller både nykläckta yngel och större fiskar.

Alltmer sälmask i torsk, men problemet avtar mot norr

Alltmer sälmask i torsk, men problemet avtar mot norr

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 08:30 CET

En undersökning från SLU visar att parasiten sälmask är vanlig i filéer av torsk och rötsimpa från flera områden. Störst angrepp fanns i närheten av sälkolonier längs Skånes och Blekinges kuster. Norrut i Östersjön var angreppen mycket mindre, även där sälarna är många. Vad som begränsar parasitens utbredning i t.ex. Ålands hav, vet forskarna inte idag.

Nytt verktyg utvecklar poppelodlingen

Nytt verktyg utvecklar poppelodlingen

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 13:20 CET

Nya produktionsmodeller för snabbväxande poppel i Sverige kan få stor betydelse som verktyg för skogsbolag, skogsägare, virkesinköpare, entreprenörer och konsulter. Birger Hjelm vid Sveriges lantbruksuniversitet har utarbetat dem i sin doktorsavhandling. Produktionsmodellerna kan användas för att planera och sköta poppelodlingar och även i ekonomiska kalkyler.

Media-no-image
Media-no-image
SLU får nationellt referenslaboratorium för sjuka bin

SLU får nationellt referenslaboratorium för sjuka bin

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 08:30 CET

Regeringen har beslutat utse Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. I praktiken innebär det att institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala fortsätter med en verksamhet som pågått sedan länge.

Forskarupprop för världens ålar

Forskarupprop för världens ålar

Pressmeddelanden   •   2014-12-26 09:00 CET

Efter årtionden av kraftigt minskande ålbestånd jorden runt syns tecken på att en återhämtning kan vara möjlig. Men det är hög tid att de olika arterna får ett tillräckligt skydd i hela sina utbredningsområden, och det är hög tid för nationsövergripande förvaltningsplaner. Så skriver nära 70 ledande ålforskare i en gemensam deklaration i tidskriften Fisheries.

Europa visar att människor och rovdjur kan dela samma landskap

Europa visar att människor och rovdjur kan dela samma landskap

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 20:10 CET

Rovdjurens återkomst i Europa är en stor framgång för naturvården. På en tredjedel av det europeiska fastlandet finns åtminstone ett av de stora rovdjuren. Det visar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science som forskare från 26 länder har bidragit till, bl a från svenska SLU. Ett utmärkt exempel på att människor och stora rovdjur kan dela samma landskap, enligt forskarna.

Europe shows that humans and large predators can share the same landscape

Europe shows that humans and large predators can share the same landscape

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 20:05 CET

The recovery of large carnivores in Europe is a great success for nature conservation. At one third of mainland Europe, at least one species of large carnivore is present, according to an article in the magazine Science that researchers from 26 countries have contributed to. It is an excellent example that humans and carnivores can share the same landscape, says main author Guillaume Chapron, SLU.

Ny sexårig överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Ny sexårig överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 11:09 CET

FISK & FISKE. I dag skrev SLU och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) under en ramöverenskommelse om samverkan för de kommande sex åren. Samverkan gäller kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete. Ramöverenskommelsen anger ingen ekonomisk omfattning, men uppdraget från HaV till SLU har de senaste åren legat på drygt 100 miljoner kronor per år.

Media-no-image

​Vad avgör priset för en ridlektion?

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:30 CET

Priset på ridlektioner påverkas av ridskolans avstånd till tätorter, tätortens folkmängd och hushållens inkomster. Andra faktorer är organisation, ledarskap och ridskolans lokaler och utrustning. Det skriver en forskargrupp från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i en artikel som nyligen publicerades i Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Media-no-image

SLU presenterar inlägg till svensk livsmedelsstrategi

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:38 CET

Regeringsdeklarationen 2014 innehåller ett löfte att ta fram en svensk livsmedelstrategi. Forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU kommer nu med ett inlägg till regeringens strategiarbete.

Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver

Gynnsamt för granbarkborrar i norr – ökad skaderisk framöver

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 13:30 CET

Norra Sverige har drabbats av flera stora stormfällningar under senare år och granbarkborrarna har haft tillgång till vindfällda träd under tre somrar i följd. Därmed ökar också risken för att den förhöjda populationen av barkborrar ska börja döda stående träd under kommande år, enligt forskare vid SLU. Därför är det viktigt att fortsätta att ta bort stormfällda träd ur skogen.

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 20:15 CET

En analys av hela arvsmassan hos 48 fågelarter visar att en närmast explosionsartad utveckling i fåglarnas släktträd tog fart för 66 miljoner år sedan. Släktträdet bekräftar många släktskapsteorier som tidigare har ifrågasatts, och bjuder även på nya överraskningar. Bakom studien står en stor internationell forskargrupp, med medverkan från SLU och Uppsala universitet.

Om djurs välfärd - Hernquistdagen 2014

Om djurs välfärd - Hernquistdagen 2014

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 15:00 CET

Djurskyddsforskning, nya rön om djurs välfärd och diskussioner kring djuretiska dilemman. Lyssna på och diskutera med framtida djurskyddsinspektörer, rådgivare och forskare på årets Hernquistdag den 16 december på SLU i Skara.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.