Skip to main content

Taggar

slu 557 lantbruksuniversitet 369 biologisk mångfald 317 naturvård 272 jordbruk 265 skog 235 klimatpåverkan 230 arter 230 miljöanalys 225 veterinärmedicin 162 livsmedel 75 trädgård 64 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 22 fiske 20 fisk 20 hund 17 häst 16 forskning 15 foder 11 rovdjur 11 jakt 11 miljöövervakning 11 gris 11 älg 10 utbildning 10 insekter 10 hälsa 10 övergödning 10 genetik 9 mjölk 9 fiskodling 9 varg 9 miljö 9 hav 8 bioenergi 8 mjölkkor 8 nationalnyckeln 8 vilt 8 landskap 8 kor 8 djur 8 torsk 7 växtförädling 7 mark 7 kulturarv 7 östersjön 7 avel 7 vattenbruk 7 odling 7 vatten 7 klimat 7 svenska artprojektet 7 växtskydd 7 fåglar 7 förvaltning 7 djurvälfärd 7 UDS 6 ekosystem 6 mat 6 Artdatabanken 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 böcker 6 ekologi 6 natur 6 husdjursvetenskap 6 metan 6 ekonomi 6 riksskogstaxeringen 6 rehabilitering 6 medicin 5 växthusgaser 5 bär 5 veterinär 5 ekosystemtjänster 5 kadmium 5 växthusgas 5 skogshistoria 5 klimatförändring 5 giftfri miljö 5 lantbruk 5 djursjukhus 5 landskapsplanering 5 markanvändning 5 hållbar utveckling 5 nötkött 5 tillväxt 5 universitetsdjursjukhuset 5 husdjur 5 odlad mångfald 4 eu 4 lingon 4 sorkfeber 4 park 4 växter 4 mikroorganismer 4 biologisk bekämpning 4 ultuna 4 skogsskador 4 forskningscentrum 4 ål 4 henrik ericsson 4 jord 4 frukt 4 sjukvård 4 vhc 4 lövsta 4 fosfor 4 biologi 4 turism 4 biogas 4 slakt 4 granbarkborre 4 katt 4 lax 4 metylkvicksilver 4 samverkan 4 landskapsanalys 4 uppsala 4 röding 4 gran 4 vete 4 arkitektur 4 beteende 4 företagande 4 mångfald 4 ko 4 jämställdhet 4 abborre 4 agrarhistoria 4 sportfiske 3 trädgårdsbruk 3 djurhållning 3 kemisk ekologi 3 mjölkko 3 vattenkvalitet 3 restvärme 3 vildsvin 3 virus 3 mjölkproduktion 3 kvävenedfall 3 björn 3 genbank 3 stadsplanering 3 matsvinn 3 jägare 3 inventering 3 skogsskada 3 kulturhistoria 3 trädgårdsprodukter 3 köttproduktion 3 naturresurser 3 potatis 3 försurning 3 djurskydd 3 kastrering 3 afrika 3 energi 3 grisar 3 kväve 3 lamm 3 genus 3 marin miljö 3 får 3 växtfysiologi 3 invasiva arter 3 CBM 3 trädförädling 3 bekämpningsmedel 3 hälsa friskvård stress 3 grönsaker 3 stadsodling 3 fettsyror 3 inavel 3 miljöpsykologi 3 kantzoner 3 rovfisk 3 perenner 3 doft 3 förtjänstmedalj 3 klimatförändringar 3 arbetsmiljö 3 infrastruktur 3 historia 3 tall 3 eskil erlandsson 3 artportalen 3 miljödepartementet 3 djursjukvård 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 landskapsutveckling 3 livsmedelsförsörjning 3 hänsyn 3 nötköttsproducenter 3 landsbygdsutveckling 3 zoonos 3 fjärilar 3 älgjakt 3 djurhälsa 3 hästar 3 avverkning 3 lustgas 3 konst 3 balsgård 3 laserskanning 3 lo 3 kungsörn 3 sjukdom 3 fiskevård 3 kemi 3 baljväxter 3 nötkreatur 3 livsmedelssäkerhet 3 trädgårdsodling 3 bok 3 bakterier 3 malaria 3 biodiversitet 3 innovation 3 rödlista 3 amerikansk hummer 3 politik 3 plantering 3 våtmarker 3 fattigdomsbekämpning 3 växtskyddsmedel 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 landsbygd 2 naturhänsyn 2 future forests 2 lika villkor 2 naturresurstillgångar 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 utemiljö 2 bioteknik 2 fjäderfä 2 övergödning av vattendrag 2 djuromsorg 2 fånggröda 2 bin 2 predation 2 salix 2 arktis 2 gmo 2 havre 2 miljömål 2 entreprenörskap 2 forest 2 musik 2 etiopien 2 värphöns 2 hormonstörande ämnen 2 strömstad 2 rekreation 2 pris 2 vindkraft 2 vattenförsörjning 2 burkina faso 2 nötköttsproduktion 2 jens häggström 2 naturupplevelser 2 pollinering 2 Biodiverse 2 skattningsmetod 2 mehg 2 universitet 2 savann 2 friluftsliv 2 policy 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 cap 2 kraftfoder 2 naturvägledning 2 immunförsvar 2 biologisk kontroll 2 bärprognos 2 bröd 2 naturliga fiender 2 jordbrukslandskap 2 travhäst 2 djurpark 2 kvävefixering 2 biobränsle 2 stadsträd 2 allergi 2 interreg 2 räv 2 etologi 2 honung 2 grisproduktion 2 rennäring 2 slakteri 2 nöt 2 sjukdomar 2 samer 2 miljögifter 2 stubbar 2 skara 2 hortikultur 2 vårtecken 2 vetenskapsrådet 2 åsa rising 2 vattenmiljö 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 biodiesel 2 protein engineering 2 studenter 2 restprodukter 2 biodling 2 medborgarforskning 2 contortatall 2 fruktsamhet 2 åkermark 2 avloppsslam 2 naturunderstödd rehabilitering 2 feromoner 2 kvicksilver 2 blåbärsprognos 2 hedersdoktor 2 fjärranalys 2 ensilage 2 utsläpp 2 trav 2 habitat 2 stad 2 rävens dvärgbandmask 2 sötvatten 2 pristagare 2 alzheimer disease 2 lantbrukets djur 2 blomning 2 frukt och grönt 2 dikor 2 matförgiftning 2 antibiotika 2 fiskfett 2 butikssvinn 2 skadegörare 2 gödsel 2 ehec 2 professorsinstallation 2 hälsa. rehabilitering 2 blommor 2 skogsskötsel 2 asätare 2 dödlighet 2 arkeologi 2 käringtand 2 kulturväxter 2 snöleopard 2 forskningsinfrastruktur 2 lustgassänka 2 sorkar 2 svamp 2 ledarskap 2 markberedning 2 global 2 kålväxter 2 fastighet 2 myggor 2 miljöstöd 2 landskapsarkitekt 2 svedjebränning 2 hästsjukvård 2 attityder 2 fiskeförvaltning 2 app 2 renskötsel 2 dricksvatten 2 grovfoder 2 skåne 2 bladlöss 2 tvärvetenskap 2 växtbiologi 2 grundskola 2 svartrost 2 taxonomi 2 marin 2 bakterie 2 växtbioteknik 2 höstvete 2 ägg 2 mossor 2 professorsföreläsningar 2 kraftledningsgator 2 ekologisk odling 2 stress 2 cancer 2 skötsel 2 utfodring 2 kompetens 2 vattendrag 2 landsbygdsutcveckling 2 grön infrastruktur 2 smådjur 2 unghästprojektet 2 välfärd 2 trädgårdsnäring 2 sesamin 2 läkemedel 2 järv 2 mink 2 kustlandskap 1 bistånd 1 ecosystem 1 mattillsatser 1 hälsa friskvård f 1 stormen gudrun 1 evolutionär neuroetologi 1 glesbygd 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 energieffektivisering i stall 1 viltforskning 1 hållbar produktion 1 codling moth 1 skörd 1 protein 1 oljeväxter 1 äppelvecklare 1 svampsjukdom 1 miljöbelastning 1 landskapsarkitekter 1 läckage 1 bottendjur 1 lammkött 1 husdjursagronom 1 kalhygge 1 bilkatalysatorer 1 öring 1 säker mat 1 ecosystems 1 compex landscapes 1 planerare 1 röjning 1 Lanna 1 bladgrönt 1 sortval 1 pests 1 hajar 1 konstgjord befruktning 1 björk 1 hotad 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 mellanskarv 1 byggnadsmaterial 1 galtvaccination 1 fodermajs 1 mjlökproduktion 1 dt 1 kissa 1 hälsa friskvård 1 gamla sorter 1 olycksfall 1 lipononsyra 1 öppet campus 1 potatisförädling 1 europa 1 äppelforskning 1 frystorkning 1 doftämnen 1 econwelfare 1 u-länder 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 radionuklider 1 odlingsresultat 1 tjärnö 1 höstförsök 1 in 1 samråd 1 dofter 1 export 1 nationalnyckel 1 rödlistade arter 1 akvatiska resurser 1 andersson 1 landsnäckor 1 livsmedelskontroll 1 hönshållning 1 syrsor 1 ren 1 hälsokost 1 arktiskt 1 vattensork 1 matologi 1 bevarande biologisk bekämpning 1 media 1 parasit 1 biparasiter 1 forskare 1 grodor 1 marit gorvy 1 srtormfällda träd 1 Visa alla taggar
Ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet innebär en sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka hundar världen över

Ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet innebär en sensation för hjärtforskningen och hjärtsjuka hundar världen över

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 12:00 CEST

En ny studie visar att så många som en av tre hundar över sju års ålder skulle dra nytta av behandling för en vanligt förekommande hjärtsjukdom, även om de inte uppvisar några symtom. Hundarna kan få ett längre och friskare liv och den symtomfria delen av hundens liv kan förlängas.

Media no image

Ökad effektivitet i moderna mjölkningssystem

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 11:12 CEST

Komjölk är ett viktigt livsmedel och den måste vara en högkvalitativ produkt som produceras till ett så lågt pris som möjligt. Korna behöver vara hållbara och må bra, och belastningen på miljön och klimatet minimeras. Sabine Ferneborg har i sin doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt effekten av tömning av juvret på mjölkmängd, mjölksammansättning och mjölkningseffektivitet.

Media no image

Mer varierade grödor gynnar mångfalden i odlingslandskapet, men EU:s jordbrukspolitik missar potentialen

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:40 CEST

Häckande fåglar i odlingslandskapet kan gynnas om det odlas fler grödor på gårdsnivå. Men EU:s krav på att gårdar ska odla flera grödor för att få gårdsstöd har inte medfört någon betydande förändring för Sveriges jordbrukslandskap, enligt en studie från SLU. Kravet var så lågt ställt att de flesta gårdarna levde upp till det redan innan beslutet trädde i kraft.

Liten fluga avslöjad som Arktis superpollinatör

Liten fluga avslöjad som Arktis superpollinatör

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 01:15 CEST

Den arktiska sommaren ljuder av insekter – och där liksom på andra platser är de livsviktiga för många växters pollinering. Nu visar forskare från bland annat SLU och Helsingfors universitet att de främsta pollinatörerna är små släktingar till vår husfluga. Upptäckten är inte bara intressant, utan också oroande, eftersom dessa flugor minskar i antal i takt med att Arktis blir varmare.

Vi tappar greppet om ålförvaltningen, varnar forskare

Vi tappar greppet om ålförvaltningen, varnar forskare

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:00 CEST

De råd för hållbart ålfiske som Internationella havsforskningsrådet tar fram fungerar inte i praktiken. Strategin krockar med EU:s ålförvaltning och med bristande åtgärder i nästan alla länder. Arbetet med att bevara den europeiska ålen har nu gått i stå, och för att bryta dödläget måste fokus omedelbart skiftas. Det skriver Willem Dekker från SLU i en artikel i ICES Journal of Marine Science.

Media no image

Resistens mot aggressiv svartrost nytt hopp för veteodlingen

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 12:56 CEST

Nya raser av svampsjukdomen svartrost har blivit ett hot mot odlingen av vete i delar av världen. Idag finns inga kommersiella vetesorter som är resistenta mot dessa raser, men nu finns ett förädlingsmaterial med utmärkta resistensegenskaper hämtade från råg. Om detta handlar en avhandling av Mahbubjon Rahmatov från SLU.

Hela SLU nu miljöcertifierat

Hela SLU nu miljöcertifierat

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 10:16 CEST

​Under många år har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedrivit ett aktivt miljöarbete som nu har resulterat i att alla delar av SLU – alla verksamhetsorter, alla institutioner, administrationen med mera – nu är certifierade mot ISO 14001.

Skolelever hjälper forskare att kartlägga insektslivet i ekarnas höstlöv

Skolelever hjälper forskare att kartlägga insektslivet i ekarnas höstlöv

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 11:08 CEST

Just nu samlar tusentals skolelever in ekblad och skickar dem i paket till forskare för analys. Eleverna deltar i medborgarforskning där de hjälper forskare att förstå hur klimatförändringen påverkar hösten och den biologiska mångfald som finns på ekar. Även allmänheten kan bidra med observationer.

Media no image

Pressträff: Kraftig ökning av antalet krav på lantbruket

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 13:56 CEST

Antalet regler som berör lantbruket har ökat med drygt 120 procent på 20 år, det visar en granskning gjord av SLU, Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige. Även antalet anmälningar, tillstånd och journaler har ökat. Studien ingår i projektet Byråkratin i lantbruket belastar och kostar. Den 27 september ordnas en pressträff utanför Laholm.

Media no image

Skyddade områden för små för snöleoparder

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 11:03 CEST

Snöleopardernas revir verkar vara betydligt större än man tidigare trott, enligt en studie från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Snow Leopard Trust som nyligen publicerats i Biological Conservation. Faktum är att bara 40 procent av de skyddade områden där snöleoparderna lever är tillräckligt stora för att kunna hysa ens ett enda par av dessa hotade kattdjur

SLU Holding investerar i stadsnära odling

SLU Holding investerar i stadsnära odling

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 10:38 CEST

"Urban gardening", stadsnära odling, bedöms vara ett av framtidens sätt att odla och skörda sina egna grönsaker. En av utmaningarnaär tillgången på yta. Det har företaget Vplant utvecklat en intressant lösning på och därför går nu SLU Holding in som delägare. Vplant är ett start up-bolag med rötterna i SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ätliga syrsor kan födas upp på ogräs och kassavablad

Ätliga syrsor kan födas upp på ogräs och kassavablad

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 10:18 CEST

Om odlade syrsor ska bli ett hållbart alternativ till kött måste de kunna födas upp på annat än det kycklingfoder som oftast används i dag. Nu kommer en studie från SLU som visar att det finns ogräs och biprodukter från jordbruket som faktiskt fungerar som foder åt syrsor. Studien har gjorts i Kambodja, där många barn lider av undernäring och där behovet av billigt protein är stort.

Media no image

Världens största skogskongress till Sverige?

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 09:46 CEST

Sverige, med SLU som värd, ansöker om att arrangera IUFROs världskongress 2024. IUFRO står för International Union of Forest Research Organizations, knyter samman forskare och organisationer från över 120 länder. Senaste världskongressen, som hölls i Salt Lake City, samlade mer än 2 500 forskare och 1 200 skogligt yrkesverksamma.

Tema ekologisk grisproduktion hos SLU i Alnarp
Media no image

Pressinbjudan: Stor veterinärkonferens i Uppsala 26-28/9

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 10:27 CEST

Den årliga internationella veterinärkonferensen arrangerad av organisationen ECVPH hålls i år i Uppsala, den 26-28 september på SLU i Ultuna. ECVPH:s uppdrag är att vidmakthålla och utveckla expertkunskap och professioner inom områdena djur, folkhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd.

Media no image

Inbjudan: Invigning av ny grön företagspark i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 10:10 CEST

Akademiska Hus och SLU bjuder in till invigning av Green Innovation Park. Våra nya lokaler står öppna och det finns möjlighet att möta den verksamhet som i dag sitter i Green Innovation Park. Datum: onsdagen den 21 september 2016 Tid: Kl 11:00, dagen avslutas kl 15:00.

Media no image

Rävens dvärgbandmask ovanlig men smitthärdar finns

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:56 CEST

Rävens dvärgbandmask, som har gnagare som mellanvärdar, anses ha mycket begränsad förekomst i Sverige och har hittills bara hittats i fem områden. Här om året hittades parasiten för första gången i svenska gnagare, och nu visar SLU-forskare att det finns lokaler där ”bakgrundssmittan” är ganska hög.

​​SLU-professor får hedersmedalj

​​SLU-professor får hedersmedalj

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 13:23 CEST

Professor emeritus Martin Wierup, SLU har tilldelats OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) hedersmedalj, ”Meritorious Award”, som är en av de förnämsta internationella hedersbetygelserna för veterinärer. Medaljen har utdelats sedan 1984 och Wierup är den förste svensk som får mottaga den.

Olaglig rovdjursjakt som civil olydnad

Olaglig rovdjursjakt som civil olydnad

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 10:30 CEST

Sveriges jägare har till stor del utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning. Detta har radikaliserat en del jägare, och den illegala jakt på rovdjur vi ser idag kan beskrivas som en form av civil olydnad. För att bryta blockeringen i det beslutsfattande systemet behöver dagens viltförvaltning förändras. Det menar Erica von Essen i en avhandling från SLU.

Fiskens nettointag av energi avgör var den trivs

Fiskens nettointag av energi avgör var den trivs

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 11:00 CEST

Fiskars nettoenergiintag (inkomster minus utgifter) beror bland annat av vattentemperatur, art och storlek. Det avgör var den förekommer, skriver Ulrika Beier i sin doktorsavhandling från SLU. Om det finns siklöjor i en sjö finns det färre mörtar på grund av konkurrensen om djurplankton.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.