Tags

slu 419 biologisk mångfald 252 lantbruksuniversitet 247 naturvård 231 jordbruk 225 skog 203 miljöanalys 183 arter 181 klimatpåverkan 177 veterinärmedicin 125 livsmedel 69 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 19 fisk 18 fiske 17 häst 13 forskning 13 hund 13 rovdjur 10 gris 10 jakt 10 älg 10 genetik 9 hälsa 9 övergödning 9 mjölk 9 foder 9 mjölkkor 8 djur 8 utbildning 7 nationalnyckeln 7 insekter 7 vattenbruk 7 vilt 7 varg 7 fiskodling 7 hav 7 svenska artprojektet 6 bioenergi 6 natur 6 avel 6 östersjön 6 blåbär 6 böcker 6 djurvälfärd 6 vatten 6 miljö 6 kor 6 miljöövervakning 6 landsbygdsdepartementet 6 husdjursvetenskap 5 bär 5 artdatabanken 5 torsk 5 kadmium 5 fåglar 5 kulturarv 5 medicin 5 mat 5 landskap 5 ekonomi 5 nötkött 5 husdjur 5 ekosystem 5 växthusgaser 5 giftfri miljö 5 lax 4 biologisk bekämpning 4 hållbar utveckling 4 turism 4 växtförädling 4 odling 4 skogshistoria 4 eu 4 rehabilitering 4 riksskogstaxeringen 4 klimat 4 park 4 ekologi 4 landskapsanalys 4 gran 4 mikroorganismer 4 beteende 4 lövsta 4 metan 4 förvaltning 4 ekosystemtjänster 4 forskningscentrum 4 sjukvård 4 frukt 4 samverkan 4 markanvändning 4 agrarhistoria 4 lantbruk 4 landskapsplanering 4 metylkvicksilver 4 våtmarker 3 miljödepartementet 3 fjärilar 3 kvävenedfall 3 röding 3 trädgårdsprodukter 3 ko 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 företagande 3 slakt 3 fattigdomsbekämpning 3 fettsyror 3 landskapsutveckling 3 hästar 3 grisar 3 uppsala 3 växtskydd 3 kungsörn 3 potatis 3 stadsplanering 3 nötköttsproducenter 3 växthusgas 3 arkitektur 3 naturresurser 3 inventering 3 grönsaker 3 lo 3 historia 3 granbarkborre 3 hälsa friskvård stress 3 kulturhistoria 3 politik 3 sjukdom 3 doft 3 biogas 3 bok 3 matsvinn 3 invasiva arter 3 mark 3 bakterier 3 abborre 3 arbetsmiljö 3 fosfor 3 vete 3 lamm 3 tillväxt 3 djurhållning 3 infrastruktur 3 klimatförändringar 3 växtskyddsmedel 3 sorkfeber 3 kastrering 3 skogsskador 3 virus 3 djurskydd 3 tall 3 landsbygdsutveckling 3 björn 3 lustgas 3 älgjakt 3 sportfiske 3 trädförädling 3 marin miljö 3 fiskevård 3 livsmedelsförsörjning 3 vattenkvalitet 3 djursjukvård 3 artportalen 3 svamp 2 klimatförändring 2 dödlighet 2 mehg 2 professorsinstallation 2 alzheimer disease 2 baljväxter 2 övergödning av vattendrag 2 feromoner 2 rovfisk 2 allergi 2 lantbrukets djur 2 miljöpsykologi 2 cancer 2 ål 2 läkemedel 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 fiskfett 2 dikor 2 etologi 2 avloppsslam 2 protein engineering 2 professorsföreläsningar 2 contortatall 2 järv 2 afrika 2 konst 2 biodling 2 fruktsamhet 2 global 2 jordbrukslandskap 2 zoonos 2 växtbioteknik 2 friluftsliv 2 forskningsinfrastruktur 2 forskningsprojekt 2 vetenskapsrådet 2 biodiesel 2 bakterie 2 asätare 2 räv 2 käringtand 2 butikssvinn 2 cbm 2 landsbygd 2 mjölkproduktion 2 inavel 2 ehec 2 djuromsorg 2 predation 2 sorkar 2 katt 2 växtbiologi 2 miljögifter 2 stad 2 fjäderfä 2 kvävefixering 2 ensilage 2 rennäring 2 attityder 2 biologi 2 bladlöss 2 fastighet 2 honung 2 balsgård 2 immunförsvar 2 utemiljö 2 bekämpningsmedel 2 lustgassänka 2 får 2 naturupplevelser 2 vildsvin 2 studenter 2 nöt 2 hedersdoktor 2 tvärvetenskap 2 nötköttsproduktion 2 svedjebränning 2 djurhälsa 2 ägg 2 trädgårdsnäring 2 hälsa. rehabilitering 2 sesamin 2 stadsodling 2 slakteri 2 trädgårdshistoria 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 unghästprojektet 2 vattenmiljö 2 arkeologi 2 samer 2 cap 2 mjölkko 2 pristagare 2 landsbygdsutcveckling 2 savann 2 matförgiftning 2 blommor 2 försurning 2 naturvägledning 2 bröd 2 miljöstöd 2 energi 2 vattendrag 2 skattningsmetod 2 burkina faso 2 blomning 2 förtjänstmedalj 2 lingon 2 pris 2 blåbärsprognos 2 kemisk ekologi 2 odlad mångfald 2 skåne 2 grundskola 2 nötkreatur 2 vindkraft 2 utfodring 2 köttproduktion 2 laserskanning 2 skogsskada 2 app 2 trädgårdsbruk 2 frukt och grönt 2 bärprognos 2 strömstad 2 interreg 2 rekreation 2 växtfysiologi 2 etiopien 2 grisproduktion 2 musik 2 vattenförsörjning 2 växter 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 perenner 2 naturresurstillgångar 2 kvicksilver 2 kraftfoder 2 havre 2 gmo 2 utsläpp 2 rödlista 2 kraftledningsgator 2 travhäst 2 biodiversitet 2 kväve 2 gödsel 2 vhc 2 sjukdomar 2 landskapsarkitekt 2 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 fackbok 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 buntband 1 universitet 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 djursjukhus 1 pollination 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 torskfiske 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 wången 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 ekar 1 gm-grödor 1 glykoalkaloider 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 halmstad 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 salmonella 1 svansbitning 1 genomisk avelsvärdering 1 hjälpmedel 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 neurobiologi 1 utbrott 1 astma 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 fiskeförvaltning 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 dikoproduktion 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 gräsmatta 1 skyddszoner 1 blomsterlök 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 tillgänglighet 1 restprodukter 1 vitklöver 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 personskadeförbundet 1 cikoria 1 fiska 1 doftforskning 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 öring 1 närproducerat 1 naturens kalender 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 amerikansk hummer 1 olycksfall 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 aß-peptid 1 konferens 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 Lovén 1 dogs 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 skogens estetiska värden 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 avrinningsområden 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 stadsträd 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 träd 1 offentlig marknad 1 europa 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 svampsjukdom 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 höstvete 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 vårtecknen 1 ungdomsundersökning 1 självhushållning 1 network 1 ecosystem services 1 gallring 1 spannmålssorter 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 fodermajs 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 bioteknologi 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 fattigdom 1 proteinfoder 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 ingrid strid 1 styrmedel 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 rävens dvärgbandmask 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 species 1 aluminium 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 mognad 1 svin 1 företagande affärsutveckling 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 hästuppfödning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 1900-talet 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 industrialismen 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 betesmark 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 husdjursavel 1 bollnäs 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 eskil erlandsson 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 broccoli 1 djurpark 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 samhällsplanering 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 biologisk kontroll 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 ensamhet 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 halland 1 sill 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 grön kulturarv 1 flora- och faunavård 1 trafiksäkerhet 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 mastceller 1 vänern 1 ängsmark 1 syntrof acetoxidation 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 feromon 1 ärtrotröta 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 trädskötsel 1 deformed wing virus 1 skagerrak 1 gsm 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 kalhuggning 1 scenarier 1 artsamspel 1 antagning 1 havsörn 1 kvävegödsel 1 phytophthora lateralis 1 unga företagare 1 rhizopus oryzae 1 kärr 1 student 1 renflyttning 1 kristianstad 1 galtvaccin 1 radioaktivitet 1 hälsingland 1 forskarutbildning 1 ny sorts havtorn 1 ekostad 1 satellite transmitter 1 betesskador 1 cydia pomonella 1 mjölkningsrobot 1 lärarkurs 1 växtbioteknologi 1 wind farm 1 grebbestad 1 utvecklingsländer 1 doften 1 bygg 1 forskningsmedel 1 tiger 1 fiskeri 1 klimatfrågor 1 sortblandning 1 bete 1 laxodling 1 ornelukt 1 hydrofob 1 stövsländor 1 produktionskedja 1 laktation 1 avlopp & miljö 1 mjölkpris 1 ledarskap 1 nomader 1 exploatering 1 vattenlandskap 1 insektsskador 1 etnobiologi 1 rotticka 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 utlalkning 1 nyårstips 1 snöleopard 1 datamodell 1 energiväxter 1 smågnagare 1 avmaskningsmedel 1 rehabilitering handlingsplan 1 parkskötsel 1 människor 1 näringsvärde 1 mistra biotech 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 alpacka 1 ekololgiskt 1 äldreboende 1 landsbygdsprogram 1 rovdjursattityder 1 ljusnan 1 torskbur 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 eu-program 1 investeringsstöd 1 nicaragua 1 fäbod 1 cellulosa 1 ensilering 1 förgrening 1 åkermark 1 trakthyggesbruk 1 fiskfoder 1 innovationer 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 entreprenör 1 hotade arter 1 skogsövervakning 1 fågel 1 kommunal upphandling 1 smittsam 1 förskola 1 ekogrisar 1 rehabiliteringsträdgård 1 esparsett 1 fiskare 1 livsmedelsbutik 1 tuja 1 importplantor 1 media 1 kemiska bekämpningsmedel 1 bevarande biologisk bekämpning 1 lustgasreduktas 1 sjunde ramprogrammet 1 varroalvalster 1 grovfoder 1 gäss 1 nedfall 1 doftkommunikation 1 deltagande 1 natursten 1 kust 1 alnarp 1 bladgrönt 1 historiska växter 1 stigande havsvattennivåer 1 ombyggnation 1 vår 1 prins carl philip 1 norrland 1 omättade fettsyror 1 stressbiologi 1 kaw 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 kolonilott 1 rödlistade lavar 1 hållbart jordbruk 1 förluster 1 fuktupptagning 1 allmänhet 1 landskaparkitekter 1 galtlukt 1 arktis 1 fånggröda 1 kalhygge 1 glesbygd 1 miljöbelastning 1 global livsmedelsförsörjning 1 groddar 1 vetenskap 1 tekniska oljor 1 land 1 artfynd 1 fritidsodling 1 sportdykning 1 baltic sea region program 1 kriser 1 1900-1950 1 tättingar 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 risodling 1 skola 1 kärleksört 1 infektion 1 nanopartiklar 1 kustlaboratoriet 1 produktion 1 lilla kålflugan 1 återvinning 1 rödlistade svamparter 1 future forests 1 grodor 1 export 1 radionuklider 1 hälsa friskvård 1 hajar 1 sortval 1 planerare 1 säker mat 1 landskapsarkitekter 1 energieffektivisering i stall 1 evolutionär neuroetologi 1 stormen gudrun 1 mattillsatser 1 bistånd 1 vax 1 grönt 1 täkt 1 vattenflöde 1 utomhuspedagogik 1 cancerforskning 1 bakteriesjukdom 1 stadsnära landskap 1 psykologi 1 wood 1 djuromvårdnad 1 tidning 1 idisslare 1 svinavel 1 skogsskötsel 1 agronomie 1 trädgåd 1 pcb 1 rovdjursskador 1 bäckar 1 företagsinkubator 1 klöver 1 bioplast 1 mineralgödsel 1 groblad 1 fiskeripolitik 1 lingon & blåbär 1 skötselideal 1 fältkrassing 1 eu-konferens 1 översiktlig planering 1 avrinningsområde 1 genforskning 1 lärka 1 sorkår 1 kommunal förvaltning 1 barnhem kenya 1 virkesförråd 1 låginkomstländer 1 grustag 1 påsk 1 livsstil 1 jultips 1 hampans vedämnen 1 hållbarhetsfrågor 1 krukväxter 1 granen 1 vietnam 1 tropiskt skogsbruk 1 arabidopsis 1 contorta 1 lantsorter 1 professorer 1 kinesisk kärleksört 1 narkos 1 kvävegödselmedel 1 kolbalans 1 skogskadegörare 1 skogsdata 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 kissa 1 mjlökproduktion 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 ecosystems 1 in 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 veterinär 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 innovation 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 mossor 1 livsmedelssäkerhet 1 konsumenter 1 råg 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 ägarskiften 1 diarréer 1 leptospira 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 stadspark 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 heminredning 1 viltvård 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 transporter 1 näringslivsdag 1 habitat 1 folkhälsa 1 hyggesfritt skogsbruk 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 ogräsmedel 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 länsstyrelse 1 cesium 1 grönsöö 1 föda 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 immunologi 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 handelsträdgård 1 stubbar 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 fjällen 1 larvutbrott 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 vita blodkroppar 1 suggfixering 1 urbana miljöer 1 sojaprotein 1 mejeri 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 brasan 1 höns 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 hästutfodring 1 hampa 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 Visa alla taggar
Nyupptäckt mikrobgrupp oskadliggör växthusgas i marken

Nyupptäckt mikrobgrupp oskadliggör växthusgas i marken

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 14:01 CEST

Utsläppen från åkermark av den kraftiga växthusgasen lustgas är mindre än väntat i vissa jordar, vilket beror på att dessa jordar innehåller en nyupptäckt grupp av mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det visar ett europeiskt forskningsprojekt lett av SLU och franska INRA. Odlingsåtgärder som gynnar dessa mikrober kan bli ett sätt att minska jordbrukets klimatpåverkan.

SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 11:00 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inviger VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus i södra Uppsala den 10 september. Det är norra Europas modernaste djursjukhus och ett samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass.

Amerikansk hummer i Gullmarsfjorden

Amerikansk hummer i Gullmarsfjorden

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 15:27 CEST

Återigen har en amerikansk hummer fångats i Gullmarsfjorden. Denna gång fångades hummern i en krabbtina nära Lysekil.

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 14:05 CEST

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

That´s Why White Dogs are White

That´s Why White Dogs are White

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 20:01 CEST

About half of all dogs show some form of white markings which can range from a few white marks in the Bernese mountain dog to extreme white coat color in Dalmatians and white boxer. But why have dogs so often white markings, and how can we explain how they are determined genetically? This has researchers spread new light on in an article in PLoS One.

Därför blir vita hundar vita

Därför blir vita hundar vita

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 20:00 CEST

Ungefär hälften av alla hundar visar någon form av vita tecken som kan variera från få vita tecken hos berner senner till extrem vit färg hos dalmatiner och vit boxer. Men varför har hundar så ofta vita tecken och hur kan vi förklara hur de bestäms genetiskt? Det har forskare från bl a SLU och Uppsala universitet spridit nytt ljus över i en artikel som nu publiceras i tidskriften PLoS One.

Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender från SLU

Läs om invasiva arter i senaste Miljötrender från SLU

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 07:00 CEST

Invasiva främmande arter skadar inhemsk biologisk mångfald, kulturhistoriska miljöer och kostar samhället pengar. Och fler är på väg mot Sverige. Dyk ned i ämnet i nya numret av tidningen Miljötrender från SLU.

Media-no-image

How Spiders Spin Silk

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 10:36 CEST

Spider silk is an impressive material: Light weight and stretchy yet stronger than steel. Silk proteins, called spidroins, rapidly convert from a soluble form to solid fibers at ambient temperatures and with water as solvent. How the spiders regulate this process is to a large extent unknown. Now, a group of researchers from Sweden, Latvia, China and USA show how the process is regulated..

Media-no-image

Spindlar använder koldioxid för att göra tråd

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 09:12 CEST

Spindeltråd är ett av naturens mest imponerande material, det är väldigt starkt och samtidigt lätt och biologiskt nedbrytbart. Forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nu upptäckt nya mekanismer för hur spindlar tillverkar sin tråd – rön som kommer att göra det möjligt att tillverka konstgjord spindeltråd för användning inom medicin och bioteknik.

SLU: Åter ett svagt lingonår

SLU: Åter ett svagt lingonår

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 09:08 CEST

Det ser ut att bli ont om lingon i år. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normalår.

Media-no-image

Varför fungerar Alnarps rehabiliteringsträdgård?

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 11:00 CEST

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Alnarps rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Anna María Pálsdóttir från SLU beskriver vad som krävs för att en anläggning ska fungera på detta sätt. Bland annat visar resultaten att personer i NUR har stort behov av att kunna vara ensamma i mötet med naturen.

Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt

Ganska bra med blåbär i år men färre bär än vanligt

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 08:05 CEST

Tillgången på blåbär ser ut att bli ganska hygglig i år. Men årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på något färre blåbär än normalt i hela landet. I Norrland verkar tillgången på blåbär bli relativt bra, med 85-90 procent mogna blåbär jämfört med ett normalår.

Media-no-image

Svenskar stöder jakt på rovdjur

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:15 CEST

En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.

Ny bok om husdjursavel och växtförädling

Ny bok om husdjursavel och växtförädling

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 11:21 CEST

Varför förädlas växter och djur? Hur går det till? Vilka etiska frågor finns kring bioteknik och mat? Vad finns det för GMO? Vad säger lagstiftningen och vem tjänar på tekniken? Svar på dessa frågor finns i en nyutkommen, populärt skriven bok från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Media-no-image

Svenskar värdesätter viltkött

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:00 CEST

Nästan hälften av svenskarna anser att det är viktigt att kunna äta viltkött och 22 procent äter viltkött varje månad. Allra mest betyder viltköttet för invånare i norr. Det visar Per E Ljung från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med kollegor i en ny undersökning som redovisas vid ett seminarium i Almedalen idag.

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:00 CEST

Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

Media-no-image

Bli en fena på alla fiskar i sommar

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 11:00 CEST

Första versionen av Fisknyckeln som släpptes förra sommaren blev mycket uppskattad. Då fanns detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten. Appen är nu utökad med 190 marina fiskarter.

Media-no-image

SLU:s yrkesexamina inom lantbruk och djur står sig mycket väl

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 15:25 CEST

I Universitetskanslerämbetets kvalitetsvärdering av utbildningar har turen kommit till examina inom lantbruk och djur. Sex av de sju SLU-examina som granskats bedöms hålla hög eller mycket hög kvalitet. Allra bäst omdöme får yrkesexamen i hippologi.

Media-no-image

Svensk forskning visar vägen för djurvänlig grupphållning av suggor

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 07:30 CEST

Att hålla dräktiga suggor i grupp fungerar, skriver SLU-forskare i en vetenskaplig artikel som sammanfattar svenska erfarenheter under 25 år. Forskarna hoppas att artikeln uppmärksammas i länder där merparten av suggorna hålls isolerade, i strid mot EU:s direktiv.

Höstlöv i gatlyktornas sken – nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

Höstlöv i gatlyktornas sken – nytt massförsök i höst med hjälp av skolbarn

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:40 CEST

I höst kan skolelever över hela landet hjälpa forskare att förstå hur träden vet att det är höst. Främst handlar det om ljusets inverkan, och eleverna kommer att undersöka hur gatlyktor påverkar höstlöven hos olika trädslag. Försöket är en uppföljning av ett mycket lyckat försök 2013, då 10 000 elever samlade in en enastående mängd data som används i studier av klimatförändringarnas effekter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.