Taggar

Mjölmask råvara i proteinpulver

Mjölmask råvara i proteinpulver

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 20:00 CET

Kan proteinpulver framställt från mjölmask bli en framtida ingrediens i livsmedel? En forskargrupp vid SLU har i en pilotstudie framställt ett sådant pulver. Studien presenteras i dag i den vetenskapliga tidskriften Plos One. "Det kan vara lättare för konsumenter att acceptera en produkt där en neutral insektsproteiningrediens ingår", säger professor Maud Langton, SLU.

Media-no-image

Nya medel mot resistenta bakterier efter samarbete mellan SLU och Ultupharma

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 10:00 CET

En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har mycket snabbt upptäckt nya medel mot Gram-negativa och Gram-positiva bakterier som är resistenta mot dagens antibiotika. Två patentansökningar gällande dessa uppfinningar har nyligen lämnats in till Patentverket.

Konstgjorda högstubbar viktiga för solälskande insekter

Konstgjorda högstubbar viktiga för solälskande insekter

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 09:28 CET

Idag är det standard att lämna höga stubbar på hyggen som en konstgjord naturvårdsåtgärd. När metoden introducerades för 20 år sen visste man inte om den skulle göra nytta. Nu visar en sammanställning av forskningen att högstubbar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden och till och med gynna vissa hotade insektsarter.

SLU rankat sexa i världen av THE

SLU rankat sexa i världen av THE

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 17:00 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) rankas av Times Higher Education som det sjätte bästa i världen bland de mindre universiteten. Som ”mindre” räknar Times Higher Education universitet med högst 5 000 studenter på årsbasis, men som ändå har forskning och undervisning inom fyra av de sex huvudområdena.

Ny vicerektor vid SLU

Ny vicerektor vid SLU

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 08:00 CET

Den 21 mars tillträder Erik Fahlbeck som ny vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Erik Fahlbeck är i dag departementsråd och analyschef vid näringsdepartementet och har också en bakgrund som lektor och prodekan på SLU.

Media-no-image

Modern informationsteknik ökar djurvälfärden

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:58 CET

Seminarium 3 februari: Aktuell forskning för framtidens animalieproduktion 3 februari Framtidens animalieproduktion sammanför matematik, teknik och husdjursvetenskap

Sparade trädgrupper på hyggen räddar många arter

Sparade trädgrupper på hyggen räddar många arter

Pressmeddelanden   •   2016-01-18 09:55 CET

Att lämna kvar grupper av träd på hyggen är en form av naturhänsyn som fungerar. Dessa dungar hjälper verkligen många arter att överleva den kritiska hygges- och ungskogsfasen i skogen. Ytorna måste dock vara stora om gammelskogens arter ska klara sig, men även små ytor fyller en viktig funktion. Det framgår av en vetenskaplig granskning gjord av SLU och Skogforsk.

Åsa Rising ny chef på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Åsa Rising ny chef på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 15:00 CET

Universitetsdjursjukhuset vid SLU får en ny chef för smådjurskliniken. Åsa Rising, som redan varit verksam som en av tre chefer för smådjurskliniken, tar nu ensam över ansvaret och blir chef för kliniken. " ..UDS eftersträvar ett starkt och tydligt ledarskap och rekryteringen av Åsa är ett led i denna strategi. Hon kommer att vara en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av Universitetsd.."

Media-no-image

Green Innovation Park i Uppsala får 6 miljoner

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 09:43 CET

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Akademiska Hus fårsex miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla den gemensamma satsningen på Green Innovation Park, ett centrum för grönt näringsliv i Uppsala. Green Innovation Park är en gemensam satsning av SLU och Akademiska Hus för att öppna Campus Ultuna i Uppsala för andra verksamheter än akademi, främst företag inom de gröna näringarna.

Media-no-image

SLU upphandlar blåmusslor i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2016-01-11 09:00 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) upphandlar odling och skörd av blåmusslor i Östersjön, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Syftet är att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.

Nordligt mångmiljonprojekt om klimatforskning

Nordligt mångmiljonprojekt om klimatforskning

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 08:00 CET

Ett internationellt forskarkonsortium som leds från bl a SLU har fått 28 milj norska kr för att studera effekter av klimatförändring på infektionssjukdomars epidemiologi och påverkan på samhällen i norr. Innehållet täcker många ämnesområden från klimatforskare, ekologer, veterinärer, medicinare, samhällsforskare och genusforskare, till specialister på ursprungsfolk.

Norskt företag ska designa SLU:s undersöknings- och forskningsfartyg

Norskt företag ska designa SLU:s undersöknings- och forskningsfartyg

Pressmeddelanden   •   2015-12-18 09:21 CET

Det blev det norska företaget Skipsteknisk som fick uppdraget att ta fram det design- och konstruktionsmässiga underlaget till byggandet av SLU:s fartyg för miljöövervakning och fiskeriforskning. Avtalet skrevs på igår, 17 december 2015. Det underlag som avtalet gäller ska ligga till grund för upphandling av varv under hösten 2016.

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

Pressmeddelanden   •   2015-12-18 08:03 CET

Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastrukturer. Uppgifter om den biologiska mångfalden i landskapet kan vi hämta från stora, öppna databaser, och det finns datorprogram som kan omvandla denna information till användbara kartor. Det möjliggör en smartare hänsyn till arter och ekosystemtjänster, menar forskare.

Död ved och blommande vägkanter viktiga för bin och steklar i ungskog

Död ved och blommande vägkanter viktiga för bin och steklar i ungskog

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 14:38 CET

Ungskogar är viktiga livsmiljöer för bin, humlor och en mängd rovlevande steklar. För att gynna dessa solälskande insekter är det viktigt att spara död ved och att skapa ny död ved när skogen avverkas, men också att sköta vägkanterna på skogsbilvägar för att få mer blommor. Det visar Per Westerfelt från SLU och Skogforsk i sin avhandling.

Ny avhandling ger hopp om botemedel mot almsjuka

Ny avhandling ger hopp om botemedel mot almsjuka

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 13:32 CET

Alla almar verkar inte vara lika mottagliga för sjukdomen. I en ny avhandling från SLU har Kathrin Blumenstein undersökt om en grupp av naturligt förekommande, symbiotiska svampar i bark och ved hos alm, kan skydda almar mot almsjukan. Det kan vara möjligt att utveckla nya biologiska bekämpningsmetoder genom att använda flera endofytstammar för att uppnå synergieffekter.

Den ojämställda rekryteringsprocessen vid SLU – en genusanalys

Den ojämställda rekryteringsprocessen vid SLU – en genusanalys

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 10:16 CET

En utlyst professur vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förra våren fick 34 sökande – alla män, trots att ämnet bedöms ha en jämvikt mellan män och kvinnor. Då ställdes frågan om rekryteringen fungerar optimalt och om det är annonstexterna som är problemet? Nu presenteras en genusanalys av hela rekryteringsprocessen.

Naturhänsyn fungerar: Sparad strandskog gynnar mångfald

Naturhänsyn fungerar: Sparad strandskog gynnar mångfald

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 09:00 CET

Sedan drygt 20 år ska generell naturhänsyn tas vid skogsavverkningar, och nu har forskare utvärderat effekterna av denna hänsyn. Idag redovisas värdet av att lämna kvar ridåer av skog längs vattendrag, och slutsatsen är att dessa kantzoner verkligen gynnar biologisk mångfald.

Media-no-image

Nytt forskningsföretag samarbetar med SLU för att utveckla läkemedel mot resistenta bakterier

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 08:00 CET

​Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Ultupharma AB, ett nystartat företag för upptäckt av nya antibiotika, inleder ett samarbete för att identifiera och utveckla nya läkemedelssubstanser mot antibiotikaresistenta bakterier.

Media-no-image
Media-no-image

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.