Skip to main content

Alla blomflugor nu i tryck

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 13:06 CET

Boken om sommarens fluga har fått sin uppföljare. Nationalnyckeln är nu komplett för insektsvärldens kolibrier – blomflugorna.

I och med den här boken har alla tre underfamiljerna Syrphinae, Eristalinae och Microdontinae presenterats. Familjen blomflugor är därmed i sin helhet beskriven i Nationalnyckeln, ett omfattande bokverk som ges ut av ArtDatabanken SLU.

Blomflugorna är mästare på att flyga, manövrera och kan landa snabbt och exakt. Den som invigs i flugornas fascinerande värld finner förunderligt vackra strukturer och märkliga levnadssätt. Att komma en fluga riktigt nära är som att träda in i en fantasivärld där invånarna är rustade med ryggsköldar, antennborst, falska ribbor och ansiktsbuckla.

Blomflugor gör stor nytta i naturen genom att pollinera örter, buskar och träd. Många arter behöver gamla träd och död ved för att utvecklas. En sådan är tallmulmblomfluga. Hittills har den ansetts vara mycket sällsynt och påträffad bara i riktigt gamla tallbestånd. Efter stormarna Gudrun och Per som svepte över Syd- och Mellansverige ökade tillgången på ved och blöt multnande bark där larverna lever. Det gjorde att flugan kunde föröka sig och arten är idag inte längre lika hotad.

Blomflugor finns i hela Sverige, i mängd lokalt eller vara glest spridda över större områden. För flera arter känner vi till alltför lite om deras utbredning och biologi. Förhoppningen är att böckerna ökar kunskapsläget och ger fler fynd av blomflugor till exempelvis rapporteringssajten artportalen.se.

Titel: Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & MicrodontinaeDiptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae
Text: Hans Bartsch
Bild: Elizabeth Binkiewicz, Andrea Klintbjer, Anders Rådén, Erik Nasibov, Anna Nordin, Torbjörn Östman, Krister Hall, Christopher Reisborg
Fackredaktör: Ragnar Hall
Utgivning: 15 december 2010
Antal sidor: 480

Volymen omfattar två underfamiljer blomflugor med sammanlagt 243 arter i Norden.
Det är den andra och sista volymen om blomflugor.

Högupplösta bilder
Användarnamn: Nationalnyckeln09 Lösenord: Blomflugor243
finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Christer Engström (chefredaktör) 0702-15 04 92
Johan Samuelsson (information) 018-67 34 09, johan.samuelsson@artdata.slu.se
Cecilia Nordström (information) 018-67 24 41
Mattias Wallén (info, webb, bildmaterial) 018-67 26 63

www.nationalnyckeln.se

Fakta
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är vårt lands hittills största bokprojekt. I det omfattande referensverket ska Sveriges flercelliga växter, djur och svampar beskrivas i populärvetenskaplig form. Medel till projektet har anslagits av riksdagen, och Sverige är det första landet i världen att beskriva sina arter på detta sätt. Nationalnyckeln ges ut av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.