Skip to main content

Antioxidanthalt i babyspenat - faktorer som påverkar före och efter skörd

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:35 CET

Att äta mycket frukt och grönt har visat sig vara verksamt mot en rad sjukdomar, t.ex. olika cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. En del av de positiva hälsoeffekterna tros bero på det relativt höga innehållet av bioaktiva ämnen. Många av de bioaktiva ämnena är antioxidanter, och skyddar därmed kroppens celler från skadliga effekter från s.k. fria radikaler och vissa andra reaktiva ämnen.

De reaktiva ämnena kan bryta ned cellernas membran eller reagera med t.ex. DNA i cellerna, vilket hos människan kan orsaka ovan nämnda sjukdomar. Ett högt intag av antioxidanter antas därför ge ett skydd mot dessa sjukdomar. Även i växter har antioxidanterna positiva effekter, då de skyddar växtens celler, vilket kan hänga samman med plantans motståndskraft och den skördade produktens hållbarhet.

Detta doktorandprojekt handlar om hur halterna av bioaktiva ämnen i babyspenat påverkas av olika faktorer under bladens tillväxt och lagring. Babyspenat är en ökande produkt på den svenska marknaden och spenat innehåller dessutom relativt höga halter av många bioaktiva ämnen. De ämnen som studerats i detta projekt är askorbinsyra (vitamin C), karotenoider och flavonoider.

I Sverige skördas babyspenat vanligtvis ca 3½ vecka efter sådd. En tidigarelagd skörd, d.v.s. med något mindre blad än normalt, visade sig ge högre halter av bioaktiva ämnen. Hållbarheten var också bättre på yngre blad. Tyvärr ger en tidigare skörd ett lägre skördeutbyte, men å andra sidan kan man hinna med fler såddar och skördar under en säsong. Halterna av de bioaktiva ämnena varierar relativt lite under säsongen, utom halten av flavonoider, som visade sig vara dubbelt så hög i spenat sådd i april som i spenat sådd i augusti.

Skuggvävar används i delar av Europa för att skydda kulturer av vissa bladgrönsaker mot kraftig solinstrålning och hårt väder. Resultaten visar att de bioaktiva ämnena som undersökts påverkas relativt lite av användandet av skuggvävar.

Askorbinsyrahalten sjunker kraftigt under lagring, särskilt vid en högre lagringstemperatur (10°C jämfört med 2°C). Karotenoider och flavonoider är mer lagringsstabila. Den visuella kvaliteten efter lagring var korrelerad med askorbinsyrahalten vid skörd, vilket kan tolkas som att askorbinsyra ger ett skydd mot nedbrytning under lagringen.

Fredagen den 17 november, kl 10.00 försvarar Sara Bergquist, institutionen för växtvetenskap, SLU i Alnarp, sin avhandling med titeln Bioactive Compounds in Baby Spinach (Spinacia oleracea L.) Effects of Pre- and Postharvest Factors.

Opponent är Maria Isabel Gil Muños, CEBAS-CSIC, Murcia, Spanien
Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: Crafoordsalen, Navet, SLU i Alnarp.

Mer information: Sara Bergquist, 040-415376
E-post: Sara.Bergquist@vv.slu.se

Webbadress till mer information: Avhandlingen finns i sin helhet på SLU's hemsida:
Mer info även på: http://pkm.vv.slu.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.