Skip to main content

En mässa för framtidens mat! Jordbrukskonferensen 23 – 24 november 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 14:46 CEST

Jordbrukskonferensen äger rum vartannat år på Ultuna. Det är ett samarbete mellan tre av SLU:s fakulteter, Jordbruksverket och Stiftelsen Lantbruksforskning. Här diskuteras och redovisas forskning som kan vara till nytta för svenskt lantbruk och riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är intresserade av praktiskt jordbruk och forskning.

Som vanligt speglar konferensinnehållet det senaste inom lantbruksforskningen vid SLU, JTI och SVA samt pågående verksamhet inom lantbruksnäringen. Vill man sammanfatta budskapen kan det kanske vara En mässa för framtidens mat.

SLU:s styrelseordförande Lars-Erik Edqvist inleder konferensen med att lyfta fram vad SLU kan göra för svenskt jordbruk.

Mistras största forskningsprogram MAT 21 – uthållig livsmedelsproduktion avslutas nu efter åtta års framgångsrikt arbete. Programchefen Rune Andersson redovisar lärdomar från forskningsprogrammet.

Den tredje föredragshållaren är Malin Falkenmark, internationellt känd vattenforskare vid Stockholm International Water Institute, som talar på temat Vatten som resurs i jordbruket.

Sedan är det fritt fram att välja beroende på intresse och verksamhet: Tisdagen bjuder på sex olika sessioner inom växtodling och husdjursskötsel, onsdagen på tre: nya vägar i växtskyddet, djurskydd och miljö i grisproduktionen samt mjölkkor i lösdrift. Här blandas traditionell jordbruksforskning med spetsforskning inom växtbiologi, livsmedelskvalitet och ekonomi. Också bondens roll i förändringstider uppmärksammas, liksom konsumentperspektivet.

Konferensen avslutas, som sig bör, med hur resultatet skall nå slutanvändarna. Under rubriken Vi säljer svenskt lantbruk låter moderatorn, vicerektor Johan Carlsten från Chalmers, såväl LRF som KSLA och SLU utveckla tankarna om hur mervärden, visioner för livsmedelsförsörjningen och forskningen kan bidra till att sälja svenskt jordbruk.

Gå gärna in på konferensens hemsida för detaljer och tider:

http://www.slu.se/jordbrukskonferensen/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera