Skip to main content

FAO:s generaldirektör besöker SLU i Uppsala

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 14:46 CEST

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva besöker SLU i Uppsala söndag 30 augusti. Under sina två dagar i Sverige ägnar han en dag åt att träffa forskare inom framförallt veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Fokus för besöket ligger på forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett mycket aktuellt och strategiskt område på FAO:s agenda och man samarbetar bland annat med WHO kring en Global Action Plan för att bekämpa AMR.

Generaldirektören träffar även SLU:s nytillträdde rektor Peter Högberg. På söndag kväll arrangeras en middag med Svenska FAO-kommittén där även SLU-forskare deltar.

Bakgrund kring antimikrobiell resistens (AMR)

Utbredningen av resistens mot antibiotika bland bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur ökar. I många länder utanför EU används antibiotika också för att främja tillväxt hos djur. Få verkligt nya antibiotika når marknaden och det är därför viktigt att bromsa utvecklingen av AMR.

Forskning om AMR är ett sätt att öka kunskapen som behövs för att vidta åtgärder och utveckla strategier mot spridning av resistenta bakterier och resistensgener. Bättre kunskap om hur man behandlar djur optimalt med antibiotika förbättrar också djurhälsan och minskar den totala förbrukningen.

Program 30 augusti (på engelska)

10.00 Arrival to SLU at central campus Ultuna, Uppsala (Insect lab at Ecology Center)

10.05 Welcome remarks and short introduction to SLU (plain coffee and tea available), Professor Anders Malmer, Director SLU Global

10.15 Fly larvae composting – a waste-based animal protein, Associate Professor Björn Vinnerås

10.55 Transfer to the Centre for Veterinary Medicine and Animal Science, Room Yggdrasil

11.05 Welcome to The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - sustainable animal production with animal welfare and health, Karin Östensson, Dean

11.25 Short brake

11.35 Productive and healthy livestock with low use of antibiotics – the Swedish approach to AMR, Dr. Ulf Magnusson, Professor, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, SLU, Dr. Christina Greko, Associate Professor at the National Veterinary Institute, Dr. Lena Eliasson-Selling, Senior Animal Health Specialist at the Swedish Animal Health Service

12.55 Transfer to the conference building/Loftet

13.05 Lunch at SLU Guest dining room hosted by SLU’s Vice Chancellor Professor Peter Högberg

14.00 Departure for Stockholm

Kontaktpersoner vid SLU

Anders Malmer, föreståndare SLU Global anders.malmer@slu.se 070 645 9299

Malin Planting, kommunikatör SLU Global malin.planting@slu.se 0722 358079

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.