Skip to main content

Frekvent tillsyn gynnar de unga kalvarna

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:19 CET

Gå in till de minsta kalvarna varje dag! Det är viktigare än hur stallbyggnaden är utformad. Det är budskapet i ett nytt faktablad från SLU i Alnarp.

I faktabladet Optimalt mottagningsstall för kalvar – en fältstudie, poängteras vikten av rätt skötsel av de yngsta kalvarna som fortfarande dricker mjölk. Det är viktigare än hur mottagningsstallet är utformat.

Men i faktabladet finns också råd för hur lantbrukaren bör bygga för att underlätta skötseln!

Fältstudien ingår i ett examensarbete av Kristin Pettersson, f d agronomstudent vid SLU, och presenteras nu i ett faktablad från Lantbrukets byggnadsteknik vid SLU i Alnarp. Kristin Pettersson har studerat 36 gårdar i södra och mellersta Sverige. Målet var att ta fram ideala lösningar för byggnation och skötsel av mottagningsstall för kalvar. Arbetet utfördes som en litteraturstudie samt som en fältstudie.

De flesta lantbrukare i studien poängterade vikten av en stor luftvolym och en väl fungerande ventilation i stallet. Stallet måste också vara rationellt och lättskött. Genom olika sektioner kan djuren hållas i mindre grupper.

I faktabladet ges råd om att mottagningsstallet bör placeras centralt på gården, då är det enkelt att se till kalvarna flera gånger per dag. Lantbrukarna uppmanas även att vara uppmärksamma när de yngsta kalvarna sätts in eftersom de är extra känsliga. Det bör bland annat vara täta väggar mellan gruppboxarna för att minska smittspridning.

Faktabladet Optimalt mottagningsstall för kalvar – en fältstudie från Lantbrukets byggnadsteknik, SLU, Alnarp går att ladda ner på följande länk: http://pub-epsilon.slu.se:8080/1507/01/LTJ-fakta_11_2009_3_.pdf

LTJ-fakultetens faktablad, Fakta från Lantbrukets byggnadsteknik, 2009:11

Mer information

Elise Bostad, handledare 040- 415221, elise.bostad@ltj.slu.se

Kristin Petersson, 0704 – 924029 a04krpe1@stud.slu.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy