Skip to main content

Fyra nya hedersdoktorer vid SLU

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 09:00 CEST

En världsledande amerikansk miljöekonom, en norsk professor i reproduktion inom veterinärmedicin, en svensk kvinnlig banbrytande veterinär när det gäller fåraveln samt en genuin skogsutbildare – det är en fyrklöver som utsetts till hedersdoktorer vid SLU. De får sina utmärkelser i samband med doktorspromotionen den 4 oktober.

Veterinärmedicinska hedersdoktorer

Den veterinärmedicinska fakulteten har utsett veterinären Åsa Lindqvist vid Svenska Djurhälsovården i Kalmar och professor Öystein Andresen, Norges Veterinärhögskole, till hedersdoktorer.

Åsa Lindqvist har framförallt utvecklat den svenska fårskötseln och fåraveln genom sin tjänst som fårhälsoveterinär. Hon har satt "den lilla idisslaren" på den veterinärmedicinska kartan. Hon gjorde banbrytande insatser i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet när det gällde att använda ett pedagogiskt perspektiv i undervisningen.

Öystein Andresen har en bred vetenskaplig bakgrund inom reproduktionsforskning, framförallt när det gäller utveckling av analysmetoder för reproduktionshormoner och på olika fält inom reproduktionsfysiologi och -patologi. Under många år har han medverkat i forskarutbildningar vid SLU, varit ledamot i betygskommittéer och suttit med i stora utredningsuppdrag. Han har "mycket lojalt och ambitiöst hjälpt SLU och framförallt den veterinärmedicinska fakulteten i många roller".

Skogliga hedersdoktorer

Den skogsvetenskapliga fakulteten har också utsett två hedersdoktorer.

Michael Hanemann vid Berkeley-universitetet i Kalifornien är en världsledande forskare inom naturresursekonomi och har bland annat arbetat med värdering av icke-marknadsprissatta nyttigheter. Hanemann har tagit emot och handlett ett flertal doktorander från skogsfakulteten.

Sven-Gunnar Larsson är skogsfakultetens andra hedersdoktor för sitt engagerade och skickliga internationella skogliga arbete. Sven-Gunnars arbete med att bygga upp skogsutbildningar i Wondo Genet i Etiopien, som nu ingår i Debub University har speciellt uppmärksammats. Sven-Gunnar Larsson har genom sitt tålmodiga arbete lyckats etablera en för landet mycket betydelsefull utbildning med stora utvecklingsmöjligheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera