Skip to main content

Hästar i grupp – en fråga om djurvälfärd och säkerhet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:39 CEST

En enkätundersökning om att hålla hästar i grupp ligger just nu ute på internet. Bakom enkäten står SLU tillsammans med forskare från flera nordiska länder.

En mängd forskning visar på fördelarna för hästar av att gå i grupp, men i praktiken är det fortfarande vanligt att hästar hålls åtskilda både inom- och utomhus.

Som orsak till detta anger hästägare ofta orosmoment som:

-          Att hästarna kan skada varandra

-          Att det är mer riskfyllt för människor att hantera hästar i grupp

-          Att det är svårt att sätta ihop en väl fungerande grupp

-          Att skötseln - t ex utfodring - blir mer komplicerad när hästar går i grupp

Med enkäten, www.slu.se/horsesingroups  som kan besvaras på fem olika språk, vill forskarna nu samla in så mycket information om grupphållning som möjligt från nordiska hästägare. Syftet är att få en klar bild och en förståelse av hur hästägarna själva tänker, tycker och gör för att maximera säkerheten för både häst och människa.

Enkäten är ett led i ett 4-årigt samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Projektet tar fasta på vanliga orosmoment och undersöker dessa, och försöker hitta lösningar på problem där de finns i verkligheten. Inom projektet genomförs även flera praktiska försök med hästar.

I enkäten tillfrågas hästägarna bland annat om varför de tycker grupphållning är viktigt eller inte, hur de håller sina hästar idag, och om hur de går tillväga för att introducera obekanta hästar för varandra på säkrast möjliga sätt.

De svar som kommer in är av intresse för forskarna oavsett om de kommer ifrån en person som driver ett stuteri, eller från hästägaren som bara har en häst.

Projektet koordineras av  SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). För mer information om det nordiska projektet om grupphållning av hästar, se www.group-housing-horses.net eller kontakta:

Linda Keeling Linda.Keeling@hmh.slu.se 018-67 16 22

Margareta Rundgren Margareta.Rundgren@huv.slu.se 018-67 20 57

Elke Hartmann Elke.Hartmann@hmh.slu.se 018-67 29 67

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera