Skip to main content

Har studerat lönsamhet i skogssektorn i Iran

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:54 CET

Man kan förbättra lönsamheten i skogsbruket rejält genom att anpassa avverkningar samt virkesförråd till kapitalmarknad och prisvariationer. Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Soleiman Mohammadi Limaei har analyserat skogsbruket i Iran för att finna vilka beslut och åtgärder som är de ur ekonomisk synvinkel allra bästa. Dessutom har han undersökt verkligt och ekonomiskt optimalt beteende på de skogliga råvaru- och färdigvarumarknaderna inom skogssektorn i norra Iran.

Marknadsprisvariationerna på den skogliga råvarumarknaden och färdigvarumarknaden stämmer överens med vad man bör förvänta sig när marknaden domineras av två stora industrier, vilka bägge maximerar sina vinster med hänsyn till konkurrentens agerande. Detta ger empiriskt stöd till en ny typ av spelteorimodell som kan hantera den typen av dynamiska marknadseffekter.

Fredagen den 17 november kl 10.00 försvarar Master of Science Soleiman Mohammadi Limaei, institutionen för skogsekonomi, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, sin avhandling med titeln Economically Optimal Values and Decisions in Iranian Forest Management.

Opponent är professor Sjur D. Flåm, Department of Economics, University of Bergen, Norge.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen i ämnet skogsekonomi.

Lokal: P O Bäckströms sal (Aulan), SLU i Umeå.

Mer information: Soleiman Mohammadi Limaei, inst för skogsekonomi, SLU i Umeå, tel 090-786 81 73.

E-post: soleiman.mohammadi@sekon.slu.se

Länk till sammanfattning och avhandling i pdf-format: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001243/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy