Skip to main content

Har undersökt laxhanars könsmognad

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:17 CET

Att förstå de signalvägar som styr könsmognaden hos fisk kan på längre sikt bidra till att utveckla principer för att kontrollera könsmognad i odlingsmiljö. Gersende Maugars vid SLU i Umeå har studerat dessa processer.

Många fiskarter visar en stor variation i ålder och storlek vid könsmognad både i vilda och odlade populationer. Exempelvis har Atlant-laxen utvecklat olika livsstrategier, och hanfiskar kan bli könsmogna redan som ettårig stirr i sötvatten eller som storvuxen fisk efter några år i havet. Flera omgivningsfaktorer, som temperatur, tillgång till föda samt genetisk variation, påverkar om en fisk blir könsmogen.

Gersende Maugars har i sin avhandling studerat förändringar i genuttryck av flera funktionella gener hos laxhanar vid initieringen av könsmognaden. Hennes studier visar bland annat visar att tillväxtfaktorer spelar en viktig roll under könsmognadsprocessen.

Fredagen den 15 februari kl 10.00 försvarar Master of Science Gersende Maugars, institutionen för vilt, fisk och miljö, sin doktorsavhandling med titeln Endokrin reglering av tidig könsmognad hos laxhanar (Endocrine Regulation of Early Sexual Maturation in Male Atlantic Salmon Parr).

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent: Dr Penny Swanson, Northwest Fisheries Science Center, NOAA-National Marine Fisheries Service, Seattle, USA.

Lokal: sal Boken, SLU i Umeå (Skogis).

Mer information: Gersende Maugars, tel 090-786 84 80

E-post: gersende.maugars@vabr.slu.se
Läs mer...
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001331/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.