Skip to main content

Hippocampusdag med heta ämnen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 08:00 CEST

Hippocampusdagen vid SLU och SVA är tillbaka.  Efter några års uppehåll arrangeras den 14 november 2014 en Hippocampusdag i Uppsala med fyra intressanta teman:

EMS – den nya välfärdssjukdomen hos hästar?

Ekvint metabolt syndrom, (EMS) är en sjukdom hos häst som det forskas om på bred front internationellt sett och även vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Det är framför allt överviktiga hästar som förknippas med EMS, men forskningen har visat att även normalviktiga hästar kan vara drabbade. De allra senaste rönen om EMS, som alla hästägare har nytta av, presenteras under Hippocampusdagen.

Skydda hästen mot smitta

Hur håller vi olika smittor borta från våra hästar? Hästar reser numera kors och tvärs över såväl Sverige som andra länder.  De utsätts ständigt för smittor via nya stallar, transporter och närkontakt med främmande hästar.
SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) är den myndighet som har ansvar för kunskapsområdet smittspridning mellan djur samt mellan djur och människor. På SVA har det även bedrivits flera viktiga forskningsprojekt som har betydelse för hästarnas välfärd. Nya rön om såväl kvarka som MRSA är viktig information till alla hästägare.

Vill hästen ha täcke?
Spelar det någon roll för hästarna hur klimatet förändras? Har vi fått varmare somrar, kallare vintrar och mer aggressiva insekter? Ett svenskt/norskt forskningsprojekt har studerat hästen och klimatet under några års tid.  Forskarna har bland annat registrerat hur och vad hästarna väljer när olika väderförhållanden slår till, och resultaten från projektet presenteras under Hippocampusdagen.

Nytt Universitetsdjursjukhus på Ultuna
Det fjärde temat under Hippocampusdagen innebär ett studiebesök på det nya Universitetsdjursjukhuset vid SLU på Ultuna. Hela djursjukhuset flyttade in där i början på juni efter närmare 40 år i lokaler i norra delen av campus. Det nya UDS erbjuder den mest avancerade djursjukhusvården i Sverige såväl för häst, som för hund och katt.  

Hippocampusdagen avslutas med att deltagarna får besöka delar av den nya hästkliniken. Förutom en rundvandring i lokalerna kommer även aktuell forskning kring rörelsemekanik hos häst att presenteras.

Anmälan görs via

 http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/om-fakulteten/namnder-och-kommitteer/kommitteer/vh-fakultetens-kommitte-for-hastfragor/

Varmt välkomna till ännu en Hippocampusdag – arrangerad av SLU och SVA!

För mer information:

Cecilia Müller, ordförande i kommittén för hästfrågor vid SLU
Tel 018-67 29 93
cecilia.muller@slu.se

Carin Wrange, sekreterare i kommittén för hästfrågor vid SLU
Tel 070-247 84 22
carin.wrange@slu.se  

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.