Skip to main content

Homogen flis ger stabil massaprocess

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 15:54 CET

Geometrin på flisbitarna påverkar massaindustrins processer. Homogenitet är viktig - ju mer homogen flis desto stabilare processer. I en doktorsavhandling från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) kartläggs homogeniteten hos flis från olika sågverk. Möjligheterna att öka homogeniteten på marknadsflis undersöks också.

Vid upparbetning i sågverk blir drygt halva stocken plank och bräder, resten blir biprodukter. En sådan biprodukt är marknadsflis, som utgör en betydande råvara för massa- och pappersindustrin. I en doktorsavhandling vid SLU i Uppsala studeras produktionskedjan, från flisning i olika maskincentra i sågverk, genom sållningsprocesser, fram till massaindustrins fabriksport.

Fredagen den 17 november kl 9.00 försvarar jägmästare Anders Bjurulf, institutionen för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala, sin avhandling med titel Chip Geometry - Methods to impact the geometry of market chips.

Opponent är professor Bruno Lönnberg, Laboratoriet för Kemisk Träförädling, Åbo Akademi, Finland.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen i ämnet skogshushållning.

Lokal: Undervisningshuset, sal L, SLU i Uppsala

Mer information: Anders Bjurulf, tel +47 67 59 90 83

E-post: Anders.Bjurulf@norskeskog.com

Länk till sammanfattning och avhandling i pdf-format: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001251/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy