Skip to main content

Kartlägger gener som reglerar vedbildning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:31 CET

De gener som spelar en viktig roll i regleringen av vedbildningen i träd har kartlagts i en avhandling vid SLU i Umeå.

Veden i träd produceras genom celldelning och celldifferentiering i det vaskulärä kambiet som ligger mellan ved och bark. Den viktigaste mekanismen för reglering av kambiets funktion är en kontrollerad förändring av genaktivitet. Men vilka gener som är viktigast för reglering av vedbildning och deras exakta funktion är för det mesta okänt.

Avhandlingsarbetet är ett första steg mot en kartläggning av de gener som spelar en central roll i regleringen av vedbildning. Med hjälp av mikromatriser har Jarmo Schrader studerat genaktivitet under olika stadier av vedbildning i stammar av asp. Resultaten visar att kambiet regleras delvis av gener som är aktiva i andra delar av växten men att det samtidigt finns ett kambiespecifikt regleringssystem som styr mängd och kvalitet av den ved som bildas.

Det är fredagen den 5 december kl 10.00 som FM Jarmo Schrader, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Vedbildningens utvecklingsbiologi - att hitta reglerande faktorer med hjälp av funktionell genomik (Developmental Biology of Wood Formation - Finding Regulatory Factors through Functional Genomics).

Opponent är Dr Wout Borjean, Department of Plant Systems Biology, Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology, Ghent University, Belgien.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen. Lokal: sal Björken, SLU i Umeå.

För ytterligare information: Jarmo Schrader, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, tel 090-786 66 33. E-post: Jarmo.Schrader@genfys.slu.se

Abstract samt pdf-fil med avhandlingen finns här: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000397/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera