Skip to main content

Ny skrift ”Naturvägledning i skolan”

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:33 CEST

Förra året hände mycket i skolans värld. Flera nya styrdokument infördes, liksom en ny skollag och nya läroplaner. I skriften ”Naturvägledning i skolan”, som idag utges av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), beskrivs hur de nya dokumenten är relevanta för naturskolor och naturvägledare.

Redan i förskoleåldern är ambitionen att barnen ska utveckla intresse och förståelse för naturen och olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. De ska också utveckla sitt kunnande om växter och djur. Dessa ambitioner finns med i läroplanerna genom skolåren. Utomhuspedagogikens arbetssätt gör det lättare att nå flera av de övergripande mål som finns i läroplanerna.

Konkreta upplevelser av naturen – i naturen – är en bra grund för inlärning. Hur lägger man upp en plan för aktiviteterna och sätter in dem i ett större sammanhang? Hur tar man tillvara på elevernas upptäckarglädje?
”Naturvägledning i skolan” är tänkt att fungera som en handledning för de naturvägledare som vill nå skolan med kunskap och aktiviteter, men även som en inspiration för lärare.

”Naturvägledning i skolan” omfattar 20 sidor och har tagits fram i samarbete mellan Centrum för naturvägledning vid institutionen för stad och land, SLU Uppsala, och Naturskoleföreningen. Skriften är skriven av Pella Larsdotter Thiel och Stina Lindblad.

Mer information
Eva Sandberg, föreståndare för Centrum för naturvägledning (CNV), SLU Uppsala
Telefon: 018-67 24 47, 073-730 40 57
E-post: eva.k.sandberg@slu.se

Stina Lundblad, en av författarna av skriften
Telefon: 070-645 11 92.
E-post: stina.lindblad@naturskola.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.