Skip to main content

Nya oroväckande fynd av mårdhund i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 10:28 CEST

Pressmeddelande från SLU, Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet samt Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Nya fynd av mårdhund har bekräftats i Hirvijärvi, väster om Kalix och i Vettasjärvi, väster om Pajala. Rapporterna om mårdhund har strömmat in till det nystartade projektet "Mårdhund - förebyggande naturvård" som leds av SLU. Jägare i Norr- och Västerbotten uppmanas att under jakten också spana efter spår av mårdhund, en invandrad art som inte ska finnas i Sverige.

För att hindra att mårdhunden etablerar sig i Sverige utvecklar SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ett varningssystem för invandrande mårdhundar. Projektet leds av Fredrik Dahl och P-A Åhlen inom SLU:s program Vilt och drivs i samarbete med Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Nu startar fältdelen av projektet.

- Vi behöver även fortsättningsvis få in tips från allmänheten om var man sett mårdhund, säger Fredrik Dahl. I de områdena hoppas vi med hjälp av kamerabevakning av åtelplatser och fällor kunna lokalisera och avliva alla mårdhundar.

Fredrik Dahl påpekar även att det goda samarbetet med Jägareförbundets fältorganisation och Länsstyrelserna i de berörda länen är en förutsättning för projektets framgång. Efter genomförd utvärdering ska projektet föreslå om och i så fall hur de metoder som testats kan användas i ett framtida storskaligt och kontinuerligt varningssystem för att upptäcka och avliva invaderande mårdhundar. Projektet kommer även att föreslå hur ett eventuellt storskaligt system kan organiseras.

Tipsa om mårdhundar i ert närområde!

Projektet vill gärna få in observationer eller tecken på förekomst från allmänheten. Mårdhunden kan lätt blandas ihop med flera andra djur, exempelvis grävling. Det säkraste tecknet på mårdhund är deras spillningshögar (latriner) eftersom de lägger sin spillning på hög på ett sätt som inget inhemskt djur gör. Mårdhunden kan även skiljas från grävling genom spåren. Mårdhunden har fyra tår på tassarna medan grävlingen har fem.

För att lättare kunna avgöra förekomst av mårdhund har en informationsbroschyr tagits fram av projektet i samarbete med ett parallellt Norskt mårdhundsprojekt. Broschyren kan laddas ner från SLU:s http://www.slu.se/foma/vilt och Jägareförbundets http://www.jagareforbundet.se hemsidor. Där finns även kompletterande information om mårdhunden.

Tips och frågor om mårdhund hänvisas till Jägareförbundets kontor i Norrbotten (0920-231800) respektive Västerbotten (090-144300).

________________________________

Kontaktperson:

Fredrik Dahl, projektledare för "Mårdhund - förebyggande naturvård" som finansieras av Naturvårdsverket. Fredrik Dahl är också koordinator för program Vilt inom SLU:s fortlöpande miljöanalys och forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU.

Mobil: 070-3230904, fredrik.dahl@vfm.slu.se

***Fakta om mårdhunden - en "värsting" bland främmande arter

Mårdhunden kommer ursprungligen från Asien och introducerades som pälsvilt till västra delarna av före detta Sovjetunionen mellan åren 1929-1955. Sedan dess har mårdhunden koloniserat stora delar av Centraleuropa och håller nu på att invadera Sverige och Norge via norra Finland. Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att "förhindra införsel av, kontrollera eller utrota de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter".

- Mårdhunden har visat sig orsaka stor ekologisk skada på det inhemska djurlivet i länder där den redan etablerat sig, berättar P-A Åhlén från SLU. Det gäller till exempel markhäckande fåglar, framför allt kolonihäckande arter i våtmarker, och groddjur. Dessutom kan den sprida flera allmänfarliga sjukdomar, bland annat rabies och en bandmask som kan ge människor leversvikt med dödlig utgång.***

____________________

Pressbilder

(får publiceras fritt i samband med artikel om projektet, fotograf ska anges)

Fredrik Dahl, foto: Rooke Tuuliki

http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/FredrikDahl.jpg

 

Mårdhund, foto: Veli-Matti Väänänen

http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/Mardhund.jpg

 

Spillningshög av mårdhund, foto: P-A Åhlen, SLU

http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/Mardhundbajs.jpg

 

Informationsbroschyr om mårdhund:

http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/mardhund_svenskny.pdf

 

Länkar:

Program Vilt inom SLU:s fortlöpande miljöanalys: http://www.slu.se/foma/vilt

 

Svenska Jägareförbundet:

http://www.jagareforbundet.se/

 

Inslag om mårdhund i SLU:s kunskapsbank:

Mårdhunden ska hindras att etablera sig:

http://www.slu.se/?id=965&puff=262

 

Få mårdhundar hittills i Sverige:

http://www.slu.se/?id=965&puff=261

 

******************************************************

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys.

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten och ansvarig myndighet för viltförvaltning och jakt. Naturvårdsverket har också ett regeringsuppdrag om främmande arter, däribland mårdhund. Antalet anställda är 550.

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet med kompetens inom många olika samhällsområden. En av huvuduppgifterna är att samordna olika intressen så att det främjar länens utveckling. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har hela norra Sverige som sitt ansvarsområde.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy