Skip to main content

Onödig skövling för att bota fårparasit

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 11:28 CEST

I Kenya använder småbönder idag bark, rötter och blad av olika medicinalväxter för att bota sina får mot en fruktad magmask. Men vissa av dessa växter är långsamväxande träd och buskar, som ofta måste huggas ner vid skörden. Nu visar John B. Githiori i sin avhandling vid SLU att många medicinalväxter är verkningslösa, och växtskövlingen är därför helt onödig.


Den stora löpmagmasken (Haemonchus contortus) är en parasit som orsakar blodbrist (anemi) hos får och get, ett tillstånd som ibland är livshotande för djuren. Masken blir allt vanligare hos får och getter i Sverige, framförallt inom den ekologiska produktionen. Att kunna hålla parasiten i schack är en förutsättning för att djuren ska må bra och vara produktiva. Parasiten kan kontrolleras med avmaskningsmedel, men en alltför intensiv och oplanerad användning av sådana läkemedel har gett upphov till resistenta parasitstammar. Resistensen är vanligast i stora kommersiella besättningar på södra halvklotet.

I Kenya har vissa folkgrupper sedan lång tid tillbaka använt sig av olika medicinalväxter som avmaskningsmedel. En del av dessa växter är träd som växer långsamt, och skörden kan därför starkt påverka dessa arters utbredning. För att undersöka om medicinalväxterna överhuvudtaget är verksamma mot parasiten har veterinär John B. Githiori i sitt doktorsarbete utvärderat ett tiotal av dessa växter (exempelvis Hagenia abyssinica, Myrsine africana, Rapanea melanophloes, Olea europea var africana och Dodonea angustifolia) som fortfarande idag används av småbönder i Kenya.

John B. Githiori har i sitt arbete använt sig av två testsystem, dels får som var infekterade med den stora löpmagmasken, dels möss infekterade med en närbesläktad rundmask. De infekterade djuren behandlades med olika växtpreparat, och iakttogs därefter under 2–3 veckor. Resultaten visar att ingen av de växtsubstanser som testades hade önskad effekt, och denna nya kunskap kan därför motverka onödig skövling av buskar och träd.

DVM John B. Githiori, vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU, försvarar fredagen den 7 maj kl. 13.15 sin avhandling Evaluation of anthelmintic properties of Ethnoveterinary plant preparations used as livestock dewormers by pastoralists and small holder farmers in Kenya. Disputationen äger rum i tvåans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala. Opponent är Professor Stig M. Thamsborg, KVL, Danmark.

Mer information: Johan Höglund, e-post: Johan.Hoglund@sva.se, tel: 018-67 41 56.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy