Skip to main content

Parklindar från 1600- och 1700-talen finns i dagens parker

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2005 15:38 CEST

Svenska parker och trädgårdar anlagda under 1600- och 1700-talen innehåller ett mycket stort antal lindträd. De återfinns oftast i alléer anlagda efter tidens stilideal ­ barocken. Genom att linden är ett långlivat och tåligt träd finns många tusen lindträd kvar från denna tid.

I en avhandling som läggs fram av forskningsledare Rune Bengtsson har lindarnas botaniska tillhörighet, hur de förökats och varifrån de kommit studerats. De allra flesta är parklindar. Parklinden (Tilia x europaea) är en hybrid mellan skogslinden (Tilia cordata) som är vildväxande i större delen av södra Sverige och bohuslinden (Tilia platyphyllos) som idag endast finns vildväxande i ett fåtal exemplar i Bohuslän.

Avhandlingen pekar på Holland och angränsande områden som det sannolika ursprunget för dessa träd. Den äldsta kända importen till Sverige skedde 1618 och trädet i fråga levde ända till 1999 då det föll i en storm. Dessförinnan hade det förökats på Alnarp och 2002 kunde man återplantera en genetiskt identisk lindplanta. Ett annat intressant exempel finns på Övedskloster i Skåne. Lindarna i den så kallade Stora allén, planterade 1770, som leder fram till slottet har sannolikt kommit från det gamla plantskoleområdet i Haarlem i västra Holland.

Författaren har också kunnat visa att de parklindar som planterats i Sverige är mycket mer botaniskt varierande än man hittills kunnat ana. Han har dessutom kunnat visa en direkt släktskap mellan träd återfunna i svenska parker och trädgårdar och mycket gamla lindträd i Holland och Belgien.

Torsdagen den 2 juni kl 10.00 försvarar Rune Bengtsson, forskningsledare vid CBM (Centrum för biologisk mångfald), SLU Alnarp, sin avhandling med titeln: Parklindens (Tilia x europaea L.) variation i svenska parker och trädgårdar anlagda under 1600- och 1700-talen.

Opponent är Professor emeritus Peter M.A. Tigerstedt, professor i växtförädling vid Helsingfors Universitet.

Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Lokal: Crafoordsalen, Navet, SLU i Alnarp.
Mer information: Rune Bengtsson, SLU i Alnarp, 040-41 51 50 eller 0708-98 53 61.
E-post: rune.bengtsson@cbm.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.