Skip to main content

Rätt häst till rätt ryttare – forskningprojekt vid SLU

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 16:10 CEST

Att häst och ryttare passar bra ihop är en viktig förutsättning för att ridturen ska bli rolig och säker. Men hur vet ryttaren att den utvalda hästen är rätt för henne eller honom?

Ett testprogram som nu utvecklas vid SLU ska förhoppningsvis kunna ge objektiva svar på de frågorna.

För hundar används sedan många år ett särskilt test som beskriver beteendereaktioner hos hunden i tio olika situationer. Den typen av test är förebild för projektet om betydelsen av hästens temperament och ryttarens personlighet för ett gott samspel

Malin Axel-Nilsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU, inledde november 2009 sitt forskningsprojekt för att utveckla ett temperamentstest för häst. Hon hoppas kunna vara klar med sin licentiatavhandling senast 2012.

-  Mitt mål är att testet ska vara en bra vägledning vid framtida hästköp och inom avelsarbetet, säger Malin Axel-Nilsson.

Lika viktigt som att hästens hälsa besiktigas av veterinär, lika viktigt kan det vara att hästens temperament passar ryttarens förmåga och förväntningar.  Testet ska kunna ge en objektiv beskrivning av hästens temperament.

FLER ENKÄTSVAR ÖNSKAS

Malin Axel-Nilsson har tagit fram en webbenkät med frågor om vilka egenskaper hos hästen som ryttare tycker är viktiga för ett gott samspel. Enkäten riktar sig till ryttare inom olika kategorier i Sverige.  Hittills har hon fått in cirka 2022 svar men efterlyser fler besvarade enkäter från bland annat hoppryttare.

-  Jag vänder mig primärt inte till elitryttare för de är oftast rutinerade nog att kunna klara av olika typer av hästar. Min målgrupp är främst hobbyryttare och tävlingsryttare på något lägre nivå som ibland kan ha svårt att hitta hästar som de fungerar bra ihop med, säger hon.

Ju fler svar på enkäten, desto bättre underlag  får Malin Axel-Nilsson för sin forskning om hästens temperament. Men enkäten är bara en del av hennes projekt.

Under hösten kommer hon och hennes handledare att göra praktiska tester av hästars temperament. Under oktober görs en mindre studie på hästar vid Jälla naturbruksgymnasium strax utanför Uppsala. Senare under hösten planeras även tester av hästar i olika åldrar och utbildningsnivåer vid skånska Flyinge.

-  Då kommer hästarnas temperament att testas med och utan ryttare.

KÄNSLIGA HÄSTAR

Malin Axel-Nilsson har en lång bakgrund som ryttare. Hon har ridit många olika typer av hästar men haft en särskild dragning till känsliga hästar som inte självklart kommer överens med alla. Det har fått henne att fundera över vad det är som gör att vissa ryttare passar bättre för en viss typ av hästar.

-   Dagens hästavel har gett många hästar med mer nerv och temperament än tidigare och de kan inte ridas av alla. Det är viktigt att ta reda på om hästens temperament motsvarar vad man klarar av och passar ihop med innan ett eventuellt hästköp, säger Malin Axel-Nilsson.

Enkäten om samspelet mellan häst och ryttarebesvaras via webben och finns på www.slu.se/samspelhastenkat

För mer information:

Malin Axel-Nilsson 018-67 21 58,  0704-762646  malin.axel-nilsson@hmh.slu.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy