Skip to main content

Riskmodeller kan minska antalet viltolyckor

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 16:14 CET

Hundratusentals djur dödas varje år i trafiken. För grävlingarna är trafikhotet allvarligare än man tidigare trott. En ny avhandling vid SLU belyser konflikten mellan trafik och djur i Sverige samt visar modeller som förutsäger risken för viltolyckor.

Det är först under senare år som trafikens påverkan på djurpopulationer har tagits på allvar. Idag anses den ökade biltrafiken vara ett betydande hot mot den biologiska mångfalden i världen. Andreas Seiler vid institutionen för naturvårdsbiologi, Grimsö forskningsstation vid SLU, presenterar i sin avhandling en ny bild av trafikdödligheten hos några vanliga svenska däggdjur.

För de flesta djurpopulationerna i Sverige verkar trafiken inte utgöra ett allvarligt hot mot artbeståndet, trots många trafikdödade djur per år. För grävlingar ser det dock annorlunda ut: beräkningar tyder på att 12–13 procent av grävlingsstammen årligen dör på svenska vägar. Detta är mycket nära den andel som populationen tål, förutsatt att jakttryck och övrig dödlighet bibehålls. Andreas Seiler och forskarkollegor rekom-menderar därför att man tar ökad hänsyn till grävlingar vid nyanläggning och underhåll av vägar.

Efter omfattande forskning om sambandet mellan trafik, vilttäthet, landskapets sammansättning, samt polisrapporterade bilolyckor med rådjur och älg, har Andreas Seiler utvecklat modeller för att förutsäga risken för älgolyckor. Till sin hjälp har han använt fjärranalys, landskapskartor och statistik på trafik, vägnät och älgtäthet (indikerat av jaktuttaget). Modellerna visar att hastighetssänkning har den enskilt största betydelsen för minskning av olycksrisken.

En kombination av lägre hastighet och stängsling, eventuellt i samband med alternativa passager för djuren och ett ökat avstånd till angränsande skogsmark, verkar vara de mest effektiva åtgärderna mot älgolyckor. Att motverka kollisioner mellan fordon och älg i synnerhet, och vilda djur i allmänhet, förutsätter ett holistiskt angreppssätt som involverar såväl väghållare som markägare och bilist.

Sammanfattning av avhandlingen: ”Trafikens Pris: Vägar och vilt i Sverige”:

http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/2003/andreas_seiler/sammanfattning.pdf

Pressbilder: http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/2003/andreas_seiler/index.html

Biolog Andreas Seiler, inst. f. naturvårdsbiologi, försvarar tisdagen 16 december kl. 10.00 avhandlingen ”The toll of the automobile: Wildlife and roads in Sweden”. Opponent är Dr Leonore Fahrig, Department of Biology, Carleton University, Canada Plats: Hörsal FU 26, Husdjursvetenskapligt Centrum, ing. F, SLU, Ultuna/Uppsala.

Mer information: Andreas Seiler, tel. 0581-69 73 28, 070-347 26 43, E-post: Andreas.Seiler@nvb.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera