Skip to main content

SKOGEN - Sveriges chans till minskat oljeberoende

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:41 CET

PRESSINBJUDAN FRÅN SLU 2006-11-21

SKOGEN - Sveriges chans till minskat oljeberoende


Förre statsministern Göran Persson är inledande talare vid Skogskonferensen som hålls vid SLU i Uppsala 28-29 november. Hans föredrag har rubriken Skogen för minskat oljeberoende och uppnådda klimatmål.

Minskat oljeberoende och uppnådda klimatmål är också huvudtema för hela konferensen som hålls vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala. En rad föredrag kommer att belysa hur skogen och dess produkter är den viktigaste svenska resursen för ett minskat oljeberoende. Såväl ledande forskare som representanter från skogsnäringen finns på plats.

Fokus vid årets skogskonferens vid SLU ligger på skogen som resurs för minskat oljeberoende. Samtidigt hjälper den oss att leva upp till våra nationella och internationella klimatmål. Jämfört med övriga Europa, där åkermarken är den stora resursen för ett minskat oljeberoende, har vi i Sverige och Finland, ett helt annat utgångsläge. Här utgör skogen den absolut viktigaste resursen.

Sveriges yta täcks i dag till 55 procent av produktiv skogsmark, medan 11 procent utgörs av åker- och betesmark. Om klimatet blir varmare kan man räkna med att arealen produktiv skogsmark ökar. Både för att minska oljeberoendet och för att bromsa klimatförändringarna måste vi nyttja skogen på ett uthålligt och förnuftigt sätt.

Hur detta kan göras samtidigt som råvaruförsörjningen av både massaved och bioenergi tryggas, belyses under årets skogskonferens.

Ett axplock bland föredragen:
- Framtiden för biobränslen i Sverige och världen, Christian Azar, Chalmers
- Vilka konsekvenser får en övergång från olja till bioenergi för samhället? Peter Hagström, SLU
- Skogsbioteknikens bidrag till energiomställningen, Ove Nilsson, SLU
- Skoglig rapportering enligt FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet, Hans Petersson, SLU

Konferensen hålls 28-29 november i Undervisningshuset vid SLU på Ultuna i Uppsala. Tisdag 28/11 kl. 10.00-17.00 och onsdag 29/11 kl. 8.30-15.00
Hur du hittar hit? Se karta och vägbeskrivning på: http://www.slu.se/?id=267

Representanter för media är hjärtligt välkomna att bevaka skogskonferensen 28-29.
Se hela programmet med tidsschema, föreläsare samt konferensrapporten (dokumentation) på http://skogskonferens.slu.se/2006/

Läs rapporten "På väg mot ett oljefritt Sverige" som presenterades i juni 2006 av kommissionen mot oljeberoende på nedanstående webbsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/62/80/bf5c673c.pdf

För mer information kontakta:
Carin Wrange, 070-247 84 22 carin.wrange@adm.slu.se
Sven-Olov Bylund, 070-665 76 48 sven-olov.bylund@adm.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy