Skip to main content

SLU-överskott medger nysatsningar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:47 CET

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet redovisar ett överskott för 2006 på sammanlagt 181 miljoner kronor. Universitetet har nu ett ackumulerat kapital på nära 300 miljoner.Överskottet är ett resultat av de besparingar som gjordes under SLU:s hårda omställningsarbete åren 2002–2006, och som nu gett utrymme till nysatsningar. Den planerade uppbyggnaden och starten av dessa satsningar har emellertid gått något långsammare än beräknat, och det är ett skäl till att så mycket kapital har samlats på hög.I den ändrade inriktningen av verksamheten ingår bland annat en satsning på landsbygdsutveckling och nyanställningar av akademisk personal. Den administrativa och tekniska personalen har minskat i antal medan antalet lärare och forskare har ökat. Dessutom avser SLU att anställa ytterligare 30 professorer och 40 forskarassistenter under 2007.SLU räknar emellertid med att kostnaderna under 2007 och 2008 kommer att öka väsentligt genom aktiva satsningar inom såväl undervisning som forskning och miljöanalys, så att det nu ihopsparade överskottet inom två år har raderats ut.På sikt måste utvecklingen med reellt minskade statsanslag vändas för att SLU ska klara sina uppdrag, enligt universitetsledningen.Antalet sökande till SLU:s utbildningar 2006 var 3 943, en ökning med drygt 600 jämfört med föregående år. Det är emellertid något lägre än det mål som regeringen satt upp för universitetet, totalt 10 700 studenter under åren 2006–2008. Antalet studenter som tar ut examen har också minskat. Målet är 75 procent, men under 2006 examinerades bara 67 procent.Inom forskarutbildningen verkar dock målen kunna nås med råge. 415 examina skall avläggas 2005–2008 och efter halva tiden har 242 klarat av detta.Ett bekymmer är könsfördelningen inom universitetet. I grundutbildningarna är nästan två tredjedelar av studenterna kvinnor, på forskarutbildningsnivå minskar det till knappt hälften. Bara var tredje forskare är kvinna, och bara var femte professor är kvinna. Flera åtgärdsprogram har startats inom SLU för att försöka jämna ut dessa skillnader, bland annat att uppmuntra fler meriterade kvinnor att söka befordran. Av teknisk/administrativ personal är nära två tredjedelar kvinnor.

För ytterligare information: universitetsdirektör Ulf Heyman, tel 070-342 10 23Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy