Skip to main content

SLU VATTENKONFERENS - VATTEN ÖVER GRÄNSER

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:18 CET

Pressinbjudan från Sveriges lantbruksuniversitet:
------------------------------------------------------------------------
SLU VATTENKONFERENS - VATTEN ÖVER GRÄNSER
------------------------------------------------------------------------
Rening av avloppsvatten i salixodlingar, Östersjöpolitik och ekologisk sanitet. Mycket av SLU:s vattenverksamhet är okänd - även inom SLU! Välkommen till SLU Vattenkonferens som går av stapeln den 6-7 december på Loftet, SLU Ultuna.
---------------------------
Representanter för olika institutioner och fakulteter vid SLU kommer att presentera aktuell forskning med vattenanknytning, med tyngdpunkt på gränsöverskridande och tvärvetenskaplighet. Det sker i form av föredrag och posterutställning.

Ämnena för föredragen den 6 december är Östersjöpolitiken, modellering av avrinningsområden, träd och vatten, modern hortikultur - teknik och rent vatten, ekologisk sanitet, riskämnen i akvatiska ekosystem, övervakning av laxyngel i älvar och rening av avloppsvatten i salixodlingar.

Bland posterutställningarna märks:
Kvicksilverläckage från avverkad skog
"Influence of landscape and catchment size on stream chemistry during spring flood in northern Sweden"

Se hela programmet här (http://www.sol.slu.se/programme.pdf ).
---------------------------------
Vattenkonferensen hålls på engelska och samordnas med ett Sida-finansierat internationellt, tvärvetenskapligt nätverk för vattenforskare som håller en inledande work-shop* dagarna före SLU:s Vattenkonferens. Under lunchen 6 december har du möjlighet att träffa deltagarna från denna work-shop och lyssna till Staffan Lund från SLU Omvärld som berättar om "Baltic Sea Regional Project", för vilket han är programkoordinator.

-----------------------------
Praktisk information
-----------------------------
Kommunikationer: Konferensen hålls på Loftet på Ultuna. Ta buss 3, 17, 20 eller 35 från centrala Uppsala. Om du kommer med flyg till Arlanda, ta buss 801, tåg eller taxi till Uppsala.

Mat: Vi bjuder på lunch och kaffe båda dagarna och middag på kvällen i direkt anslutning till konferensen.

Välkommen med din anmälan till hela eller delar av programmet till mailto:Sofia.Karlsson@sol.slu.se, 018-67 25 09!

---------------------
Mer information
---------------------
Program för SLU Vattenkonferens (http://www.sol.slu.se/programme.pdf )

Bakgrund till SLU Vattenkonferens (http://www.sol.slu.se/sluvatten2.pdf )

Arrangörer:
Samordnarna av SLU Vatten: Kevin.Bishop@ma.slu.se, Miljöanalys, Philip.Chiverton@omv.slu.se, SLU Omvärld, Neil.Powell@sol.slu.se, Stad och Land, Sofia.Karlsson@sol.slu.se, Stad och Land

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Internationell work-shop: "Integrated & Transboundary Water Research"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SLU Vatten föregås av en internationell work-shop som riktar sig till vattenforskare med tvärvetenskapligt och gränsöverskridande arbetsfält. Denna work-shop äger rum 4 december klockan 12.00-6december klockan 13.00.
Samordnare: Neil.Powell@sol.slu.se och Sofia.Karlsson@sol.slu.se

Programmet till denna finns här: (http://www.transboundarywater.se/).


Nora Adelsköld, forskningsredaktör, hortonom
SLU Informationsavdelningen, Box 7077, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Arrheniusplan 2 A
Direkttel. 018-67 17 07, mobiltel. 070-695 17 07
Fax 018-67 35 24
Prenumerera gratis på Notiser från SLU! (http://www.slu.se/?id=96) Titta in i SLU:s kunskapsbank! (http://www.slu.se/?ID=553)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.