Skip to main content

Sommartips från SLU

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:19 CEST

Mycket av SLU:s forskning har anknytning till sommaren. Hur växter påverkas av klimatförändringar, när ska vallen skördas för att ge bästa djurfodret, hur bekämpas ogräset i trädgårdslandet, om algblomning i sommarvarma sjöar, om risker i jobbet på bondgården och mycket, mycket mer.
Vilka risker finns på bondgården? Peter Lundqvist, inst för jordbrukets biosystem och teknologi, vid SLU i Alnarp, forskar på arbetsmiljön inom jordbruket; faror, slitage, arbetskraftsinvandring m.m. 040-415 495, 070-7296115


Hur klarar växter stora förändringar, typ torka, stor nederbörd m.m.? Bodil Frankow-Lindberg,professor inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala Bodil.Frankow-Lindberg@evp.slu.se 018-67 22 97 , 0708-92 02 18


Om det uthålliga jord- och trädgårdsbruket. Göran Bergkvist, inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala tel: 018-67 29 10 Goran.Bergkvist@evp.slu.se


Hö och ensilage är det viktigaste fodret för såväl kor som hästar. Cecilia Müller, inst för husdjurens utfodring och vård är SLU:s enda doktorand som forskar på just hästfoder. Cecilia har tel: 018-672993, 0706-609194 Cecilia.Muller@huv.slu.se


Gräsmattor och gräs för golfbanor. Nilla Nilsdotter-Linde fältforskningsenheten vid SLU i Uppsala, 018-67 14 31 , 070-662 74 05 Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se


Traktorn som jobbar på ?egen hand? via GPS. Ger bättre nyttjande vid sådd, ogräsbekämpning och skörd. Carl-Johan Wallenqvist, driftledare vid Ultuna egendomar i Uppsala vet mer om detta. 018-32 64 40 , 070-322 62 31 (har semester under juli, jobbar igen från 2/8)


Om växtnäring och läckage från mark. Maria Wistad, inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala tel: 018-67 14 09 Maria.Wistad@evp.slu.se


Bekämpning av ogräs. Statsagronom Håkan Fogelfors, inst för ekologi och växtproduktionslära. Tel: 018-67 14 00 e-post: Hakan.Fogelfors@evp.slu.se


Om skillnaden mellan storskaligt och småskaligt jordbruk. Hur påverkar EU-politiken de olika alternativen? Christina Belfrage, inst för landsbygdsutveckling och agroekologi. 0176-27 40 35


Om vattenkvalitet och algblomning. Eva Willén, docent vid inst för miljöanalys, SLU i Uppsala. Tel: 018-67 31 14,
mellan 5/7 och 3/8 tel: 0381-81009 Eva.Willen@ma.slu.se

Vilka skador drabbar skogen? Åke Lindelöw, inst för entomologi, SLU i Uppsala, har kunskapen, 018-67 23 37, 070-643 33 17 Ake.Lindelow@entom.slu.se


Forskning kring fisk, bl a harr, aborre, öring och bäckröding: Anders Alnanärä, forskare, inst för vattenbruk, SLU i Umeå, 070-66 57 613 Anders.Alanara@vabr.slu.se


Hur rädda Venedigs sjunkande palats? Charlotte Björdal, inst för trävetenskap vid SLU i Uppsala, forskar om virus som kan rädda Venedigs sjunkande palats, är också delaktig i forskningen kring att rädda regalskeppet Vasa
(semester 1/7-8/9)
Charlotte har 018- 67 25 83 charlotte.bjordal@trv.slu.se


Varför byggs vägen som den görs genom landskapet, om vägars estetik. Professor Eivor Bucht, inst för landskapsplanering, SLU i Alnarp 040-415 160 Eivor.Bucht@lpal.slu.se eller
Mattias Qviström 040-415 422 Mattias.Qvistrom@lpal.slu.se (Mattias har semester fram till 19/7-04)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy