Skip to main content

Spännande föreläsningar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 16:39 CEST

På måndag och tisdag är det dags för höstens docentföreläsningar vid SLU, Ultuna. Missa inte det här tillfället att få en bra överblick över spännande pågående forskning vid SLU!

10 olika ämnen presenteras. Den här gången är det i huvudsak de minsta biologiska beståndsdelarna som är i fokus: Genetisk variation i ädellövskogen, Växtmitokondrien – där cellens energiflöden möts, Kan materialkemi lösa miljöproblem, Den gåtfulla hussvampen – ursprung och biologi, Bevarande av läderbaggen –en skalbagge beroende av ihåliga träd.

Det här är en del av de ämnen som kommer att presenteras av forskarna.

http://www.slu.se/forskning/docenter/docenterCK2004.html

är den klickbara adressen till samtliga föreläsningar. Där finns en kort sammanfattning samt vid vilken tid och var någonstans på Ultuna som föreläsningarna äger rum.

Alla sökande till en docentur vid SLU:s fakulteter skall genomföra en offentlig docentföreläsning. Den skall innehålla ”vetenskapligt bärande tankar och idéer som föreläsaren anser angelägna att utveckla inom sitt ämnesområde”. Syftet med föreläsningen är att den sökande skall styrka skickligheten att meddela vetenskaplig undervisning, dvs klara det s k ”lärarprovet”.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera