Skip to main content

Stockholm Water Week

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 16:07 CEST

Pressinformation från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Seminarium 12 augusti 09.00 – 12.00 Folkets Hus rum 300

Climate Change – Adaptive Management within the Baltic Sea Drainage BasinÖstersjön – ett litet innanhav med stora problem

Östersjön har mer än vanligt varit i fokus i miljö- och klimatdebatten den senaste tiden. Framförallt har Sveriges och Polens kväveutsläpp från jordbruket diskuterats. Men det handlar om så mycket mer när det gäller Östersjön och dess framtid och bidrag till en positiv klimatutveckling. Forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vill vidga frågeställningarna och ge förslag till hållbara lösningar.

Som första inslag i Stockholm Water Week håller man därför ett seminarium på söndag– som enda universitet under veckan – på temat Climate Change – Adaptive Management Within the Baltic Sea Drainage Basin. Tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, SMHI och Helcom (Helsingforskommissionen) belyser man problematiken såväl naturvetenskapligt som ekonomiskt och kommunikativt.

De tre SLU-forskarna som medverkar är forskningsledare Mats Wallin, som arbetar vid institutionen för miljöanalys, professor Ing-Marie Gren, institutionen för ekonomi och forskaren Neil Powell som arbetar med miljökommunikation på institutionen för stad och land.

Professor Ing-Marie Gren lyfter fram vikten av att skapa ramar och spelregler för rening av Östersjön, istället för att detaljstyra vilka reningstekniker som ska införas i olika sektorer runt Östersjön. Den gamla planekonomin från 70-talet har inte fungerat tillfredsställande, påpekar hon. Bland annat har man analyserat marknader för utsläppen av kväve och fosfor för att se hur dessa kan minska eutrofieringen i Östersjön till så låga kostnader som möjligt.

Andra forskningsområden handlar för hennes del om klimatpolitik, mark som kolsänka och marknad för koldioxidrätter, styrmedel för att tillhandahålla biodiversitet och andra ekosystemtjänster samt hur företag och hushåll skall efterleva de miljöpolitiska styrmedlen :

-Vi måste skapa spelregler som styr Östersjön mot minskad eutrofiering, bl.a. en fungerande marknad där ambitionen ska vara att betala för rättigheterna att förorena Östersjön och som dessutom ger flexibilitet i systemet. Samtidigt bör vi ju också uppdatera de åtgärder som kan hjälpa till att förbättra havsmiljöerna - t ex musselodlingar och vassväxter, säger Ing-Marie Gren.Kan då kommunikation vara det viktigaste instrumentet för att klara av framtidens komplexa miljöproblem? Neil Powell arbetar med att utveckla dialogen med olika aktörer och därför har han m fl tagit initiativ till ett nytt nätverk ”Integrated&Transboundary Water Research” vars syfte är att få vattenforskare i den svenska akademiska världen – inspirerade av praktiken – att bli mer organiserade och agera gemensamt.

Mats Wallin har framförallt arbetat med att ta fram en fördelningsmodell för kväve- och fosforutsläpp i floder som tillämpas såväl i Ryssland och de baltiska staterna som i Sverige. Han arbetar också med att implementera EU:s ramverk för vattendirektiv i Sverige.

Staffan Lund, ledningskansliet SLU och co-ordinator för land- och kustdelen av Baltic Sea Regional Project, inledningstalar.

Lasse Gustavsson, ny generalsekreterare i Världsnaturfonden och aktuell i Östersjödebatten just nu är en annan av talarna liksom Kaj Forsius, Helcom och Phil Graham, SMHI.

Svante Bodin, Miljödepartementet är håller ihop seminariet.Nytt program för vattenförvaltning

SLU är ett internationellt mycket engagerat universitet med många projekt på gång i olika delar av världen för att stärka försörjningsförmågan och skogs- och lantbruksutvecklingen i utvecklingsländer. För att ytterligare stärka möjligheterna till att hantera vattenfrågorna rätt har SLU inrättat ett nytt tvåårigt internationellt Master of Science-program ”Integrated Water Resource Management”. Med start i september i år vill man möta en efterfrågan på kompententa personer, som kan hantera komplexa problem med många inblandade när det gäller vattenresurser runt om i världen.Climat Change – Adaptive Management within the Baltic Sea Drainage Basin

Söndag 12 augusti 09.00 Folkets Hus Stockholm rum 300Kontaktpersoner:

Staffan Lund tel 018 671130 eller 070 6303829

Gunilla Ramberg 018 67 2080 eller 070 3636068Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.