Skip to main content

Svampar sätter spår i marmor

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:38 CET

Svampar kan hjälpa träd att ta upp näringsämnen från jorden. Länge har forskare även trott att svamp kan vittra sten, och på så sätt frigöra näringsämnen till marken. SLU-forskaren Anna Rosling har nu hittat spår efter svamptrådar i marmor.

Träd och andra växter behöver mineraler för att kunna växa. Mineraler, exempelvis kalcium, magnesium och kalium, frigörs till marken när berget vittrar. Då sönderdelas stenen i berget av bland annat syror, och gör mineralerna lätta för rötterna att ta upp. Trädrötterna får stor hjälp av olika svamparter att effektivt ta upp dessa livsviktiga ämnen. Samarbetet kallas mykorrhiza. Sedan länge har det förmodats att svampar även kan öka trädens upptag av mineralnäringsämnen genom att vittra sten.

När svamptrådarna (mycelet) växer utsöndras syror, vilket leder till att miljön mellan svamptrådar och mineral kraftigt försuras. Denna utsöndring bidrar till att stenen vittrar. Efter att ett svampmycel hade fått växa på en slipad marmoryta i fyra månader studerade Anna Rosling ytan i ett elektronmikroskop. Trådarna som lyftes bort lämnade spår i kalkstenen. Dessa resultat tyder på att mineralstrukturen i marmorytan direkt har påverkats av svamptrådar, som på så sätt underlättar för fortsatt intensiv vittring. Det kvarstår dock att uppskatta svamparnas vittringskapacitet och i vilka ekosystem som den är avgörande för skogsträdens näringsupptag.

Runt 70 procent av Sveriges skogsjordar är podsolerade, vilket innebär att de består av olika synliga skikt. Det finns gott om mycel i det övre, näringsrika så kallade mårlagret, och länge har svampforskare fokuserat på detta lager för att förstå hur näringsupptaget går till. Nu visar Anna Rosling i sin avhandling att det, till skillnad från rådande praxis, är nödvändigt att även studera de underliggande mineraljordslagren. Olika svampar verkar nämligen trivas i olika jordlager.

Anna Rosling fann att hälften av 22 dokumenterade svamparter endast förekom på rötter i mineraljorden, och bland dessa återfanns tre nya arter. I ett laboratorieexperiment växte vissa svampar bättre i denna blekjord jämfört med i organiskt torv. Större delen av det kol som svamparna fick från sina värdträd, transporterades också till blekjorden genom rötter och mycel.

FD Anna Rosling vid institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU, försvarar torsdagen den 18 december kl. 09.15 sin avhandling Responses of Ectomycorrhizal Fungi to Mineral Substrates. Disputationen äger rum i sal FU26, HVC, Ultuna, Uppsala. Opponent är Professor Kermit Cromack Jr, Dept of Forest Science, Oregon State University, USA.

Mer information: Anna.Rosling@mykopat.slu.se
tel: 018-67 18 64, 070-35 24 355

Pressbilder www.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera