Skip to main content

Välkommen till presskonferens om spridning av spårämnen i ekosystem!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 09:00 CEST

För sjunde gången hålls den internationella konferensen om förekomsten av spårämnen och tungmetaller i vår miljö (ICOBTE). Fokus ligger på ekosystem analyserade ur biologisk, geologisk och kemisk synvinkel. Över femhundra forskare från 70 länder, varav många internationellt etablerade experter, väntas till SLU i Ultuna, utanför Uppsala. Konferensen pågår 15-19 juni och en särskild presskonferens hålls måndagen den 16 juni kl. 11.00 i sal D, Undervisningshuset, Ultuna.

Människan, djuren och växterna är alla beroende av spårelement som järn, selen, zink, koppar och så vidare. I ekosystemen i naturen cirkulerar och anrikas spårämnena i olika omfattning, beroende på slag av ämne, hur ekosystemet och dess sprid-ningsvägar ser ut och vilka växter och djur som ingår, samt beroende på människans olika ingrepp.

Fördelningen av spårämnen bygger på en skör balansgång i ekosystemen. Störs ordningen blir det lätt fel koncentrationer av spårämnen och kanske på helt fel platser. Tungmetaller, som till exempel arsenik, bly, kvicksilver och kadmium, ackumuleras i näringskedjan och blir snabbt farliga koncentrationer.

Välkommen till presskonferens 16 juni kl 11.00 i sal D och till invigningsceremonin, som äger rum kl 09.00 i aulan, båda i Undervisningshuset, Ultuna. De olika vetenskapliga symposier som utgör ramen för konferensen inleds kl 10.00 i Undervisningshusets aula, med ett föredrag som behandlar spårelementen och tungmetallerna i livsmedelskedjan. Media är välkomna även till detta!

Deltagande:
F.d. miljöminister och talman i riksdagen Birgitta Dahl samt forskarna Olle Selinus (Sverige), Mike McLaughlin (Australien), Nick Leep (Storbritannien), Walter Wenzel (Österrike) samt George Gobran (Sverige), som också är organisatör av konferensen.

För mer information: www.slu.se/press/7thICOBTE Konferensledare: professor George Gobran (SLU), Icobte.Gobran@eom.slu.se, 018-67 2307

Vetenskaplig information:
Professor Lars Bergström (SLU), Lars.Bergstrom@mv.slu.se 018-67 2463, 0705-207 141
Professor Ingrid Öborn (SLU), Ingrid.Oborn@mv.slu.se 018-67 1274 (3081), 0703-703 705

Allmän information:
Presschef Gunilla Ramberg, Gunilla.Ramberg@adm.slu.se. Tel. 018-67 2080, 0703-636 068

Korta sammanfattningar av forskningsrapporter, abstracts, kommer att finnas tillgängliga på CD.

OBS! Journalister som vill delta bör förhandsanmäla sig (kostnadsfritt) på en talong på hemsidan

www-conference.slu.se/7thICOBTE, se Registration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera