Skip to main content

Växtbioteknik ger nya råvaror

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:57 CET

Vad har du hunnit med att göra i dag; gjort en kopp kaffe, kört till jobbet, skickat e-post eller ett sms?


Var och en av dessa aktiviteter är beroende av mineralolja, från bränslet nödvändigt för ditt förflyttande till alla plastartiklar i din kaffebryggare, bil, tangentbord eller mobil. Mängden av krävande och konsumerande livsstilar ökar, trots att de fossila energitillgångarna minskar och deras negativa inverkan på miljön framstår som alltmer tydligt.

Växter, snarare än fossila energikällor, kan tillhandahålla såväl vår framtida energi som våra bränslen och vardagsprodukter. I dag kommer en internationell grupp av forskare att visa hur. EPOBIO-projektet, som inkluderar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, släpper sin första serie av rapporter om de gränslösa möjligheter som växter erbjuder som råvarubas.


Den förnyelsebara revolutionen

Växter utgör ett uthålligt verktyg för att uppnå den förnyelsebara revolutionen. De är ”gröna fabriker” som använder energin från solljuset för att tillverka biobränslen, bioplaster och en lång rad andra produkter, både billigt och i stor mängd. EPOBIO-rapporterna presenterar detaljerade analyser över hur produkter från växter och hela växter kan användas för att byta ut befintliga mineraloljebaserade produkter. Forskare vid institutionen för växtvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet har fokuserat på användningen av växtoljor som en uthållig råvarubas till smörjoljor.


– Den nya växtbiotekniken gör det möjligt att utveckla nya växtoljekvaliteter som kommer att kunna ersätta mineraloljan som råvara i industrin inom en rad olika produktområden som t ex smörjoljor och plaster, säger docent Anders Carlsson och professor Sten Stymne på institutionen för växtvetenskap vid SLU.


Några framträdande punkter i rapporten är:

Potentialen i att producera smörjoljor i växter grundas i att:

§ växtoljor har egenskaper och en likartad kemisk struktur som mineraloljorna och kan därför ersätta dessa inom många användningsområden.

§ Vax-estrar från växter har utmärkta smörjegenskaper men deras användning begränsas starkt på grund av den höga kostnaden att producera dem från jojoba-växten, den enda biologiska källa som finns i dag,

§ produktion av vax-estrar i industrioljegrödan crambe med hjälp av bioteknik ger en låg produktionskostnaden och erbjuder en uthållig råvarubas till t ex motor-, växellåds- och hydrauloljor


De övriga åtföljande EPOBIO-rapporterna redogör för:

Behovet av alternativa råvarukällor för naturgummi:

§ Naturgummi är en strategisk råvara, som inte går att ersätta med syntetgummi inom många användningsområden, t ex i slitstarka däck för jeepar, lastbilar och flygplan.

§ Förekomsten av allergiska reaktioner mot proteiner i naturgummi (latex) är i ökande. Naturgummi används vid tillverkning av skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården, vilket utgör en potentiell risk för både patienter och vårdpersonal.

§ Gummiträdet, Hevea brasiliensis, är hotat från en svampsjukdom som redan har raderat ut den storskaliga gummiproduktionen i Sydamerika.

§ En framtida brist i råvaruförsörjningen förutspås.

§ En gummiproducerande buske, guayule, kan odlas i Europa som en alternativ källa av icke-allergent naturgummi.Potentialen av användningen av växter för att producera energi:

§ Biobränsle, energi, kemikalier, material och fibrer kan med fördel produceras från växter i stället för från mineralolja, genom att använda ett integrerat processystem som kallas bioraffinaderier.

§ Användningen av växtmaterial minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som en säker tillgång material garanteras.

§ Både växtmaterialet och processmetoder behöver optimeras så att material kan extraheras lättare och därigenom skördeutbytet och kvaliteten på slutprodukterna kan ökas och användningen av energi och kemikalier kan minskas.


EPOBIO:s ledare, professor Diana Bowles, har sagt:

– De två främsta hoten mot vårt samhälle är vårt beroende av ändliga fossila bränslen och klimatförändringen. Växter har potential att erbjuda oss allt det som i dag tillverkas av mineralolja. På detta sätt kan vi skapa ett uthålligt samhälle för framtiden och kan ta itu med omedelbara problem, såsom ökande energikostnader, säkrad tillgång och vår miljöpåverkan.

Sveriges lantbruksuniversitet är en av 12 partner i EPOBIO-projektet, vilket involverar experter inom växtvetenskap, analys av miljöpåverkan, ekonomisk analys och sociala förväntningar. I projektet arbetar dessa specialister tillsammans för att identifiera växtbaserade produkter som erbjuder den främsta nyttan för samhället på 10 till 15 års sikt.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy