Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 09:46 CEST

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Det skriver Maria Tunberg i en avhandling från SLU.

Nytt hot mot svensk tall

Nytt hot mot svensk tall

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 10:28 CEST

Svampen Fusarium circinatum är en allvarlig invasiv skadegörare på tall. Svampen invaderade Europa relativt nyligen men har visat god förmåga att etablera sig. Den utgör därför ett potentiellt hot mot svenska skogar. PINESTRENGTH vill genom sitt arbete öka medvetenheten, bidra till utveckling av nya, bättre diagnosmetoder och motverka skadegörarens spridning till länder där den ännu inte finns.

Dagligvaruhandelns samhällsengagemang under luppen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 08:30 CET

Svensk dagligvaruhandel visar samhällsansvar genom att ge kunderna en möjlighet att välja varor utifrån t.ex. etiska eller miljömässiga aspekter, och genom samarbeten med ideella organisationer. Om detta skriver Julia Rotter från SLU i en avhandling om företags samhällsansvar.