Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 50 träffar

Röd tallstekel växte bättre på älgbetade tallar

Röd tallstekel växte bättre på älgbetade tallar

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2019 09:22 CET

Det är inte ovanligt att växtätare av skilda slag lever på samma växt – ändå vet vi ganska lite om hur de samspelar med varandra. I en nytänkande studie har SLU tillsammans med Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Tyskland undersökt hur älgars bete påverkar insekten röd tallstekel. Det visade sig att älgarnas betande kunde leda till högre äggproduktion hos tallstekelhonor.

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 08:30 CEST

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen.

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till forskningen

Rapportera fladdermuskolonier och bidra till forskningen

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 15:33 CEST

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Vi behöver din hjälp i år igen, för att kunna hitta fladdermuskolonier. Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur.

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden – invasiva skadegörare utgör ett allt större hot

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 10:00 CET

Sverige har bara ett 40-tal inhemska trädarter, men de utgör ryggraden för landets biologiska mångfald. Gran, tall och ek hyser mer än tusen arter vardera visas i ny sammanställning från ArtDatabanken SLU. På grund av invasiva trädsjukdomar på alm och ask riskeras fortlevnaden för ett hundratal arter som är knutna till dessa trädslag. Även arter som blåbär och röllika är viktiga som värdväxter.

Evenemang 3 träffar

Flora- och faunavård 2010

Evenemang   •   Apr 20, 2010 18:13 CEST

För nittonde året i rad arrangerar ArtDatabanken den årliga konferensen som är en mycket uppskattad tillställning av landets naturvårdare. Årets tema är Biologisk mångfald 2010 - var står vi? Programmet är späckat med intressanta gäster som angriper temat utifrån sin synvinkel. Konferensen äger rum 28 april i Uppsala.

2010-04-28 00:00 CEST

Aulan i undervisningshuset SLU, Ultuna, Uppsala

Marin tjuvkik av Rödlista 2010 på Havets Hus

Evenemang   •   Apr 20, 2010 18:12 CEST

Hur går det för fiskarna, sjöstjärnorna och andra spännande djur i havet? Den 24 april presenterar ArtDatabanken de marina delarna av den nya rödlistan vid en temahelg i Lysekil om fisk och fiske i Lysekil. Helgen handlar förutom rödlistan om fiskets påverkan på den marina miljön, praktisk marin naturvård samt tillståndet i havet generellt. Det blir ett gediget program med föreläsningar och ...

2010-04-24 - 2010-04-25

Plats: Havets Hus akvarium i Lysekil Tid: Presentationen av rödlistans marina arter sker klockan 10.30

Flora- och faunavård 2009

Evenemang   •   Mar 11, 2009 14:44 CET

Från Nationalromantik till EU-politik Konferensen är en viktig träffpunkt för naturvårdare andra med intresse för naturvård. I år fyller svenskt naturskydd 100 år. Vi frågar oss vad har vi gjort fel och vad har vi gjort rätt? Hur bör vi arebta i framtiden med biologisk mångfald? ArtDatabankens naturvårdspris delas ut. Miljöminister Carlgren medverkar samt många andra intressanta talare.

2009-04-29, 09:00 - 16:30 CEST

Ultuna, Uppsala. I undervisningshusets stora aula.

Bilder Visa alla 22 träffar

Lövsångare

Lövsångare

Lövsångare är en av de fågelarter som påverkas negativt i effektzonerna kring infrastruktur.

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Jan-Olof Helldin
Ladda ner
Storlek

3,74 MB • 2816 x 2112 px

Lundåkrabukten vid Häljarp-Landskrona

Lundåkrabukten vid Häljar...

Infrastruktur såsom vägar och järnvägar som skär genom skyddade områden, inverkar negativt på fåglar och däggdjur i en zon på ibland upp ...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Jan-Olof Helldin
Ladda ner
Storlek

4,27 MB • 3592 x 2688 px

Effektzoner i Sverige

Effektzoner i Sverige

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Jan-Olof Helldin, CBM
Ladda ner
Storlek

1,24 MB • 1144 x 1908 px

skogsödla

skogsödla

skogsödla (Zootoca vivipara), adult (vuxen) hona. Foto: Mattias Wallén

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Mattias Wallén, ArtDatabanken SLU
Ladda ner
Storlek

2,39 MB • 3456 x 2304 px

Kontaktpersoner 1 träff

  • Programchef
  • information och kommunikation
  • joschawzn.qtsaznmuczelmhsszbonvm@stfluje.sjmesq
  • 018-673409
  • 070-6793409