Pressmeddelanden Visa alla 169 träffar

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:30 CEST

Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

Media-no-image

Hoten mot marken kartläggs

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 10:55 CEST

En växande världsbefolkning måste hantera allt mer angelägna frågor om livsmedelssäkerhet, översvämningar och torka, liksom frågor om föroreningar som hotar jordbrukets produktivitet och miljön. Svaren på alla dessa angelägna frågor kan finnas i marken. Forskare från hela Europa, däribland SLU, samlas nu för att inventera dagens problem och för att finna lösningar på dessa.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 08:00 CET

Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

Media-no-image

Beståndet av mört visar sjöförsurning över tid

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:00 CET

Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Nyheter 2 träffar

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyheter   •   2013-07-10 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

Media-no-image

Rörledning räddar ålen

Nyheter   •   2012-10-23 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Bilder Visa alla 65 träffar

Lena Sundin Rådström

Lena Sundin Rådström

Lena Sundin Rådström, ny chef för ArtDatabanken vid SLU, jan 2014.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Annvor Kristoffersson
Ladda ner
Storlek

2,04 MB • 2748 x 2047 px

Lunglav - en värdefull naturvärdesindikator

Lunglav - en värdefull na...

En utvärdering av hyggesfritt skogsbruk som verktyg att bevara biologisk mångfald samt andra ekologiska funktioner och strukturer ska gen...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Joakim Hjältén
Ladda ner
Storlek

5,79 MB • 4320 x 3240 px

fiskapp

fiskapp

Appen Fisknyckeln lär dig hur fiskarna lever och ser ut. Framtagen av Sportfiskarna i samarbete med ArtDatabanken SLU.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sportfiskarna/ArtDatabanken
Ladda ner
Storlek

669 KB • 2539 x 1648 px

1)	Lars-Thomas Persson från Gällivare skogssameby dokumenterar en björndödad renkalv utanför Nattavaara.

1) Lars-Thomas Persson fr...

Rätt åtgärder kan rädda renkalvar från björn Björn dödar fler renkalvar än man tidigare trott. Det visar en fyra år lång studie på uppdr...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Jens Karlsson/SLU
Ladda ner
Storlek

737 KB • 1280 x 857 px

Dokument 4 träffar

Aqua reports 2012:1: Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

I en nyligen utkommen rapport från institutionen för akvatiska resurser, SLU, presenteras resultat från intervjuer och journaler från yrkesfiskare, sportfiskare samt personal på fiskodlingar. Studien visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning. Författare: Annika Strömberg, Sven-Gunnar Lunneryd och Arne Fjälling.

Tidsserie från SLU, andel bebodda pärluggleholkar i Västerbotten

Andelen bebodda holkar i procent sedan år 1980 och framåt. I början var andelen bebodda holkar 45 procent under toppår för att sedan minska till nio procent i år. Resultatet baseras på undersökningar av 270 pärluggleholkar i skogslandet i Västerbottens inland. Källa: Birger Hörnfeldt, Tim Hipkiss och Ulf Eklund, SLU.

SLU:s EU side event COP 15

SLU:s EU side event COP 15

Dokument   •   2009-12-01 10:27 CET

Challenges and solutions in reporting of LULCF 9 dec 2009, EU-paviljongen.

Flöden av växthusgaser från skog och annan markanvändning

SLU:s slutrapport av regeringsuppdrag Jo 2008/3958.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Fackredaktör
  • Information om SLU:s fortlöpande miljöanalys
  • ann-katrin.hallin@slu.se
  • 070-3233825
  • 018-673825

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.