Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 269 träffar

Expedition med ”extra allt” vidgar förståelsen för Östersjöns ekosystem

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 07:27 CEST

29 april stävar R/V Svea ut på SPRAS: en expedition som samlar in data om sill och skarpsill i Östersjön. Forskare vid SLU passar på att utveckla fiskeriundersökningen till en modern ekosystemundersökning genom att komplettera expeditionen med bland annat seglande drönare, fågelräkningar och spigganalyser. Den utökade datainsamlingen ska ge en helhetsbild av hur Östersjöns ekosystem fungerar.

Fler fågelarter på Rödlista 2020

Fler fågelarter på Rödlista 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 16:59 CEST

Den 22 april publiceras Rödlistade arter i Sverige 2020 som tas fram av SLU Artdatabanken. Redan nu kan vi berätta att fåglar är en organismgrupp som utmärker sig. Antalet rödlistade fågelarter har ökat med 21 procent i den nya rödlistan. Några arter som har kommit in på rödlistan på grund av minskande populationer är gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast.

Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten – positiv utveckling för räka och braxen men sämre för gädda och havskräfta

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 08:15 CET

Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön och för hälleflundra i Västerhavet är så dålig att arterna inte bör fiskas alls. Utvecklingen är mer positiv för makrill, långa och nordhavsräka. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten”, som görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

”Prioritera återvinning av kväve”

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 13:30 CET

Fosfor har länge starkt prioriterats vad gäller återvinning från avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen är fosfor det enda näringsämnet som nämns. Kväve bör dock prioriteras högst, enligt en ny utvärdering av kriterier kopplade till användning av icke förnybar resurs, sårbarhet, och potentiellt minskad klimatpåverkan. Studien är gjord av SLU-forskaren Håkan Jönsson.

Nyheter 3 träffar

Trees improve groundwater recharge

Nyheter   •   Feb 24, 2016 11:00 CET

Trees can improve groundwater recharge in tropical drylands. This is the result from a recently published study in Nature Publishing Group journal Scientific Reports by a team of researchers from CIFOR, ICRAF, CATIE and INERA, lead by Associate Professor Ulrik Ilstedt of SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences).

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyheter   •   Jul 10, 2013 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

Rörledning räddar ålen

Nyheter   •   Okt 23, 2012 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Evenemang 1 träff

Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

Evenemang   •   Mar 13, 2019 10:00 CET

Flora- och faunavård 2019I år kommer ArtDatabankens Flora- och faunavårdskonferens att handla om främmande arter i svensk natur – vilka risker finns det, hur uppskattas de nya arterna, vem har ansvar för dem, var dyker de upp och går de att bli av med? Och inte minst: hur ska vi hantera dessa arter i det dagliga naturvårdsarbetet?För första gången i Sverige samlas alla som redan arbetar eller k...

2019-04-102019-04-11

Aulan i undervisningshuset, Ultuna campus, Uppsala

Bilder Visa alla 132 träffar

Rödlista 2020 - glasört

Rödlista 2020 - glasört

Glasört hotas sedan den från Sydafrika härstammande invasiva växten kotula (Cotula coronopifolia) plötsligt under 2010-talet har börjat s...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Mora Aronsson
Ladda ner
Storlek

693 KB • 800 x 600 px

Rödlista 2020 - Artrikedom

Rödlista 2020 - Artrikedom

Artrikedom exemplifierat av en humlebagge, puktörneblåvingar, en prydlig videvecklare och någon art malmätare som alla trängs på renfana....

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Håkan Tunón
Ladda ner
Storlek

6,27 MB • 5184 x 3888 px

Rödlista 2020 -Biologisk mångfald i Västerhavet

Rödlista 2020 -Biologisk ...

Biologisk mångfald i Västerhavet. På bilden syns bl.a. koralldjuret sjöris, ormstjärnan medusahuvud, svampdjuren Phakellia ventilabrum o...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Tomas Lundälv
Ladda ner
Storlek

6,35 MB • 8504 x 6378 px

Rödlista 2020

Rödlista 2020

Omslag till "Rödlistade arter i Sverige 2020" https://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

429 KB • 1594 x 2362 px

Dokument Visa alla 12 träffar

”Prioritera återvinning av kväve” A

”Prioritera återvinning av kväve” A

Dokument   •   2019-12-12 13:30 CET

”Prioritera återvinning av kväve”

”Prioritera återvinning av kväve”

Dokument   •   2019-12-12 13:30 CET

Ökade kräftfångster i år

Ökade kräftfångster i år

Dokument   •   2019-08-06 11:17 CEST

Bohman, P., Edsman, L., Sandström, A., Nyström, P., Stenberg, M., Hertonsson, P., & Johansson, J. (2015). Predicting harvest of non-native signal crayfish in lakes—a role for changing climate? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 73(5), 785-792.

Canadian Journal of Fisheries

Canadian Journal of Fisheries

Dokument   •   2017-07-31 09:00 CEST

Bohman, P., Edsman, L., Sandström, A., Nyström, P., Stenberg, M., Hertonsson, P., & Johansson, J. (2015). Predicting harvest of non-native signal crayfish in lakes—a role for changing climate?. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 73(5), 785-792.

Kontaktpersoner 3 träffar

 • pressansvarig
 • ulburikhkanu.bnaorqcg@mtslapu.grsehj
 • 018-672608
Press- och medieansvarig vid SLU:s kommunikationsavdelning

 • Kommunikatör
 • Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
 • sohjfidxa.zhbupwrehdboecrngr@sbnlusu.swteov
 • 010-478 42 15

 • Fackredaktör
 • Information om SLU:s fortlöpande miljöanalys
 • anlyn-sqkayptrvcinnu.hilalzzlifen@yeslglu.sjseyl
 • 070-3233825
 • 018-673825