Skip to main content

Taggar

Svevia delårsrapport jan-sep 2017

Svevia delårsrapport jan-sep 2017

Dokument   •   2017-10-26 09:41 CEST

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Dokument   •   2017-08-14 09:00 CEST

Svevia delårsrapport januari-juni 2017

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Dokument   •   2017-04-24 13:31 CEST

Svevia Delårsrapport kvartal 1 2017

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Dokument   •   2017-02-09 15:00 CET

Svevia Bokslutskommuniké 2016

Svevia kvartalsrapport 3 2016

Svevia kvartalsrapport 3 2016

Dokument   •   2016-10-27 09:23 CEST

Svevia Bokslutskommuniké 2015

Svevia Bokslutskommuniké 2015

Dokument   •   2016-02-15 11:42 CET

Svevia Delårsrapport januari - september 2015
Svevia Delårsrapport januari - juni 2015

Svevia Delårsrapport januari - juni 2015

Dokument   •   2015-08-14 09:42 CEST

Svevia Delårsrapport januari - mars 2015

Svevia Delårsrapport januari - mars 2015

Dokument   •   2015-04-29 16:04 CEST

Svevia Bokslutskommuniké 2014

Svevia Bokslutskommuniké 2014

Dokument   •   2015-02-10 18:18 CET

Svevia Delårsrapport januari - september 2014
Svevia delårsrapport januari - juni 2014

Svevia delårsrapport januari - juni 2014

Dokument   •   2014-08-15 13:50 CEST

Svevia delårsrapport januari - mars

Svevia delårsrapport januari - mars

Dokument   •   2014-04-25 13:40 CEST

Svevia Årsrapport 2013

Svevia Årsrapport 2013

Dokument   •   2014-03-03 13:31 CET

Svevia Bokslutskommuniké 2013

Svevia Bokslutskommuniké 2013

Dokument   •   2014-02-13 10:24 CET

Svevia delårsrapport Q3

Svevia delårsrapport Q3

Dokument   •   2013-10-21 08:09 CEST

Delårsrapport, januari - juni 2013

Delårsrapport, januari - juni 2013

Dokument   •   2013-08-15 11:39 CEST

Resultatet för årets andra kvartal blev -19 MSEK, en förbättring med 79 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-98 MSEK). Rörelseresultatet belastas fortsatt av nedskrivningar i vissa anläggningsprojekt. Orderingången blev 3 067 MSEK (2 462), en ökning med 25 procent.

Delårsrapport, januari-mars 2013

Delårsrapport, januari-mars 2013

Dokument   •   2013-04-29 13:11 CEST

Resultatet för första kvartalet 2013 har förbättrats jämfört med samma period föregående år samtidigt som orderingången har ökat. Mycket glädjande är att vi, i tuff konkurrens, lyckats öka vår marknadsandel av Trafikverkets driftområden. Även i Norge ökar vi vår marknadsandel med ytterligare två driftområden vunna under första kvartalet.

Rapport Sveriges dolda miljöbomber 2011

Rapport Sveriges dolda miljöbomber 2011

Dokument   •   2013-04-22 12:02 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. En ny undersöknng har gjorts för 2013.

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Dokument   •   2013-04-22 12:02 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. Undersökningen gjordes även 2011.