Skip to main content

Taggar

Svevia Delårsrapport Januari - Mars 2018

Svevia Delårsrapport Januari - Mars 2018

Dokument   •   2018-04-26 08:06 CEST

Svevias rörelseresultat förbättrades med 11 miljoner kronor till 5 miljoner kronor (-6) i det första kvartalet. Omsättningen ökade med 14 procent bland annat till följd av årets kalla och snörika vinter som bidragit till högre produktion i driftverksamheten.

Bokslutskommuniké – 1 januari – 31 december 2017
Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Dokument   •   2013-04-22 12:00 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. Undersökningen gjordes även 2011.

Stora skillnader i kommunernas vägunderhållsbudget

Svevias tidning På Väg har granskat hur mycket kommunerna under de senaste fyra åren satsat på drift och underhåll av gator och vägar. Jämförelsen visar på mycket stora skillnader. Malmö är den kommun i Sverige som satsar mest på drift och underhåll av gator och vägar, följt av Vetlanda, Karlstad och Stockholm. Här är den fullständiga listan.

Sifoundersökning Hårdare straff för fartdårar

21-24 maj 2012 frågade Sifo på uppdrag av På Väg/Svevia per telefon ett representativt urval av svenskar i åldern 15 år eller äldre om de anser att straffen/böterna vid fortkörning vid vägarbeten bör skärpas. 1000 personer deltog i undersökningen.