Skip to main content

Taggar

Svevia tryggar broarna i Norrbotten

Svevia tryggar broarna i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:52 CET

Totalt handlar det om 1084 stycken broar i hela länet som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska sköta underhållet på, såväl löpande som större planerade åtgärder.

Snöröjer Stockholm stads trafikleder

Snöröjer Stockholm stads trafikleder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 16:30 CET

​Svevia ska sköta vägunderhållet av Stockholm stads största trafikleder. Uppdraget är att året om och dygnet runt se till att Stockholms stora trafikleder är säkra och framkomliga. Vintertid betyder det att ploga, snöröja och halkbekämpa. Startkriteriet är lågt och åtgärdstiderna tuffa. Redan vid 20 millimeter snö rullar maskineriet av snöröjningsfordon igång.

Fossilfri tillverkning i Svevias asfaltverk

Fossilfri tillverkning i Svevias asfaltverk

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:28 CET

Sedan sommaren driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Anna-Karin Wärn belönas för sitt ledarskap

Anna-Karin Wärn belönas för sitt ledarskap

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 11:31 CET

​Gothia Akademins ledarskapsstipendium går i år till Anna-Karin Wärn, arbetschef på Svevia som belönas för sin energi, sitt engagemang och sin sympatiska ledarstil. – Det som gör mig mest stolt med utmärkelsen är att mitt ledarskap uppskattas. Det ger energi att fortsätta att utvecklas och stärker engagemanget, säger Anna-Karin Wärn.

Svevia förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet

Svevia förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:17 CEST

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 147 miljoner kronor (53) där division Anläggning stod för förbättringen. Omsättningen ökade med drygt 12 procent, jämfört med samma period föregående år och landade på 2 207 miljoner kronor (1 962). Svevias orderstock var på samma nivå som föregående år.

Svevia tryggar broarna i Jämtland och Västernorrland

Svevia tryggar broarna i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:21 CEST

Broars livslängd påverkas bland annat av ålder, klimat och trafik men också av salt och andra föroreningar. I Jämtland och Västernorrland finns det totalt 1690 stycken vägbroar på det statliga vägnätet. Under de närmaste åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra löpande brounderhåll och reparationer av broarna.

Minskad risk för halka med modern teknik

Minskad risk för halka med modern teknik

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:56 CEST

Under vintern kommer Svevia att utöka sitt innovationsprojekt för skräddarsydda åtgärder för vinterväghållning till att även omfatta driftområdena Enköping, Söderköping och Umeå. Frågor som; när, hur och var halkan slår till kan förutses med avancerad digital informationsinsamling. Vinsterna är flera; trafiksäkerhet, effektivitet, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Svevia bygger om trafikplats Hedentorp

Svevia bygger om trafikplats Hedentorp

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:54 CEST

Pendlare och transportföretag som dagligen kör till och från Jönköping på väg 40 mot Göteborg känner väl till problemet med bilköer under de mest trafikintensiva tidpunkterna under dagen. Nu ska Svevia bygga om trafikplatsen Att lösa det stora beroendet som finns av väg 40 och tillfälligt leda om trafiken kommer enligt Johan Andersson, Svevia, att vara den stora utmaningen i projektet.

Svevias satsning på social arbetsmiljö har gett resultat

Svevias satsning på social arbetsmiljö har gett resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 15:36 CEST

Under tre dagar fokuserar Svevia på arbetsmiljöarbete. I år riktas strålkastaren på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Satsningar som gjorts på området ser ut att ge resultat. När Svevia nyligen genomförde en medarbetarenkät så visar den att medarbetarna är engagerade, de trivs och upplever att det finns ett öppet arbetsklimat.

​​Markjobb i Stockholm innerstad

​​Markjobb i Stockholm innerstad

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 13:36 CEST

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta löpande markarbeten i innerstan. Avtalet börjar gälla från och med april 2019. Uppdraget omfattar ombyggnader av gator, gångbanor och dagvattenledningar, men även underhåll och reparationer. Med anledning av avtalet har Svevia behov av att rekrytera nya medarbetare. Anbudet är värt cirka 30 miljoner kronor per år.

Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 07:58 CEST

Föroreningarna består av metaller men även arsenik. Entreprenör är Svevia som ska göra en schaktsanering och skapa en barriär för att hindra vatten från att strömma in och ut genom området. I uppdraget ingår även att riva två stickspår, återfyllnad, löpande provtagning samt återställningsarbete. Projektet utförs på uppdrag av SGU och är värt cirka 13 miljoner kronor.

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:30 CEST

Den 1 september startar många kontrakt för vägunderhållet av vägar och gator. Svevia är ny entreprenör i Eksjö, Tierp och Söderköping. Kontrakt där Svevia fortsätter som entreprenör är Arjeplog, Krokom, Örnsköldsvik, Enköping, Hallsberg, Järna. Några av kommuner där Svevia utför drift och underhåll är Härnösand, stora delar av Stockholms stad samt många av Stockholm kranskommuner.

Svevia tvättar Stockholms tunnlar

Svevia tvättar Stockholms tunnlar

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:14 CEST

Uppdraget för att tvätta och underhålla tunnlar inom Stockholms stad kommer under de närmaste tre åren att utföras av Svevia. Avtalet omfattar tvättning, renhållning och löpande underhåll av tunnelmiljöerna. Kontraktet med Stockholms stad gäller från och med 2018, sträcker sig över 3 år med möjlighet till 2+2 års option och är värt cirka 14 miljoner kronor exklusive option.

Svevia bygger stadsgata genom Sundsvall

Svevia bygger stadsgata genom Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:26 CEST

Gamla E4 genom Sundsvall ska bli en stadsgata.Genom ombyggnationen frigörs det utrymme för nya centrala exploateringsområden. Svevias etapp sträcker sig från trafikplats E4 Skönsberg och fram till Selångersån. Projektet startade innan sommaren och ska vara färdigställt under hösten 2019. Anbudet är värt cirka 100 miljoner kronor

Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:05 CEST

​Örebro kommun har valt att teckna ett ramavtal med Svevia för löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Förutom återställningsarbeten kan även uppdrag för nyasfaltering och löpande förbättringsåtgärder ingå. Avtalet som är ett ramavtal gäller för 2018 med möjlighet till förlängning under 2019 och har en uppskattad ordervolym på cirka 24 miljoner kronor.

Svevia utför trafikavstängning till Midnattsloppet

Svevia utför trafikavstängning till Midnattsloppet

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:33 CEST

Under en magisk natt i Stockholm samlas omkring 30 000 löpare och 200 000 besökare för att delta i Midnattsloppet. För tredje året i rad sköter Svevia uppdraget för den yttre avstängningen. Arbetet påbörjas redan veckan innan men från klockan 15.00 på lördag och fram till 03.00 på söndag morgon ska avspärrningarna vara kompletta. Ett trettiotal vägvakter finns på plats.

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:07 CEST

​Svevias orderingång under andra kvartalet ökade med närmare 60 procent, jämfört med föregående år. Orderstocken förbättrades och blev 9,3 miljarder kronor (8,4). Rörelseresultatet förbättrades också kraftigt och landade på 287 miljoner kronor (65).

DNA-märkning för minskade stölder

DNA-märkning för minskade stölder

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 08:46 CEST

För att så långt som möjligt skydda sig från stölder har Svevia valt att DNA-märka all sin utrustning med en märkning som inte syns men som heller inte går att ta bort.Problemet med stölder av entreprenadmaskiner är ett utbrett problem i hela Europa. Mycket talar för att det är organiserad brottslighet som ligger bakom och att många stölder är beställningsjobb.

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 09:39 CEST

​För att skapa en smidigare och mer trafiksäker lösning längs Pildammsvägen har Svevia fått uppdrag av Malmö stad att bygga en planskild korsning i områdets östra del. Med separerade gång- och cykelstråk förbättras trafiksäkerheten och knyter ihop stadsdelen Vintrie med området Erlandsro gård.

Svevia får första uppdraget till Norrbotniabanan

Svevia får första uppdraget till Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:54 CEST

Första upphandlingen på det efterlängtade projektet Norrbotninabanan har räknats hem av Svevia. Uppdraget är att bygga en ny väg som ska ersätta befintlig väg över Ersmarksberget så att tillgängligheten till området inte begränsas då järnvägsprojektet startar. Projektet startar i mitten på augusti och ska vara klart i slutet av november. Anbudet är värt cirka 5,5 miljoner kronor.