Taggar

Mindre bilköer i Huseby, Skövde

Mindre bilköer i Huseby, Skövde

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 10:07 CET

​Bättre trafikflöde och högre säkerhet för både pendlare och oskyddade trafikanter när korsningen vid Huseby, öster om Skövde, byggs om till en cirkulationsplats.

Ombyggnad av Lilla Varholmen

Ombyggnad av Lilla Varholmen

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 10:05 CET

​Tydliga körfält, mer plats för busstrafik och bättre säkerhet för gång- och cykeltrafikanter när terminalområdet för färjorna vid Lilla Varholmen byggs om.

Ytterligare satsning på beläggningsaffären

Ytterligare satsning på beläggningsaffären

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 10:04 CET

​Svevias satsning på att utöka sin beläggningsmarknad fortsätter. Tre nya arbetschefer har rekryterats. Två av dem gör ett karriärskliv inom Svevia.

Utbyte av VA i Kode

Utbyte av VA i Kode

Pressmeddelanden   •   2016-01-12 10:04 CET

​På Guntorpsvägen och Bärnstensvägen i Kode ska VA-nätet bytas ut. Det är ett 20-tal serviser som berörs i området.

Markarbete vid Landvetter flygplats

Markarbete vid Landvetter flygplats

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 10:00 CET

​Svevia ska utföra en omfattande markterassering för planerade kontors- och lagerbyggnader vid flygplatsen i Göteborg.

Svevia bereder mark när Gekås Ullared bygger ut

Svevia bereder mark när Gekås Ullared bygger ut

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:59 CET

​Arbetet med att skapa mer utrymme för populära Gekås Ullared är i full gång. Svevia har börjat arbetet med att förbereda markområdet där varuhuset ska byggas ut.

Media-no-image

Svevia sanerar Klippan

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 09:59 CET

​Från fabriksområde till rekreationsområde. Svevia ska utföra sanering efter verksamheten vid Klippans läderfabrik. 100 000 ton jord ska grävas ur.

Bro till nya bostadsområdet vid Storsjön, Östersund

Bro till nya bostadsområdet vid Storsjön, Östersund

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:58 CET

​Östersunds kommun planerar att exploatera det gamla industriområdet längs Storsjöstråket. Svevia bygger en bro som ansluter till det planerade bostadsområdet för att trafiken i framtiden ska slippa korsa järnvägsspåren.

Svevia bygger ut VA-nätet på Ingarö

Svevia bygger ut VA-nätet på Ingarö

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 09:56 CET

​Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm ska få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Fortsatt stabil resultatutveckling

Fortsatt stabil resultatutveckling

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 09:54 CET

Resultatet för tredje kvartalet blev 117 miljoner kronor vilket är i nivå med samma period föregående år.

Ny karriärväg för unga ingenjörer

Ny karriärväg för unga ingenjörer

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 09:53 CEST

​Fast anställning och på sikt en chefsbefattning. Det är målet för de unga högskoleingenjörer som erbjuds plats på Svevias traineeprogram.

Säkrare väg till Tibro

Säkrare väg till Tibro

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 09:52 CEST

​Väg 201 utanför Tibro ska breddas och kurvor ska rätas ut för att höja säkerheten för trafikanter mellan Tibro och Mariestad.

Rondeller vid Trafikgatan i Sundsvall

Rondeller vid Trafikgatan i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 09:51 CEST

​Under våren kommer Svevia att återställa Trafikgatan i Sundsvall som också kompletteras med två rondeller, en vid Skönsbergsbron och en vid Medborgarbron.

Robert Nyhlén ny arbetschef i Svevia

Robert Nyhlén ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 09:49 CEST

​Robert Nyhlén har utsetts till ny arbetschef i Luleå inom division Drift. Han tillträder sin nya tjänst idag den 2 oktober, 2015.

Säkerhetsarbete vid Sollefteå kraftstation

Säkerhetsarbete vid Sollefteå kraftstation

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 09:47 CEST

​EON fortsätter att i samarbete med Svevia förbättra säkerheten på sina kraftstationer i Sollefteå.

Internationellt intresse för biobränsle i Svevias asfaltverk på Arlanda

Internationellt intresse för biobränsle i Svevias asfaltverk på Arlanda

Pressmeddelanden   •   2015-09-16 09:46 CEST

​Alternativt bränsle till industrin är högaktuellt. I samband med en stor konferens om biobränslen besökte ett femtontal konferensdeltagare Svevias asfaltverk.

Ny webbplats ska stärka kundrelationen

Ny webbplats ska stärka kundrelationen

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:44 CEST

​Alla behöver någon gång ett bra erbjudande inom mark, väg, asfalt, betong och grönytor. På Svevias nya webbplats presenteras företagets hela kunderbjudande från asfaltering av garageuppfarter till skötsel av motorvägar.

Fortsatt rustning av E20 för bättre trafiksäkerhet

Fortsatt rustning av E20 för bättre trafiksäkerhet

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 09:44 CEST

​Svevia har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om sträckan Kristineholm – Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar. Uppdraget är värt 144 miljoner kronor.

Svevia vinner 15-årigt driftkontrakt i Norge

Svevia vinner 15-årigt driftkontrakt i Norge

Pressmeddelanden   •   2015-08-17 09:42 CEST

​Svevia Norge AS ska på uppdrag av Hæhre Entreprenør sköta om drift och underhåll av E6:an och E12:an genom Mo i Rana de närmaste 15 åren. Svevias uppdrag omfattar delen för drift och underhåll i en för Norska Vegvesendet ny kontraktsform som kallas ”Utviklingskontrakt” och som omfattar både projektering av ny E6, anläggande samt drift och underhåll.

Svevia fortsätter att förbättra sitt resultat

Svevia fortsätter att förbättra sitt resultat

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 09:42 CEST

​Svevias resultatutveckling är fortsatt stark. Resultatet för andra kvartalet förbättrades med 43 procent till 73 miljoner kronor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.