Skip to main content

Taggar

Vägunderhållet i Kisa utförs av Svevia

Vägunderhållet i Kisa utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 16:50 CEST

Trafikverkets uppdrag för vägunderhåll i Kisa kommer även i fortsättningen att utföras av Svevia. Uppdraget omfattar vinter- och sommarunderhåll av vägarna, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande underhåll av vägarna. Driftområdet omfattar totalt 1220 kilometer väg varav 219 kilometer grusväg.

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:43 CEST

Trafikverkets uppdrag för drift och underhåll av vägarna på Österlen kommer under de närmaste fyra åren att skötas av Svevia. Vintertid innebär det i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete. Driftområdet består av 1040 kilometer väg och 100 kilometer gång- och cykelbanor

Vägunderhållet i norra Bohuslän ska skötas av Svevia

Vägunderhållet i norra Bohuslän ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:43 CEST

Under de närmaste fyra åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverkets sköta om drift och underhåll av vägarna i Norra Bohuslän. Uppdraget är att vintertid i snöröja och halkbekämpning. Under sommaren utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete. Driftområdet omfattar totalt 1330 kilometer väg, där den största pulsådern för pendeltrafik och transporter är E6:an som löper genom hela området.

Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 16:01 CEST

Tomas Johansson har utsetts till ny chef för division Beläggning i Svevia, från och med den 14 november 2017. Tomas Johansson har lång erfarenhet från väg- och beläggningsbranschen med bland annat ledande befattningar inom Skanska.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Edsbyn

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Edsbyn

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:21 CEST

Även under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta om vägunderhållet inom driftområde Edsbyn. Uppdraget är snöröjning samt löpande underhåll av till exempel vägräcken, skyltar, kantstolpar och viltstängsel men även sopning, röjning av sidoområden, hyvling och andra former av förbättringsarbete av vägarna. Driftområdet omfattar totalt 809 kilometer väg.

Högre orderingång, lägre rörelseresultat

Högre orderingång, lägre rörelseresultat

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 09:00 CEST

Svevias rörelseresultat för årets andra kvartal blev 65 miljoner kronor (108). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av nedskrivningar i projekt inom anläggningsverksamheten. Orderingången ökar i hela verksamheten vilket lett till en ökad omsättning om nio procent andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Stålbro för gång- och cykeltrafiken i Husum

Stålbro för gång- och cykeltrafiken i Husum

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 08:12 CEST

Örnsköldsvik kommun har gett Svevia uppdraget att bygga den nya gång- och cykelbron mellan Varvet och Dombäcksön över Dombäcksviken i Husum strax utanför Örnsköldsvik. Den nya bron blir 276 meter lång stålbro med sju stycken bropelare i vattnet och två brofästen på land. I slutet av augusti startar arbetet med bron som ska vara klar i maj 2018

Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 09:28 CEST

I Västerbottens inland utför Svevia fem stora underhållsbeläggningar under sommaren. Säkerheten för trafikanter och vägarbetare prioriteras på de fem största sträckorna. Totalt rör det sig om cirka 72 kilometer väg som får förbättrad beläggning till ett kontraktsvärde på cirka 62 miljoner kronor.

Svevia får beläggningsavtal med Håbo kommun

Svevia får beläggningsavtal med Håbo kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:32 CEST

Under de närmaste två åren kommer Svevia att på uppdrag av Håbo kommun sköta om kommunens asfalterade gator, vägar och övriga ytor. Avtalet är ett ramavtal och omfattar i första hand så kallade underhållsbeläggningar. Det börjar gälla i juni, sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Bättre standard på väg 95 från Boliden

Bättre standard på väg 95 från Boliden

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 14:12 CEST

Vägen från Boliden och upp till Norrbottens länsgräns är hårt belastad av malmtransporter något som bidragit till behovet att renovera vägen.Under de närmaste tre åren ska Svevia utföra vägarbeten på väg 95 för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Hela projektet ska vara avslutat under hösten 2019.

​​​Claes-Göran Stenberg ny arbetschef i Svevia

​​​Claes-Göran Stenberg ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 09:53 CEST

Den 1 september tillträder Claes-Göran Stenberg som ny arbetschef för Svevias utläggningsverksamhet i Väst. – Det känns fantastiskt bra att Claes-Göran Stenberg antar utmaningen som arbetschef för Utläggning Väst, säger Mikael Gunnarsson, avdelningschef, division Beläggning. Claes-Göran Stenberg kom till Svevia 2011 och har sedan dess varit platschef i arbetschefsområdet Utläggning Väst.

Trafiken utmaning när E4 får ny asfalt söder om Umeå

Trafiken utmaning när E4 får ny asfalt söder om Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 12:22 CEST

Under sommaren lägger Svevia ny asfalt mellan Håknäs och Hörnefors på E4 söder om Umeå. Sträckan trafikeras av 6000 fordon varje dag. För att minimera förseningarna så använder Svevia dubbla väglotsar som kör från båda håll samtidigt för att undvika att det bildas alltför långa köer på vardera sidan om vägarbetet.

Bättre trafiksäkerhet i Hara

Bättre trafiksäkerhet i Hara

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 16:18 CEST

Väg 592 genom byn Hara, 25 kilometer söder om Östersund, är smal och kurvig, något som medför stora risker för de oskyddade trafikanter som rör sig i byn. Under sommaren bygger Svevia en gång- och cykelväg genom byn Hara. När den står klar i november kan barnen tryggare ta sig till skolan. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket.

Ökad trafiksäkerhet genom Hemavan

Ökad trafiksäkerhet genom Hemavan

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 08:39 CEST

E12 genom Hemavan byggs om under sommaren. Trafikverket har gett Svevia uppdraget som är värt 37 miljoner kronor. – Ombyggnationen görs för att skapa en trafiksäker lösning för människorna som bor i Hemavan. Samtidigt är E12 regionens viktigaste transportled med många tunga transporter och säsongsvis belastas den också av intensiv tillströmning av turister, säger Per Fahlman, Svevia.

Magnus Skoglund ny arbetschef i Svevia

Magnus Skoglund ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:51 CEST

Den 1 juni tillträdde Magnus Skoglund som ny arbetschef för Svevias anläggningsverksamhet i Härnösand och Jämtland. Han har arbetat i Svevia sedan 1992 och har sedan 1997 haft flera olika arbetsledande roller. Sedan 2015 har han arbetat som projektchef i Härnösand. Magnus Skoglund efterträder Öivind Pettersson som länge drivit ett mycket välfungerade arbetschefsområde men som nu går i pension.

Anders Gustafsson ny vd i Svevia

Anders Gustafsson ny vd i Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 12:10 CEST

Anders Gustafsson har utsetts till ny vd och koncernchef i Svevia från och med den 1 juni 2017. Han efterträder Anders Elfner som sedan april 2016 innehaft rollen som tf vd.

Uppdrag för trafiksäkerhet i Uppsala

Uppdrag för trafiksäkerhet i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:55 CEST

Under de närmaste två åren kommer Uppsala kommun att anlita Svevia för att leda om trafik och skylta vid vägarbeten och evenemang. Uppdraget omfattar uthyrning av vägmärken, avstängningsmaterial, framtagning av trafikanordningsplaner, signalvakter och TMA-bilar med chaufförer. Kontraktet sträcker sig över två år med möjlighet till två års option.

Sköter om världsarvet Skogskyrkogården

Sköter om världsarvet Skogskyrkogården

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 10:33 CEST

Sedan den första april sköter Svevia, på uppdrag av Stockholm Stads kyrkogårdsförvaltning, om grönytor och gravytor på den norra delen av Skogskyrkogården. Uppdraget omfattar planteringsavtal på 15 000 gravar och gräsklippningsytor på cirka 300 000 kvadratmeter och sträcker sig över tre år med möjlighet till ett års option. Kontraktet är värt cirka 4 miljoner kronor per år.

​​Nordmark-Nilsson och Regnell nya ledamöter i Svevias styrelse

​​Nordmark-Nilsson och Regnell nya ledamöter i Svevias styrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 09:33 CEST

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Lulebo, har lång erfarenhet från styrelsearbete både inom statlig och privat verksamhet, samt haft ledande positioner inom det privata näringslivet och offentliga verksamheter. Andreas Regnell, Senior Vice President Strategic Development, Vattenfall, där han ansvarar för strategi, affärsutveckling, FoU samt funktionerna hållbarhet och miljö.

Första kvartalet präglas av stark orderstock och en projektnedskrivning

Första kvartalet präglas av stark orderstock och en projektnedskrivning

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 13:31 CEST

Svevias rörelseresultat för årets första kvartal blev -6 miljoner kronor (92,6). Resultatet är präglat av en betydande nedskrivning i ett projekt inom anläggningsverksamheten. Orderstocken ökade med tolv procent och uppgick till 8 493 miljoner kronor (7 714).