Skip to main content

Taggar

Ny badplats i Varberg anläggs av Svevia

Ny badplats i Varberg anläggs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 08:26 CET

Svevia ska anlägga den nya badplatsen strax väster om Varbergs fästning. Enligt planerna ska den vara klar i juli. Uppdrag omfattar nybyggnad av soldäck, brygga samt kompletterande arbeten på den intilliggande stenpiren. Badplatsen ska handikappanpassas och kommer också att få två hopptorn. Projektet utförs på uppdrag av Varbergs kommun och är värt cirka 14 miljoner kronor

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Åmot-Lingbo vindpark

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Åmot-Lingbo vindpark

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 11:41 CET

På gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland ska en ny stor vindkraftpark ska byggas. Svevias uppdrag är värt cirka 250 miljoner kronor och är det största vindkraftuppdrag som Svevia hittills åtagit sig. Uppdraget omfattar att konstruera och bygga de 58 fundamenten samt all tillhörande infrastruktur. och utförs på uppdrag av OX2.

Nya sträckor på Kattgattleden byggs av Svevia

Nya sträckor på Kattgattleden byggs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:15 CET

Nu ska ytterligare två sträckor på den vackra cykelleden Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg byggas ut. Svevia ska bygga totalt sju kilometer ny gång- och cykelväg förbi samhällena Steninge och Stranninge. Leden genom Steninge går genom typisk västkustmiljö vilket betyder mycket sprängarbeten. Svevia påbörjade sitt arbete under mitten av november och ska vara klara i maj 2018.

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:15 CET

Under de närmaste två åren är det Svevia som ska göra Huddinge kommuns gator säkra och framkomliga. Uppdraget omfattar både snöröjning och halkbekämpning. I stadsdelarna Vårby, Sjödalen, Stuvsta och Gladö Kvarn används sand för halkbekämpning på gator samt gång och cykelvägar. I det som kallas Östra och Västra distriktet som omfattar bussgatorna i Huddinge används salt för halkbekämpning.

Trygga och säkra broar i Västerbotten

Trygga och säkra broar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:02 CET

I Västerbotten finns det 1342 broar på det statliga vägnätet. För att säkerställa trafiksäkerheten och förlänga broarnas livslängd utförs ett långsiktigt och planerat underhållsarbete löpande på broarna. – Under de kommande fem åren kommer vi att utföra 23 stycken planerade brorenoveringar samt löpande underhåll som spolning, rengöring och broinspektioner, säger Per Fahlman, Svevia

Industritomt på Johanneslust ska saneras

Industritomt på Johanneslust ska saneras

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:03 CET

På det gamla industriområdet i Malmö är marken förorenad av verksamheter som tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Så småningom ska kunna byggas bostäder på platsen. Svevia har uppdraget att utföra en schaktsanering och kommer även att ha vattenrening för att säkerställa att de vattensamlingar som bildas i schakterna renas innan det tillåts rinna ut i dagvattnet.

Gatujour för Stockholm stad i ytterligare fyra år

Gatujour för Stockholm stad i ytterligare fyra år

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:18 CET

Inte mindre än 10 000 ärenden per år kommer in till Svevia via Stockholm stad på olika skador eller hinder i Stockholmsmiljön som behöver åtgärdas. Trasiga vägräcken, påkörda vägmärken, eller en sopsäck som någon tappat från släpet på väg till återvinningen. Ärendena kan vara mycket skiftande i uppdraget som Svevia sköter för Stockholmstad.

Svevia först i byggbranschen med vätgasbil

Svevia först i byggbranschen med vätgasbil

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

Svevia kommer att använda två vätgasdrivna bränslecellsbilar som inspektionsbilar på vägarna i Umeå. Vätgasbilar släpper enbart ut vattenånga och ger alltså noll utsläpp. I samarbete med vätgasleverantören OAZER, hyr Svevia en demostation för vätgas som kommer att placeras på Svevias vägstation på Västerslätt i Umeå.

Projektnedskrivningar tynger resultatet

Projektnedskrivningar tynger resultatet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:41 CEST

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 53 miljoner kronor (172). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av ytterligare projektnedskrivningar inom division Anläggning. Den totala orderstocken ökade med sex procent jämfört med samma period föregående år.

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:40 CEST

Med ännu ett drift- och underhållsuppdrag på 15 år stärker Svevia AS sin ställning i Nordnorge. Kontraktet är värt 20 miljoner norska kronor per år och utförs av Svevia på uppdrag av Skanska som ska bygga om E6:an på sträckan mellan Nord-Trøndelag till Korgfjellet. - Uppdraget har synergier med övriga kontrakt och ger arbetsro för att fortsätta växa i Norge, säger Lars Reitan, vd, Svevia AS

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:35 CEST

Under de närmaste fyra åren är Svevia ny entreprenör för vinter- och sommarunderhåll av vägarna i Trafikverkets driftområde Nyköping. De statliga vägarna i Nyköping omfattar total 1110 kilometer väg, varav endast 133 kilometer är grusväg. Trafikverkets uppdrag till Svevia är vägunderhåll året om av vägar inklusive sidoområden.

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 11:30 CEST

Enligt en rapport från Seko ökar antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser kraftigt. Idag inleds Svevias säkerhetsvecka, där fokus i år handlar om de risker som finns kopplade till fordon, maskiner och trafik.

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:24 CEST

Trafikverkets driftområde Västerås består av 978 kilometer väg varav, 41 kilometer är gång och cykelvägar. Svevias uppdrag är att göra vägarna säkra och framkomliga. Kontraktet startade 1 september och sträcker sig över fyra år.

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:35 CEST

Från den 1 september är det entreprenören Svevia som på Trafikverkets uppdrag ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Uppdraget omfattar vägunderhåll sommar och vinter. Vintertid har Svevia ständig beredskap för att bevaka väglaget under dygnets alla timmar, vardag som helgdag.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 08:22 CEST

Driftområde Umeå består av 1740 kilometer väg varav, 330 kilometer är grusvägar. Tidigare fanns två driftområden, Umeå Norra och Umeå Södra. Dessa två blir från och med 1 september 2017 ett område som då blir Trafikverkets näst största driftområde i hela landet. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.

Vägunderhållet i södra Roslagen utförs av Svevia

Vägunderhållet i södra Roslagen utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:05 CEST

Uppdrag från Trafikverket omfattar vinter- och sommarunderhåll, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern. Sommartid utförs underhåll som sopning, slåtter, grönyteskötsel och underhållsbeläggning. Området omfattar totalt 787 kilometer väg. Kontraktet börjar gälla från 1 september 2017.

Svevia tar hand om Vimmerbys vägar

Svevia tar hand om Vimmerbys vägar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:20 CEST

Vägunderhållet på de statliga vägarna utförs på uppdrag av Trafikverket och omfattar vintertid i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete som sopning, hyvling och mindre förbättringsarbeten av vägar och trafikmiljön inom driftområdet.

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 17:10 CEST

Trafikverkets kontrakt för vägunderhållet på de statliga vägarna i Västervik sträcker sig över fyra år och omfattar 1168 kilometer väg och 27 kilometer gång- och cykelvägar. Svevia som redan idag sköter kontraktet får fortsätta sköta uppdraget. För att vintertid kunna sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt har Svevia jourverksamhet dygnet runt under vintersäsongen.

Per Höglund ny anläggningschef i Svevia

Per Höglund ny anläggningschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 15:11 CEST

Per Höglund har utsetts till ny chef för division Anläggning i Svevia. Han tillträder sin nya tjänst den 28 februari 2018. Per Höglund har lång erfarenhet från anläggningsbranschen med bland annat flera ledande befattningar inom NCC.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Pajala

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Pajala

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:57 CEST

Även under de närmaste fyra åren är det Svevias uppdrag att året om sköta de statliga vägarna i Pajala. Vintertid betyder det att röja snö och halkbekämpa. För att rätt åtgärder ska hinna sättas in i tid har Svevia jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet vardag som helgdag. Under sommarsäsongen omfattas uppdraget av löpande underhåll