Skip to main content

Taggar

Mitträcken för bättre trafiksäkerhet på E18

Mitträcken för bättre trafiksäkerhet på E18

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:06 CEST

Under sommaren ska Svevia montera upp 93 km mitträcken längs E18 mellan Örebro och Köping för att förhindra överåkningar från mötande körfält. Bakgrunden till att Trafikverket väljer att prioritera trafiksäkerheten på just E18 är att det på vägar med bred mittremsa skett flera allvarliga olyckor i samband med överåkningar från mötande körfält.

Anna-Karin Wärn ny arbetschef i Svevia

Anna-Karin Wärn ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 08:15 CEST

Anna-Karin Wärn blir ny arbetschef för Svevias verksamhet Betong, Göteborg. Hon tillträder den 1 augusti 2016.

Ny trafikplats i Täby

Ny trafikplats i Täby

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 07:37 CEST

En ny trafiklösning för E18 vid Täby förbereds. Svevia ska bygga om den befintliga trafikplatsen och utveckla stråk för gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnationen startar under slutet av sommaren och planeras vara färdigt under den senare delen av 2018. Kontraktet är värt cirka 130 miljoner kronor och innehåller även en option att bygga en ny anslutning mot Täby centrum, kallad Täby Allé.

Jens Andreasson ny regionchef i Svevia

Jens Andreasson ny regionchef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 10:29 CEST

Jens Andreasson blir ny regionchef för Anläggning Sydväst i Svevia som omfattar Malmö och Göteborgsregionen. Han tillträder den 1 augusti 2016.

Stefan Viberg ny arbetschef i Svevia

Stefan Viberg ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 12:25 CEST

Stefan Viberg har utsetts till ny arbetschef för Svevias verksamhet inom asfaltstillverkning. Han tillträdde sin nya tjänst den 2 maj 2016.

Tre nya ledamöter i Svevias styrelse

Tre nya ledamöter i Svevias styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 11:12 CEST

Charlotte Bergman, Petter Eiken och Anna-Jeanette Larnelius valdes vid årsstämma den 29 april in som ledamöter i Svevias styrelse.

Svevia gör ett starkt första kvartal

Svevia gör ett starkt första kvartal

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 12:42 CEST

Svevias positiva utveckling fortsätter. Rörelseresultatet för årets första kvartal landade på 93 miljoner kronor (-1). Orderingången blev 2 543 miljoner kronor (2 315) och ökade därmed något jämfört med samma period förra året.

Spårbar märkning ska minska stölderna på byggarbetsplatser

Spårbar märkning ska minska stölderna på byggarbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 10:16 CEST

Genom en unik spårbar märkning som sprayas på all egendom ska Svevia minska stölderna på sina arbetsplatser. Märkningen sprayas på verktyg, maskiner och annan utrustning syns bara i uv-ljus och är omöjlig att tvätta eller slipa bort.

Bättre väg mellan Tuvan och Gunnarsjö i Hallands län

Bättre väg mellan Tuvan och Gunnarsjö i Hallands län

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 07:45 CEST

Väg 821 mellan Tuvan och Gunnarsjö rustas upp. Trafikverket har gett Svevia uppdraget att skapa bättre bärighet samt högre trafiksäkerhet med 14 nya mötesplatser. Vägkroppen förstärks med en överbyggnad av geonät, avvattningen förbättras med nya vägtrummor och en stabil yta skapas med en miljövänlig beläggning. Vägarbetet kommer att startas i maj och ska vara klart under 2016.

Anders Elfner ny vd i Svevia

Anders Elfner ny vd i Svevia

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 16:16 CEST

Anders Elfner har idag utsetts till tillförordnad vd och koncernchef i Svevia. Han efterträder Zdravko Markovski som på egen begäran väljer att lämna bolaget. Anders Elfner tillträder med omedelbar verkan.

Broreparationer över Göta älv i Lilla Edet

Broreparationer över Göta älv i Lilla Edet

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 07:30 CEST

​ Lilla Edetbron behöver repareras. Svevia startar arbetet under maj månad och fram till senhösten kommer trafiken periodvis att ledas i ett körfält. Det är delar av klaffbrons betongkonstruktion som behöver lagas tillsammans med underhåll av själva öppningsmekanismen. Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket. Uppdraget är värt 15 miljoner kronor.

Jens Andreasson Årets Byggchef 2016

Jens Andreasson Årets Byggchef 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 13:27 CEST

Svevias arbetschef i Göteborg, Jens Andreasson, är utsedd till Årets Byggchef 2016 av tidningen Byggvärlden. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, både för kunder, för det egna företaget och för medarbetarna.

Öppen tunnel 17 april i Gamla Uppsala

Öppen tunnel 17 april i Gamla Uppsala

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 12:00 CEST

Järnvägstunneln i Gamla Uppsala står nu färdig. Nu finns chansen att för första och sista gången ta en promenad i den 610 meter långa tunneln.

Banvägen i Pixbo får ny VA-anläggning

Banvägen i Pixbo får ny VA-anläggning

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 07:20 CEST

VA-nätet på Banvägen har gjort sitt. Ledningarna som går rakt genom de privata villatomterna kommer att bytas ut mot nya. Svevia utför projektet på uppdrag av Härryda kommun. De har tillsammans gått ut med information till de boende om projektet och om behovet av att gräva på villatomterna. Arbetet som redan är igång kommer att vara klart under september månad.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 10:09 CEST

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik har kommunen gett Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön. Kontraktet är ett ramavtal mellan Örnsköldsvik kommun och Svevia. – Vårt jobb är att göra broarna i kommunen mer trafiksäkra genom att utföra underhållsreparationer. Vi ska också ersätta bron över Höglandsjön med en 10 meter lång träbro.

Ombyggnad av centrum i Södertälje

Ombyggnad av centrum i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 08:44 CEST

Järnagatan genom centrala Södertälje ska bli gågata. Ombyggnaden utförs av Svevia och är ett led i kommunens satsning på att skapa ett förlängt gångfartsområde som sträcker sig från Badhusgatan till Nygatan på Järnagatan I uppdraget ingår även utbyte av vattenledning. Projektet startar i april, ska vara klart i november och är värt cirka sex miljoner kronor.

Underhåll av försvarets vägar och anläggningar

Underhåll av försvarets vägar och anläggningar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 13:17 CEST

Snöröjning och sommarunderhåll av försvarets vägar och anläggningar i Västernorrlands län och Östersund ska skötas av Svevia. Vintertid handlar det om snöröjning och halkbekämpning, sommartid om röjning, vägslåtter men också grusning och dammbindning av grusvägar. Kontraktet är ett ramavtal värt cirka en miljon kronor per år.

Svevia får pris för sitt miljöarbete

Svevia får pris för sitt miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 08:30 CET

Svevia får 2015 års miljöpris i Kils kommun för sitt förebyggande miljöarbete.

Svevia får fortsatt uppdrag för vägarna i Överkalix

Svevia får fortsatt uppdrag för vägarna i Överkalix

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 07:28 CET

Trafikverket fortsätter sitt samarbete med Svevia som entreprenör för vinter och sommarunderhåll av de statliga vägarna inom Överkalix driftområde som omfattar totalt 904 km, varav ungefär hälften är grusvägar. Vintertid omfattar uppdraget halkbekämpning och snöröjning. Sommartid består vägunderhållet bland annat av underhåll av grusvägar, skyltar, vägräcken, diken och röjning.

Niclas Nilsson ny arbetschef i Svevia

Niclas Nilsson ny arbetschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 08:38 CET

Niclas Nilsson har utsetts till ny arbetschef för Svevias anläggningsverksamhet i Malmö. Han tillträder sin tjänst den 1 juni 2016. Niclas Nilsson, kommer närmast från tjänsten som VD för Lunds Kommuns Parkerings AB. Han har sen tidigare erfarenhet från större infrastrukturprojekt under sin tid hos NCC och Veidekke.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.