Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 23 träffar

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 14:44 CEST

​I de fyra nordligaste länen finns över 4000 broar som binder ihop det statliga vägnätet över land och vatten. På uppdrag av Trafikverket är det Svevia som sköter det löpande brounderhållet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. I uppdragen som består av fyra separata kontrakt ingår tillsyn, underhåll och reparationer av alla broar på det statliga vägnätet.

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:22 CEST

Väg 323 som går genom Hammarstrand ska byggas om för att skapa en bättre och mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket göra vägen smalare samtidigt som den befintliga gång- och cykelvägen breddas. I uppdraget ingår även att förbättra vägens standard, lägga ny asfalt samt att uppdatera det befintliga VA-nätet som ligger nedgrävd under vägen.

Svevia sanerar mark med sjöutsikt

Svevia sanerar mark med sjöutsikt

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 07:46 CEST

Vid det nya bostadsområdet Storsjöstrand i Östersund ska Svevia schakta bort cirka 30 000 kubikmeter förorenad jord. Den huvudsakliga föroreningen är PAH men det kan även finnas föroreningar av dioxiner. Projektet kommer att starta under maj och pågå fram till november i år. Kontraktet är värt 17 miljoner kronor.

Vägunderhållet i Ånge utförs av Svevia

Vägunderhållet i Ånge utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 11:29 CET

​De statliga vägarna inom driftområde Ånge kommer att fortsätta att utföras av Svevia under de närmaste fyra åren. Kontraktet förnyas från och med den 1 september 2019. Svevias uppdrag är vintertid att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.