Skip to main content

Sobi övertar ansvaret för Orfadin i Nordamerika och introducerar Orfadin4U

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2014 08:57 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) meddelade idag att företaget övertagit ansvaret för Orfadin® (nitisinon) i USA och Kanada. Orfadin är det enda läkemedel som godkänts av amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att, i kombination med kostråd som begränsar intaget av tyrosin och fenylalanin, behandla hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1). Sobi har ansvarat för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av Orfadin sedan 1993 och distribuerar för närvarande Orfadin i mer än 50 länder globalt.

"Vi ser fram emot att dela med oss av vårt globala perspektiv i diskussion med läkare som arbetar med ärftliga och metabola sjukdomar för att hjälpa personer med tyrosinemi i Nordamerika," sa Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef, Sobi.

Som en del av lanseringen av Orfadin i Sobis regi introducerar företaget också Orfadin4U, ett stödprogram som tillhandahåller apotekstjänster med medicinsk kunskap och praktisk behandlingsrådgivning samt hjälp vid försäkringsärenden genom erfaren och kunnig personal, för att förbättra stödet till patienter, vårdgivare och sjukvårdpersonal. Orfadin4U kommer att bli den enda apotekstjänstleverantören för distributionen av Orfadin i USA.

"För patienter med hereditär tyrosinemi typ 1 är tidig diagnos mycket viktig samt att de får stöd i sin behandling för att nå bästa möjliga resultat. Ett stödprogram för att möta patienternas behov kommer helt klart att hjälpa dem att på ett effektivt sätt hantera denna allvarliga men behandlingsbara sjukdom", sa Dr Harvey Levy, Professor i Pediatrik vid Harvard Medical School.

Sobi etablerade sitt dotterbolag i USA 2012 för att öka företagets fokus på den nordamerikanska marknaden och för att bättre kunna möta patienters och sjukvårdspersonals behov i regionen.

"Vårt mål med Orfadin4U-programmet är att öka medvetenheten och erbjuda omfattande stöd till dessa patienter och deras familjer genom hela livet," sa Rami Levin, Vice President North America, Sobi.

---

Om Orfadin
Orfadin är ett läkemedel för behandling av hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk sjukdom som orsakar leversvikt, nedsatt njurfunktion och neurologiska problem. Livslängden för patienter som inte får behandling är mycket begränsad.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.


För med information vänligen kontakta

Media relations
Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com 

Investor relations
Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com