Ipohgzye7itevdha1ojg

Installationerna måste sluta läcka energi

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:53 CET

Mylliilfzh2o1sqeiefa

När ska vi få brandsäkrare byggnader?

Blogginlägg   •   Okt 27, 2017 11:20 CEST

Mellan 2007 och 2016 har det omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. 64 procent av svenskarna inte vet vilket material deras bostad är isolerad med. I byggprocessen kan en konstruktion ändras och ett material bytas ut mot ett annat. Detta utan att man vet vad det får för konsekvenser i form av till exempel minskat brandskydd.

Mylliilfzh2o1sqeiefa

9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:54 CEST

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Swedisol. Samtidigt är allmänhetens kunskap låg om hur deras bostad är isolerad, och Swedisol efterfrågar nu bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandsäkerhet.

Gsqaaybycgexkij5szkk

Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 13:43 CEST

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. En rapport visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering.

Mylliilfzh2o1sqeiefa

Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 12:35 CEST

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

Hfugvcwycxeealsewtwd

Öppning för energiminister Baylan att stå upp för ett energieffektivare samhälle

Nyheter   •   Jun 26, 2017 12:13 CEST

Sveriges klimatpolitiska ramverk och Energikommissionens ambitiösa mål om minskad energianvändning är avgörande för omställningen till förnybar energi. Men samtidigt riskerar beslut på EU-nivå och nya byggregler på nationell nivå att försvåra omställningen. Nu har energiminister Ibrahim Baylan ett unikt mandat att kämpa för en ambitiös EU-lagstiftning och samordnade nationella regelverk.

Kqw3brhbg6jcanjljeew

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 23:06 CEST

​Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen.

Loccbtryg5wgog3ikitm

Sverige måste stå upp för bra EU-direktiv

Blogginlägg   •   Maj 17, 2017 22:56 CEST

Byggnadsdirektivets energiprestanda (EPBD) och direktivet om energieffektivisering (EED) ska revideras och beslut ska fattas av EU-kommissionen i juni och sedan fastställas av parlamentet i november. Här måste Sverige ta en mer aktiv roll för att se till att vi får direktiv som verkar för riktig energieffektivitet i våra byggnader.

Gsqaaybycgexkij5szkk

Energieffektivisering är avgörande för omställningen till förnybart

Blogginlägg   •   Apr 06, 2017 10:58 CEST

Om vi ska lyckas halvera energianvändningen måste Sveriges regering, riksdag och ansvariga myndigheter styra med fast hand och ställa krav på låg energianvändning i byggnader. Först och främst måste kraven ställas på energieffektiva klimatskal med låga värmegenomgångstal.

Gblnqkm9hfcltaqnj4pl

Boverket missar chans till verklig effektivisering

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 11:12 CET

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket behöver kompletteras med krav på klimatskalet om framtidens byggnader ska vara verkligt energieffektiva. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på myndighetens förslag.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

VD Swedisol fr o m 2016-04-01

Om Swedisol

Swedisol är mineralullstillverkarnas branschorganisation

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Adress

  • Swedisol
  • Klarabergsviadukten 63
  • 101 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar