Ghqupndutyodnteu6q00

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:23 CET

​Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus och skollokaler. Det välkomnas av Swedisol, som samtidigt efterfrågar en analys av alternativkostnaderna om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar.

Ghqupndutyodnteu6q00

Principen ”energieffektivisering först” måste segra

Blogginlägg   •   Dec 06, 2017 16:13 CET

Kommissionen har haft en princip om ”energieffektivisering först” vilket innebär att energibehovet bör minskas så långt som möjligt innan de återstående energibehoven levereras av förnybara energikällor. Denna princip är nödvändig om vi ska klara våra åtaganden för ett hållbart samhälle.

W98gwf0rkrmcxmf4yugh

”EU lägger krokben för energiomställningen”

Nyheter   •   Nov 27, 2017 12:02 CET

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.

Ipohgzye7itevdha1ojg

Installationerna måste sluta läcka energi

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:53 CET

Mylliilfzh2o1sqeiefa

När ska vi få brandsäkrare byggnader?

Blogginlägg   •   Okt 27, 2017 11:20 CEST

Mellan 2007 och 2016 har det omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. 64 procent av svenskarna inte vet vilket material deras bostad är isolerad med. I byggprocessen kan en konstruktion ändras och ett material bytas ut mot ett annat. Detta utan att man vet vad det får för konsekvenser i form av till exempel minskat brandskydd.

Mylliilfzh2o1sqeiefa

9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:54 CEST

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Swedisol. Samtidigt är allmänhetens kunskap låg om hur deras bostad är isolerad, och Swedisol efterfrågar nu bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandsäkerhet.

Gsqaaybycgexkij5szkk

Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 13:43 CEST

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. En rapport visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering.

Mylliilfzh2o1sqeiefa

Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 12:35 CEST

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

Hfugvcwycxeealsewtwd

Öppning för energiminister Baylan att stå upp för ett energieffektivare samhälle

Nyheter   •   Jun 26, 2017 12:13 CEST

Sveriges klimatpolitiska ramverk och Energikommissionens ambitiösa mål om minskad energianvändning är avgörande för omställningen till förnybar energi. Men samtidigt riskerar beslut på EU-nivå och nya byggregler på nationell nivå att försvåra omställningen. Nu har energiminister Ibrahim Baylan ett unikt mandat att kämpa för en ambitiös EU-lagstiftning och samordnade nationella regelverk.

Kqw3brhbg6jcanjljeew

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 23:06 CEST

​Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • ryfwczrcmats.bjopunnrs@sweqnmvdisol.se
  • 070-887 43 57
VD Swedisol fr o m 2016-04-01

Om Swedisol

Swedisol är mineralullstillverkarnas branschorganisation

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Adress

  • Swedisol
  • Klarabergsviadukten 63
  • 101 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar