Gsqaaybycgexkij5szkk

Boverket ser utrymme för högre energikrav – men beaktar inte klimatfrågan

Blogginlägg   •   Mar 12, 2018 10:18 CET

Boverket har gjort beräkningar och kommit fram till att det finns ett visst utrymme att skärpa dagens energikrav för nya byggnader. Om Boverket skulle lyfta blicken och börja ta in alternativkostnaderna för klimatförändringarna i sina beräkningar skulle man snabbt komma fram till att det finns en enorm samhällsekonomisk lönsamhet i att energieffektivisera det svenska byggnadsbeståndet.

Kqw3brhbg6jcanjljeew

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 10:38 CET

Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Arbetet med strategierna kommer att ske i nära samarbete med branschaktörer och förutsätter stort engagemang från näringslivet. Swedisol välkomnar att såväl byggbranschen, Fossilfritt Sverige, EU, Boverket och kommittén för modernare byggregler involveras starkt i arbetet

Ghqupndutyodnteu6q00

Ignorera inte de tekniska installationerna

Blogginlägg   •   Jan 29, 2018 14:19 CET

Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera tekniska installationer rätt. Det är hög tid att vi inte bara ser teknisk isolering som ett medel för att nå energieffektiviseringsmålet, utan som en ekonomisk investering. Här finns stora pengar att spara.

Ghqupndutyodnteu6q00

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:23 CET

​Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus och skollokaler. Det välkomnas av Swedisol, som samtidigt efterfrågar en analys av alternativkostnaderna om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar.

Ghqupndutyodnteu6q00

Principen ”energieffektivisering först” måste segra

Blogginlägg   •   Dec 06, 2017 16:13 CET

Kommissionen har haft en princip om ”energieffektivisering först” vilket innebär att energibehovet bör minskas så långt som möjligt innan de återstående energibehoven levereras av förnybara energikällor. Denna princip är nödvändig om vi ska klara våra åtaganden för ett hållbart samhälle.

W98gwf0rkrmcxmf4yugh

”EU lägger krokben för energiomställningen”

Nyheter   •   Nov 27, 2017 12:02 CET

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.

Ipohgzye7itevdha1ojg

Installationerna måste sluta läcka energi

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:53 CET

Mylliilfzh2o1sqeiefa

När ska vi få brandsäkrare byggnader?

Blogginlägg   •   Okt 27, 2017 11:20 CEST

Mellan 2007 och 2016 har det omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. 64 procent av svenskarna inte vet vilket material deras bostad är isolerad med. I byggprocessen kan en konstruktion ändras och ett material bytas ut mot ett annat. Detta utan att man vet vad det får för konsekvenser i form av till exempel minskat brandskydd.

Mylliilfzh2o1sqeiefa

9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:54 CEST

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Swedisol. Samtidigt är allmänhetens kunskap låg om hur deras bostad är isolerad, och Swedisol efterfrågar nu bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandsäkerhet.

Gsqaaybycgexkij5szkk

Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 13:43 CEST

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. En rapport visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

VD Swedisol fr o m 2016-04-01

Om Swedisol

Swedisol är mineralullstillverkarnas branschorganisation

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskalet - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskalet ska vara välisolerat och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Adress

  • Swedisol
  • Klarabergsviadukten 63
  • 101 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar