Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 17:18 CEST

I en ny rapport från Navet, som beställts av Swedisol,​ visar att sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare.

För att klara klimatmålet måste vi renovera Sverige!

Blogginlägg   •   Maj 20, 2020 13:50 CEST

Hållbara byggnader är ett måste i framtiden

Nyheter   •   Feb 05, 2020 17:39 CET

Hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning är nödvändiga i resan mot ett fossilfritt Sverige. Det menar branschorganisationen Swedisol som vill påbörja byggandet av Sverige 2.0. Energiproduktion globalt är den största boven när det gäller klimatpåverkan. För att lyckas med riksdagens målsättning – ett fossilfritt Sverige 2045 – måste vi börja använda energin mer effektivt.

Dansk rapport visar: Energieffektivisering mest kostnadseffektivt för att nå klimatneutralitet

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 17:02 CET

I en rapport från det danska näringslivsinitiativet Grön Logik beräknas energieffektiviseringens samhällsekonomiska besparingspotential till hela 120–160 miljarder danska kronor. Grön Logiks rapport är ytterst relevant även för den svenska klimatomställningen. Svenska byggnader använder i dag nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Regeringens handlingsplan för klimatet missar målet!

Nyheter   •   Jan 08, 2020 12:37 CET

Den 17 december presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Men planen som presenteras missar energieffektiviseringens centrala roll. Oavsett sektor behöver alla åtgärder för klimatomställningen utgå från EU-kommissionens princip ”energieffektivisering först” skriver företrädare för Swedisol och Energieffektiviseringsföretagen.

Mineralullsindustrin satsar på fossilfri produktion

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 13:40 CET

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

Nyheter   •   Nov 21, 2019 17:33 CET

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader.

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 16:51 CET

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i byggnader men det behövs starkare incitament för att få Sveriges fastighetsägare att sätta igång.

Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Nyheter   •   Okt 10, 2019 23:29 CEST

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som vill höja kvaliteten på sitt boende genom att renovera sitt hus. Syftet är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. Guiden är ett samverkansprojekt mellan olika organisationer, företag samt energi-och klimatrådgivare.

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 00:19 CEST

Patent- och marknadsdomstolen underkänner Woodisol AB:s yrkanden mot Swedisol om otillbörlig marknadsföring. I huvudmålet fälldes Woodisol för otillbörlig marknadsföring den 29 mars 2019 i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • malotslk.boojovkrsqv@stjwemndikusoywl.jisedr
  • 070-887 43 57
Vd Swedisol fr o m 2016-04-01

Om Swedisol

Branschorganisationen för god isolering

Swedisol är en branschorganisation för god isolering där medlemmarna är företag som marknadsför och säljer mineralullsisolering i Sverige. Swedisol arbetar för hållbart byggande och god isolering som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bidrar till bättre inomhusmiljö och hälsa. Mineralullsbranschen omsätter ca 3,2 miljarder kr.

Adress

  • Swedisol
  • Klarabergsviadukten 63
  • 101 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar