Media no image

Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 12:35 CEST

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

– Det pågår just nu en intensiv debatt om byggnadskonstruktioner och brandsäkerhet med anledning av tragedin i London och tidigare bränder. Den snabba utvecklingen av ny byggteknik innebär att regelverk kring brandsäkerhet inte har hängt med, och därför är det oroande att så många svenskar inte vet hur deras egen bostad är isolerad, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

På EU-nivå har testmetoderna som berör brandsäkerhet inte ändrats sedan 2002 och de kunskaper om byggnadskonstruktioner som ligger till grund för regelverken har inte uppdaterats sedan 1994. Swedisol arbetar för en europeisk harmonisering av testmetoder, klassificering och regelverk med utgångspunkt i de boendes trygghet.

Fasader som tidigare byggdes med exempelvis sten, betong och obrännbar isolering baseras allt oftare på olika kompositsystem, som kan innehålla en brännbar cellplastisolering. Enligt Sifo-undersökningen vet 64 procent av svenskarna inte vilket material deras bostad är isolerad med.

– Tyvärr har utvecklingen lett till att regelverken inte längre kan garantera det goda brandskydd som vi är vana vid i Sverige. Då blir det upp till husköparen eller hyresgästen att själv undersöka vilka material byggnaden består av och vad det innebär för den egna säkerheten. Allmänheten behöver större kunskaper i vilka risker olika materialval innebär, säger Mats Björs.

Sifo-undersökningen genomfördes den 2–9 mars. 1 000 personer fick frågan ”Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?” Så här fördelades svaren: Ja, mineralull: 27 procent; Ja, cellplast: 2 procent; Ja, något annat: 7 procent, Vet ej: 64 procent. Se Sifoundersökningen nedan.

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

Läs vidare »
Hfugvcwycxeealsewtwd

Öppning för energiminister Baylan att stå upp för ett energieffektivare samhälle

Nyheter   •   Jun 26, 2017 12:13 CEST

Sveriges klimatpolitiska ramverk och Energikommissionens ambitiösa mål om minskad energianvändning är avgörande för omställningen till förnybar energi. Men samtidigt riskerar beslut på EU-nivå och nya byggregler på nationell nivå att försvåra omställningen. Nu har energiminister Ibrahim Baylan ett unikt mandat att kämpa för en ambitiös EU-lagstiftning och samordnade nationella regelverk.

Kqw3brhbg6jcanjljeew

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 23:06 CEST

​Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen.

Loccbtryg5wgog3ikitm

Sverige måste stå upp för bra EU-direktiv

Blogginlägg   •   Maj 17, 2017 22:56 CEST

Byggnadsdirektivets energiprestanda (EPBD) och direktivet om energieffektivisering (EED) ska revideras och beslut ska fattas av EU-kommissionen i juni och sedan fastställas av parlamentet i november. Här måste Sverige ta en mer aktiv roll för att se till att vi får direktiv som verkar för riktig energieffektivitet i våra byggnader.

Gsqaaybycgexkij5szkk

Energieffektivisering är avgörande för omställningen till förnybart

Blogginlägg   •   Apr 06, 2017 10:58 CEST

Om vi ska lyckas halvera energianvändningen måste Sveriges regering, riksdag och ansvariga myndigheter styra med fast hand och ställa krav på låg energianvändning i byggnader. Först och främst måste kraven ställas på energieffektiva klimatskal med låga värmegenomgångstal.

Gblnqkm9hfcltaqnj4pl

Boverket missar chans till verklig effektivisering

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 11:12 CET

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket behöver kompletteras med krav på klimatskalet om framtidens byggnader ska vara verkligt energieffektiva. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på myndighetens förslag.

Qx1y1gzhuilwrmiferkh

Debattartikel i Dagens Samhälle: Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Nyheter   •   Jan 04, 2017 13:09 CET

Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat energianvändningen med 50 procent jämfört med 2005. Det är ett ambitiöst mål och kräver ett samlat grepp som inkluderar alla samhällssektorer för att det ska kunna uppnås, skriver Anders Sandoff vid Handelshögskolan i Göteborg, Mats Björs, vd för Swedisol och Mikael Karlsson miljöforskare KTH.

Gblnqkm9hfcltaqnj4pl

Swedisol medverkar i en film om behovet av att modernisera klimatskal

Nyheter   •   Nov 15, 2016 14:23 CET

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på energiområdet. Inte minst när det gäller att modernisera fastigheternas klimatskal för att möta framtidens krav.

N8lecunebkkwim6sazqt

Halvera energianvändningen men öka livskvaliteten!

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 16:10 CET

​Swedisols vision är att svenska byggnader ska vara hållbara. Men vad menar vi egentligen med det? Utgångspunkten måste vara att vi bygger för människor och mänskliga behov vilket innebär mer livskvalitet till mindre resursintensiva investeringar. I begreppet livskvalitet ligger nämligen också andra viktiga byggnadsegenskaper. Bostäder måste vara komfortabla och säkra att bo i också.

K3mgz8imhgepl1hjelru

Podcast om effektiva klimatskal!

Nyheter   •   Okt 28, 2016 15:06 CEST

Swedisols vd Mats Björs medverkar i det elfte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS som handlar om effektiva klimatskal.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

VD Swedisol fr o m 2016-04-01

Om Swedisol

Swedisol är mineralullstillverkarnas branschorganisation

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Adress

  • Swedisol
  • Klarabergsviadukten 63
  • 101 23 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar