Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för klimatomställningen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 16:51 CET

Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra byggnader. Det finns goda exempel på halverad energianvändning i byggnader men det behövs starkare incitament för att få Sveriges fastighetsägare att sätta igång.

Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Ny guide för ett hållbart och komfortabelt boende

Nyheter   •   Okt 10, 2019 23:29 CEST

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som vill höja kvaliteten på sitt boende genom att renovera sitt hus. Syftet är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. Guiden är ett samverkansprojekt mellan olika organisationer, företag samt energi-och klimatrådgivare.

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 00:19 CEST

Patent- och marknadsdomstolen underkänner Woodisol AB:s yrkanden mot Swedisol om otillbörlig marknadsföring. I huvudmålet fälldes Woodisol för otillbörlig marknadsföring den 29 mars 2019 i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018.

Vi behöver skarpare energihushållningskrav i BBR för att klara klimatmålet

Vi behöver skarpare energihushållningskrav i BBR för att klara klimatmålet

Blogginlägg   •   Sep 12, 2019 23:19 CEST

Vi behöver byggregler med skarpa energihushållningskrav samt en progressiv och vass renoveringsstrategi för att minska energianvändningen i vårt befintliga byggnadsbestånd. I dagsläget har vi varken eller.

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 13:06 CEST

Det akuta behovet av energieffektivisering hos kommunägda bostadsbolag har ökat sedan förra året, visar en ny rapport som beställts av Swedisol. Rapporten visar också att mer än en halv miljon lägenheter i Sveriges kommuner behöver energieffektiviseras.

Renoveringsstrategin är avgörande för att nå klimatmålet

Renoveringsstrategin är avgörande för att nå klimatmålet

Nyheter   •   Jun 17, 2019 13:37 CEST

För att klara det åtagande som Energikommissionen beskriver krävs det en kraftigt ökad takt i arbetet med energieffektiviserande renoveringar. För sektorn bostäder och service innebär en minskning på 20 procent cirka 30 TWh på drygt 10 år. Det är en minskning på 3 TWh per år.

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 11:04 CEST

Mellan 2014 och 2017 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 6,3 procent enligt Swedisols energieffektiviseringsindex. Det motsvarar cirka 0,9 megawattimme per lägenhet. Det är bra, men samtidigt bedömer Swedisol inte detta mål som tillräckligt ambitiöst för att klara klimatomställningen.

Den viktiga renoveringsstrategin

Den viktiga renoveringsstrategin

Blogginlägg   •   Apr 03, 2019 21:56 CEST

Enligt EU-direktivet ska renoveringsstrategin fastställa en färdplan med åtgärder och nationellt fastställda mätbara framstegsindikatorer för att nå fossilfrihet 2045. Det är lätt att räkna ut att om vi ska 30-faldiga takten behövs det rejäla åtgärder som kraftigt skärpta nybyggnadsregler motsvarande t ex minst halva skillnaden mellan nuvarande BBR och passivhusnivå.

Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring

Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 14:37 CET

Patent- och marknadsdomstolen fäller Woodisol AB för otillbörlig marknadsföring i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018. De påståenden vilka domstolen vid vite om en miljon kr förbjuder Woodisol att använda vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial är t. ex. "Miljöriktig isolering" och "Brinner inte".

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 18:01 CET

​Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Det är ett viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. För att lyckas måste fler vinster identifieras vid renovering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 17:58 CET

Boverkets föreslår i en rapport metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Swedisol anser att det behövs större fokus på byggmaterialens livslängd för att minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan. Utvärderingar av mineralull över 20-50 år visar att mineralull bibehåller sina tekniska egenskaper över lång tid.

Swedisol byter utseende

Swedisol byter utseende

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 18:15 CET

Nu byter branschorganisationen Swedisol logotyp. Den tidigare blåvita logotypen byts ut till en variant där det blåa istället kompletteras med en varm gul nyans. Den nya logotypen har sloganen ”Branschorganisationen för god isolering”. God isolering är ett begrepp som omfattar sju viktiga egenskaper för isoleringsmaterial bland annat säker att använda, livslängd, brandsäker och återvinningsbar.

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Nyheter   •   Jan 09, 2019 07:25 CET

Nuvarande förslag till byggregler leder till att nya byggnader inte blir tillräckligt energieffektiva. Vi behöver styra mot mycket energieffektivare byggnader för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål, men det verkar inte som att regeringen och Boverket hörsammat detta. Det Klimatpolitiska rådet bör göra en oberoende bedömning av de kommande förslagen under 2019.

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Blogginlägg   •   Nov 15, 2018 23:50 CET

I Sverige har vi årligen cirka 20 000 bränder med cirka 100 dödade och 1000 skadade. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår till minst 6 miljarder kronor per år. Dessutom har bränder en negativ inverkan på byggnadsbeståndets hållbarhet. Det behövs en skärpning i Plan- och byggförordningen för att förhindra eller begränsa skador vid brand.

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 13:00 CEST

Bara 1 av 10 privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det framgår av en rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Finns det en plan för energieffektivisering?

Finns det en plan för energieffektivisering?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2018 16:46 CEST

Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200 miljarder kronor. Men förvånansvärt lite uppmärksamhet ges till hur effektivisering av våra byggnader kan bidra. Staten skulle kunna bidra till energieffektivare hus med lägre effektbehov och därmed göra besparingar på t ex ombyggnaden av kraftnätet.

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 11:01 CEST

Mellan 2013 och 2016 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer Sveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmålet först 2040, tio år för sent.

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Nyheter   •   Maj 23, 2018 12:04 CEST

Vi vill vara tydliga med att Jonassons visioner om plusenergihus inte är någonting som vi argumenterar emot. Vår kritik handlar om att Boverket vill ge incitament att räkna bort egenproducerad energi på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna.

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:27 CEST

Swedisol lämnade på måndagen in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen. Hunton Fiber förmedlar bland annat en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas. Det gör marknadsföringen vilseledande, något som Swedisol arbetar för att motverka.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 12:06 CEST

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.