Skip to main content

Taggar

Dom 2019-03-29

Dom 2019-03-29

Dokument   •   2019-09-25 00:19 CEST

Domen

Domen

Dokument   •   2019-03-29 14:37 CET

Stämningsansökan Hunton Fiber

Stämningsansökan Hunton Fiber

Dokument   •   2018-05-15 15:27 CEST

Energieffektiviseringsundersökning

Energieffektiviseringsundersökning

Dokument   •   2017-09-29 13:43 CEST

I genomsnitt beräknas knappt hälften av de privata bostadsbolagens och närmare 60 procent av de kommunala bostadsbolagens bestånd ha behov av energieffektivisering. . Omräknat till hela beståndet av lägenheter i flerbostadshus på riksplan, indikerar svaren en totalvolym av ca 750 000 lägenheter med behov av energieffektivisering.

Sifo-undersökning om hur svenskars bostad är isolerad
Swedisol Position paper FN:s globala  hållbarhetsmål

Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030.

SIFOundersökning

SIFOundersökning

Dokument   •   2016-08-22 11:34 CEST

Fråga om energieffektivisering

Fråga om energieffektivisering

Dokument   •   2016-07-05 11:11 CEST

Tycker du att riksdagen/Energikommissionen även borde lägga fram mål om att effektivisera och minska energianvändningen?

Swedisols Position paper

Swedisols Position paper

Dokument   •   2011-06-28 12:01 CEST

Att på 40 år halvera energianvändningen i samhället kommer inte att bli verklighet – om inte kraftfulla, politiska styrmedel sätts in. Swedisol redovisar tydligt vad vi anser krävs för att nå klimatmålen i vårt Position paper ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen”.

Undersökning Energirådgivare

Dokument   •   2011-02-07 20:20 CET

Landets energirådgivare tror att energipriserna kommer att stiga kraftigt i framtiden. Närmare 40 procent tror att priserna minst kommer att fördubblas de kommande 20 åren. Trots detta utgår såväl Boverket som banker från dagens energipriser när regeländringar och räntevillkor ska beslutas. Här kan du ta del av hela rapporten.

I en debattartikel i Dagens industri den 16/11 presenterade professor Arne Elmroth och Fredrik Winberg, Byggmaterialindustrierna, beräkningar som visar att energianvändningen i byggnader måste halveras i 15 miljoner kvadratmeter varje år fram till 2050 för att nå Riksdagens klimatmål. Dagens industri publicerade en förkortad version. Här är den kompletta texten.