Media no image

SwedSec varnar mäklare

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:53 CET

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

En SwedSec-licensierad mäklare har vid ett antal tillfällen överträtt arbetsgivarens regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Han har vid två tillfällen inte inhämtat förhandsgodkännande och vid två tillfällen brutit mot arbetsgivarens 30-dagarsregel, som innebär att en anställd måste behålla sitt innehav i minst 30 dagar.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden meddelar mäklaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 186 företag är anslutna till SwedSec och 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec återkallar licens

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:37 CET

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner kronor.

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att utan behörighet ta betydande valutapositioner för företagets räkning. Han har genomfört affärer där det inte har funnits något uppdrag från kund. Företaget har genom licenshavarens agerande tagit positioner och risker på valutamarknaden utifrån felaktiga förutsättningar. Licenshavaren har inte heller rapporterat felaffärer på det sätt som anges i företagets interna regler. Företaget har därför inte kunnat vidta omedelbara åtgärder. Agerandet strider mot lag, företagets interna regler och god sed på värdepappersmarknaden. Dessutom har det orsakat företaget en förlust på flera miljoner kronor.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att licenshavarens systematiska agerande innebär att han allvarligt har brustit i sin yrkesroll. Nämnden ser särskilt allvarligt på att regelöverträdelserna har skett medvetet och att licenshavaren har försökt dölja det han har gjort. De upprepade överträdelserna tyder på en bristande respekt för viktiga regler. Genom sitt handlande har han visat sig olämplig som licenshavare och därför återkallas SwedSec-licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Johan Lycke börjar på SwedSec

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 09:26 CET

Johan Lycke arbetar sedan den 1 mars på SwedSec och kommer att ägna sig åt kunskapskrav, regelverk, disciplinärenden och har dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta med SwedSecs internationella frågor.

– Vi är mycket glada över att välkomna Johan till SwedSec, säger Katarina Lidén. De senaste åren har antalet licenshavare stigit kraftigt och även antalet disciplinärenden. Johans breda erfarenhet och kompetens inom verksamhetens samtliga områden kommer att bidra till att göra vårt viktiga arbete ännu bättre, fortsätter Katarina Lidén.

– SwedSec är en viktig kugge i hjulet att skapa förtroende för finansmarknaden. SwedSec har under snart tjugo år gått i bräschen och ställt höga kunskapskrav samt krav på regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Jag ser fram emot att vara med och arbeta för högt förtroende på finansmarknaden och tycker det känns extra spännande att utveckla SwedSec i internationella frågor, säger Johan Lycke.

Johan Lycke har en omfattande meritlista. Han har bland annat varit sekreterare i ett antal statliga utredningar inom värdepappersområdet, senast 2013 års värdepappersmarknadsutredning Mifid 2 och Mifir. Johan Lycke är även författare till flera böcker om finans och har varit compliance officer på SEB, chef för compliance på Swedbank och senast compliance officer på Handelsbanken Capital Markets.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Johan Lycke arbetar sedan den 1 mars på SwedSec och kommer att ägna sig åt kunskapskrav, regelverk, disciplinärenden och har dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta med SwedSecs internationella frågor.

Läs vidare »
Media no image

SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2018

Nyheter   •   Feb 23, 2018 07:42 CET

SwedSec slog ”omsättningsrekord” i antalet genomförda tester, seminarium om en orolig bolånemarknad, intervju med styrelseledamot, fler disciplinbeslut än någonsin, ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>

Du kan prenumerera på SwedSecs nyhetsbrev här >>

SwedSec slog ”omsättningsrekord” i antalet genomförda tester, seminarium om en orolig bolånemarknad, intervju med styrelseledamot, fler disciplinbeslut än någonsin, ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:03 CET

Rådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dem korrekt.

Efter att rådgivaren avslutat sin anställning upptäcktes ett stort antal handlingar i hans arbetsskåp som saknade underskrift av kunder. I ett ärende hade dessutom en villkorsändring inte registrerats och det har inneburit att företaget fått betala ersättning.

Att inte se till att handlingar undertecknas av kunden och förvaras på ett korrekt sätt strider mot lag, Finansinspektionens föreskrifter och företagets interna regler. Agerandet överensstämmer inte heller med Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut när det gäller dokumentation.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på det som hänt. Det har varit fråga om ett stort antal överträdelser som har pågått under flera år och utsatt företaget för risker. Disciplinnämnden anser dock, med hänsyn till förmildrande omständigheter, att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 185 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dem korrekt.

Läs vidare »
Pskpviid1bzizssjcal6

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 09:29 CET

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt sitt företagskort m.m.

Omgrmwbk7ao7ullm8tb0

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:10 CET

Rådgivaren har utfört tre lägenhetsaffärer med hjälp av bulvaner.

Tg60cydpyxyjqij2pxty

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:11 CET

Rådgivaren har lånat pengar av en kund för att ge sken av att ha kapital för köp av bostadsrätt.

Aiyvytgfrehavb5d0lzl

Fler disciplinbeslut 2017 än någonsin på finansmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 14:03 CET

Under 2017 har SwedSecs disciplinnämnd meddelat beslut i 41 ärenden vilket är en fördubbling sedan 2014/2015.

Pskpviid1bzizssjcal6

SwedSec varnar kreditrådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:09 CET

Rådgivaren har vid kreditgivning inte dokumenterat kredittagarens återbetalningsförmåga korrekt. Vidare har rådgivaren ensam fattat ett kreditbeslut utan behörighet.

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • katarina@swedsec.se
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Vår hemsida