SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:07 CET

Rådgivaren har gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets interna system.

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:43 CET

Rådgivaren har tagit pengar från företagets valv för en privat aktivitet.

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:31 CET

Privatrådgivaren har brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning.

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:14 CET

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

SwedSec varnar kontorschef

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 10:35 CET

Den biträdande kontorschefen hade infört avvikande arbetsrutiner och låtit en anställd lämna råd till kunder i strid med företagets regelverk.

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:51 CET

Rådgivaren har brutit mot regler om banksekretess och identifiering av kund.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 10:44 CEST

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:35 CEST

Rådgivaren har brutit mot regler i samband med kreditgivning.

SwedSec varnar försäkringsförmedlare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:09 CEST

Försäkringsförmedlaren har brutit mot regler om tystnadsplikt och sekretess då han avslöjat kundinformation till obehöriga.

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 10:26 CEST

Rådgivaren har bokat bort avgifter för en kollega och på så sätt brutit mot företagets interna regler om intressekonflikter.

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • kafstatkrixinaam@snrwerldsjpeczt.swcekz
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Vår hemsida