SwedSec återkallar licens för rådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:35 CEST

Rådgivaren har brutit mot regler i samband med kreditgivning.

SwedSec varnar försäkringsförmedlare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:09 CEST

Försäkringsförmedlaren har brutit mot regler om tystnadsplikt och sekretess då han avslöjat kundinformation till obehöriga.

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 10:26 CEST

Rådgivaren har bokat bort avgifter för en kollega och på så sätt brutit mot företagets interna regler om intressekonflikter.

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2018

Nyheter   •   Okt 11, 2018 09:09 CEST

Uppdaterade licensieringstester p.g.a. IDD, seminarium om pensioner, ny webbplats, dags för ÅKU 2018 och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

SwedSec varnar företagsrådgivare

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 09:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot uppförandekoden och sekretessförbindelsen.

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning i enlighet med företagets interna regler.

Rådgivaren har under en längre tid frångått företagets interna regler då hon inte har dokumenterat kundmöten med investeringsrådgivning i företagets rådgivningsverktyg.

Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren, genom att hon inte att uppfyllde dokumentationsplikten, allvarligt har brustit i sitt arbete. Disciplinnämnden tar dock hänsyn till att det exakta antalet möten inte har kunnat fastställas och att företaget har en kontrollplan för rådgivarens arbete. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren, om än med stor tvekan, en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 191 företag är anslutna till SwedSec och över 23 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning i enlighet med företagets interna regler.

Läs vidare »

SwedSec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:16 CEST

Licenshavare har dömts för bland annat otillbörlig marknadspåverkan och svindleri.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Rådgivaren har vid flera tillfällen överskridit sitt kreditmandat med ett sammanlagt belopp om flera miljoner kronor. Han har även brutit mot företagets kreditregelverk genom att bl.a. inte ha dokumenterat kreditgivning korrekt. Rådgivaren har dessutom ändrat uppgifter i kreditkalkyler.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande strider mot företagets kreditregelverk och uppförandekod som grundar sig på lag och Finansinspektionens allmänna råd. Hans agerande har också medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder och att företaget utsatts för ökade kreditrisker. Rådgivaren har så allvarligt brustit i sitt arbete att han inte kan anses lämplig som licenshavare och därför återkallar disciplinnämnden hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och över 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Läs vidare »

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:32 CEST

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Privatrådgivaren har bland annat förfalskat en kunds namnteckning och tagit pengar från kunders konton. Hon har dömts för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, urkundsförfalskning och grovt osant intygande. Brotten har skett i arbetet och det har varit höga belopp.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att privatrådgivarens agerande innebär att hon allvarligt har missbrukat sin förtroendeställning i företaget, vilket gör henne olämplig som licenshavare. Disciplinnämnden återkallar därför hennes licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och över 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Läs vidare »

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:49 CEST

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

Ett stort antal handlingar som inte var undertecknade av kunder upptäcktes i rådgivarens kontorsskåp. I skåpet fanns även elva uppdrag och avtal från kundmöten där det saknades rådgivningsdokumentation.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att han har utsatt företaget för inte oväsentliga risker. Med hänsyn till den vikt dokumentationsskyldigheten har på finansmarknaden och att det handlar om upprepade överträdelser som omfattar ett stort antal kunder är överträdelserna så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

21 Nov 13:00

”Gärna medalj men först en rejäl pension”

2018-11-21, 13:00 - 16:00 CET
SwedSecs lokaler på Blasieholmsgatan 4B, 4 tr., Stockholm

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • kapttajxrilanaue@stewetmdsuhecgj.swoeab
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Vår hemsida