Media no image

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Rådgivaren har vid flera tillfällen överskridit sitt kreditmandat med ett sammanlagt belopp om flera miljoner kronor. Han har även brutit mot företagets kreditregelverk genom att bl.a. inte ha dokumenterat kreditgivning korrekt. Rådgivaren har dessutom ändrat uppgifter i kreditkalkyler.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande strider mot företagets kreditregelverk och uppförandekod som grundar sig på lag och Finansinspektionens allmänna råd. Hans agerande har också medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder och att företaget utsatts för ökade kreditrisker. Rådgivaren har så allvarligt brustit i sitt arbete att han inte kan anses lämplig som licenshavare och därför återkallar disciplinnämnden hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och över 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:32 CEST

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Privatrådgivaren har bland annat förfalskat en kunds namnteckning och tagit pengar från kunders konton. Hon har dömts för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, urkundsförfalskning och grovt osant intygande. Brotten har skett i arbetet och det har varit höga belopp.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att privatrådgivarens agerande innebär att hon allvarligt har missbrukat sin förtroendeställning i företaget, vilket gör henne olämplig som licenshavare. Disciplinnämnden återkallar därför hennes licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och över 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:49 CEST

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

Ett stort antal handlingar som inte var undertecknade av kunder upptäcktes i rådgivarens kontorsskåp. I skåpet fanns även elva uppdrag och avtal från kundmöten där det saknades rådgivningsdokumentation.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att han har utsatt företaget för inte oväsentliga risker. Med hänsyn till den vikt dokumentationsskyldigheten har på finansmarknaden och att det handlar om upprepade överträdelser som omfattar ett stort antal kunder är överträdelserna så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:28 CEST

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Privatrådgivaren har lämnat investeringsråd till ett flertal kunder om handel i aktier som inte ingick i företagets utbud och som rådgivaren har haft ett personligt intresse i. Han har vid rådgivningen inte gjort någon bedömning av om aktierna var lämpliga för kunden och inte heller dokumenterat rådgivningen. Rådgivaren har utöver det vid upprepade tillfällen handlagt närståendes affärer samt samarbetat med en kollega för att ta bort det amorteringskrav som gäller för hans bolån i företaget.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande inte är acceptabelt. Nämnden anser att han allvarligt har brustit i sin yrkesroll och att hans agerande visar på avsaknad av respekt och bristande förståelse för regelverket. Han har också missbrukat sin förtroendeställning genom det sätt han försökt ändra sitt bolåneavtal. Privatrådgivaren har genom sitt handlande visat sig olämplig som licenshavare och hans licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec återkallar försäkringsrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:05 CEST

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot företagets interna regler om att dokumentera rådgivning till kunder. Vid ett flertal tillfällen har han inte dokumenterat alls och i andra fall har dokumentationen varit ofullständig. Dessutom har det förekommit att han inte utfört dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att försäkringsrådgivarens agerande har utsatt företaget för icke oväsentliga risker och att företaget dessutom förorsakats ekonomisk skada. Nämnden anser att rådgivaren genom de upprepade överträdelserna allvarligt brustit i sitt arbete och att hans licens därför ska återkallas. Med hänsyn till vissa omständigheter tidsbegränsas återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.

Läs vidare »
Media no image

SwedSecs nyhetsbrev 2 – 2018

Nyheter   •   Maj 04, 2018 08:55 CEST

SwedSec förstärker organisationen med bl.a. ny ledamot i prövningsnämnden respektive disciplinnämnden, frågor och svar om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD), höstens testtillfällen har publicerats och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>

Du kan prenumerera på SwedSecs nyhetsbrev här >>

SwedSec förstärker organisationen med bl.a. ny ledamot i prövningsnämnden respektive disciplinnämnden, frågor och svar om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD), höstens testtillfällen har publicerats och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Läs vidare »
Media no image

Mats Beckman ny ledamot av SwedSecs disciplinnämnd

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:24 CEST

SwedSecs styrelse har utsett Mats Beckman till ny ledamot av disciplinnämnden från och med den 1 maj 2018.

SwedSec Licensiering arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserad på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid licenshavares regelöverträdelser. SwedSecs disciplinnämnd består av några av landets främsta jurister och andra med lång och välrenommerad erfarenhet av finansmarknaden.

– Jag är mycket nöjd att Mats Beckman har utsetts till ledamot av nämnden. Mats har en gedigen erfarenhet från finansbranschen och är dessutom en kvalificerad jurist, säger Ann-Christine Lindeblad, justitieråd och ordförande i disciplinnämnden sedan 2017.

Mats Beckman är i grunden hovrättsassessor och har en lång bakgrund inom bank- och finans. Han har bland annat varit global chef för compliance på SEB Merchant Banking, chefsjurist på Stockholmsbörsen och kansliråd på Finansdepartementet.

– En stor del av mitt yrkesliv har jag ägnat åt finansbranschen och tycker det känns roligt att få bidra till att stärka förtroendet för branschen genom disciplinnämndens viktiga arbete, säger Mats Beckman.

Övriga ledamöter

Disciplinnämndens övriga ledamöter är: Ann-Christine Lindeblad, justitieråd, ordf., Marianne Lundius, f.d. justitieråd, vice ordf., Petter Asp, justitieråd, vice ordf., Ragnar Boman, civilekonom, Jack Junel, direktör, Carl-Johan Högbom, f.d. börschef, Jan Persson, f.d. chefsjurist, och Kajsa Lindståhl, f.d. vd i fondbolag.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 188 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

SwedSecs styrelse har utsett Mats Beckman till ny ledamot av disciplinnämnden från och med den 1 maj 2018.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 08:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dualitetsprincipen) och för att bl.a. inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Rådgivaren har vid minst ett tillfälle beviljat och betalat ut en kredit utan att följa företagets regel om dualitet. Denna regel innebär att ingen handläggare ensam får hantera ett kreditärende genom hela behandlingskedjan. 

Dessutom har rådgivaren vid ett antal tillfällen brutit mot företagets regler bl.a. rörande dokumentation av rådgivning genom att hon utelämnade eller lämnade bristfällig motivering till de råd hon gav till kunder.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har begått flera regelöverträdelser och därmed brutit mot företagets regler avseende kreditgivning och investeringsrådgivning, som grundar sig på lag och föreskrifter. Med hänsyn till de omständigheter som rådgivaren anfört ansåg disciplinnämnden dock att disciplinpåföljden kunde bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 187 företag är anslutna till SwedSec och över 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dualitetsprincipen) och för att bl.a. inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec varnar bolånerådgivare

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:12 CEST

Rådgivaren har vid ett flertal bolåneansökningar ändrat kundernas inkomst i kreditprövningarna. Det har lett till att kalkylen baserats på felaktiga uppgifter.

Bolånerådgivaren har i ett flertal låneansökningar ändrat inkomstuppgifter som kunderna lämnat i sin kreditansökan. Rådgivaren har inte dokumenterat orsaken till ändringarna. Agerandet har medfört att kalkylen har baserats på felaktiga uppgifter.

SwedSecs disciplinnämnd anser att bolånerådgivarens regelöverträdelser är så allvarliga att det finns grund för att återkalla licensen. Agerandet har utsatt företaget för risker. Det kan emellertid inte anses visat att han medvetet försökt vilseleda företaget. Disciplinnämnden finner därför, om än med mycket stor tvekan, att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 186 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Rådgivaren har vid ett flertal bolåneansökningar ändrat kundernas inkomst i kreditprövningarna. Det har lett till att kalkylen baserats på felaktiga uppgifter.

Läs vidare »
Media no image

SwedSec varnar mäklare

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:53 CET

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

En SwedSec-licensierad mäklare har vid ett antal tillfällen överträtt arbetsgivarens regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Han har vid två tillfällen inte inhämtat förhandsgodkännande och vid två tillfällen brutit mot arbetsgivarens 30-dagarsregel, som innebär att en anställd måste behålla sitt innehav i minst 30 dagar.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden meddelar mäklaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 186 företag är anslutna till SwedSec och 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • pjkatamrrigyywna@subiddtwemskidsptecgbpx.svorribcbe
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Vår hemsida