Media no image

SwedSecs nyhetsbrev 4 – 2017

Nyheter   •   Dec 14, 2017 10:45 CET

Högtryck för licensieringstest för bolån, uppdaterat regelverk, bolåneseminarium, uppdaterade kunskapskrav och fokusområden 2018, filmer om SwedSecs verksamhet och tester och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>

Du kan prenumerera på SwedSecs nyhetsbrev här >>

Högtryck för licensieringstest för bolån, uppdaterat regelverk, bolåneseminarium, uppdaterade kunskapskrav och fokusområden 2018, filmer om SwedSecs verksamhet och tester och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Läs vidare »
Omgrmwbk7ao7ullm8tb0

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:04 CET

Rådgivaren har vid flera tillfällen tagit pengar från en kunds konto. Dessutom har rådgivaren tagit betalt för olika tjänster och tillgodoräknat sig intäkterna.

Juup5rr4j0eelb5zzbdp

SwedSec varnar investeringsrådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:51 CET

Rådgivaren har brutit mot skyldigheten att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare.

Lxd9a1x4ejjw8fyvzwae

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:11 CET

Rådgivaren har tagit emot ett legat från en avliden tidigare kund och trots uppmaning om att betala tillbaka pengarna behållit dessa.

Tg60cydpyxyjqij2pxty

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:42 CET

Rådgivaren har tagit pengar från kunder och överfört dem till egna konton.

O33e82pnqsky8cjrx3y3

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:46 CET

Rådgivaren har registrerat information om ett sextiotal kunder i företagets system för insamlade kunduppgifter vid investeringsrådgivning, utan att ha varit i kontakt med kunderna.

I1vw9433xevp065k8jub

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:23 CEST

Företagsrådgivaren har använt ett kunskapsövertag och privat köpt ett stort antal aktier innan allmänheten fick information.

Media no image

SwedSec varnar rådgivare för intressekonflikt

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 10:24 CEST

Den finansiella rådgivaren har för egen räkning inlett ett köp av en fastighet. Säljaren av fastigheten var kund i företaget där rådgivaren var anställd. Rådgivaren hade dessutom kundansvar för säljaren.

Rådgivaren har påbörjat ett privat köp av en fastighet, som ägs av en kund i företaget som han ansvarar för. Genom att muntligen komma överens om en köpeskilling och ansöka om en fastighetskredit för att kunna finansiera affären har rådgivaren brutit mot företagets etiska riktlinjer och uppföranderegler eftersom han haft ett personligt intresse i den påbörjade transaktionen.

Företaget anser att det var en engångshändelse och har därför fortsatt förtroende för rådgivaren. Rådgivaren har anfört att han arbetat i företaget under lång tid och inte varit i närheten av någon liknande händelse. 

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att agerandet inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som rådgivaren gjort. Påföljden kan emellertid med hänsyn till vissa skäl, om än med tvekan, stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 182 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Den finansiella rådgivaren har för egen räkning inlett ett köp av en fastighet. Säljaren av fastigheten var kund i företaget där rådgivaren var anställd. Rådgivaren hade dessutom kundansvar för säljaren.

Läs vidare »
Media no image

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2017

Nyheter   •   Okt 03, 2017 10:19 CEST

Licensieringstest för bolån, uppdaterade kunskapskrav p.g.a. Mifid 2, nya filmer om SwedSecs verksamhet och tester, SwedSecs disciplinnämnd och ÅKU 2017. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet >>

Du kan prenumerera på SwedSecs nyhetsbrev och pressmeddelanden här >>

Licensieringstest för bolån, uppdaterade kunskapskrav p.g.a. Mifid 2, nya filmer om SwedSecs verksamhet och tester, SwedSecs disciplinnämnd och ÅKU 2017. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Läs vidare »
I1vw9433xevp065k8jub

SwedSec varnar anställd på kundtjänst

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 11:44 CEST

Den SwedSec-licensierade kundtjänstmedarbetaren har vid minst tio tillfällen själv flyttat sitt bankkort mellan egna konton.

Kommande evenemang 1 evenemang

05 Feb 13:00

Bolån – rådgivning på en orolig marknad

2018-02-05, 13:00 - 16:00 CET
Markeliussalen, Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, 4tr., Stockholm

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • katarina@swedsec.se
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Vår hemsida