SwedSec varnar försäkringsspecialist

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 10:18 CEST

Försäkringsspecialisten har lämnat oriktiga uppgifter angående kundkännedom.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 13:53 CEST

Rådgivaren har allvarligt brutit mot regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 09:18 CEST

Rådgivaren har inte dokumenterat rådgivning om bolån.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 09:12 CEST

Rådgivaren har systematiskt brutit mot företagets regler och skapat uppenbara intressekonflikter.

SwedSec tilldelar rådgivare en erinran

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:15 CEST

Rådgivaren har lämnat rådgivning om en aktie som inte ingick i företagets produktutbud.

Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg nya ledamöter i SwedSecs styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 11:37 CEST

Vid SwedSecs årsstämma den 27 maj utsågs Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg till styrelseledamöter.

Kerstin Hermansson har under hela sin karriär varit verksam i den finansiella sektorn, bland annat som VD för Svenska Fondhandlareföreningen och nu som ledamot i Swedbanks styrelse.

Gustaf Sjöberg är professor i finansmarknadsrätt vid Stockholms universitet och har tidigare bland annat varit ledamot i styrelsen för Finansinspektionen.

– Vi är mycket glada över att kunna välja in Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg i styrelsen. Båda har utmärkt kompetens för att bidra till SwedSecs arbete med kunskapskrav, licensieringstester, regelefterlevnad och det disciplinära förfarandet för anställda på finansmarknaden, kommenterar Mats Torstendahl, ordförande i SwedSecs styrelse.

SwedSecs styrelse har följande sammansättning:

Ordförande:
Mats Torstendahl, vice vd och divisionschef SEB (omval)

Vice ordförande:
Urban Funered, vd Svenska Fondhandlareföreningen (omval)

Övriga ledamöter:
Olle Eksell, f.d. direktör i Handelsbanken (omval)
Kerstin Hermansson, styrelseledamot i bl.a. Swedbank (nyval)
Rikard Josefson, vd Avanza Bank (omval)
Johanna Lybeck Lilja, Executive Adviser Nordea Bank (omval)
Gustaf Sjöberg, Professor i Finansmarknadsrätt, Stockholms Universitet (nyval)

För ytterligare information kontakta:
Mats Torstendahl, styrelseordförande SwedSec Licensiering AB, 08-7637420
Urban Funered, vice ordförande SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 01

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 188 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Vid SwedSecs årsstämma den 27 maj utsågs Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg till styrelseledamöter.

Läs vidare »

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 09:36 CEST

Rådgivaren har ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konton till sitt eget konto.

Katarina Lidén ny vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 11:00 CEST

Katarina Lidén, vd för SwedSec Licensiering AB, har utsetts till vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden med tillträde den 1 januari 2021. Katarina kvarstår som vd för SwedSec fram till mitten av november 2020.

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:05 CEST

Rådgivaren har beviljat ett lån med rabatterad ränta till en kollegas make och på så sätt brutit mot regler om personalkrediter.

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 09:50 CEST

Rådgivaren har inte haft kunskap om nya kreditregler och har därför gjort fel i kreditgivningen.

Bilder & Videor 1 bild, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • kayytafzrimznacv@ssxwebzdsmieccj.ssieuy
  • 08-56 26 07 15
  • 08-56 26 07 10

Om SwedSec Licensiering AB

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden.

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

Runt 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec bildades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

Adress

  • SwedSec Licensiering AB
  • Blasieholmsgatan 4B, 4 tr Box 1426
  • 11184 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida