Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

SwedSec varnar företagsrådgivare

SwedSec varnar företagsrådgivare

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 09:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot uppförandekoden och sekretessförbindelsen.

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning i enlighet med företagets interna regler.

SwedSec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

SwedSec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:16 CEST

Licenshavare har dömts för bland annat otillbörlig marknadspåverkan och svindleri.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:32 CEST

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:49 CEST

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:28 CEST

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

SwedSec återkallar försäkringsrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:05 CEST

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.

SwedSecs nyhetsbrev 2 – 2018

Nyheter   •   Maj 04, 2018 08:55 CEST

SwedSec förstärker organisationen med bl.a. ny ledamot i prövningsnämnden respektive disciplinnämnden, frågor och svar om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD), höstens testtillfällen har publicerats och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Mats Beckman ny ledamot av SwedSecs disciplinnämnd

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:24 CEST

SwedSecs styrelse har utsett Mats Beckman till ny ledamot av disciplinnämnden från och med den 1 maj 2018.

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 08:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dualitetsprincipen) och för att bl.a. inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

SwedSec varnar bolånerådgivare

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:12 CEST

Rådgivaren har vid ett flertal bolåneansökningar ändrat kundernas inkomst i kreditprövningarna. Det har lett till att kalkylen baserats på felaktiga uppgifter.

SwedSec varnar mäklare

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:53 CET

SwedSec varnar en mäklare som inte har inhämtat förhandsgodkännande för värdepappersaffärer och inte har följt företagets regler om korttidshandel.

SwedSec återkallar licens

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:37 CET

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner kronor.

Johan Lycke börjar på SwedSec

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 09:26 CET

Johan Lycke arbetar sedan den 1 mars på SwedSec och kommer att ägna sig åt kunskapskrav, regelverk, disciplinärenden och har dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta med SwedSecs internationella frågor.

SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2018

Nyheter   •   Feb 23, 2018 07:42 CET

SwedSec slog ”omsättningsrekord” i antalet genomförda tester, seminarium om en orolig bolånemarknad, intervju med styrelseledamot, fler disciplinbeslut än någonsin, ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:03 CET

Rådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dem korrekt.

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 09:29 CET

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt sitt företagskort m.m.

SwedSec återkallar rådgivares licens

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 09:10 CET

Rådgivaren har utfört tre lägenhetsaffärer med hjälp av bulvaner.

SwedSec återkallar rådgivares licens

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:11 CET

Rådgivaren har lånat pengar av en kund för att ge sken av att ha kapital för köp av bostadsrätt.