Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg nya ledamöter i SwedSecs styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 11:37 CEST

Vid SwedSecs årsstämma den 27 maj utsågs Kerstin Hermansson och Gustaf Sjöberg till styrelseledamöter.

SwedSec återkallar rådgivares licens

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 09:36 CEST

Rådgivaren har ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konton till sitt eget konto.

Katarina Lidén ny vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Katarina Lidén ny vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 11:00 CEST

Katarina Lidén, vd för SwedSec Licensiering AB, har utsetts till vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden med tillträde den 1 januari 2021. Katarina kvarstår som vd för SwedSec fram till mitten av november 2020.

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:05 CEST

Rådgivaren har beviljat ett lån med rabatterad ränta till en kollegas make och på så sätt brutit mot regler om personalkrediter.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 09:50 CEST

Rådgivaren har inte haft kunskap om nya kreditregler och har därför gjort fel i kreditgivningen.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 11:09 CEST

Rådgivaren har gjort utbetalningar för ett dödsbos räkning utan att kontrollera behörigheten för den som utgav sig för att vara boutredningsman.

SwedSec varnar aktiemäklare

SwedSec varnar aktiemäklare

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 08:48 CEST

Aktiemäklaren har lämnat bolagsinformation som inte var känd för marknaden och samtidigt för egen del köpt aktier i bolaget.

SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2020

SwedSecs nyhetsbrev 1 – 2020

Nyheter   •   Apr 16, 2020 09:19 CEST

Licensieringsverksamhet i tider av pandemi, licensieringstest för informationsgivare, fler återkallade licenser 2019 än något tidigare år och ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

SwedSec varnar aktieanalytiker

SwedSec varnar aktieanalytiker

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 08:41 CEST

Analytikern har förmedlat icke-publik information om ett bolag till en kund.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 08:26 CEST

Rådgivaren har fått tillgång till kunders kort och PIN-koder och har tagit ut pengar åt kunderna från en bankomat.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 08:59 CET

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 09:14 CET

Rådgivaren har brutit mot regler vid hantering av ärenden för dödsbon.

SwedSec varnar privatrådgivare

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 11:12 CET

Rådgivaren har lagt till felaktig inkomstuppgift i en kreditkalkyl och överskridit sitt kreditmandat.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2020 08:48 CET

Rådgivaren har inte gjort tillräckliga kontroller i samband med en utlandsbetalning till ett högriskland.

SwedSec varnar privatrådgivare

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 08:37 CET

Rådgivaren har använt företagets provisionskonton felaktigt och försökt dölja sitt agerande.

Allt fler finansrådgivare får licenser återkallade

Allt fler finansrådgivare får licenser återkallade

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 10:23 CET

Antalet anställda inom bank och finans som anmäls till SwedSec för att ha brutit mot regler fortsätter att öka. Under 2019 beslutade SwedSecs disciplinnämnd att återkalla 17 licenser, vilket var tre fler än året innan. Antalet anmälda disciplinärenden var 56 stycken 2019 mot 46 året innan.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2020 08:28 CET

Rådgivaren har inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggningen av bolåneärenden.

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2019 08:29 CET

Rådgivaren lät bli att utföra kontroller i samband med en utlandsbetalning som ledde till ett bedrägeri.

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 06:57 CET

Rådgivaren har bland annat beviljat ett lånelöfte trots att han fråntagits sitt kreditmandat.

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2019 09:33 CET

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning.