Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

SwedSec återkallar rådgivares licens

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 08:55 CET

Rådgivaren har olovligen fört över betydande belopp från en kunds konto till sina egna konton.

SwedSec varnar privatrådgivare

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 09:07 CET

Rådgivaren har gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets interna system.

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:43 CET

Rådgivaren har tagit pengar från företagets valv för en privat aktivitet.

 SwedSec varnar privatrådgivare

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:31 CET

Privatrådgivaren har brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning.

SwedSec varnar kapitalförvaltare

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:14 CET

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

SwedSec varnar kontorschef

SwedSec varnar kontorschef

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 10:35 CET

Den biträdande kontorschefen hade infört avvikande arbetsrutiner och låtit en anställd lämna råd till kunder i strid med företagets regelverk.

SwedSec varnar kundrådgivare

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:51 CET

Rådgivaren har brutit mot regler om banksekretess och identifiering av kund.

SwedSec återkallar rådgivares licens

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 10:44 CEST

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

SwedSec återkallar licens för rådgivare

SwedSec återkallar licens för rådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:35 CEST

Rådgivaren har brutit mot regler i samband med kreditgivning.

SwedSec varnar försäkringsförmedlare

SwedSec varnar försäkringsförmedlare

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:09 CEST

Försäkringsförmedlaren har brutit mot regler om tystnadsplikt och sekretess då han avslöjat kundinformation till obehöriga.

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

SwedSec varnar kundtjänstrådgivare

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 10:26 CEST

Rådgivaren har bokat bort avgifter för en kollega och på så sätt brutit mot företagets interna regler om intressekonflikter.

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2018

SwedSecs nyhetsbrev 3 – 2018

Nyheter   •   Okt 11, 2018 09:09 CEST

Uppdaterade licensieringstester p.g.a. IDD, seminarium om pensioner, ny webbplats, dags för ÅKU 2018 och beslut av disciplinnämnden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

SwedSec varnar företagsrådgivare

SwedSec varnar företagsrådgivare

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 09:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot uppförandekoden och sekretessförbindelsen.

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har inte dokumenterat investeringsrådgivning i enlighet med företagets interna regler.

SwedSec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

SwedSec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:16 CEST

Licenshavare har dömts för bland annat otillbörlig marknadspåverkan och svindleri.

SwedSec återkallar rådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 08:56 CEST

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:32 CEST

Privatrådgivaren har blivit dömd för bland annat grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:49 CEST

Privatrådgivaren har inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och har inte heller arkiverat dokumenten korrekt. Dessutom saknades rådgivningsdokumentation från kundmöten.

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:28 CEST

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

SwedSec återkallar försäkringsrådgivares licens

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:05 CEST

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.