Skip to main content

Aktieanalytiker tilldelas en erinran

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 08:00 CEST

Den SwedSec-licensierade aktieanalytikern köpte vid två tillfällen aktier i anslutning till att en aktieanalys med rekommendationsförändring publicerades. Därmed bröt analytikern mot företagets regler för aktieanalytikers egna värdepappersaffärer.

Hos företaget gäller särskilda krav för analytikers egna värdepappersaffärer. Syftet med reglerna är att undvika intressekonflikter och att upprätthålla förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden.

SwedSecs Disciplinnämnd noterar att den otillåtna handeln skedde med begränsade belopp och att aktieanalytikern i båda fallen själv anmälde det inträffade till företagets compliance-funktion.

Disciplinnämnden tilldelar den licensierade analytikern en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-5626 0715, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

 

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 171 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.