Skip to main content

Fortsatt ökning av antalet SwedSec-licensierade

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:31 CEST

Antalet SwedSec-licensierade fortsätter att stiga. Trots kärvare tider för finansmarknaden uppvisas en 6-procentig ökning på årsbasis.

Vid utgången av det tredje kvartalet 2012 var antalet aktiva licenshavare hos SwedSec 9710 jämfört med 9160 året innan. Det motsvarar en nettoökning på årsbasis om 6 procent.

Till SwedSec kan företag med tillstånd från Finansinspektionen ansluta sig såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. SwedSec är baserat på självreglering, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig till systemet. I dagsläget är 174 företag anslutna till SwedSec.

För förtroendet för finansmarknaden är det viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec. För de anställda medför licensieringen kunskapskrav och tester samt krav på att de följer de regler som gäller på marknaden. De som licensieras är rådgivare, förvaltare, analytiker, mäklare, försäkringsförmedlare med flera.

”Finanskrisen har gjort att vissa av våra anslutna företag tvingas minska sin personal. Trots det ökar antalet licensierade på svensk finansmarknad. Det vittnar om en fortsatt stark uppslutning bakom SwedSecs krav på kunskaper och regelefterlevnad, vilket är mycket glädjande”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 177 företag är anslutna till SwedSec och cirka 9 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy